Yıl 2020, Cilt 6 , Sayı 2, Sayfalar 197 - 206 2020-08-03

SINIF ORTAMINDA GÜÇ PAYLAŞIMI ÖLÇEĞİ’NİN GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI

Eylem ORUÇ [1] , Mehmet Bahaddin ACAT [2]


Öğrenen merkezli yaklaşımlar, öğrencinin öğrenme-öğretme sürecinde aktif olarak rol almasını öngörmektedir. Güç paylaşımı, öğrencilerin öğrenme yolculuklarında ve öğrenme çıktılarında gerçek anlamda bir faydaya kavuşabilmeleri için, eğitim programına katkıda bulunmalarına izin verilmesi olarak tanımlanmaktadır (Boomer, Lester, Onore, ve Cook, 1994). Öğrenme-öğretme sürecinde güç paylaşımı öğrencilerin öğrenme sorumluluklarını almalarına, kendi ilgi ve ihtiyaçlarına uygun içerik ve öğretim yöntemleri hakkında karar vermelerine imkan tanımaktadır. Bu çalışma Sınıf Ortamında Güç Paylaşımı Ölçeğinin geçerlilik ve güvenirlik çalışmalarını gerçekleştirmeyi amaçlamaktadır. Ölçeğin geçerlilik ve güvenirlik çalışmaları 185 (98 kız, 87 erkek) öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Çalışma sonunda toplam varyansın %59’unu açıklayan 26 maddeden 6 faktörlü (İçerik, Görevler, Kurallar, Süreç, Etkinlikler ve Değerlendirme) bir ölçek elde edilmiştir. Ölçeğin yapı geçerliliği belirlemek amacıyla açımlayıcı faktör analizi, güvenirliliğini belirlemek amacıyla iç tutarlılık yöntemi kullanılmıştır. Ölçeğin genel alpha değeri ise .89 olarak bulunmuştur. Buna göre geliştirilen ölçeğin sınıf ortamı güç paylaşımı düzeyini belirlemede kullanılabilir bir ölçek olduğu belirlenmiştir. Sınıf ortamı güç dinamiklerini yeniden değerlendirilmesi ve öğretmen öğrenci ilişkilerinin öğrenme sürecindeki hangi parametreleri etkilediğinin ve nelerden etkilendiğiinin yakından incelenmesi önerilmektedir.
Sınıf ortamında güç paylaşımı, Ders içeriği, Ödev ve etkinlikler, Sınıf kuralları, Değerlendirme süreci
 • Acat M., B. (2005) Öğrenci merkezli eğitimde öğrenme ortamı boyutlarının düzenlenmesi, V. Uluslararası Eğitim Teknolojileri Sempozyumu, Sakarya: Sakarya Üniversitesi.
 • Arabacı, İ. B. (2005). Öğretme-öğrenme sürecine öğrencilerin katılımı ve sınıfta demokrasi. Çağdaş Eğitim Dergisi, 316, 20-27.
 • Aydın, A. (2013). Sınıf Yönetimi. Ankara: PegemA Yayınları
 • Bell III, R. N. (2008). Sharing Control: Emancipatory Authority in the Poetry Writing Classroom (Doctoral dissertation, faculty of the University Graduate School in partial fulfillment of the requirements for the degree Master of Arts in the Department English, Indiana University
 • Boomer, G., Lester, N., Onore, C., and Cook, J. (1994), Negotiating the curriculum: Education for the 21st century, London: Falmer.
 • Brookfield, S. (1995). Becoming a Critically Reflective Teacher. San-Francisco, CA: Jossey-Bass.
 • Black, K. (1993). What to do when you stop lecturing - become a guide and a resource. Journal of Chemical Education, 70(2), 140-144.
 • Brown, J. K. (2008). Student-centered instruction: Involving students in their own education. Music Educators Journal, 94(5), 30-35.
 • Büyüköztürk, Ş. (2002). Faktör analizi: temel kavramlar ve ölçek geliştirmede kullanımı. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi, 32, 470-483
 • Freiberg, H. J. & Lamb, S. M. (2009) Dimensions of Person-Centered Classroom Management, Theory into Practice, 48:2, 99-105, DOI: 10.1080/00405840902776228
 • Garrett, T. (2008). Student-centered and teacher-centered classroom management: A case study of three elementary teachers. Journal of Classroom Interaction, 43(1), 34-47.
 • Doyle, T. (2011). Learner centered teaching: Putting the research on learning into practice. VA: Stylus Publishing.
 • Humphreys, C. K. (2012). Developing student character: Community college professors who share power. Community College Journal of Research and Practice, 36(6), 436-447.
 • Inoue, A. B. (2004) Community-based Assessment Pedagogy. Assessing Writing, 9(3), 208-238.
 • Lovorn, M., Sunal, C. S., Christensen, L. M., Sunal, D. W. & Shwery, C. (2012). Who’s in control? teachers from five countries share perspectives on power dynamics in the learning environment. (2012). Journal of Research in International Education, 11(1), 70-86.
 • Manke, M. P. (1997). Classroom Power Relations: Understanding Student-Teacher Interaction. London: Lawrence Erlbaum Associates.
 • Moreno-Lopez, I. (2005). Sharing Power with Students: The Critical Language Classroom. Radical Pedagogy: An Interdisciplinary, Peer-Reviewed Journal Devoted to the Analysis of Teaching and Learning, 7(2).
 • Nichols, P. ( 1992). The curriculum of control: Twelve reasons for it, some arguments against it. Beyond Behavior, 3(2), 5-1 1.
 • O’Neill, G. & McMahon, T. (2005) Student–centered learning: What does it mean for students and lecturers?. O’Neill, G., Moore, S., McMullin, B. (Eds.) In Emerging Issues in the Practice of University Learning and Teaching. Dublin: AISHE.
 • Oyler, C. (1996). Making room for students: Sharing teacher authority in room 104. NY: Teachers College Press.
 • Shor, I. (1996). When students have power: Negotiating authority in a critical pedagogy. Chicago: The University of Chicago Press.
 • Turan, S. (2012). Sınıf Yönetiminin Temelleri. içinde Şişman, M. & Turan, S. (Eds), Sınıf Yönetimi (pp. 1–11). Ankara: PegemA Yayınları.
 • Weimer, M. (2002). Learner Centered Teaching: Five Key Changes to Practice. San Francisco, CA: Jossey-Bass.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0003-2707-8986
Yazar: Eylem ORUÇ (Sorumlu Yazar)
Kurum: Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-2930-2542
Yazar: Mehmet Bahaddin ACAT
Kurum: KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 3 Mayıs 2020
Kabul Tarihi : 7 Ağustos 2020
Yayımlanma Tarihi : 3 Ağustos 2020

Bibtex @araştırma makalesi { pesausad731476, journal = {PESA Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi}, issn = {2528-9950}, eissn = {2149-8385}, address = {Sakarya Üniversitesi Esentepe Kampüsü Siyasal Bilgiler Fakültesi A Blok 420, Serdivan/SAKARYA}, publisher = {Politik Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi}, year = {2020}, volume = {6}, pages = {197 - 206}, doi = {}, title = {SINIF ORTAMINDA GÜÇ PAYLAŞIMI ÖLÇEĞİ’NİN GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI}, key = {cite}, author = {Oruç, Eylem and Acat, Mehmet Bahaddin} }
APA Oruç, E , Acat, M . (2020). SINIF ORTAMINDA GÜÇ PAYLAŞIMI ÖLÇEĞİ’NİN GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI . PESA Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi , 6 (2) , 197-206 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/pesausad/issue/56282/731476
MLA Oruç, E , Acat, M . "SINIF ORTAMINDA GÜÇ PAYLAŞIMI ÖLÇEĞİ’NİN GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI" . PESA Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi 6 (2020 ): 197-206 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/pesausad/issue/56282/731476>
Chicago Oruç, E , Acat, M . "SINIF ORTAMINDA GÜÇ PAYLAŞIMI ÖLÇEĞİ’NİN GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI". PESA Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi 6 (2020 ): 197-206
RIS TY - JOUR T1 - SINIF ORTAMINDA GÜÇ PAYLAŞIMI ÖLÇEĞİ’NİN GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI AU - Eylem Oruç , Mehmet Bahaddin Acat Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - DO - T2 - PESA Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 197 EP - 206 VL - 6 IS - 2 SN - 2528-9950-2149-8385 M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 PESA Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi SINIF ORTAMINDA GÜÇ PAYLAŞIMI ÖLÇEĞİ’NİN GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI %A Eylem Oruç , Mehmet Bahaddin Acat %T SINIF ORTAMINDA GÜÇ PAYLAŞIMI ÖLÇEĞİ’NİN GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI %D 2020 %J PESA Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi %P 2528-9950-2149-8385 %V 6 %N 2 %R %U
ISNAD Oruç, Eylem , Acat, Mehmet Bahaddin . "SINIF ORTAMINDA GÜÇ PAYLAŞIMI ÖLÇEĞİ’NİN GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI". PESA Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi 6 / 2 (Ağustos 2020): 197-206 .
AMA Oruç E , Acat M . SINIF ORTAMINDA GÜÇ PAYLAŞIMI ÖLÇEĞİ’NİN GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI. CC Licence. 2020; 6(2): 197-206.
Vancouver Oruç E , Acat M . SINIF ORTAMINDA GÜÇ PAYLAŞIMI ÖLÇEĞİ’NİN GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI. PESA Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi. 2020; 6(2): 197-206.
IEEE E. Oruç ve M. Acat , "SINIF ORTAMINDA GÜÇ PAYLAŞIMI ÖLÇEĞİ’NİN GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI", PESA Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, c. 6, sayı. 2, ss. 197-206, Ağu. 2020