e-ISSN: 2791-6898
Başlangıç: 2021
Yayıncı: Bitlis Eren Üniversitesi
Kapak Resmi
       

    Rahva Teknik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi (RAHVA) Mühendislik, Fen, Sosyal ve Sağlık Bilimleri alanlarında Türkçe ve İngilizce dillerinde özgün araştırma makaleleri, vaka çalışmaları ve teknik raporları, derlemeleri açık erişim ilkesini destekleyerek yayınlamayı amaçlayan akademik hakemli bir araştırma dergisidir. Araştırma makalelerinin kuramsal ve ampirik sonuçlara dayandırılması beklenmektedir. Derleme makalelerinde ise belirli bir konu üzerinde geniş bir kaynakça kullanılarak konunun derinleştirilmiş bir şekilde değerlendirilerek aktarılması beklenmektedir.

    Dergiye gönderilen çalışmaların daha önce herhangi bir dergide yayınlanmamış ve yayımlanmak üzere herhangi bir dergiye değerlendirilmek üzere sunulmamış olması gerekmektedir. Dergi yayın ücreti talep etmeyip, periyodu yılda iki sayıdır.  Yayınlanmak üzere gönderilecek çalışmalar için kabul edilebilir benzerlik oranı üst sınırı Mühendislik, Sağlık ve Fen Bilimleri alanı için %20, Sosyal Bilimler alanı için %25'tir.

İnceleme Makalesi

RADIATION SHIELDING POTENTIALS OF Hf0.5Mo0.5NbTiZrCrX (x=0.1,0.3,0.5) REFRACTORY HIGH ENTROPY ALLOYS BY EPIXS

Araştırma Makalesi

Güç Sistemlerinde Harmoniklerin Yapay Zeka Destekli Kısa Dönemli Kestirimi

CREATIVE COMMONS