Yıl 2018, Cilt 4 , Sayı 4, Sayfalar 364 - 373 2018-12-26

ÜTOPYA VE DİSTOPYA’DAN SOSYAL GERÇEKLİĞE: CİNSİYETİN TÜKETİMİ

Sait YILDIRIM [1]


Ütopya ve distopyalar mevcut toplumsal yapıdaki işleyişe göre kurgulanmaktadır. Ütopyalar daha iyiyi ve güzeli temsil ederken distopyalarda kaygı ve karamsarlıklar aktarılmaktadır. Çalışma kapsamında ütopya ve distopyalarda cinsiyet ilişkilerini ortaya koyarak distopyaların sosyal gerçeklik ilişkisi mercek altına alınmaktadır. Bu noktada cinsiyet ilişkisi konusunda gelinen süreç ve tüketim olgusu tartışılmaktadır. Distopik eserlerde toplumsal yapının üretim ve tüketim odaklı bir işleyişe sürüklendiği görülmektedir. Özelikle sanayi devrimi ile birlikte ekonomik yapının dönüşümü toplumsal yapıda çeşitli kaygıları doğurmuştur. Bu korku ve güvensizlik ortamı distopyalara da yansımıştır. Ancak yakın tarih ve günümüz şartları dikkate alındığında distopyalarda belirtilen endişelerin sosyal gerçeklik bağlamında olağan kılındığı görülmektedir. Bilim ve teknolojinin gelişmesi, insanların gözetim altında tutulması ve tüketime yönlendirilmesi noktasında önemli bir belirleyici olmaktadır. Kültür formları, insani değerler ve cinsiyet ilişkileri tüketim kültürünün birer metası olarak ortaya çıkmaktadır. Kadın, bu süreçte özgürlük vaadi ile tüketim aracına dönüşmektedir. Tüketim toplumunda kadınlık ve erkeklikten önce birey kavramı öne çıkmaktadır. Tüketim toplumunda birey, üretim ve tüketim ile kıskaca alınan ve kimliksizleşme sorunu ile karşı karşıya gelen bir kurbana dönüşmektedir. Çalışmanın amacı, kadının sosyal gerçeklikler bağlamında tüketim toplumunda kimlik problemini tartışmaktır. 

Ütopya, distopya, kadın, tüketim toplumu, gözetim
 • Referans1 Arendt, H.(2012). Geçmişle Gelecek Arasında. (Çev.: Bahadır Sina Şener). İstanbul: İletişim Yayınları.
 • Referans2 Aristoteles. (2013). Politika. (Çev.:Murat Temelli). İstanbul: Ark Kitapları.
 • Referans3 Bacon, F.(1957). Yeni Atlantis. (Çev.: Hamit Dereli). İstanbul: Maarif Basımevi.
 • Referans4 Baudrillard, J.(2008). Tüketim Toplumu Söylenceleri Yapıları. (Çev.: Hazal Deliçaylı, Ferda Keskin). İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Referans5 Baudrillard, J.(2011). Simülarklar ve Simülasyon. (Çev.:Oğuz Adanır). Ankara: Doğu Batı Yayınları.
 • Referans6 Bauman, Z.(2003). Modernlik ve Müphemlik. (Çev.: İsmail Türkmen). İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Referans7 Bauman, Z. (2015). Özgürlük. (Çev.: Kübra Eren). İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Referans8 Campanella, T.(1994). Güneş Ülkesi, (Çev.: Vedat Günyol, Haydar Kangan). İstanbul: Söğüt Yayınları.
 • Referans9 Debord, G.(1996). Gösteri Toplumu. (Çev.: Ayşen Emekçi, Okşan Taşkent). İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Referans10 Foucault, M.(2001). Toplumu Savunmak Gerekir. (Çev.: Şehsuvar Aktaş). İstanbul, Yapı Kredi Kültür ve Sanat Yayıncılık.
 • Referans11 Foucault, M.(1992). Hapishanenin Doğuşu. (Çev.: Mehmet Ali Kılıçbay). Ankara: İmge Kitabevi.
 • Referans12 Giddens, A.(1994). Modernliğin Sonuçları. (Çev.: Ersin Kuşdil). İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Referans13 Huxley, A.(2007). Cesur Yeni Dünya. (Çev.: Ümit Tosun). İstanbul: İttaki Yayınları.
 • Referans14 Kumar, K.(2005). Ütopyacılık, (Çev.: Ali Somel), Ankara:İmge Yayınevi.
 • Referans15 Lyon, D.(2006). Günlük Hayatı Kontrol Etmek- Gözetlenen Toplum. (Çev.: Gözde Soykan). İstanbul: Kalkedon Yayınları.
 • Referans16 Lyon, D.(2013). Gözetim Çalışmaları- Genel Bir Bakış. (Çev.: Ali Toprak). İstanbul: Kalkedon Yayınları.
 • Referans17 Marshall, G.(2005). Sosyoloji Sözlüğü. (Çev.: Osman Akınhay, Derya Kömürcü). Ankara: Bilim ve Sanat Yayınları.
 • Referans18 More, T.(2006). Ütopya. (Çev.: Sabahattin Eyüboğlu, Vedat Günyol, Mina Urgan). İstanbul: Türkiye İş Bankası Yayınları.
 • Referans19 Orwell, G.(1974). Bin Dokuzyüz Seksen Dört. (Behzat Tanç). İstanbul: Yağmur Yayınevi.
 • Referans20 Özbudun, S.(2007). Küreselleşme, Kadın ve ‘Yeni’-Ataerki. Ankara: Ütopya Yayınları.
 • Referans21 Platon.( 2014). Devlet. (Çev.: Sevil İnan Sönmez). İstanbul: Akvaryum Yayınları.
 • Referans22 Reed, E.(1985). Kadın Özgürlüğünün Sorunları. (Çev.: Zeynep Saraçoğlu). İstanbul: Yazın Yayıncılık.
 • Referans23 Sissa, G.(2005). “Platon ve Aristoteles’in Cinsiyet Felsefeleri”(Çev.: Ahmet Fethi). Kadınların Tarihi Cilt I. (Ed.: George Duby, Michelle Perrot). (ss. 66-98). İstanbul: Türkiye İş Bankası Yayınları.
 • Referans24 Touraine, A.(2002). Modernliğin Eleştirisi. (Çev.: Hülya Tufan). İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.
 • Referans25 Willis, E. (1970). “”Consumerism” and Women” (Ed. Shulamith Frestone, Anne Koedt). Notes From the Second Year: Women’s Liberation. (ss. 72-75). New York.
 • Referans26 Yağlı, F.(2014). “Yeni İletişim Teknolojileri ve Yeni Bir Dünya Tasarımı: Ütopyan ve Distopyan Düşüncede Gündelik Hayatın Dönüşümü” (Ed. Z. Beril Akıncı Vural). Dijital Panaroma Bilgi İletişim Teknolojilerinde Son Gündem. (ss.27-81). Ankara: Ütopya Yayınevi.
 • Referans27 Yıldırmaz, Y.T.(2016). Ütopyanın Kadınları Kadınarın Ütopyası.İstanbul: Sel Yayınları.
 • Referans28 Zamyatin, Y.(1988). Biz. (Çev.: Füsun Tülek). İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-6044-2447
Yazar: Sait YILDIRIM (Sorumlu Yazar)
Kurum: ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 17 Haziran 2018
Kabul Tarihi : 25 Aralık 2018
Yayımlanma Tarihi : 26 Aralık 2018

Bibtex @araştırma makalesi { pesausad432039, journal = {PESA Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi}, issn = {2528-9950}, eissn = {2149-8385}, address = {Sakarya Üniversitesi Esentepe Kampüsü Siyasal Bilgiler Fakültesi A Blok 420, Serdivan/SAKARYA}, publisher = {Politik Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi}, year = {2018}, volume = {4}, pages = {364 - 373}, doi = {}, title = {ÜTOPYA VE DİSTOPYA’DAN SOSYAL GERÇEKLİĞE: CİNSİYETİN TÜKETİMİ}, key = {cite}, author = {Yıldırım, Sait} }
APA Yıldırım, S . (2018). ÜTOPYA VE DİSTOPYA’DAN SOSYAL GERÇEKLİĞE: CİNSİYETİN TÜKETİMİ . PESA Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi , 4 (4) , 364-373 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/pesausad/issue/41746/432039
MLA Yıldırım, S . "ÜTOPYA VE DİSTOPYA’DAN SOSYAL GERÇEKLİĞE: CİNSİYETİN TÜKETİMİ" . PESA Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi 4 (2018 ): 364-373 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/pesausad/issue/41746/432039>
Chicago Yıldırım, S . "ÜTOPYA VE DİSTOPYA’DAN SOSYAL GERÇEKLİĞE: CİNSİYETİN TÜKETİMİ". PESA Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi 4 (2018 ): 364-373
RIS TY - JOUR T1 - ÜTOPYA VE DİSTOPYA’DAN SOSYAL GERÇEKLİĞE: CİNSİYETİN TÜKETİMİ AU - Sait Yıldırım Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - PESA Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 364 EP - 373 VL - 4 IS - 4 SN - 2528-9950-2149-8385 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 PESA Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi ÜTOPYA VE DİSTOPYA’DAN SOSYAL GERÇEKLİĞE: CİNSİYETİN TÜKETİMİ %A Sait Yıldırım %T ÜTOPYA VE DİSTOPYA’DAN SOSYAL GERÇEKLİĞE: CİNSİYETİN TÜKETİMİ %D 2018 %J PESA Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi %P 2528-9950-2149-8385 %V 4 %N 4 %R %U
ISNAD Yıldırım, Sait . "ÜTOPYA VE DİSTOPYA’DAN SOSYAL GERÇEKLİĞE: CİNSİYETİN TÜKETİMİ". PESA Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi 4 / 4 (Aralık 2018): 364-373 .
AMA Yıldırım S . ÜTOPYA VE DİSTOPYA’DAN SOSYAL GERÇEKLİĞE: CİNSİYETİN TÜKETİMİ. CC Licence. 2018; 4(4): 364-373.
Vancouver Yıldırım S . ÜTOPYA VE DİSTOPYA’DAN SOSYAL GERÇEKLİĞE: CİNSİYETİN TÜKETİMİ. PESA Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi. 2018; 4(4): 364-373.