İletişim Bilgileri

Dergi İletişim

Pamukkale Journal of Sport Sciences
PAMUKKALE UNIVERSITY
pjss.online@gmail.com

Başeditör

Yusuf Köklü
PAMUKKALE UNIVERSITY
ykoklu@pau.edu.tr

Teknik İletişim

Alper Yıldız
PAMUKKALE UNIVERSITY
alper@pau.edu.tr