Etik İlkeler ve Yayın Politikası

♦ Researcher ulusal hakemli bir dergi olup yılda 2 sayı olarak (Haziran - Aralık) yayınlanmaktadır. Gerekli durumlarda özel ya da ek sayılar da yayınlanabilir.

♦ Researcher, Endüstri Mühendisi, Bilgisayar Mühendisliği Yazılım Mühendisliği ve Elektrik Elektronik Mühendisliği alanından yazı yayınlayan bir dergidir. Bu çerçevede özgün bilimsel makaleler, çeviriler, çeviri-yazılar, kitap, makale, sempozyum, panel ve bilimsel etkinlik tanıtma çalışmaları yayınlar. Ayrıca, sunulduğu yer, toplantı ve tarihin kaydedilmesi ile başka bir yerde yayınlanmamış olması şartıyla sempozyum bildirileri de yayınlanabilir. Ancak bu yayın etkinliğinden kaynaklanması muhtemel herhangi bir sorunun sorumluluğu yazara aittir.

♦ Researcher dergisine gönderilen yazıların daha önce herhangi bir platformda yayınlanmamış olması ve sisteme eklendiğinde bir başka yayın organının yayın değerlendirme sürecinde bulunmaması gerekir.

♦ Researcher dergisine yayınlanması için yazı göndermek isteyenlerin, öncelikle https://dergipark.org.tr/ adresinden dergi sistemine üye olmaları, daha sonra çalışmalarını Makale Takip Sistemi aracılığıyla dergiye göndermeleri gerekir.

♦ Herhangi bir yazının Researcher’ın elektronik sistemine eklenmesi, yazının yayınlanması için başvuru olarak kabul edilir ve yazının değerlendirilme süreci başlar.

♦ Başvurunun yapılmasından yazının yayınlanması aşamasına kadar uzanan süreçteki bütün işlemler elektronik ortamda gerçekleşir.

♦ Yayınlanması için Researcher’a gönderilen yazıların basım ve yayın hakları dergiye devredilmiş olur. Bu yazılar dergi yönetiminden izin alınmaksızın bir başka yayın organında yayınlanamaz, çoğaltılamaz ve kaynak gösterilmeden kullanılamaz. Researcher yayınlamış olduğu metinleri çeşitli platformlarda yayınlayabilir.

♦ Researcher’a gönderilen yazılardan kaynaklanması muhtemel herhangi bir yasal, hukuksal, ekonomik ve etik sorumluluk, söz konusu yazı yayınlanmış olsa bile yazarlarına aittir. Dergi bu konuda herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

♦ Researcher’ın yayın dili Türkçe olmakla birlikte İngilizce yazılmış olan çalışmaları da yayımlayabilir.

♦ Researcher yayın etiği gereği "Kör Hakemlik Değerlendirme Süreci"nden geçmiş her çalışmanın bütünlüğünü korumak adına intihal denetiminden geçirilmesini zorunlu kılar. Bu kapsamda her çalışmanın Türkçe ve İngilizce nüshaları yayın kurulunun uygun bulduğu bir firma tarafından intihal denetiminden geçirilir. Denetim kapsamında oluşan maddi sorumlulular yazar(lar)a aittir.

♦ Researcher makalelerin şekilsel bütünlüğü, okunabilirliği ve standartlar gereği tek tip ve eksiksiz bir sayfa düzeni ile baskı biçimini zorunlu kılar. Bu bağlamda intihal denetimi ve kaynakça düzenlemesi tamamlanan çalışmaların sayfa düzeni ve dizgisi yayın kurulunun uygun bulduğu bir firma tarafından gerçekleştirilir. Sayfa düzeni ve baskı kopyasının hazırlanmasına ilişkin maddi sorumluluk yazar(lar)a aittir.