Yazım Kuralları

Örnek dosyayı indirebilirsiniz Makale hazırlama örnek dosya

·         Makale metinleri Microsoft Word belgesi içerisinde çift kolonlu biçimde Türkçe veya İngilizce olarak yazılmalıdır.

·         Makale başlığı net ve bilgilendirici olmalı kısaltma içermemelidir. Türkçe ve İngilizce olarak yazılmalıdır.

·         Yazarların adları  çalıştıkları kurumların isimleri, bölümleri, e-mail adresleri ve orcid id'leri başlıktan hemen sonra verilmelidir. Sorumlu yazarın e-posta adresi ayrıca belirtilmelidir.

·         


Son Gönderi Formatı

Makale Kabul edildikten sonar yazarlar makalenin son versiyonunu verilecek makale taslağına uygun olarak hazırlayıp sisteme yüklemelidirler.