Dergi Kurulları

Genel Yayın Yönetmeni

Assoc. Prof. Dr. Hakan ÇAĞLAR

Editör

Asst. Prof. Dr. Yavuz Selim ÖZDEMİR

Editör Kurulu

Prof. Dr. İsmail COŞKUN
Prof. Dr. Halim Haldun GÖKTAŞ
Prof. Dr. Cem Harun MEYDAN
Assoc. Prof. Dr. Ender SEVİNÇ
Assoc. Prof. Dr. Hakan ÇAĞLAR
Assoc. Prof. Dr. Tansel DÖKEROĞLU
Asst. Prof. Dr. Yavuz Selim ÖZDEMİR
Asst. Prof. Dr. Ercüment KARAPINAR

Danışma Kurulu

Prof. Dr. Yavuz DEMİR (Ankara Bilim Üniversitesi)
Prof. Dr. Beycan İBRAHİMOĞLU (Ankara Bilim Üniversitesi)
Prof. Dr. Ahmet COŞAR (Çankaya Üniversitesi)
Prof. Dr. Taner ALTUNOK (Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi)
Prof. Dr. Abdullah AVEY (Süleyman Demirel Üniversitesi)
Prof. Dr. Ashraf M. ZENKOUR (King Abdul Aziz University)
Prof. Dr. Sci Nguyen Dinh DUC (Vietnam National University)
Prof. Dr. Mohammad SHARİYAT (K.N. Toosi University of Technology)
Prof. Dr. Mohammad Reza ESLAMİ, (Amirkabir University of Technology)
Prof. Dr. Hui-Shen SHEN (Shanghai Jiao Tong University)
Prof. Dr.-Ing. Eckart SCHNACK (Karlsruhe Institute of Technology)
Assoc. Prof. Dr. Nicholas FANTUZZİ (University Bologna)
  • Yayın hayatına 2013 yılında başlamış olan "Researcher: Social Sciences Studies" (RSSS) dergisi, 2020 Ağustos ayı itibariyle "Researcher" ismiyle Ankara Bilim Üniversitesi bünyesinde faaliyetlerini sürdürmektedir.
  • 2021 yılı ve sonrasında Mühendislik ve Fen Bilimleri alanlarında katkıda bulunmayı hedefleyen özgün araştırma makalelerinin yayımlandığı uluslararası indeksli, ulusal hakemli, bilimsel ve elektronik bir dergidir.
  • Dergi özel sayılar dışında yılda iki kez yayımlanmaktadır. Amaçları doğrultusunda dergimizin yayın odağında; Endüstri Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği ve Elektrik Elektronik Mühendisliği alanları bulunmaktadır.
  • Dergide yayımlanmak üzere gönderilen aday makaleler Türkçe ve İngilizce dillerinde yazılabilir. Dergiye gönderilen makalelerin daha önce başka bir dergide yayımlanmamış veya yayımlanmak üzere başka bir dergiye gönderilmemiş olması gerekmektedir.