Yıl 2014, Cilt , Sayı 1, Sayfalar 24 - 35 2014-06-01

E-Kitap Çağı ve Türkiye’de E-Kitap Sektörü
E-Book Era and E-Book Industry in Turkey

Çetin KALBURAN [1]


Bu çalışmanın amacı, günümüzde Avrupa ülkelerinde ve özellikle Türkiye’de e-kitabın durumunu ortaya koymak ve karşılaştırma yoluyla çıkarımlarda bulunmaktır. Bu amaçla, yıllara göre Türkiye’de yayınlanmış basılı ve e-kitap karşılaştırması yapmak için TÜİK verileri derlenmiş, Avrupa’da ve Türkiye’de basılı kitap ve e-kitap satışı yapan, yüksek ziyaretçi sayılarına sahip web siteleri ziyaret edilerek incelenmiştir. Bu inceleme sitelerin en çok satan basılı kitaplar ve en çok satan e-kitaplar olarak yayınladıkları (site ziyaret tarihlerinde) kitaplara dair bilgilere dayanmaktadır. Bu incelemeyi takiben karşılaştırmalar yapılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre Türkiye’de yayınlanan e-kitap sayısında yüksek bir artış olduğu, ancak en çok satan basılı kitapların e-kitap versiyonları sayısının seçilen Avrupa ülkeleri ile kıyaslandığında çok az olduğu görülmüştür. Öte yandan Avrupa ülkelerinde ve Türkiye’de e-kitabın fiyat avantajına sahip olduğu, ancak farklı kategorilerde (çok satan basılı kitap/e-kitap) fiyat avantajı Avrupa’da değişkenlik gösterirken Türkiye’de neredeyse aynı kaldığı anlaşılmıştır.
The aim of this study is to make inferences by way of comparison putting forth the status of e-books in European countries and especially in Turkey. For this purpose, data from Turkish Statistical Institute were gathered for comparing published in print and e-book in Turkey and recognised book selling web sites were visited and analyzed. This analysis is based on data about best selling printed books and best selling e-books (at the time of the site visit). Following this examination, comparisons were made. According to research results, while the number of e-books has a high rise, the number of e-book versions of the printed books is very few in Turkey when compared with selected European countries. On the other hand, e-book has a price advantage both in European countries and Turkey. Furthermore, while the price advantage differs in different categories (selling printed books / e-books) in Europe, it remains almost the same in Turkey.
Diğer ID JA96AZ88GU
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Yazar: Çetin KALBURAN

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Haziran 2014

APA Kalburan, Ç . (2014). E-Kitap Çağı ve Türkiye’de E-Kitap Sektörü . Pamukkale İşletme ve Bilişim Yönetimi Dergisi , (1) , 24-35 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/pibyd/issue/35464/394005