Araştırma Makalesi
PDF BibTex RIS Kaynak Göster

Kamu İhalelerinde Yapısal Peyzaj İşlerinde Doğal Taşların Kullanımında Yaşanan Sorunlar: Elazığ Örneği

Yıl 2023, Cilt: 7 Sayı: 1, 76 - 86, 30.03.2023

Öz

Bu çalışmanın amacı kamu ihalelerinde peyzaj mimarlığı alanında kullanılan doğal taşlarla ilgili problemlerin araştırılarak yapılabilecek iyileştirmeler için öneriler getirmektir. Araştırma kapsamında Elazığ ili Merkez ilçe sınırları içerisinde açık ihale usulü ile yapılan işler ele alınmıştır. 2010–2022 yılları arasında belirlenen kriterlere uygun ve uygulaması yapılmış yapım işleri kapsamında 2620 adet birim fiyat ve 1798 adet poz analizi incelenmiştir. Yapılan saha çalışmaları ile kullanılan kaplama gereçlerinin günümüzdeki durumu tespit edilerek, elde edilen görsel belgelerdeki ilk hali ile karşılaştırılmıştır. Anket yöntemi ile kullanılan kaplama gereçlerinin seçiminde teknik personelin yeri, tercih ve yönelimleri araştırılmıştır. Ayrıca doğal ve yapay kaplama gereçlerinin güçlü ve zayıf yönleri yapılan araştırmalar neticesinde analiz edilerek doğal taş kullanımının yararları incelenmiştir. Yapılan çalışmalar neticesinde kaplama gereçlerinin hatalı seçiminden kaynaklanan problemlere ve çözüm önerilerine yer verilmiştir. Doğal taşların birim fiyatlarının, kurum pozlarından formül ve analiz yöntemiyle elde edilebileceği ve yapay malzemelere göre birçok avantajı olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Kaynakça

 • Akpınar, N. (2020). 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununda Öngörülen Kamu İhale Usulleri (5812 Sayılı Kanun Değişikliği İle Genel Bir İnceleme) (ss. 132–154). İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Hukuk Özel Sayısı.
 • Aksoy, M., & Alımlarında, Y. İ. Kamu (2015). Yaklaşık maliyet belirleme usulünün sözleşme bedeli ve etkin kaynak kullanımına etkisi. Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 5(1), 65–88.
 • Bayram, S., Öcal, M. E., Laptalı Oral, E., Atiş, C. D., & Birim, Y. M. T. (2016). Fiyat yöntemi - yapı yaklaşık maliyetleri kıyaslaması. Politeknik Dergisi, 19(2), 175–183.
 • Belek, A., & Birim Fiyat, Kamu İ. (2020). Uygulamaları ve yeni birim fiyat analizi Yapılırken Yaşanan sorunların İncelenmesi [Yüksek Lisans Tezi]. Beykent Üniversitesi.
 • Çelik, D. (2019). Peyzaj tasarım projelerinde, metraj, keşif ve yaklaşık maliyet analizi. Bartın Orman Fakültesi Dergisi, 21(1), 108–120. [CrossRef]
 • Ersoy, A. (1995). Özelleştirmede uygulanacak değerleme yöntemleri ve ihale usulleri. Öneri Dergisi, 1(2), 61–64.
 • Kamu İhale Kurumu (2021). Kamu Alımları İzleme Raporu, 2021 Dönem 01.01.2021–30.06.2021. Kurumsal Gelişim ve Araştırma Dairesi Başkanlığı Ankara.
 • Kazancı, N., Gürbüz, A., & Nitelikli, J. M. (2014). Türkiye doğal taşları. Türkiye jeoloji BülteniTürkiye Jeoloji Bülteni, 57(1), 19–44.
 • Kocaman, E., Kuru, M., & Çalış, G. (2020). İhale usulü ve sözleşme türünün yapım işi sözleşme bedeline etkisinin incelenmesi. Teknik Dergi, 31(1), 9789–9812.
 • Özorhon, B., & Demirkesen, S. (2014). Türk müteahhitlik hizmetlerinin uluslararası rekabetçilik analizi analizi. Teknik Dergi, 25(123), 6831-6848. T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı (2022). Yılı inşaat ve tesisat birim fiyatları. Yüksek Fen Kurulu Başkanlığı.
 • Von Haldenwang, C. (2004). Electronic Government (E-Government) and Development. European Journal of Development Research, 16(2), 417–432. [CrossRef]
 • Yıldırım, H., & Gelişen, D. G. (2018). Belediye kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasında ihale yönetimi. Uyuşmazlık Mahkemesi Dergisi, 11, 113–144.
 • Yılmam Mendeş, F. F., Mendeş, M., & Aliefendioğlu, Y. (2016). Application of unit price in the competitive market the case of high technical board. Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, 4(2016), 873-885
 • Yüksel, U., & Eraslan, Ş. (2019). Usage possibilities of natural stones as geological heritage in landscape design. Journal of Architectural Sciences and Applications, 4(1), 69–89.

Problems in the Use of Natural Stones in Structural Landscape Works in Public Tender: The Example of Elazığ

Yıl 2023, Cilt: 7 Sayı: 1, 76 - 86, 30.03.2023

Öz

This study aims to investigate the problems related to natural stones used in the field of landscape architecture in public tenders and to make suggestions for possible improvements. Within the scope of the research, the works carried out with the open tender method within the borders of the central district of Elazig province were discussed. A total of 2620 unit prices and 1798 work item analyses were examined within the scope of the construction works, which were implemented by the criteria determined between 2010 and 2022. With the field studies, the current state of the coating material used was determined and compared with the first state in the visual documents obtained. The location, preferences, and orientations of the technical personnel were investigated in the selection of the coating materials used by the survey method. In addition, the strengths and weaknesses of natural and artificial coating materials were analyzed as a result of the research, and the benefits of using natural stone were examined. As a result of the studies, the problems and solution suggestions arising from the wrong selection of coating materials are included. It has been concluded that the unit prices of natural stones can be obtained from the work item by formula and analysis method and that they have many advantages over artificial materials.

Kaynakça

 • Akpınar, N. (2020). 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununda Öngörülen Kamu İhale Usulleri (5812 Sayılı Kanun Değişikliği İle Genel Bir İnceleme) (ss. 132–154). İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Hukuk Özel Sayısı.
 • Aksoy, M., & Alımlarında, Y. İ. Kamu (2015). Yaklaşık maliyet belirleme usulünün sözleşme bedeli ve etkin kaynak kullanımına etkisi. Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 5(1), 65–88.
 • Bayram, S., Öcal, M. E., Laptalı Oral, E., Atiş, C. D., & Birim, Y. M. T. (2016). Fiyat yöntemi - yapı yaklaşık maliyetleri kıyaslaması. Politeknik Dergisi, 19(2), 175–183.
 • Belek, A., & Birim Fiyat, Kamu İ. (2020). Uygulamaları ve yeni birim fiyat analizi Yapılırken Yaşanan sorunların İncelenmesi [Yüksek Lisans Tezi]. Beykent Üniversitesi.
 • Çelik, D. (2019). Peyzaj tasarım projelerinde, metraj, keşif ve yaklaşık maliyet analizi. Bartın Orman Fakültesi Dergisi, 21(1), 108–120. [CrossRef]
 • Ersoy, A. (1995). Özelleştirmede uygulanacak değerleme yöntemleri ve ihale usulleri. Öneri Dergisi, 1(2), 61–64.
 • Kamu İhale Kurumu (2021). Kamu Alımları İzleme Raporu, 2021 Dönem 01.01.2021–30.06.2021. Kurumsal Gelişim ve Araştırma Dairesi Başkanlığı Ankara.
 • Kazancı, N., Gürbüz, A., & Nitelikli, J. M. (2014). Türkiye doğal taşları. Türkiye jeoloji BülteniTürkiye Jeoloji Bülteni, 57(1), 19–44.
 • Kocaman, E., Kuru, M., & Çalış, G. (2020). İhale usulü ve sözleşme türünün yapım işi sözleşme bedeline etkisinin incelenmesi. Teknik Dergi, 31(1), 9789–9812.
 • Özorhon, B., & Demirkesen, S. (2014). Türk müteahhitlik hizmetlerinin uluslararası rekabetçilik analizi analizi. Teknik Dergi, 25(123), 6831-6848. T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı (2022). Yılı inşaat ve tesisat birim fiyatları. Yüksek Fen Kurulu Başkanlığı.
 • Von Haldenwang, C. (2004). Electronic Government (E-Government) and Development. European Journal of Development Research, 16(2), 417–432. [CrossRef]
 • Yıldırım, H., & Gelişen, D. G. (2018). Belediye kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasında ihale yönetimi. Uyuşmazlık Mahkemesi Dergisi, 11, 113–144.
 • Yılmam Mendeş, F. F., Mendeş, M., & Aliefendioğlu, Y. (2016). Application of unit price in the competitive market the case of high technical board. Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, 4(2016), 873-885
 • Yüksel, U., & Eraslan, Ş. (2019). Usage possibilities of natural stones as geological heritage in landscape design. Journal of Architectural Sciences and Applications, 4(1), 69–89.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Mimari Tasarım
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Ömer Faruk BAŞGÜN
Bir kuruma bağlı değildir
0000-0002-3315-0182
Türkiye


Yahya BULUT Bu kişi benim
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-0255-1001
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 30 Mart 2023
Yayınlandığı Sayı Yıl 2023 Cilt: 7 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Başgün, Ö. F. & Bulut, Y. (2023). Kamu İhalelerinde Yapısal Peyzaj İşlerinde Doğal Taşların Kullanımında Yaşanan Sorunlar: Elazığ Örneği . PLANARCH - Design and Planning Research , 7 (1) , 76-86 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/planarch/issue/76946/1295087

Dergi Platformu (2): https://planningdesign-ataunipress.org/EN

Makale Teslimi: https://japd.manuscriptmanager.net/