Dergi Kurulları

Editör

Prof. Dr. Öner DEMİREL Kırıkkale University Faculty of Fine Arts Department of Landscape Architecture 0000-0002-8102-5589 Türkiye Web
Mühendislik, Turizm

Yardımcı Editörler

Doç. Dr. Ertan DÜZGÜNEŞ KARADENIZ TECHNICAL UNIVERSITY 0000-0002-1523-9722 Türkiye
Çevre Bilimleri ve Mühendisliği, Turizm, Peyzaj Mimarlığı, Ekoloji, Sürdürülebilirlik ve Enerji, Peyzaj Planlama, Peyzaj Yönetimi, Sürdürülebilir Turizm, Turizmde Çevre Yönetimi, Rekreasyon

Lisan Editörleri

Doç. Dr. Elif TOKDEMİR DEMİREL Kırıkkale University, Faculty of Arts and Sciences, Department of Translation and Interpretation 0000-0003-1280-2679 Türkiye Web
Dilbilimi, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler, Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme
Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme

İstatistik Editörleri

Prof. Dr. Yılmaz ÇATAL Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Orman fakültesi Türkiye
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
Orman Mühendisliği
Doç. Dr. Oytun Emre SAKICI Kastamonu Üniversitesi 0000-0003-4961-2991 Türkiye
Biyoistatistik, Orman Mühendisliği, Orman Amenajmanı ve Hasılatı

Alan Editörleri

Prof. Dr. Muzaffer YÜCEL ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Ekoloji
Prof. Dr. Tuluhan YILMAZ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Ekoloji, Sürdürülebilirlik ve Enerji, Peyzaj Planlama, Peyzaj Yönetimi
Prof. Dr. Şükran ŞAHİN ANKARA UNIVERSITY FACULTY OF AGRICULTURE DEPARTMENT OF LANDCAPE ARCHITECTURE 0000-0002-3730-2534 Türkiye
Ekoloji, Sürdürülebilirlik ve Enerji, Peyzaj Planlama, Peyzaj Planlama ve Tasarımda Bilgisayar Teknolojileri
Prof. Dr. Alper ÇABUK Eskişehir Teknik Üniversitesi Türkiye
Mimarlık ve Tasarımda Bilgi Teknolojileri, Tasarım Araçları ve Teknolojisi, Yapı, Çevre, Yerleşim ve Ürünlerde Koruma, Restorasyon, Yenileme, Ekoloji, Sürdürülebilirlik ve Enerji, Peyzaj Planlama ve Tasarımda Bilgisayar Teknolojileri
Prof. Dr. Atila GÜL Süleyman Demirel Üniversitesi / Suleyman Demirel University 0000-0001-9517-5388 Türkiye Web

Profesör: Peyzaj Mimarlığı. Peyzaj Planlama ve Tasarım Anabilim Dalı,SDU Or. Fak. Pey. Mim. Böl.,(2013-..................) / Prof .: Landscape Architecture. Landscape Planning and Design Department SDU Or. Fak. Pey. Mime. (2013-..............)

Doçent: Peyzaj Mimarlığı. Peyzaj Planlama ve Tasarım Anabilim Dalı, SDU Pey. Mim. Bölümü, (2008-2013)./ Associate Professor: Landscape Architecture. Landscape Planning and Design SDU Department of Landscape Architecture (2008- 2013).

Doktora: Tarla Bitkileri Anabilim Dalı. Ege Üniversitesi F.B.E. (1993- 1998) / Doctorate: Field Crops Ege University, Institute of Science, (1993- 1998).

Y. Lisans: Peyzaj Planlama Anabilim Dalı (Yıldız Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, (1986- 1988)./ Master's Degree: Landscape Planning Yıldız University, Institute of Science, (1986- 1988).

Lisans: Orman Mühendisliği. İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi (1982-1986). / Undergraduate: Forestry Engineering Istanbul University Faculty of Forestry (1982-1986)

Lisans: İşletme Bölümü. Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim İşletme Fakültesi (2016-2020.) / : Business Administration Anadolu University Open Education Faculty of Business (2016-2020).

Peyzaj Onarımı, Peyzaj Planlama, Peyzaj Tasarımı, Peyzaj Yönetimi, Peyzaj Mimarlığı
Prof. Dr. Hakan ALPHAN ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, MİMARLIK FAKÜLTESİ 0000-0003-1139-4087 Türkiye
Peyzaj Planlama, Peyzaj Planlama ve Tasarımda Bilgisayar Teknolojileri, Peyzaj Yönetimi
Prof. Dr. Ömer TULUK Karadeniz Teknik Üniversitesi Türkiye
Mimarlık Tarihi
Prof. Dr. Turan YÜKSEK RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Havza Yönetimi, Orman Ekolojisi
Prof. Dr. Y. Çağatay SEÇKİN İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Peyzaj Tasarımı
Doç. Dr. Fatma Ayçim TÜRER BAŞKAYA İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Peyzaj Planlama, Peyzaj Tasarımı
Doç. Dr. Saye Nihan ÇABUK ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Peyzaj Mimarlığı, Ekoloji, Sürdürülebilirlik ve Enerji, Peyzaj Planlama
İç Mimarlık, İç Mimari Tasarım, Koruma, Yenileme ve Restorasyon, Ürün Tasarımı
Doç. Dr. Kürşad DEMİREL ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ 0000-0002-2029-5884 Türkiye

Lisans: Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü (2002)

Yüksek Lisans: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarımsal Yapılar ve Sulama Anabilim Dalı (2005)

Doktora: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Toprak Anabilim Dalı (2012)

Doçent: Tarımsal Yapılar ve Sulama alanı (2015)

Ana çalışma konuları: Peyzaj alanlarında sulama sistemlerinin tasarımı, peyzaj bitkilerinde su stresi uygulamaları, sulamada teknoloji kullanımı, toprak-bitki-su ilişkileri, kurakçıl peyzaj

Peyzaj Teknikleri, Sulama Sistemleri
Doç. Dr. Ümit ARPACIOĞLU MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ, MİMARLIK FAKÜLTESİ 0000-0001-8858-7499 Türkiye
Mimarlık, Planlama, Tasarım, Fiziksel Çevre Denetimi, Mimarlıkta Malzeme ve Teknoloji
Doç. Dr. Sima POUYA İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ 0000-0001-6419-1756 Türkiye Web
Peyzaj Tasarımı, Evrensel ve Engelsiz Tasarım
Dr. Öğr. Üyesi Sultan Sevinç KURT KONAKOĞLU Amasya Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı Bölümü 0000-0001-5383-0954 Türkiye
Turizm, Yeşil Yapılar ve Çevreler, Peyzaj Mimarlığı, Peyzaj Planlama, Sürdürülebilir Turizm, Ekoloji, Sürdürülebilirlik ve Enerji, Peyzaj Teknikleri
Doç. Dr. Ersin TÜRK KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 0000-0003-0433-4203 Türkiye
Şehir ve Bölge Planlama
Dr. Nedim KEMER ANKARA UNIVERSITY 0000-0002-9655-4715 Türkiye
Peyzaj Tasarımı, Ekoloji, Sürdürülebilirlik ve Enerji, Peyzaj Mimarlığı, Orman Koruma, Biyoloji, Heykel, Mimarlık ve Tasarımda Ekoloji, Sürdürülebilirlik ve Enerji, Kent Tarihi, Şehir ve Bölge Planlama
Dr. Öğr. Üyesi M. Bihter BİNGÜL BULUT KIRIKKALE UNIVERSITY, FACULTY OF FINE ARTS, DEPARTMENT OF LANDSCAPE ARCHITECTURE, DEPARTMENT OF LANDSCAPE PLANNING 0000-0003-4496-8198 Türkiye
Peyzaj Mimarlığı, Peyzaj Planlama, Peyzaj Tasarımı

Dizgi Editörleri

Dr. Mert ÇAKIR Süleyman Demirel Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı Bölümü - Süleyman Demirel University, Faculty of Architecture, Department of Landscape Architecture 0000-0003-0079-0375 Türkiye Web

Ön Lisans: Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesi, Yönetim ve Organizasyon Bölümü, 2019.

Lisans: Atatürk Üniversitesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı Bölümü, 2013.

Yüksek Lisans: Akdeniz Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Peyzaj Mimarlığı Ana Bilim Dalı, 2016.

Doktora: Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Peyzaj Mimarlığı Ana Bilim Dalı, 2020.

___________________________________________________________________________________

ASc: Anadolu University, Faculty of Open Education, Department of Management and Organization, 2019.

BSc: Atatürk University, Faculty of Architecture and Design, Department of Landscape Architecture, 2013.

MSc: Akdeniz University, Graduate School of Natural and Applied Sciences, Department of Landscape Architecture, 2020.

PhD: Süleyman Demirel University, Graduate School of Natural and Applied Sciences, Department of Landscape Architecture, 2020.

Bitki Materyali ve Yetiştiriciliği, Süs Bitkileri Yetiştirme ve Islahı
Arş. Gör. Tuba Gizem AYDOĞAN KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ, GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ, PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ, PEYZAJ PLANLAMA ANABİLİM DALI 0000-0003-0717-4751 Türkiye
Mimarlık, Planlama, Tasarım
Doktora Almira UZUN BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 0000-0002-0863-5399 Türkiye
Orman Botaniği, Peyzaj Mimarlığı
Yüksek Lisans Çağıl ÇARDAK SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 0000-0002-4250-7702 Türkiye
Peyzaj Mimarlığı, Ekoloji, Sürdürülebilirlik ve Enerji
Arş. Gör. Seyhan SEYHAN KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 0000-0002-6046-5024 Türkiye
Peyzaj Planlama

DANIŞMA KURULU

Prof. Dr. Alper ÇOLAK İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Orman Mühendisliği, Silvikültür
Doç. Dr. Fürüzan ASLAN KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ, MİMARLIK FAKÜLTESİ, PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ 0000-0001-7981-8777 Türkiye
Peyzaj Tasarımı
Peyzaj Mimarlığı, Ekoloji, Sürdürülebilirlik ve Enerji, Peyzaj Planlama, Peyzaj Planlama ve Tasarımda Bilgisayar Teknolojileri, Peyzaj Yönetimi, Peyzaj Arkeolojisi, Peyzaj Mimarlığı, Peyzaj Planlama ve Tasarım
Prof. Dr. Hakan ALTINÇEKİÇ İstanbul Üniversitesi Türkiye
Prof. Dr. Hasan YILMAZ Atatürk Üniversitesi Türkiye
Prof. Dr. Adnan KAPLAN EGE ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Prof. Dr. Abdullah KELKİT Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Türkiye Web
Peyzaj Tasarımı
Prof. Dr. Süha BERBEROĞLU ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Mimarlık, Planlama, Tasarım
Prof. Dr. Sonay ÇEVİK Karadeniz Teknik Üniversitesi
Prof. Dr. Figen İLKE ANKARA ÜNİVERSİTESİ Türkiye Web
Prof. Dr. Sevgi YILMAZ ATATURK UNIVERSITY 0000-0001-7668-5788 Türkiye

 https://avesis.atauni.edu.tr/sevgiy

Çevre Bilimleri ve Mühendisliği, Ekoloji, Sürdürülebilirlik ve Enerji, İklim Değişikliği, Peyzaj Planlama ve Tasarım
Prof. Dr. Levent GENÇ ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ, MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ, ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA BÖLÜMÜ 0000-0002-0074-0987 Türkiye Web
Mühendislik, Ziraat ve Orman ve Su Ürünleri, Şehir ve Bölge Planlama, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler
Prof. Dr. Bülent YILMAZ İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Peyzaj Mimarlığı
Prof. Dr. Murat ÖZYAVUZ Namık Kemal Üniversitesi Türkiye
Prof. Dr. Zöhre POLAT Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Türkiye
Uzmanlık Konuları: Peyzaj Planlama, Kırsal ve Kentsel Rekreasyonel Alan Planlama, Açık/Yeşil Alanlar, Park Alanları Planlama ve Tasarımı, Çocuk Oyun Alanları Planlama ve Tasarımı, Görsel Kalite Analizi
Peyzaj Planlama ve Tasarım
Prof. Dr. Serkan ÖZER ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ Türkiye
Peyzaj Mimarlığı
Prof. Dr. Rüya YILMAZ Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Türkiye
Peyzaj Mimarlığı, Ekoloji, Sürdürülebilirlik ve Enerji, Peyzaj Onarımı, Peyzaj Planlama
Prof. Dr. Osman UZUN DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Peyzaj Onarımı, Peyzaj Planlama, Peyzaj Yönetimi
Prof. Dr. Latif Gürkan KAYA BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ 0000-0001-8033-1480 Türkiye Web
Peyzaj Mimarlığı, Ekoloji, Sürdürülebilirlik ve Enerji, Peyzaj Planlama, Peyzaj Planlama ve Tasarımda Bilgisayar Teknolojileri
Prof. Dr. Hakan DOYGUN İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ, MİMARLIK FAKÜLTESİ Türkiye
Peyzaj Planlama, Peyzaj Tasarımı, Ekoloji, Sürdürülebilirlik ve Enerji, Peyzaj Yönetimi
Prof. Dr. Elif Ebru ŞİŞMAN TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ 0000-0002-5114-7980 Türkiye
Peyzaj Mimarlığı
Prof. Dr. Aydın ÖZDEMİR Ankara Üniversitesi Türkiye
Prof. Dr. Murat ZENGİN Pamukkale Universitesi 0000-0002-8528-7308 Türkiye
Mimarlık, Planlama, Tasarım, Peyzaj Mimarlığı, Peyzaj Onarımı, Peyzaj Planlama, Hava Kirliliği ve Kontrolü
Doç. Dr. Banu ÖZTÜRK KURTASLAN SELÇUK ÜNİVERSİTESİ, ZİRAAT FAKÜLTESİ, PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ Türkiye
Fen Bilimleri ve Matematik
Prof. Dr. Mehmet Akif IRMAK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ 0000-0001-8285-5341 Türkiye
Ekoloji, Sürdürülebilirlik ve Enerji, Peyzaj Onarımı, Peyzaj Planlama, Peyzaj Tasarımı, Peyzaj Mimarlığı
Prof. Dr. Bulent CENGİZ BARTIN FACULTY OF FOREST Türkiye
Mühendislik
Prof. Dr. Şevket ALP VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ, MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ, PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ Türkiye
Peyzaj Tasarımı, Süs Bitkileri Yetiştirme ve Islahı, Süs Bitkileri Yetiştirme ve Islahı
Prof. Dr. Serpil ÖNDER selçuk üniversitesi 0000-0002-2222-0173 Türkiye
Mühendislik
Prof. Dr. Saniye Gül GÜNEŞ Selçuk Üniversitesi, Turizm Fakültesi 0000-0002-5004-6504 Türkiye
Turizm, Peyzaj Planlama, Peyzaj Yönetimi, Sürdürülebilir Turizm, Turizm Planlaması, Turizmde Çevre Yönetimi, Rekreasyon
Prof. Dr. Oğuzhan SARIKAYA BURSA TECHNICAL UNIVERSITY 0000-0001-5124-6279 Türkiye
Orman Mühendisliği
Doç. Dr. Meltem ERDEM KAYA İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Doç. Dr. Zeynep PİRSELİMOĞLU BATMAN BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Peyzaj Mimarlığı, Peyzaj Planlama, Peyzaj Tasarımı
Dr. Aybike Ayfer KARADAĞ, Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü'nde Doç. Dr.’dur. Lisans, MS ve Doktora derecelerini Ankara Üniversitesi'nden almıştır.Lisans üstü eğitimi süresince, 2001-2008 yıllarında, Ankara Büyükşehir Belediyesi kapsamında peyzaj mimarı olak görev yapmıştır. 2008 yılından beri, Düzce Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı Bölümünde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Bu süreç içerisinde, çeşitli eğitimler kapsamında uzun ve kısa süreli olarak, İngiltere, İskoçya, Amerika, İspanya gibi ülkelerde bulunmuştur. Çalışmaları çoğunlukla ekolojiye dayalı peyzaj planlama ve yönetimine konuları odağındadır. Araştırma konuları: Peyzaj Planlama, ekolojik peyzaj planlaması, peyzaj ekolojisi, havza bazlı mekansal planlama, kentsel peyzaj planlaması, yeşil altyapı sistemleri. Dr. Aybike Ayfer KARADAĞ is an Associate Professor at the Department of Landscape Architecture, Faculty of Forestry, Düzce University. She earned her license, MS and PhD from Ankara University. During her postgraduate education, she worked as a landscape architect within the scope of Ankara Metropolitan Municipality between 2001-2008. Since 2008, she has been working as a faculty member in Düzce University, Department of Landscape Architecture. During this period, she has been in countries such as England, Scotland, America, Spain for a long and short term within the scope of various trainings. Her is studies mostly focus on the ecology-based landscape planning and management. Research topics: Landscape Planning, ecological landscape planning, landscape ecology, basin-based spatial planning, urban landscape planning, green infrastructure systems.
Peyzaj Mimarlığı
Şehir ve Bölge Planlama
Doç. Dr. Ömer ATABEYOĞLU Ordu Ünitversitesi Türkiye
Mimarlık, Planlama, Tasarım
Doç. Dr. Doruk Görkem ÖZKAN Karadeniz Technical University, Faculty of Forestry, Department of Landscape Architecture 0000-0002-0127-0948 Türkiye Web
Peyzaj Tasarımı
Doç. Dr. Sara DEMİR BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Peyzaj Mimarlığı, Ekoloji, Sürdürülebilirlik ve Enerji, Peyzaj Planlama, Peyzaj Yönetimi
Doç. Dr. Ömer Lütfü ÇORBACI Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Türkiye
Mimarlık, Planlama, Tasarım, Bitki Materyali ve Yetiştiriciliği, Peyzaj Planlama ve Tasarım
Doç. Dr. Derya SARI ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ, SANAT VE TASARIM FAKÜLTESİ, PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ 0000-0001-9440-7343 Türkiye
Peyzaj Planlama ve Tasarım, Ekoloji, Sürdürülebilirlik ve Enerji, Peyzaj Mimarlığı, Peyzaj Tasarımı, Bitki Materyali ve Yetiştiriciliği
Doç. Dr. Çiğdem SAKICI Kastamonu Üniversitesi 0000-0001-5369-4876 Türkiye
Peyzaj Tasarımı, Peyzaj Planlama ve Tasarım
Doç. Dr. Canan CENGİZ BARTIN ÜNİVERSİTESİ, BARTIN ORMAN FAKÜLTESİ Türkiye
Mimarlık, Planlama, Tasarım
Yrd. Doç. Dr. Buket ÖZDEMİR IŞIK AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Mimarlık, Planlama, Tasarım, Turizm, Güzel Sanatlar
Doç. Dr. Alper SAĞLIK ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Prof. Dr. Murat AKTEN Süleyman Demirel Üniversitesi Mimarlık Fakültesi 0000-0003-4255-926X Türkiye
Peyzaj Mimarlığı, Ekoloji, Sürdürülebilirlik ve Enerji, Peyzaj Planlama, Peyzaj Tasarımı
Dr. Öğr. Üyesi Taki Can METİN KIRKLARELI UNIVERSITY, FACULTY OF TOURISM, DEPARTMENT OF RECREATION MANAGEMENT 0000-0003-1995-5125 Türkiye
Sürdürülebilir Turizm, Turizm Planlaması, Turizmde Çevre Yönetimi, Rekreasyon
Doç. Dr. Ahmet BENLİAY Akdeniz Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Türkiye
Peyzaj Planlama ve Tasarımda Bilgisayar Teknolojileri, Peyzaj Tasarımı, Ekoloji, Sürdürülebilirlik ve Enerji
Mimarlık ve Tasarımda Ekoloji, Sürdürülebilirlik ve Enerji
Doç. Dr. Ebru ERBAŞ GÜRLER İstanbul Teknik Üniversitesi Türkiye
Peyzaj Mimarlığı, Peyzaj Tasarımı