Yıl 2015, Cilt , Sayı 1, Sayfalar 19 - 28 2015-05-01

Pazarlama Araştırmalarındaki Potansiyel Problemlere Yönelik Bir Araştırma: Kolayda Örnekleme ve Sıklık İfadeli Ölçek Maddeleri
A study on the potential problems in marketing research: convenience sampling and scale items with adverbs of frequency

Selçuk Burak HAŞILOĞLU [1] , Tamer Baran [2] , Oğuzhan Aydın [3]


Türkiye’deki pazarlama araştırmalarının büyük bir çoğunluğunda kolayda örnekleme yöntemi kullanılmaktadır. Doğal olarak, bu yöntemin kullanıldığı çalışmalarda genelleme yapılması neredeyse imkânsızdır. Çünkü kolayda örnekleme yönteminde görüşme yapılan grubun ana kütleyi temsil etme gücü çok zayıftır. Bu nedenle bu tür çalışmalarda elde edilen bulgular, görüşme yapılan gruba yönelik olmaktan çok daha öteye gidemez. Bu çalışmanın ilk amacı bu yöntemi olumsuz yanlarını gözler önüne sermektir. Çalışmanın bir diğer amacı “sık sık”, “nadiren” gibi ifadelerin ölçeklerde kullanılması ve ölçeklendirilmesi üzerinedir. Yine bu çalışma ile sıklık ifadeli ölçek maddelerinin olumsuzluklarının test edilmesi hedeflenmektedir. Dolayısıyla bu çalışmanın nihai amacı, pazarlama araştırmaları literatüründe de kanıtlanmış olan ancak sıklıkla karşılaşılan potansiyel problemlere dikkat çekmektir. Çalışmamızın ilk aşamasında keşifsel araştırma yapılarak mevcut durum incelenmiştir. İkinci aşamasında ise 693 öğrenciden meydana gelen ana kütleden tam sayım yapılarak, kolayda örneklem yöntemi ve sıklık ifadelerinin uygunluğu test edilmiştir. Elde edilen sonuçlar, araştırmacılara farklı bakış açıları sunmaktadır ve literatürü de destekler niteliktedir.
The marketing searches have been made in Turkey mostly based on convenience sampling. Naturally, it is very difficult to generalize, this kind of studies, is almost impossible where this method has been exercised. The group of interviewee does not have enough representational skills rest of population in convenience sampling. For this reason collected findings are not able to go beyond be for the group which have been interviewed in this kind of studies. The prior aim of this paper is to display the disadvantages of the negative sides. Another goal of this paper is about scaling and usage of some adverbs such as; often, rare in scales. Also, this study aims to test the disadvantages of adverb of frequency. Consequently, the main purpose of this paper is to remark the proven but often seen potential problems in market research literature. At the first stage of this study, current situation have been investigated by doing heuristic research. In the second stage, convenience sampling method and the suitability of expressions of frequency are tested along with utilizing all the data gathered from 693 students. The results will be offering different perspectives to researchers and also in a position to support the literature.
Diğer ID JA42RC92YK
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Yazar: Selçuk Burak HAŞILOĞLU

Yazar: Tamer Baran

Yazar: Oğuzhan Aydın

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Mayıs 2015

Bibtex @ { pibyd394010, journal = {Pamukkale İşletme ve Bilişim Yönetimi Dergisi}, issn = {}, eissn = {2148-8711}, address = {}, publisher = {Pamukkale Üniversitesi}, year = {2015}, volume = {}, pages = {19 - 28}, doi = {}, title = {Pazarlama Araştırmalarındaki Potansiyel Problemlere Yönelik Bir Araştırma: Kolayda Örnekleme ve Sıklık İfadeli Ölçek Maddeleri}, key = {cite}, author = {HAŞILOĞLU, Selçuk Burak and Baran, Tamer and Aydın, Oğuzhan} }
APA HAŞILOĞLU, S , Baran, T , Aydın, O . (2015). Pazarlama Araştırmalarındaki Potansiyel Problemlere Yönelik Bir Araştırma: Kolayda Örnekleme ve Sıklık İfadeli Ölçek Maddeleri. Pamukkale İşletme ve Bilişim Yönetimi Dergisi , (1) , 19-28 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/pibyd/issue/35465/394010
MLA HAŞILOĞLU, S , Baran, T , Aydın, O . "Pazarlama Araştırmalarındaki Potansiyel Problemlere Yönelik Bir Araştırma: Kolayda Örnekleme ve Sıklık İfadeli Ölçek Maddeleri". Pamukkale İşletme ve Bilişim Yönetimi Dergisi (2015 ): 19-28 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/pibyd/issue/35465/394010>
Chicago HAŞILOĞLU, S , Baran, T , Aydın, O . "Pazarlama Araştırmalarındaki Potansiyel Problemlere Yönelik Bir Araştırma: Kolayda Örnekleme ve Sıklık İfadeli Ölçek Maddeleri". Pamukkale İşletme ve Bilişim Yönetimi Dergisi (2015 ): 19-28
RIS TY - JOUR T1 - Pazarlama Araştırmalarındaki Potansiyel Problemlere Yönelik Bir Araştırma: Kolayda Örnekleme ve Sıklık İfadeli Ölçek Maddeleri AU - Selçuk Burak HAŞILOĞLU , Tamer Baran , Oğuzhan Aydın Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - DO - T2 - Pamukkale İşletme ve Bilişim Yönetimi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 19 EP - 28 VL - IS - 1 SN - -2148-8711 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Pamukkale İşletme ve Bilişim Yönetimi Dergisi Pazarlama Araştırmalarındaki Potansiyel Problemlere Yönelik Bir Araştırma: Kolayda Örnekleme ve Sıklık İfadeli Ölçek Maddeleri %A Selçuk Burak HAŞILOĞLU , Tamer Baran , Oğuzhan Aydın %T Pazarlama Araştırmalarındaki Potansiyel Problemlere Yönelik Bir Araştırma: Kolayda Örnekleme ve Sıklık İfadeli Ölçek Maddeleri %D 2015 %J Pamukkale İşletme ve Bilişim Yönetimi Dergisi %P -2148-8711 %V %N 1 %R %U
ISNAD HAŞILOĞLU, Selçuk Burak , Baran, Tamer , Aydın, Oğuzhan . "Pazarlama Araştırmalarındaki Potansiyel Problemlere Yönelik Bir Araştırma: Kolayda Örnekleme ve Sıklık İfadeli Ölçek Maddeleri". Pamukkale İşletme ve Bilişim Yönetimi Dergisi / 1 (Mayıs 2015): 19-28 .
AMA HAŞILOĞLU S , Baran T , Aydın O . Pazarlama Araştırmalarındaki Potansiyel Problemlere Yönelik Bir Araştırma: Kolayda Örnekleme ve Sıklık İfadeli Ölçek Maddeleri. Pamukkale İşletme ve Bilişim Yönetimi Dergisi. 2015; (1): 19-28.
Vancouver HAŞILOĞLU S , Baran T , Aydın O . Pazarlama Araştırmalarındaki Potansiyel Problemlere Yönelik Bir Araştırma: Kolayda Örnekleme ve Sıklık İfadeli Ölçek Maddeleri. Pamukkale İşletme ve Bilişim Yönetimi Dergisi. 2015; (1): 28-19.