Yıl 2020, Cilt 6 , Sayı 2, Sayfalar 161 - 170 2020-08-03

OKULLARDAKİ STRATEJİK PLANLAMANIN OKUL ETKİLİLİĞİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
THE EFFECT OF STRATEGIC PLANNING ON SCHOOL EFFECTIVENESS

Ali̇ YALÇIN [1] , Atila YILDIRIM [2]


Bu çalışmada öğretmenlerin ve okul yöneticilerinin algılarına göre okullarda uygulanan stratejik planların okul etkililiği üzerindeki etkisi araştırılmıştır. Öğretmenlerin ve okul yöneticilerinin stratejik planlama ve okul etkililiğine ilişkin görüşleri incelenmiştir.

 

Bu amaçla 2017-2018 eğitim-öğretim yılında Konya ili Altınekin, Selçuklu, Karatay ve Meram ilçelerine bağlı resmi ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarında görev yapan 585 öğretmen ve yöneticiye “Okul etkililiği ölçeği” ve “Okullarda stratejik planlama algı ölçeği” uygulanmıştır. Araştırmada nicel araştırma yöntemi ve betimsel-ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır.  Araştırmadan elde edilen veriler SPSS 23.0 programı ile analiz edilmiştir.

 

Araştırmadan elde edilen sonuçlara göre öğretmenlerin ve yöneticilerin okulların stratejik planlama algısının yüksek olduğu görülmüştür. Araştırmaya katılan öğretmenlerin etkili okullarda görev yaptıkları görülmektedir. Okulun stratejik planlama uygulamaları ile okulun etkililiği arasında pozitif yönlü, orta düzeyde ve anlamlı bir ilişki olduğu görülmektedir. Okulun stratejik planlama uygulamalarının okul etkililiğinin sağlanmasında pozitif yönde orta düzeyde etkisinin olduğu sonucuna ulaşılmaktadır.

In this study, the effect of strategic plans on school effectiveness was investigated according to the perceptions of teachers and school principals. Teachers' and school principals' views on strategic planning and school effectiveness were examined.

 

           For this purpose, “School effectiveness scale” and “Strategic planning perception scale” were applied to 585 teachers, principals and assistant principals working in primary and secondary schools of Altınekin, Selçuklu, Karatay and Meram districts of Konya in 2017-2018 academic year. Quantitative research method and relational survey model were used in the research. The data obtained from the study were analyzed with SPSS 23.0 program.

 

           According to the results of the research, it was found that teachers and principals had high perception of strategic planning of schools. It is concluded that the teachers who participated in the study found their school effective. It is seen that there is a positive, moderate and meaningful relationship between the strategic planning practices of the school and the effectiveness of the school. It is concluded that the strategic planning practices of the school have a positive effect on the school effectiveness.

  • Referans1 Prof. Dr. Atila YILDIRIM Referans2 Dr. Öğr. Üyesi Cahit ERDEM
Birincil Dil en
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0001-8234-8518
Yazar: Ali̇ YALÇIN (Sorumlu Yazar)
Kurum: Milli Eğitim Bakanlığı
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0003-0904-4336
Yazar: Atila YILDIRIM
Kurum: Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi,
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 27 Haziran 2020
Kabul Tarihi : 20 Temmuz 2020
Yayımlanma Tarihi : 3 Ağustos 2020

Bibtex @araştırma makalesi { pesausad758794, journal = {PESA Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi}, issn = {2528-9950}, eissn = {2149-8385}, address = {Sakarya Üniversitesi Esentepe Kampüsü Siyasal Bilgiler Fakültesi A Blok 420, Serdivan/SAKARYA}, publisher = {Politik Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi}, year = {2020}, volume = {6}, pages = {161 - 170}, doi = {}, title = {THE EFFECT OF STRATEGIC PLANNING ON SCHOOL EFFECTIVENESS}, key = {cite}, author = {Yalçın, Ali̇ and Yıldırım, Atila} }
APA Yalçın, A , Yıldırım, A . (2020). THE EFFECT OF STRATEGIC PLANNING ON SCHOOL EFFECTIVENESS . PESA Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi , 6 (2) , 161-170 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/pesausad/issue/56282/758794
MLA Yalçın, A , Yıldırım, A . "THE EFFECT OF STRATEGIC PLANNING ON SCHOOL EFFECTIVENESS" . PESA Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi 6 (2020 ): 161-170 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/pesausad/issue/56282/758794>
Chicago Yalçın, A , Yıldırım, A . "THE EFFECT OF STRATEGIC PLANNING ON SCHOOL EFFECTIVENESS". PESA Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi 6 (2020 ): 161-170
RIS TY - JOUR T1 - THE EFFECT OF STRATEGIC PLANNING ON SCHOOL EFFECTIVENESS AU - Ali̇ Yalçın , Atila Yıldırım Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - DO - T2 - PESA Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 161 EP - 170 VL - 6 IS - 2 SN - 2528-9950-2149-8385 M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 PESA Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi THE EFFECT OF STRATEGIC PLANNING ON SCHOOL EFFECTIVENESS %A Ali̇ Yalçın , Atila Yıldırım %T THE EFFECT OF STRATEGIC PLANNING ON SCHOOL EFFECTIVENESS %D 2020 %J PESA Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi %P 2528-9950-2149-8385 %V 6 %N 2 %R %U
ISNAD Yalçın, Ali̇ , Yıldırım, Atila . "THE EFFECT OF STRATEGIC PLANNING ON SCHOOL EFFECTIVENESS". PESA Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi 6 / 2 (Ağustos 2020): 161-170 .
AMA Yalçın A , Yıldırım A . THE EFFECT OF STRATEGIC PLANNING ON SCHOOL EFFECTIVENESS. CC Licence. 2020; 6(2): 161-170.
Vancouver Yalçın A , Yıldırım A . THE EFFECT OF STRATEGIC PLANNING ON SCHOOL EFFECTIVENESS. PESA Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi. 2020; 6(2): 161-170.
IEEE A. Yalçın ve A. Yıldırım , "THE EFFECT OF STRATEGIC PLANNING ON SCHOOL EFFECTIVENESS", PESA Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, c. 6, sayı. 2, ss. 161-170, Ağu. 2020