Makale değerlendirme süreci

Makale Değerlendirme Süreçleri ve Süreleri: Makale sisteme girildikten sonra değerlendirme süreci 3 aşamada ve en az 12 haftada gerçekleştirilmektedir. Makaleler sadece ön kontrol ve değerlendirme süreçlerinde Yazarlar tarafından geri çekme talebinde bulunabilmektedir. 

SÜREÇLERİŞLEMLERİŞLEM SÜRESİ
Ön Kontrol Süreci
Makalenin sisteme yüklenmesinden sonra ilk değerlendirme yapılarak makale sürecinin başlatıldığı ve kabul veya red kararının verildiği süreçleri içerir. Ön kontrolde gerçekleştirilecek işlemler;

 Makale formatına ve yazım kurallarına uygunluğu,
 Şekilsel durumunun kontrolü,• TURNİTİN benzerlik oranı (En fazla %18) kontrolü,
 Makale Telif Formunun kontrolü,
 Makalenin Google, PubMed, Doaj, Crossref vb ortamında taranması ve kontrolü,
 Makalenin yazar tarafından son halinin verilmesi ve Revizyon işlemleri,
 Makalenin uygun olmaması durumunda Red kararının verilmesi
 Yazar tarafından kendi talebi doğrultusunda makaleyi geri çekme kararının verilmesi vb.
2 Hafta
Değerlendirme Süreci
Editör ve Alan Editörleri tarafından makalenin “Hakem Değerlendirme” ve “Karar Verme” süreçlerini içerir. İşlemler; Makalenin konu ile ilgili en az iki hakemin (çift taraflı kör hakem değerlendirme) görevlendirilmesi ve değerlendirilmesi
 Yazarlar tarafından düzeltmelerin yapılması ve son halinin verilmesi
 Eğer hakemler tekrar görmesi halinde revize halinin hakemler tarafından değerlendirilmesi ve makalenin revize edilmesi
 Editör/Alan Editörleri tarafından makalenin son değerlendirme ve yayın düzenleme süreci kararının verilmesi (Kabul veya Red) vb.
 Yazar tarafından kendi talebi doğrultusunda makaleyi geri çekme kararının verilmesi vb.
6 Hafta
Düzenleme Süreci 

Dergide basılacak makalelerin yayına hazır hale getirme, son kontrolünün yapılması ve WEB sayfasında yayınlama süreçlerini içerir. İşlemler;

 Düzenleme sürecine geçen makaleler Teknik Editörler tarafından son kontrolün yapılması ve yayına hazır hale getirilmesi,
 Yayına hazır hale getirilen makalenin Yazarlar tarafından son kontrolünün yapılması,
 Makalenin WEB sayfasında yayınlanması ve duyurlması vb.


2 Hafta