Amaç

Pamukkale İşletme ve Bilişim Yönetimi Dergisi (PIBYD),

Pamukkale İşletme ve Bilişim Yönetimi Dergisi (PIBYD), uluslararası hakemli bir dergidir. Dergi, İşletme, Bilişim ve Yönetim alanlarında yapılan araştırma ve teorik makaleleri yayımlama ve bilim insanlarının hizmetine sunmayı amaçlamaktadır.


Pamukkale İşletme ve Bilişim Yönetimi Dergisi, ulusal ve uluslararası düzeyde akademik araştırmaları yayımlamayı ve bilime katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Dergi, açık erişimli bir dergi olup bilim insanlarına ve okurlara kolay ve sınırsız erişim sağlamayı amaçlamaktadır. Dergi yılda iki sayı olarak yayım yapmayı amaçlamaktadır.

Kapsam

Pamukkale İşletme ve Bilişim Yönetimi Dergisi, başta İşletme, Bilişim ve Yönetim alanları başta olmak üzere İktisadi ve İdari Bilimler alanlarından da makalelerin yayımlanmasını kapsamaktadır.