Derleme
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Konut Balkonlarının Yeşil Potansiyelinin Değerlendirilmesi

Yıl 2022, Cilt 5, Sayı 1, 53 - 61, 30.07.2022
https://doi.org/10.51552/peyad.1117182

Öz

Değişen çalışma koşulları ve pandeminin etkisi ile kişilerin evlerinde geçirdikleri zaman artış göstermiştir. Bu artış sonucu kullanıcıların evlerinden beklentileri ve ev kullanımına bakış açıları değişkenlik göstermeye başlamıştır. Çamaşır asma ya da depolama gibi amaçları karşılamasına öncelik verilen balkonlar artık kişilerin sosyalleşmek ya da dış dünya ile bağ kurmak için kullandıkları mekanlar haline gelmeye başlamıştır. Bu bağlamda balkonların insanlar için sağlayabileceği olanakları maksimuma çıkarabilmek amacı ile yapılan çalışmada balkonların yeşil potansiyeli değerlendirilmiştir. Bitkilendirme için uygulanabilecek sistemler ışığında kullanılabilecek sistemlerin kullanıcılara faydaları irdelenmiştir.

Kaynakça

 • Arzuman, Ş.,& Çığ Arzu. (2018). Orkide ve Böcek İlişkileri. Gaziosmanpaşa Bilimsel Araştırma Dergisi, 111-117.
 • Balkona Çamaşır Asmak Yasaklandı mı? (2021). https://balkondekor.com/genel/balkona-camasir-asmak-yasaklandi-mi/ adresinden alındı
 • Bilge, R. (2015). Siyasal İletişimde Mekan Üzerinden Söylem Üretiminin Önemi: Balkon ve Meydanlarda Söylem Üretimi.
 • Bingöl, B. (2015). Dikey Tarım. Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Ormancılık Dergisi, 92-99.
 • Colasurdo, S. (2020). Coronavirus: i balconi diventano il simbolo della quarantena napoletana. https://www.vesuviolive.it/ultime-notizie/333988-coronavirus-balconi/ adresinden alındı
 • Çetin, M. (2020). Climate comfort depending on different altitudes and land use in the urban areas in Kahramanmaras City. Air Quality, Atmosphere and Health, 13(8), 991–999.
 • Doğan, O. (2011). Türkiye’de Erozyon Sorunu Nedenleri ve Çözüm Önerileri. Bilim ve Aklın Aydınlığında Eğitim, 62-69.
 • Ekolojist. (2020, 11 25). Topraksız Tarım Nasıl Yapılır? https://ekolojist.net/topraksiz-tarim-nasil-yapilir/ adresinden alındı
 • Elinç, Z. K., Kaya, L. G., & Elinç , H. (2018). Portable Garden Complex in Protected Areas. International Journal of Current Research, 71095-71097.
 • Erbay, M. (2021). Balcony as an Architectural Item. Journal of Interior Design Academy, 40-61.
 • Hasol, D. (2010). Ansiklopedik Mimarlık Sözlüğü. İstanbul: YEM Yayın.
 • Kalay, F., & Özen, E. S. (2021). Dikey Bahçe Uygulamalarının Yaşanabilir Çevreye Sunduğu Katkılar. Türkiye Peyzaj Araştırmaları Dergisi, 64-77.
 • Kolay, E. (2021). Batılılaşma Dönemi Osmanlı Mimarlığında Bir İktidar İmgesi: Balkon. Mimarlık ve Yaşam Dergisi, 1063- 1080.
 • Köksal, N., Özkaya, A., Kafkas, E., & Yasemin, S. (2017). Süs Bitkisi Olarak Çiçek Yetştiriciliğinde Saksı Boyutlarının Etkisi. Bahçe, 139-148.
 • Li, F. (2016). Design of Residential Ecological Balcony in Northwest Area. Advances in Social Science, Education and Humanities Research, 1125-1127.
 • Malam, J. (2008). The Release of Nelson Mandela. London: Cherrytree Books.
 • Marsico, G. (2019). The Balcony. G. Marsico içinde, Ordinary Things and Their Extraordinary Meanings (s. 253-266). Charlotte: Information Age Publishing.
 • Menten, T. (1981). Art Nouveau Decorative Ironwork. Paris: Dover Publications Inc.
 • Minkel, J., Moreta, M., Muto, J., Htaik, O., Jones, C., Basner, M., & Dinges, D. (2014). Sleep deprivation potentiates HPA axis stress reactivity in healthy adults. Health Psychology, 1430-1434.
 • Orphek Led Grow Light, Dikey Çiftlikler ve Kentsel Tarım. (2015). https://tr.orphek.com/growlight/applications/vertical-farms-urban-agriculture. adresinden alındı
 • Park, S. & Mattson, R. H. (2009). Therapeutic Influences of Plants in Hospital Rooms on Surgical Recovery. Hort Science, 44-57.
 • Selvi, H., & Bursa, P. E. (2020). İstanbul Büyükada Maden Mahallesi Köşklerinde Art Nouveau Üslubunun Kullanımı. Modular Journal, 58-75.
 • Smetkala, M., & Baborska-Narozny, M. (2022). The use of apartment balconies: Context, design and social norms. Buildings and Cities, 134-152.
 • Söderlund, J. & Newman, P. (2015). Biophilic Architecture: A Review Of The Rationale And Outcomes. Environmentaş Science, 950-969.
 • Stokstad, M. (2005). Medieval Castles. Connecticut: Greenwood Press.
 • Şevik, H., & Çetin, M. (2016). Evaluation of the Recreational Potential of Kastamonu Urban. International Forestry Symposium, (s. 868-873). Kastamonu.
 • Tarım Dikey Bahçeler, (2016). Tarım Dikey Bahçeler. T.C. Milli Eğitim Bakanlığı: Erişim adresi: (08.05.2022) http://www.megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller/Dikey%20Bahçeler.pdf
 • Tekin, Ç.ve Oğuz, C. Z. (2011). “Yapı ile Yükselen Yeşil Duvarlar”, New World Sciences Academy 6, (4), 1241-1249 İstanbul Türkiye.
 • Tüfekçioğlu, İ. (2010). Yerçekimine Meydan Okuyan Bahçeler. GEO, 39-40. Erişim adresi (01.05.2022):https://www.researchgate.net/publication/340233475_Yercekimine_meydan_okuyan_bahceler
 • Yetkin, E. G. (2019). Sürdürülebilir Mimarlık Kapsamında Yapılarda Su Korunumu Stratejileri. Sürdürülebilir Mühendislik Uygulamaları ve, 70-78.
 • Yıldız, M. (2014, Aralık 25). Dikey Bahçe; Beton Yapıların Yeni Yeşil Yüzü. Eko Yapı: https://www.ekoyapidergisi.org/dikey-bahce-beton-yapilarin-yeni-yesil-yuzu adresinden alındı
 • Zencirkıran, M., Çelik, B. H., Müdük, B., Görür , A., Çetiner, S., Eraslan, E., & Tanrıverdi, D. (2018). İç Mekan Tasarım Bitkilerinin Kullanıcılar İçin Toksik Özellikler Bakımından Değerlendirilmesi. Bartın Orman Fakültesi Dergisi, 26-31.

Assessment of The Green Potential Of Housıng Balconies

Yıl 2022, Cilt 5, Sayı 1, 53 - 61, 30.07.2022
https://doi.org/10.51552/peyad.1117182

Öz

With the changing working conditions and the effect of the pandemic, the time people spend at home has increased. As a result of this increase, the expectations of the users from their homes and their perspectives on home use have begun to change. Balconies, which are given priority to meet the purposes such as hanging laundry or storage, have now become places that people use to socialize or connect with the outside world. In this context, the green potential of balconies was evaluated in this study in order to maximize the possibilities that balconies can provide for people. In the light of the systems that can be applied for planting, the benefits of these systems to people are examined.

Kaynakça

 • Arzuman, Ş.,& Çığ Arzu. (2018). Orkide ve Böcek İlişkileri. Gaziosmanpaşa Bilimsel Araştırma Dergisi, 111-117.
 • Balkona Çamaşır Asmak Yasaklandı mı? (2021). https://balkondekor.com/genel/balkona-camasir-asmak-yasaklandi-mi/ adresinden alındı
 • Bilge, R. (2015). Siyasal İletişimde Mekan Üzerinden Söylem Üretiminin Önemi: Balkon ve Meydanlarda Söylem Üretimi.
 • Bingöl, B. (2015). Dikey Tarım. Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Ormancılık Dergisi, 92-99.
 • Colasurdo, S. (2020). Coronavirus: i balconi diventano il simbolo della quarantena napoletana. https://www.vesuviolive.it/ultime-notizie/333988-coronavirus-balconi/ adresinden alındı
 • Çetin, M. (2020). Climate comfort depending on different altitudes and land use in the urban areas in Kahramanmaras City. Air Quality, Atmosphere and Health, 13(8), 991–999.
 • Doğan, O. (2011). Türkiye’de Erozyon Sorunu Nedenleri ve Çözüm Önerileri. Bilim ve Aklın Aydınlığında Eğitim, 62-69.
 • Ekolojist. (2020, 11 25). Topraksız Tarım Nasıl Yapılır? https://ekolojist.net/topraksiz-tarim-nasil-yapilir/ adresinden alındı
 • Elinç, Z. K., Kaya, L. G., & Elinç , H. (2018). Portable Garden Complex in Protected Areas. International Journal of Current Research, 71095-71097.
 • Erbay, M. (2021). Balcony as an Architectural Item. Journal of Interior Design Academy, 40-61.
 • Hasol, D. (2010). Ansiklopedik Mimarlık Sözlüğü. İstanbul: YEM Yayın.
 • Kalay, F., & Özen, E. S. (2021). Dikey Bahçe Uygulamalarının Yaşanabilir Çevreye Sunduğu Katkılar. Türkiye Peyzaj Araştırmaları Dergisi, 64-77.
 • Kolay, E. (2021). Batılılaşma Dönemi Osmanlı Mimarlığında Bir İktidar İmgesi: Balkon. Mimarlık ve Yaşam Dergisi, 1063- 1080.
 • Köksal, N., Özkaya, A., Kafkas, E., & Yasemin, S. (2017). Süs Bitkisi Olarak Çiçek Yetştiriciliğinde Saksı Boyutlarının Etkisi. Bahçe, 139-148.
 • Li, F. (2016). Design of Residential Ecological Balcony in Northwest Area. Advances in Social Science, Education and Humanities Research, 1125-1127.
 • Malam, J. (2008). The Release of Nelson Mandela. London: Cherrytree Books.
 • Marsico, G. (2019). The Balcony. G. Marsico içinde, Ordinary Things and Their Extraordinary Meanings (s. 253-266). Charlotte: Information Age Publishing.
 • Menten, T. (1981). Art Nouveau Decorative Ironwork. Paris: Dover Publications Inc.
 • Minkel, J., Moreta, M., Muto, J., Htaik, O., Jones, C., Basner, M., & Dinges, D. (2014). Sleep deprivation potentiates HPA axis stress reactivity in healthy adults. Health Psychology, 1430-1434.
 • Orphek Led Grow Light, Dikey Çiftlikler ve Kentsel Tarım. (2015). https://tr.orphek.com/growlight/applications/vertical-farms-urban-agriculture. adresinden alındı
 • Park, S. & Mattson, R. H. (2009). Therapeutic Influences of Plants in Hospital Rooms on Surgical Recovery. Hort Science, 44-57.
 • Selvi, H., & Bursa, P. E. (2020). İstanbul Büyükada Maden Mahallesi Köşklerinde Art Nouveau Üslubunun Kullanımı. Modular Journal, 58-75.
 • Smetkala, M., & Baborska-Narozny, M. (2022). The use of apartment balconies: Context, design and social norms. Buildings and Cities, 134-152.
 • Söderlund, J. & Newman, P. (2015). Biophilic Architecture: A Review Of The Rationale And Outcomes. Environmentaş Science, 950-969.
 • Stokstad, M. (2005). Medieval Castles. Connecticut: Greenwood Press.
 • Şevik, H., & Çetin, M. (2016). Evaluation of the Recreational Potential of Kastamonu Urban. International Forestry Symposium, (s. 868-873). Kastamonu.
 • Tarım Dikey Bahçeler, (2016). Tarım Dikey Bahçeler. T.C. Milli Eğitim Bakanlığı: Erişim adresi: (08.05.2022) http://www.megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller/Dikey%20Bahçeler.pdf
 • Tekin, Ç.ve Oğuz, C. Z. (2011). “Yapı ile Yükselen Yeşil Duvarlar”, New World Sciences Academy 6, (4), 1241-1249 İstanbul Türkiye.
 • Tüfekçioğlu, İ. (2010). Yerçekimine Meydan Okuyan Bahçeler. GEO, 39-40. Erişim adresi (01.05.2022):https://www.researchgate.net/publication/340233475_Yercekimine_meydan_okuyan_bahceler
 • Yetkin, E. G. (2019). Sürdürülebilir Mimarlık Kapsamında Yapılarda Su Korunumu Stratejileri. Sürdürülebilir Mühendislik Uygulamaları ve, 70-78.
 • Yıldız, M. (2014, Aralık 25). Dikey Bahçe; Beton Yapıların Yeni Yeşil Yüzü. Eko Yapı: https://www.ekoyapidergisi.org/dikey-bahce-beton-yapilarin-yeni-yesil-yuzu adresinden alındı
 • Zencirkıran, M., Çelik, B. H., Müdük, B., Görür , A., Çetiner, S., Eraslan, E., & Tanrıverdi, D. (2018). İç Mekan Tasarım Bitkilerinin Kullanıcılar İçin Toksik Özellikler Bakımından Değerlendirilmesi. Bartın Orman Fakültesi Dergisi, 26-31.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Mimarlık
Yayınlanma Tarihi Yaz
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Nihan ÜNAL> (Sorumlu Yazar)
Bir kuruma bağlı değildir
0000-0002-7996-0383
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 30 Temmuz 2022
Yayınlandığı Sayı Yıl 2022, Cilt 5, Sayı 1

Kaynak Göster

APA Ünal, N. (2022). Konut Balkonlarının Yeşil Potansiyelinin Değerlendirilmesi . Türkiye Peyzaj Araştırmaları Dergisi , 5 (1) , 53-61 . DOI: 10.51552/peyad.1117182