Yıl 2019, Cilt 22 , Sayı 2, Sayfalar 407 - 413 2019-06-01

Impact of Heat Treatment on the Exchange of Color in Varnished Wood Materials
Isıl İşlemin Vernikli Ağaç Malzemede Renk Değişimine Etkisi

Musa Atar [1] , A. Cihangir Yalınkılıç [2] , Hakan Keskin [3]


This study investigated the effect of heat treatment discoloration of varnished wood materials. In this purpose; samples of Oriental Beech (Fagus orientalis Lipsky), Oak (Quercus petreae Lieble.), Black Poplar (Populus nigra Lipsky), Scots Pine (Pinus sylvestris Lipsky) and Uludağ Fir (Abies bornmülleriana Mattf.) prepared in accordance with TS 2470 and TS 53, were left in the heat-treatment oven under normal atmosphere with temperatures of 165°C, 175°C, for periods of 2, 4 hours with ±1°C temperature sensitivity in a total of 4 variations. For the surface processes, the samples were coated with synthetic, parquet and water-based varnishes in accordance with ASTM-D 3023 and color alteration according to ASTM D 2244-02 was determined. According to the results of the study; At the level of interaction between the type of wood, type of heat-treatment and type of varnish; the highest value of total color alteration was obtained from the poplar (60.96) which was varnished with Synthetic varnish and heat-treated with 175/2 (°C/Hours), the lowest value was obtained from the pine (10.95) which was varnished with water-based varnish and heat-treated with 165/2 (°C/Hours). Accordingly, the color change is desired or required furniture and decoration applications at the lowest total color change the value of water-based varnish, and the use of heat-treated pine wood were suggested

Bu çalışmada, ısıl işlemin vernikli ağaç malzemede renk değişimine etkisi araştırılmıştır. Bu maksatla; Doğu Kayını (Fagus orientalis Lipsky), Sapsız Meşe (Quercus petreae Lieble.), Kara Kavak (Populus nigra Lipsky), Sarıçam (Pinus sylvestris Lipsky) ve Uludağ Göknarı (Abies bornmülleriana Mattf.) odunlarından TS 2470 ve TS 53’e göre hazırlanan örnekler 165°C ve 175°C sıcaklık,  2 ve 4 saat süre ile toplam 4 varyasyonda sıcaklığı ±1°C duyarlıkta kontrol edebilen ısıl işlem fırınında normal atmosfer ortamında bırakılmıştır. Üstyüzey işlemi için örnekler, ASTM D 3023’e göre sentetik, parke ve su bazlı verniklerle kaplandıktan sonra vernikli yüzeylerde ASTM D 2244-02’e göre renk değişimi tespit edilmiştir. Sonuç olarak; toplam renk değişimi ağaç türü-ısıl işlem-vernik çeşidi etkileşimi düzeyinde en yüksek sentetik vernik uygulanmış 175/2 °C/Saat ısıl işlemli kavakta (60,96), en düşük su bazlı vernik uygulanmış 165/2 °C/Saat ısıl işlemli sarıçamda (10,95) elde edilmiştir. Buna göre, renk değişimi olmasının istenmediği veya en az istendiği mobilya ve dekorasyon uygulamalarında toplam renk değişimi değeri en düşük olan su bazlı vernikli ve 165/2 °C/Saat ısıl işlemli sarıçam ağaç malzemenin kullanılması önerilebilir.

 • [1] Korkut S., Korkut D.S., Bekar İ., ‘‘Okaliptüs (Eucalyptus camaldulensis Dehn.) Odununun Bazı Teknolojik Özellikleri Üzerine Isıl İşlemin Etkisi’’, I. Ulusal Okaliptüs Sempozyumu, 209-214, Tarsus (2008).
 • [2] Tomak E.D., Yıldız Ü.C., ‘‘Odunun Kimyasal Modifikasyonu’’,III.Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi, Artvin, 4:1681-1690 (2010).
 • [3] Wikberg H., ‘‘Advanced Solid State NMR Spectroscopic Techniques in the Study of Thermally Modified Wood’’, Academic Dissertation, University of Helsinki, Department of Chemistry, Laboratory of Polymer Chemistry, Helsinki-Finland (2004).
 • [4] Enjily V., Jones D., ‘‘The potential for modified materials in the panel products industry’’, Wood Resources and Panel Properties Conference, COST Action E44/E49, Valencia, Spain, 12-14 June, (2006).
 • [5] Korkut S., Kocaefe D., ‘‘Isıl İşlemin Odun Özellikleri Üzerine Etkisi’’, Düzce Üniversitesi Ormancılık Dergisi, 5(2): 11-34 (2009).
 • [6] Aydemir D., Gündüz G., ‘‘Ahşabın Fiziksel, Kimyasal, Mekaniksel ve Biyolojik Özellikleri Üzerine Isıyla Muamelenin Etkisi’’, Bartın Orman Fakültesi Dergisi, 11(15): 71-81, ISSN: 1302-0943 (2009).
 • [7] Bekhta P., Niemz P., ‘‘Effect of high temperature on the change in color, dimensional stability and mechanical properties of spruce wood’’, Holzforschung, 57 (5): 539-546 (2003).
 • [8] Çakıcıer N., Korkut S., Güler F.D., ‘‘Effects of heating treatment on some of the physical properties of varnish layers applied on various wood species’’, African Journal of Biotechnology, 10(9): 1578-1585 (2011).
 • [9] Edlund1 M.L., Jermer J., ‘‘Durability Of Heat-Treated Wood’’, Final Workshop COST Action E22 - Environmental Optimisation of Wood Protection, Lisboa-Portugal (2004).
 • [10] Ishiguri F., Masubuchi N., Yokota S., Yoshizawa N., ‘‘Changes in the physical and chemical properties of six Japanese softwoods caused by lengthy smoke - heating treatment’’, Journal of Wood Science, 51: 161–166 (2005).
 • [11] Johansson D., Mor'en T., ‘‘The potential of colour measurement for strength prediction of thermally treated wood’’, Holz als Roh- und Werkstoff, (64): 104-110 (2006).
 • [12] Karakaş G., ‘‘Ahlat (Pyrus elaeagnifolia Pall.) Odununun Fiziksel ve Mekanik Özellikleri Üzerine Isıl İşlemin Etkisi’’, Z.K.Ü., Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Bartın (2008).
 • [13] Özçifçi A., Altun S., Yapıcı F., ‘‘Isıl İşlem Uygulanmış Ağaç Malzemenin Teknolojik Özelliklerine Etkisi’’, 5. Uluslararası İleri Teknolojiler Sempozyumu, 13-15 Mayıs 2009, Karabük, Türkiye (2009).
 • [14] Unsal O, Korkut S., Atik A., ‘‘The Effect of Heat Treatment on Some Properties and Colour in Eucalyptus (Eucalyptus camaldulensis Dehn.) Wood’’, Maderas Ciencia y tecnologia, 5(2): 145-152 (2003).
 • [15] TS 53, ‘‘Odunun fiziksel özelliklerini tayin için numune alma, muayene ve deney metotları’’, T.S.E., Ankara, 1-5 (1981).
 • [16] TS 2470, ‘‘Odunda Fiziksel ve Mekaniksel Deneyler İçin Numune Alma Metotları ve Genel Özellikleri’’, T.S.E., Ankara, 1-5 (1976).
 • [17] ASTM D 3023, ‘‘Standard practice for determination of resistance of factory - applied coatings on wood products to stains and reagents’’, ASTM Standards, 1-3 (1998).
 • [18] ASTM D 3924, ‘‘Standard Specification for Standart Environment for Condintioning and Testing Point Varnish, Lacquer and Related Materials’’, ASTM Standards, USA, (1991).
 • [19] ASTM D 2244, “Standard Practice for Calculation or Color Tolerances and Color Differences from Instrumentally Measured Color Coordinates”, ASTM Standards, A.B.D., 1-13 (2007).
 • [20] Anonim, “Minolta CR-231 Chromometer, ver 3.0.”, Cihaz Kullanma Klavuzu, Ankara (2000).
 • [21] Çağlar A., Yamanel K., ‘‘Diş renginin belirlenmesinde kullanılan yöntemler’’, ADO Klinik Bilimler Dergisi, 2(1): 49-54 (2007).
 • [22] Söğütlü C., Sönmez A., "Değişik Koruyucular ile İşlem Görmüş Bazı Yerli Ağaçlarda UV Işınlarının Renk Değiştirici Etkisi", Gazi Üniversitesi Müh. Mimarlık Fak. Dergisi, 21(1): 151-159 (2006).
Birincil Dil tr
Konular Mühendislik
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Yazar: Musa Atar (Sorumlu Yazar)

Yazar: A. Cihangir Yalınkılıç

Yazar: Hakan Keskin

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Haziran 2019

Bibtex @araştırma makalesi { politeknik404008, journal = {Politeknik Dergisi}, issn = {}, eissn = {2147-9429}, address = {Gazi Üniversitesi Teknoloji Fakültesi 06500 Teknikokullar - ANKARA}, publisher = {Gazi Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {22}, pages = {407 - 413}, doi = {10.2339/politeknik.404008}, title = {Isıl İşlemin Vernikli Ağaç Malzemede Renk Değişimine Etkisi}, key = {cite}, author = {Atar, Musa and Yalınkılıç, A. Cihangir and Keskin, Hakan} }
APA Atar, M , Yalınkılıç, A , Keskin, H . (2019). Isıl İşlemin Vernikli Ağaç Malzemede Renk Değişimine Etkisi. Politeknik Dergisi , 22 (2) , 407-413 . DOI: 10.2339/politeknik.404008
MLA Atar, M , Yalınkılıç, A , Keskin, H . "Isıl İşlemin Vernikli Ağaç Malzemede Renk Değişimine Etkisi". Politeknik Dergisi 22 (2019 ): 407-413 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/politeknik/issue/44136/404008>
Chicago Atar, M , Yalınkılıç, A , Keskin, H . "Isıl İşlemin Vernikli Ağaç Malzemede Renk Değişimine Etkisi". Politeknik Dergisi 22 (2019 ): 407-413
RIS TY - JOUR T1 - Isıl İşlemin Vernikli Ağaç Malzemede Renk Değişimine Etkisi AU - Musa Atar , A. Cihangir Yalınkılıç , Hakan Keskin Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.2339/politeknik.404008 DO - 10.2339/politeknik.404008 T2 - Politeknik Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 407 EP - 413 VL - 22 IS - 2 SN - -2147-9429 M3 - doi: 10.2339/politeknik.404008 UR - https://doi.org/10.2339/politeknik.404008 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Politeknik Dergisi Isıl İşlemin Vernikli Ağaç Malzemede Renk Değişimine Etkisi %A Musa Atar , A. Cihangir Yalınkılıç , Hakan Keskin %T Isıl İşlemin Vernikli Ağaç Malzemede Renk Değişimine Etkisi %D 2019 %J Politeknik Dergisi %P -2147-9429 %V 22 %N 2 %R doi: 10.2339/politeknik.404008 %U 10.2339/politeknik.404008
ISNAD Atar, Musa , Yalınkılıç, A. Cihangir , Keskin, Hakan . "Isıl İşlemin Vernikli Ağaç Malzemede Renk Değişimine Etkisi". Politeknik Dergisi 22 / 2 (Haziran 2019): 407-413 . https://doi.org/10.2339/politeknik.404008
AMA Atar M , Yalınkılıç A , Keskin H . Isıl İşlemin Vernikli Ağaç Malzemede Renk Değişimine Etkisi. Politeknik Dergisi. 2019; 22(2): 407-413.
Vancouver Atar M , Yalınkılıç A , Keskin H . Isıl İşlemin Vernikli Ağaç Malzemede Renk Değişimine Etkisi. Politeknik Dergisi. 2019; 22(2): 413-407.