Yıl 2017, Cilt 3 , Sayı 1, Sayfalar 67 - 77 2017-02-01

“Hepsini Yakala Partisi” Bağlamında Anavatan Partisi’ne Yönelik Bir Analiz

Yasemin YALNIZOĞLU [1]


1980 askeri darbesi, Türkiye’de demokratik siyasal hayatı üçüncü kez sekteye uğratmıştır. Darbe sonucunda mevcut siyasi partiler kapatılmıştır. 1982 Anayasası yürürlüğe konulmuştur. 24 Nisan 1983 tarihli Siyasal Partiler Kanunu’yla birlikte yeni partilerin kurulmasına izin verilmiştir. Böylece darbenin ardından çok partili siyasal hayata dönüş gerçekleşmiştir. Bu makalede 12 Eylül askeri darbesi sonrasında demokrasiye yeniden geçiş sürecinde kurulan Anavatan Partisi’nin parti tipolojilerinden Hepsini Yakala Partisi açısından tasnif edilerek değerlendirilmeye çalışılmıştır. Bu sebeple makalede yöntem olarak literatür taraması kullanılmıştır. Araştırma Hepsini Yakala tipolojisinin zemin olan “kitle partisi” tasnifine de yer verilmiştir. Araştırma sonucunda, partinin kitle partisi özelliği taşıdığı ve “Hepsini Yakala Partisi” özelliklerini tam olarak barındırdığı gibi sonuçlara ulaşılmıştır.

1980 Askeri Müdahalesi, 1982 Anayasası, Siyasi Partiler Kanunu, Anavatan Partisi, Parti Tipolojileri
  • Belhan, Ş. (2005). Anavatan Partisi’nin Kuruluşu ve İktidara Gelişi. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü, İzmir. Cumhuriyet Ansiklopedisi 1981-2000 (2003). Yayın kurulu Ersel, H. Kuyaş, A. Oktay, A. Tuncay, M., Yapı Kredi Yayınları, C.4. Çavuşoğlu, H. (2009a). Merkez Sağda 27 Mayıs ve 12 Eylül Sonrası Partileşme. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, c. 12. s. 22. Çavuşoğlu, H. (2009b). Türk Siyasi Hayatında Merkez Sağ Çizgisinin Tarihi. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, c. 19 s. 2. Çavuşoğlu, H. (2010). Anavatan Partisi ile Doğru Yol Partisi’nin Karşılaştırılması Analizi. Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. Dursun, D (2001). Demokrasi Sorunu ve Türk Demokrasisi. İstanbul: Şehir Yayınları, . Dursun, D. (2008). Siyaset Bilimi. İstanbul: Beta Yayınları, 4. Baskı. Duverger, M. (1993). Siyasi Partiler. (Çev: Ergun Özbudun). Ankara: Bilgi Yayınevi, 2.Basım. Ersoy, U. (2002). Türkiye Örneğinde Yeni Sağ: Anavatan Partisi Üzerine Bir İnceleme. Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara. Eştürk, Ö. (2006). Türkiye’de Liberalizm: 1983- 1989 Turgut Özal Dönemi Örneği. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Hatay. Günal, E. (2006). Türkiye’de Siyasal Partiler ve Güncel Siyaset. Ankara: Bilim adamı Yayınları, 1. Baskı. Kalaycıoğlu, E. (2002). The Motherland Party: The Challenge of Institutionalization in a Charismatic Leader Party. Turkish Studies, Vol.3, No.1, S. 40-61, http://research.sabanciuniv.edu/294/1/3011800000901.pdf, Erişim Tarihi, 28.04.2016. Kapani, M. (2014). Politika Bilimine Giriş. İstanbul: Bilgi Yayınevi, 34. Basım. Mutlusu, F. (2013). İttihat ve Terraki'den Günümüze Siyasal Partiler: Anavatan Partisi “Güçlü İktidardan Tükenişe”. Ankara: OrionYayıncılık, 1. Basım. Sarıbay, A. Y. (2001). Türkiye’de Demokrasi ve Siyasi Partiler. İstanbul: Alfa Yayıncılık, 1.Basım. Süer, S. S. (2011). “Catch-All” Siyasi Partiler. TBB Dergisi, 46-90. Taşar, M. (1996). 1983’ten 2000’li Yıllara Anavatan. Ankara: Irmak Matbaacılık, 3. Baskı. Turgut, H. (1986). 12 Eylül Partileri. İstanbul: ABC Yayınları, 2. Baskı. Tanör, B.- Boratav, K.- Akşin S. (1997). Türkiye Tarihi 5: Bugünkü Türkiye 1980-1995. İstanbul: Cem Yayınevi. Uluç, A.V. (2014). Liberal-Muhafazakar Siyaset ve Turgut Özal’ın Siyasi Düşüncesi. Yönetim Bilimleri Dergisi, C.12, S.23, 107-140. Yücel, M. S. (2006). Türkiye’nin Siyasal Partileri (1859-2005). İstanbul: Alfa Yayınları, 1. Basım. Zariç, S. (2011). 1983-93 Yılları Arasında Türk Siyasal Hayatında Anavatan Partisi ve Turgut Özal’ın Partideki Rolü. İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans Programı,Malatya. Zürcher, J. E. (2013). Modernleşen Türkiye’nin Tarihi. İstanbul: İletişim Yayınları, 28. Baskı.
Birincil Dil tr
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yazar: Yasemin YALNIZOĞLU

Tarihler

Başvuru Tarihi : 14 Ekim 2016
Kabul Tarihi : 10 Nisan 2020
Yayımlanma Tarihi : 1 Şubat 2017

Bibtex @derleme { pesausad410185, journal = {PESA Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi}, issn = {2528-9950}, eissn = {2149-8385}, address = {Sakarya Üniversitesi Esentepe Kampüsü Siyasal Bilgiler Fakültesi A Blok 420, Serdivan/SAKARYA}, publisher = {Politik Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi}, year = {2017}, volume = {3}, pages = {67 - 77}, doi = {}, title = {“Hepsini Yakala Partisi” Bağlamında Anavatan Partisi’ne Yönelik Bir Analiz}, key = {cite}, author = {YALNIZOĞLU, Yasemin} }
APA YALNIZOĞLU, Y . (2017). “Hepsini Yakala Partisi” Bağlamında Anavatan Partisi’ne Yönelik Bir Analiz. PESA Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi , 3 (1) , 67-77 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/pesausad/issue/36303/410185
MLA YALNIZOĞLU, Y . "“Hepsini Yakala Partisi” Bağlamında Anavatan Partisi’ne Yönelik Bir Analiz". PESA Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi 3 (2017 ): 67-77 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/pesausad/issue/36303/410185>
Chicago YALNIZOĞLU, Y . "“Hepsini Yakala Partisi” Bağlamında Anavatan Partisi’ne Yönelik Bir Analiz". PESA Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi 3 (2017 ): 67-77
RIS TY - JOUR T1 - “Hepsini Yakala Partisi” Bağlamında Anavatan Partisi’ne Yönelik Bir Analiz AU - Yasemin YALNIZOĞLU Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - PESA Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 67 EP - 77 VL - 3 IS - 1 SN - 2528-9950-2149-8385 M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 PESA Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi “Hepsini Yakala Partisi” Bağlamında Anavatan Partisi’ne Yönelik Bir Analiz %A Yasemin YALNIZOĞLU %T “Hepsini Yakala Partisi” Bağlamında Anavatan Partisi’ne Yönelik Bir Analiz %D 2017 %J PESA Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi %P 2528-9950-2149-8385 %V 3 %N 1 %R %U
ISNAD YALNIZOĞLU, Yasemin . "“Hepsini Yakala Partisi” Bağlamında Anavatan Partisi’ne Yönelik Bir Analiz". PESA Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi 3 / 1 (Şubat 2017): 67-77 .
AMA YALNIZOĞLU Y . “Hepsini Yakala Partisi” Bağlamında Anavatan Partisi’ne Yönelik Bir Analiz. CC Licence. 2017; 3(1): 67-77.
Vancouver YALNIZOĞLU Y . “Hepsini Yakala Partisi” Bağlamında Anavatan Partisi’ne Yönelik Bir Analiz. PESA Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi. 2017; 3(1): 77-67.