Dergi Kurulları

Baş Editör

Prof. Dr. Öner DEMİREL Kırıkkale University Faculty of Fine Arts Department of Landscape Architecture 0000-0002-8102-5589 Türkiye Web
Mühendislik, Turizm

Editörler

Prof. Dr. Banu Çiçek KURDOĞLU KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 0000-0003-4683-8581 Türkiye
Peyzaj Planlama
Doç. Dr. Ertan DÜZGÜNEŞ KARADENIZ TECHNICAL UNIVERSITY 0000-0002-1523-9722 Türkiye
Ekoloji, Sürdürülebilirlik ve Enerji, Peyzaj Mimarlığı, Peyzaj Planlama, Peyzaj Yönetimi, Çevre Mühendisliği, Spor ve Rekreasyon, Turizm, Sürdürülebilir Turizm, Turizmde Çevre Yönetimi
Doç. Dr. Ömer K. ÖRÜCÜ Suleyman Demirel University Department of Landscape Architecture 0000-0002-2162-7553 Türkiye Web
Ekoloji, Sürdürülebilirlik ve Enerji, Peyzaj Mimarlığı, Peyzaj Mimarlığında Bilgisayar Teknolojileri

Lisan Editörleri

Doç. Dr. Elif TOKDEMİR DEMİREL Kırıkkale University, Faculty of Arts and Sciences, Department of Translation and Interpretation 0000-0003-1280-2679 Türkiye Web

Elif Tokdemir Demirel is an Associate Professor and the Chair of the English Translation and Interpretation Subdivision at Kırıkkale University in Turkey. Elif Tokdemir Demirel was born in Trabzon in 1971. She graduated from Marmara University, English Language Teaching Department in 1994. She completed her MA in Bilkent University, MA TEFL Program in 1997 with an MA Thesis on Computer Assisted Language Learning. She completed her PhD at Middle East Technical University in 2009, English Language Teaching Department. Her dissertation was on the topic of feedback in academic writing. She formerly worked at Karadeniz Technical University, Department of English Language and Literature between 1994 and 2017 and gave undergraduate and graduate courses on Applied Linguistics, English Literature, ELT and Academic writing. She carried out doctoral studies through Fulbright scholarship and post-doctoral studies on corpus linguistics in the USA at Northern Arizona University. She is a Board Member of the European Writing Centers Association. Her research interests are second language writing, writing center research, corpus linguistics, learner corpora studies, corpus aided translation, teaching technologies in ELT and classroom interaction. In her research she focuses on the interaction between academic writing pedagogy and corpus studies, as well as register variation. She has been carrying out research on corpus linguistics applications in ELT and Translation Studies. She has published an edited books on Online Learning and is currently working on an edited book on Interdisciplinary Academic Writing. She has directed university supported projects on mobile learning an corpus linguistics. She has directed and is currently carrying out TÜBİTAK 2237 projects on classroom interaction management in ELT. She is also acting as a consultant on TÜBİTAK 2209 Student Research Project on Translation Studies. She is devoted to research in both Corpus Linguistics and ELT and Academic Writing mainly and loves teaching and assisting learners in research.

Dilbilim, Bütünce Dilbilimi, Uygulamalı Dilbilim ve Eğitim Dilbilimi , Karşılaştırmalı Dilbilim, Eğitim

İstatistik Editörleri

Prof. Dr. Yılmaz ÇATAL Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Orman fakültesi Türkiye
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
Ormancılık
Doç. Dr. Oytun Emre SAKICI Kastamonu Üniversitesi 0000-0003-4961-2991 Türkiye
Biyoistatistik, Ormancılık, Orman Biyoçeşitliliği, Orman Biyokütlesi ve Biyoürünleri, Orman Biyometrisi, Orman Ekosistemleri, Orman Amenajmanı

Alan Editörleri

Prof. Dr. Şükran ŞAHİN ANKARA UNIVERSITY FACULTY OF AGRICULTURE DEPARTMENT OF LANDCAPE ARCHITECTURE 0000-0002-3730-2534 Türkiye
Peyzaj Onarımı, Peyzaj Planlama, Coğrafi Bilgi Sistemleri
Prof. Dr. Alper ÇABUK Eskişehir Teknik Üniversitesi 0000-0002-0684-2247 Türkiye Web

Ankara Anadolu lisesinden mezun olduktan sonra lisans eğitimimi Peyzaj Mimarlığı Alanında, yüksek lisans eğitimlerimi Peyzaj Planlama ve Çevre Yönetimi alanlarında, doktora eğitimimi ise Çevre Ekonomisi alanında tamamladım. Sırasıyla Ankara Üniversitesinde, University of Massachussetts'de (Dünya Bankası Bursuyla), TUBİTAK'ta, American Geomatics Group, Geotech Şirketinde ve son olarak Anadolu Üniversitesi Mimarlık Bölümü ve Yer ve Uzay Bilimleri Enstitülerinde görev aldım. 9 sene Yer ve Uzay Bilimleri Enstitü Müdürlüğü yanı sıra Mimarlık, Temel Tasarım Eğitimi ve Moda Tasarımı Bölümlerinde Bölüm Başkanı görevleri yaptım, Uzaktan Algılama ve CBS ABD Başkanlığı görevini üstlendim. Eskişehir Teknik Üniversitesinde Rektör Yardımcısı ve Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Dekanı olarak görev yaptım. Halen Tasarım ve Planlama Akreditasyon Derneği Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapıyorum.

Çevreye tehdit olmayan ve çevrenin özellikle afetlerin tehdit etmediği insan yerleşimlerinin araştırılması amacıyla özellikle coğrafi bilgi sistemleri başta olmak üzere, uzaktan algılama, yersel fotogrametri, hava fotogrametrisi vb teknolojilerin kullanılması ve yaygınlaşması amacıyla çok sayıda ulusal-uluslararası projede çalıştım, çeşitli akademik programların ve eğitim programlarının kuruluşunda katkılar sağladım, çok sayıda ulusal ve uluslararası kuruluşla bu maksatla işbirliği yaptım.

Özetle yere - dünyaya - saygı duyan nesillerin yetişmesine ve bu nesillerin yolunu aydınlatacak projelere katkı sağlamaya çalışan bir Dünya ve vatan sevdalısıyım. Bugüne kadar çok sayıda ışık yaktım, bunların önce ülkemizi, ardından dünyayı aydınlatmasını görmek için elimden gelen herşeyi yapmaya çalışıyorum. Bu ışıkların dünyamızı aydınlatmasına katkı sağlayabileceğinizi düşünüyorsanız, benimle iletişime geçebilirsiniz.

Ekoloji, Sürdürülebilirlik ve Enerji, Mimarlık ve Tasarımda Bilgi Teknolojileri, Peyzaj Mimarlığında Bilgisayar Teknolojileri, Tasarım Araçları ve Teknolojisi, Yapı, Çevre, Yerleşim ve Ürünlerde Koruma, Restorasyon, Yenileme
Prof. Dr. Atila GÜL Süleyman Demirel Üniversitesi / Suleyman Demirel University 0000-0001-9517-5388 Türkiye Web

Profesör: Peyzaj Mimarlığı. Peyzaj Planlama ve Tasarım Anabilim Dalı,SDU Or. Fak. Pey. Mim. Böl.,(2013-..................) / Prof .: Landscape Architecture. Landscape Planning and Design Department SDU Or. Fak. Pey. Mime. (2013-..............)

Doçent: Peyzaj Mimarlığı. Peyzaj Planlama ve Tasarım Anabilim Dalı, SDU Pey. Mim. Bölümü, (2008-2013)./ Associate Professor: Landscape Architecture. Landscape Planning and Design SDU Department of Landscape Architecture (2008- 2013).

Doktora: Tarla Bitkileri Anabilim Dalı. Ege Üniversitesi F.B.E. (1993- 1998) / Doctorate: Field Crops Ege University, Institute of Science, (1993- 1998).

Y. Lisans: Peyzaj Planlama Anabilim Dalı (Yıldız Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, (1986- 1988)./ Master's Degree: Landscape Planning Yıldız University, Institute of Science, (1986- 1988).

Lisans 1: Orman Mühendisliği. İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi (1982-1986). / Undergraduate: Forestry Engineering Istanbul University Faculty of Forestry (1982-1986)

Lisans 2: İşletme Bölümü. Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim İşletme Fakültesi (2016-2020.) / : Business Administration Anadolu University Open Education Faculty of Business (2016-2020).Peyzaj Mimarlığı, Bitki Materyali ve Yetiştiriciliği, Peyzaj Onarımı, Peyzaj Planlama, Peyzaj Tasarımı, Peyzaj Yönetimi
Prof. Dr. Hakan ALPHAN Çukurova Üniversitesi Mİmarlık Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü 0000-0003-1139-4087 Türkiye
Peyzaj Planlama, Peyzaj Tasarımı, Coğrafi Bilgi Sistemleri
Prof. Dr. Saye Nihan ÇABUK ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 0000-0003-4859-2271 Türkiye
Ekoloji, Sürdürülebilirlik ve Enerji, Peyzaj Mimarlığı, Peyzaj Mimarlığında Arazi ve Su Kaynakları, Peyzaj Planlama, Peyzaj Yönetimi, Planlamada Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS)
İç Mimarlık , Mimari Miras ve Koruma, Endüstriyel Ürün Tasarımı, İç Dekorasyon Tasarımı, Yapı, Çevre, Yerleşim ve Ürünlerde Koruma, Restorasyon, Yenileme
Prof. Dr. Kürşad DEMİREL ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ 0000-0002-2029-5884 Türkiye

Lisans: Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü (2002)

Yüksek Lisans: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarımsal Yapılar ve Sulama Anabilim Dalı (2005)

Doktora: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Toprak Anabilim Dalı (2012)

Doçent: Tarımsal Yapılar ve Sulama alanı (2015)

Ana çalışma konuları: Peyzaj alanlarında sulama sistemlerinin tasarımı, peyzaj bitkilerinde su stresi uygulamaları, sulamada teknoloji kullanımı, toprak-bitki-su ilişkileri, kurakçıl peyzaj

Tarımsal Yapılar
Doç. Dr. Ümit ARPACIOĞLU MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ, MİMARLIK FAKÜLTESİ 0000-0001-8858-7499 Türkiye
Mimari ve Tasarım, Mimarlıkta Malzeme ve Teknoloji, Fiziksel Çevre Kontrolü
Doç. Dr. Sima POUYA İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ 0000-0001-6419-1756 Türkiye Web

Sima Pouya(Ph.D.) works at the Department of Landscape Architecture, Inonu University. She does research in Children's play areas, Healing Gardens, Landscape Design, Historical landscapes, School gardens, Hospital gardens, gardens for Disabled children, Sensory Garden, Roof gardens, Agronomy, and Agricultural Plant Science.

Peyzaj Planlama, Peyzaj Tasarımı
Doç. Dr. Sultan Sevinç KURT KONAKOĞLU AMASYA ÜNİVERSİTESİ, MİMARLIK FAKÜLTESİ, KENTSEL TASARIM VE PEYZAJ MİMARİSİ BÖLÜMÜ 0000-0001-5383-0954 Türkiye
Manzara Ekolojisi, Peyzaj Mimarlığı, Peyzaj Planlama, Peyzaj Tasarımı, Peyzaj Teknikleri, Yeşil Yapılar ve Çevreler, Turizm, Sürdürülebilir Turizm
Doç. Dr. Ersin TÜRK KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 0000-0003-0433-4203 Türkiye
Şehir ve Bölge Planlama
Dr. Nedim KEMER ANKARA BİLİM ÜNİVERSİTESİ, GÜZEL SANATLAR VE TASARIM FAKÜLTESİ 0000-0002-9655-4715 Türkiye
Biyoloji, Ekoloji, Sürdürülebilirlik ve Enerji, Kent Tarihi, Şehir ve Bölge Planlama, Peyzaj Mimarlığı, Peyzaj Tasarımı, Heykel, Orman Entomolojisi ve Orman Koruma
Dr. Öğr. Üyesi M. Bihter BİNGÜL BULUT KIRIKKALE UNIVERSITY, FACULTY OF FINE ARTS, DEPARTMENT OF LANDSCAPE ARCHITECTURE, DEPARTMENT OF LANDSCAPE PLANNING 0000-0003-4496-8198 Türkiye
Peyzaj Mimarlığı, Peyzaj Planlama, Peyzaj Tasarımı, Peyzaj Mimarlığı (Diğer)

Dizgi Editörleri

Dr. Mert ÇAKIR Süleyman Demirel Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı Bölümü - Süleyman Demirel University, Faculty of Architecture, Department of Landscape Architecture 0000-0003-0079-0375 Türkiye Web

Ön Lisans: Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesi, Yönetim ve Organizasyon Bölümü, 2019.

Lisans: Atatürk Üniversitesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı Bölümü, 2013.

Yüksek Lisans: Akdeniz Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Peyzaj Mimarlığı Ana Bilim Dalı, 2016.

Doktora: Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Peyzaj Mimarlığı Ana Bilim Dalı, 2020.

___________________________________________________________________________________

ASc: Anadolu University, Faculty of Open Education, Department of Management and Organization, 2019.

BSc: Atatürk University, Faculty of Architecture and Design, Department of Landscape Architecture, 2013.

MSc: Akdeniz University, Graduate School of Natural and Applied Sciences, Department of Landscape Architecture, 2020.

PhD: Süleyman Demirel University, Graduate School of Natural and Applied Sciences, Department of Landscape Architecture, 2020.

Bitki Materyali ve Yetiştiriciliği, Peyzaj Tasarımı, Sera Bitkileri Yetiştirme ve Islahı, Bahçe Bitkileri Yetiştirme ve Islahı (Diğer)
Arş. Gör. Tuba Gizem AYDOĞAN KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ, GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ, PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ, PEYZAJ MİMARLIĞI PR. 0000-0003-0717-4751 Türkiye
Mimari ve Tasarım, Peyzaj Tasarımı, Peyzaj Mimarlığı (Diğer)
Doktora Almira UZUN BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 0000-0002-0863-5399 Türkiye
Peyzaj Mimarlığı, Orman Botaniği
Arş. Gör. Seyhan SEYHAN KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, ORMAN FAKÜLTESİ, PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ 0000-0002-6046-5024 Türkiye
Peyzaj Planlama, Peyzaj Teknikleri, Peyzaj Mimarlığı (Diğer)
Yüksek Lisans Çağıl ÇARDAK SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 0000-0002-4250-7702 Türkiye
Ekoloji, Sürdürülebilirlik ve Enerji, Peyzaj Mimarlığı