Etik İlkeler ve Yayın Politikası

PEYAD Dergisinde uygulanan yayın süreçleri, bilginin tarafsız ve saygın bir şekilde gelişimine ve paylaşımına temel teşkil etmektedir. Bu kapsamda bütün paydaşların (yazarlar, araştırmacılar, yayıncı, editörler, kurullar, hakemler ve okuyucular) etik ilkelere ve standartlara uyması önem taşımaktadır.

PEYAD’da yayınlanan bütün eserler, “YÖK Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi” hükümlerine ve ilgili mevzuata ve açık erişim olarak Yayın Etiği Komitesi (Committee on Publication Ethics (COPE) tarafından yayınlanan etik ilkelere uymak zorundadır
(PEYAD Genel Etik ve Yayın Kurallar Detayı)

Yayınlanacak makalelerde 2020 yılında başlayan yayınlar için ETİK KURUL İZNİ zorunludur.

ETİK KURUL İZİNİ ve/veya YASAL/ÖZEL İZİN alınmasının gerekip gerekmediği makalede belirtilmiş olmalıdır. Eğer bu izinlerin alınması gerekli ise, izinin hangi kurumdan, hangi tarihte ve hangi karar veya sayı numarası sunulmalıdır.

PEYAD, açık erişim politikasını benimsemektedir. Budapeşte Açık Erişim Girişimi (BOAI) tarafından tanımlanan ilkeleri kabul etmektedir.

PEYAD’un yayın politikası gereği herhangi bir ürün işleme ücreti ve makale gönderme ücreti talep edilmemektedir. Derginin içeriğine herhangi bir ücret ödemeden çevrimiçi olarak erişilebilmektedir.

Yayımlanan yayınlardan yazarlar sorumludur. Derginin herhangi bir Editör Kurulu yayımlanan makalelerden sorumlu değildir.

MBUD sistemine bir makale yüklendikten sonra değerlendirme süreci ve süresi olarak 1. Ön Kontrol (2 hafta), 2. Değerlendirme (6 hafta) ve 3. Düzenleme (4 hafta) olmak üzere 3 aşamada ve en az 12 haftada gerçekleştirilmektedir. Makaleler sadece Ön kontrol ve Değerlendirme süreçlerinde Yazarlar tarafından geri çekme talebinde bulunabilmektedir.
(MBUD Makale Değerlendirme Süreci ve Süresi )

Gönderilen tüm makaleler için TURNITIN programı kullanılarak en fazla %20 "Benzerlik Oranına" sahip olmalıdır.

Yayınlanan her makale için Kör Hakemlik Değerlendirmesi (en az iki hakem) yapılmaktadır.

Makale Yazım Kuralları, kaynak kullanımı ve gösterimi için “APA 6 -Kaynak Gösterme Rehberi” ve Uluslararası “kısaltmalar ve birim sembolleri” dikkate alınmaktadır.