Amaç ve Kapsam

Biyomedikal ve Biyoteknoloji alanlarında yapılan, klinik ,deneysel, teorik ve hesaplamalı çalışmaları, özgün araştırma makaleleri, derlemeler, olgu sunumları, kısa rapor ve editöre mektup türünden yazılar olarak yayınlamak, bu alanlardaki güncel  araştırmaları okuyucularına sunabilmek, bu alanlarda çalışanlar arasına bağ oluşturabilmek ve bilimsel gelişime katkıda bulunmaktır

Biyomalzeme, sinyal ve görüntü işleme, biyomedikal cihaz teknolojisi, biyomekanik, biyoistatistik, biyomedikal optik, doku mühendisliği ve genetik, klinik mühendisliği, nükleer tıp çalışmaları, klinikte, tarım, gıda ve sanayi alanında yararlanmak amacıyla, biyolojik süreçlerin, hücrelerin, organizmaların kullanılması ve yeni teknolojilerin geliştirilmesi üzerine yapılan çalışmalar