Yıl 2019, Cilt 11 , Sayı 1, Sayfalar 100 - 111 2019-03-31

Bibliotherapy with Preschool Children: A Case Study
Okul Öncesi Dönem Çocuklarla Bibliyoterapi : Bir Uygulama Örneği

Ege AKGÜN [1] , Gökçe KARAMAN BENLİ [2]


Bibliotherapy is based on influencing the behavior and attitudes of written sources that people read, shaping or changing by their effects. Bibliotherapy can be used to help individuals cope with people’s problems by gaining inside themselves through books. Bibliotherapy can be divided into two classes as “clinical” and “developmental bibliotherapy”. Clinical bibliotherapy is used by mental health professionals in problem situations. Developmental bibliotherapy is also used by specialists or trainers to prevent or address daily life problems that may be encountered during normal development. The aim of this study is to theoretically evaluate and exemplify the use of bibliotherapy with preschool children. 

Bibliyoterapi, insanların okudukları yazılı kaynakların davranış ve tutumlarını etkilemesi, bunların etkisi ile şekillenmesi ya da değişmesine dayanmaktadır. Bibliyoterapinin kullanım amacı kitaplar aracılığı ile bireyin kendisini tanıyıp iç görü kazanabilmesine, problemleri ile baş etmesine yardımcı olabilmektir. Bibliyoterapi “klinik” ve “gelişimsel bibliyoterapi” olarak iki sınıfa ayrılabilir. Klinik bibliyoterapi, ruh sağlığı uzmanları tarafından problem durumlarında kullanılır. Gelişimsel bibliyoterapi de normal gelişim sürecinde karşılaşılabilen günlük yaşama ait sorunları önleme ya da bu sorunlarla etkili bir şekilde baş edebilmek amacıyla uzmanlar ya da eğitimciler tarafından kullanılır. Bu çalışmanın amacı okul öncesi dönem çocukları ile bibliyoterapi kullanımının kuramsal olarak değerlendirilmesi ve örneklendirilmesidir.
 • Caldin C. (2009) Reading and Therapy. SantaCatarina: Universidade Federal de Santa Catarina.
 • Catalano A. (2008) Making a place for bibliotherapy on theshelves of a curriculum materialscenter: The case for helping pre-service teachers use developmental bibliotherapy in theclassroom. Education Libraries: ChildrensResources, 31(3):17-22.
 • Cook K.E, Earles-Vollrath T.Ganz, J. B. (2006) Bibliotherapy. Intervention in School andClinic, 42:91–100.
 • Cornett C.E. Cornett C.F. (1980) Bibliotherapy: The Right Book at the Right Time. Bloomington, IN: Phi Delta Kappa Educational Foundation.
 • Corr C.A. (2003) Bereavement, grief, and mourning in death-related literature for children. Omega-Journal of Death&Dying, 48(4):337–363.
 • Foss E. (2010) Bibliotherapy: Helping Children Cope with Emotional and Developmental Distress Through Books. Maryland: University of Maryland.
 • Furner J. M. (2004) Using bibliotherapy to overcome math anxiety. Academic Exchange Quarterly, 8(2): 209-213.
 • Furner J.M. (2017) Helping all students become einstein’s using bibliotherapy when teaching mathematics to prepare students for a STEM world. Pedagogical Research, 2(1),01.
 • Gladding S.T, Gladding C. (1991) The ABC’s of bibliotherapy for school counsellors. School Counselor, 39(1):7-13.
 • Goddard A. T. (2011) Children’s books for use in bibliotherapy. J Pediatr Health Care, 25 (1):57–61.
 • Halsted J. W. (2002) Some of myBest FriendsareBooks: GuildingGiftedReaders fromPreschool toHigh School. Scottsdale, AZ: Great PotentialPress.
 • Heath M. A, Sheen D, Leavy D, Young E, Money K. (2005) Bibliotherapy: Are source to facilitate emotional healing and growth. School Psychology International, 26(5): 563–580.
 • İlter B. (2015) Bibliyoterapi Tekniğinin Üstün Yetenekli Çocukların Mükemmeliyetçilik Düzeylerine Etkisi. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). İstanbul, Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi.
 • Jones J. L. (2006) A closerlook at bibliotherapy. Young Adult Library Services, Fall, 24-27.
 • Karacan Özdemir N. (2016). Deneysel bir çalışma: Bibliyopsikolojik danışmaya dayalı özgüven geliştirme programının 6. Sınıf öğrencilerinin özgüven düzeyine etkisi. İlköğretim Online, 15(1):136-147.
 • Karagöz B. (2015) Kendilik değerini koruma bağlamında çocuk edebiyatı eserlerinin kullanımı. Uluslar arası Sosyal Araştırmalar Dergisi,8(40), 486-493.
 • Karatay H, Destebaşı F, Demirbaş M. (2015) Çocuk edebiyatı ürünlerinin 6, 7 ve 8. Sınıf öğrencilerinin karakter gelişimine etkisi. Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi,ÖS-II, 123-140.
 • Knoth M. V. (2006). What ails bibliotherapy? The Horn Book, 82(3):273-276.
 • Kramer P.A, Smith G.G. (1998) Easing the pain of divorce through children’s literature. Early Childhood Education Journal, 26(2):89-94.
 • Kurkjian C, Livingston N. (2005) The right book for the right child for the right situation. Reading Teacher, 58, 786-795.
 • Last B, Veldhuizen V. (1996) Information about diagnosis and prognosis related to anxiety and depression in children with cancer aged 8-16 years. European Journal of Cancer, 32:290-294.
 • Leana-Taşcılar M. Z. (2012) Üstün zekâlı ve yetenekli öğrencilerin de bulunduğu sınıflarda bibliyoterapi kullanımı: Model önerisi. Türk Üstün Zeka ve Eğitim Dergisi, 2(2): 118-136.
 • Lucas C. V, Soares L. (2013) Bibliotherapy: a tooltopromotechildren‘spsychologicalwell-being. Journal of Poetry Therapy, 26 (3):137–147.
 • Maich K, Kean S. (2004) Read two books and write me in the morning! Bibliotherapy for social emotional intervention in the inclusive classroom. TEACHING Exceptional Children Plus, 1(2):Article 5.
 • McCulliss D, Chamberlain D. (2013) Bibliotherapy for youth and adolescents-school-based application and research. Journal of Poetry Therapy, 26 (1):13-40.
 • McMillen P. (2014) A Therapeutic collaboration: The bibliotherapy education project at Oregon state university. OLA Quarterly, 12(2):14-15.
 • Mendel M. R, Harris J, Carson N. (2016) Bringing bibliotherapy for children into clinical practice. Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry, 55:535–538.
 • Menekay S. (2009) Ölümün girmesinin yasak olduğu, vasiyetnamelerin hiç açılmadığı şehir: Asklepion Bergama. Dirim Tıp Gazetesi,1-4.
 • Mitchell-Kamalie L. (2002) The application of bibliotherapy with primary school children living in a violent society. Bellville: University of the Western Cape.
 • Myers C. D. (2012) Bibliotherapy for adopted children: A path way to healthier adoptive identity and selfesteem, Unpublishedmaster’s thesis, Prescott College, United State of America.
 • Oral F. (2017) Bu Kış Kimse Üşümeyecek, 3. Baskı. İstanbul:Yapı Kredi Yayınları.
 • Öncü H. (2012) Bibliyoterapi yönteminin okullarda rehberlik ve psikolojik danışmanlık amacıyla kullanılması. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi,1 (16):147-170.
 • Öner U. (2007) Bibliyoterapi. Çankaya Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Dergisi, 7:133-150.
 • Öner U, Yeşilyaprak, B. (2006) Bibliyoterapi: Psikolojik danışma ve rehberlik programlarında çocuk edebiyatından yararlanma. II. Ulusal Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Sempozyumu Bildiriler Kitabı (Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi), 203:559-565.
 • Pardeck J. T. (2013) Using Books in Clinical Social Work Practice: A Guide to Bibliotherapy. Second edition. NY: Routledge Press.
 • Prater M. A, Dyches, T. T. (2008) Teaching about Disabilities Through Children’s Literature. Westport, CT: Libraries Unlimited/Teacher Ideas Press.
 • Prater M. A, Johnstun M. L, Dyches T. T, Johnstun, M. R. (2006) Using children’s books as bibliotherapy for at risk students: A guide for teachers. Preventing School Failure, 50(4):5-13.
 • Rubin R. J. (1978) Using bibliotherapy: A Guide to Theory and Practice. Phoenix: Oryx Press.
 • Shechtman Z. (2017) Group intervention with aggressive children and youth through bibliotherapy. International Journal of Group Psychotherapy, 67(1):47-67.
 • Sever S. (2013) Çocuk ve Edebiyat. İzmir: Tudem Yayınları.
 • Stainbrook S. L. (2011) Interactive bibliotherapy: A case for implementation in the elementary classroom. Journal of Poetry Therapy, 24(3):187-194.
 • Sullivan A. K, Strang, H. R. (2002) Bibliotherapy in the classroom: Using literature to promote the development of emotional intelligence. Childhood Education, 79(2):74-80.
 • Turan L. (2005) Arkadaş edinme güçlüğü çeken çocukların problemlerini çözmede çocuk edebiyatından yararlanma. Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, 12:124-135.
 • Uzmen S, Mağden, D. (2002) Okul öncesi eğitim kurumlarına devam eden altı yaş çocuklarının prososyal davranışlarının resimli çocuk kitapları ile desteklenmesi. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi,15:193-212.
Birincil Dil tr
Konular Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri
Bölüm Derleme
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-7882-219X
Yazar: Ege AKGÜN (Sorumlu Yazar)
Kurum: Ankara Üniversitesi
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-4784-5612
Yazar: Gökçe KARAMAN BENLİ
Kurum: Ankara Üniversitesi
Ülke: Turkey


Tarihler

Kabul Tarihi : 20 Mart 2018
Yayımlanma Tarihi : 31 Mart 2019

Bibtex @derleme { pgy392346, journal = {Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar}, issn = {1309-0658}, eissn = {1309-0674}, address = {}, publisher = {Lut TAMAM}, year = {2019}, pages = {100 - 111}, doi = {10.18863/pgy.392346}, title = {Okul Öncesi Dönem Çocuklarla Bibliyoterapi : Bir Uygulama Örneği}, key = {cite}, author = {Akgün, Ege and Karaman Benli̇, Gökçe} }
APA Akgün, E , Karaman Benli̇, G . (2019). Okul Öncesi Dönem Çocuklarla Bibliyoterapi : Bir Uygulama Örneği . Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar , 11 (1) , 100-111 . DOI: 10.18863/pgy.392346
MLA Akgün, E , Karaman Benli̇, G . "Okul Öncesi Dönem Çocuklarla Bibliyoterapi : Bir Uygulama Örneği" . Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar 11 (2019 ): 100-111 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/pgy/article/392346>
Chicago Akgün, E , Karaman Benli̇, G . "Okul Öncesi Dönem Çocuklarla Bibliyoterapi : Bir Uygulama Örneği". Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar 11 (2019 ): 100-111
RIS TY - JOUR T1 - Okul Öncesi Dönem Çocuklarla Bibliyoterapi : Bir Uygulama Örneği AU - Ege Akgün , Gökçe Karaman Benli̇ Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.18863/pgy.392346 DO - 10.18863/pgy.392346 T2 - Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar JF - Journal JO - JOR SP - 100 EP - 111 VL - 11 IS - 1 SN - 1309-0658-1309-0674 M3 - doi: 10.18863/pgy.392346 UR - https://doi.org/10.18863/pgy.392346 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar Okul Öncesi Dönem Çocuklarla Bibliyoterapi : Bir Uygulama Örneği %A Ege Akgün , Gökçe Karaman Benli̇ %T Okul Öncesi Dönem Çocuklarla Bibliyoterapi : Bir Uygulama Örneği %D 2019 %J Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar %P 1309-0658-1309-0674 %V 11 %N 1 %R doi: 10.18863/pgy.392346 %U 10.18863/pgy.392346
ISNAD Akgün, Ege , Karaman Benli̇, Gökçe . "Okul Öncesi Dönem Çocuklarla Bibliyoterapi : Bir Uygulama Örneği". Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar 11 / 1 (Mart 2019): 100-111 . https://doi.org/10.18863/pgy.392346
AMA Akgün E , Karaman Benli̇ G . Okul Öncesi Dönem Çocuklarla Bibliyoterapi : Bir Uygulama Örneği. pgy. 2019; 11(1): 100-111.
Vancouver Akgün E , Karaman Benli̇ G . Okul Öncesi Dönem Çocuklarla Bibliyoterapi : Bir Uygulama Örneği. Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar. 2019; 11(1): 100-111.