Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Yabancı dil olarak Fransızcanın öğretiminde özgün belgelerin seçimi ve kullanım uygunlukları

Yıl 2022, Sayı: 27, 710 - 727, 21.04.2022
https://doi.org/10.29000/rumelide.1105593

Öz

Öğrenme sürecinin temel aktörü olan öğrenenlerin öğrenme sürecini etkin biçimde tamamlayabilmelerini hedefleyen programlar doğrultusunda seçilen yabancı dil öğretim kitapları öğretenlerin en önemli ders malzemelerinden birini oluşturmaktadır. Eğitbilimsel temeller üzerinde, öğrenme kuramlarına ve öğretim tekniklerine uygun olarak hazırlanan bu kitaplar öğrenenlere dört temel becerilerini geliştirmelerine yardımcı olan etkinlikler sunmaktadır. Bu etkinliklerin çıkış noktasını oluşturan belgelerin seçimi alan uzmanlarının, kitap yazarlarının ve araştırmacıların dikkatini çekmektedir. Özellikle öğrenme ortamını zenginleştiren, öğrenilen dilin paylaşılan kültürünü sınıf ortamına taşıyan özgün belgelerin seçildiği ve kullanıldığı ders kitapları öğrenci güdülenmesinde de önemli rol oynamaktadır. Öğrenilen dili anadili olarak konuşanların özgün iletişim gereksinimleri için oluşturduğu bu belgeler öğrenenlere dilin en doğal halini de sunmaktadır. Bu nedenle de amacı yabancı dilde iletişim kurma becerisi kazandırmak olan çağdaş yöntemlerin vazgeçilmezidir. Bu çalışmada Fransızcanın yabancı dil olarak öğretiminde kullanılan bir ders kitabının okuduğunu anlama becerisi kazandırmaya yönelik etkinliklerinde kullanılan belgelerin seçiminde ölçütlere ne oranda uyulduğunun belirlenmesi hedeflenmiştir. Bu amaçla, her eğitsel birim, daha önce bu alanda çalışma yapmış araştırmacılardan derlenen ölçütler ışığında, önerilen belgelerin ölçütlerle uyumu açısından ayrı ayrı incelenmiştir. Bütünceyi (“Le nouvel Edito Niveau B1”) oluşturan tüm belgelerin ayrı ayrı ölçütlere uyumu belirlenmeye çalışıldığı gibi eğitsel birimler de ayrı ayrı bu açıdan incelenmiştir. Çalışmada belge türlerine ve ölçütlere göre de bulgulara ulaşılmış ve bu bulgulardan hareketle öneriler geliştirilmiştir.

Kaynakça

 • Aslim-Yetis, V. (2010). Le document authentique : un exemple d’exploitation en classe de FLE. Synergies Canada, (2).
 • Aydın, E. (2019). Les documents authentiques dans l'enseignement du FLE. Basılmamış Yüksek Lisans Tezi. Ankara.
 • Aydın, B. (2019). Enseignement Du Fle: Les Documents Visuels Utilisés Dans L’étape D’anticipation et Leurs Représentations. Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi , (41), 227-244 . DOI: 10.21497/sefad.586616
 • Bérard, E. (1991). L’approche communicative. Paris: CLE International
 • Cuq, J.-P. (2003). Dictionnaire de didactique du français langue étrangère et seconde. Paris: CLE International.
 • Cuq, J-P., Gruca, I. (2003). Cours de didactique du français langue étrangère et seconde. PUG: Paris.
 • Duda, R., Esch, E. & Laurens, J.-P. (1972). Pour une utilisation des documents non didactiques dans l’enseignement des langues. Mélanges Pédagogiques, 1-47.
 • Günday, R.; Aycan, A. (2020). Documents authentiques visuels dans les manuels Edito A1 et Edito A2. RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, (20), 577-596. DOI: 10.29000/rumelide.792230.
 • Heu, E., Abou-Samra, M., Perrard, M., Pinson, C. (2012). Le nouvel Édito, Niveau B1. Didier: Paris.
 • Korkut, E. (2018). Pour apprendre une langue étrangère. Pegem Akademi: Ankara.
 • Robert, J-P. (2002). Dictionnaire pratique de didactique du FLE. Paris: Ophrys.
 • Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2008). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Seçkin Yayınları: Ankara.

Selection of authentic materials and their suitability for use in teaching French as a foreign language

Yıl 2022, Sayı: 27, 710 - 727, 21.04.2022
https://doi.org/10.29000/rumelide.1105593

Öz

The foreign language textbooks chosen in line with the programs aiming to enable the learners, who are the main actors of the learning process, to complete the learning process effectively, constitute one of the most important course materials for the teachers. These books offer activities that help learners develop their four basic skills. In particular, textbooks that enrich the learning environment and bring the shared culture of the learned language to the classroom environment, in which authentic materials are selected and used, play an important role in student motivation. These materials, which are created for the authentic communication needs of native speakers of the learned language, also offer the learners the most natural state of the language. It is indispensable for contemporary methods whose aim is to make acquire the ability to communicate in a foreign language. In this study, it is aimed to determine the authenticity levels of the materials used in the activities aimed at acquisition of reading comprehension skills of a course book used in the FLT. For this purpose, each educational unit was examined separately in terms of the authenticity level of the proposed materials, in the light of criteria compiled from researchers who have worked in this field before. It has been tried to determine the authenticity levels of all the materials that make up the corpus, as well as to determine the authenticity levels of the educational units separately. Findings were reached according to material types and criteria, and suggestions were developed based on these findings.

Kaynakça

 • Aslim-Yetis, V. (2010). Le document authentique : un exemple d’exploitation en classe de FLE. Synergies Canada, (2).
 • Aydın, E. (2019). Les documents authentiques dans l'enseignement du FLE. Basılmamış Yüksek Lisans Tezi. Ankara.
 • Aydın, B. (2019). Enseignement Du Fle: Les Documents Visuels Utilisés Dans L’étape D’anticipation et Leurs Représentations. Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi , (41), 227-244 . DOI: 10.21497/sefad.586616
 • Bérard, E. (1991). L’approche communicative. Paris: CLE International
 • Cuq, J.-P. (2003). Dictionnaire de didactique du français langue étrangère et seconde. Paris: CLE International.
 • Cuq, J-P., Gruca, I. (2003). Cours de didactique du français langue étrangère et seconde. PUG: Paris.
 • Duda, R., Esch, E. & Laurens, J.-P. (1972). Pour une utilisation des documents non didactiques dans l’enseignement des langues. Mélanges Pédagogiques, 1-47.
 • Günday, R.; Aycan, A. (2020). Documents authentiques visuels dans les manuels Edito A1 et Edito A2. RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, (20), 577-596. DOI: 10.29000/rumelide.792230.
 • Heu, E., Abou-Samra, M., Perrard, M., Pinson, C. (2012). Le nouvel Édito, Niveau B1. Didier: Paris.
 • Korkut, E. (2018). Pour apprendre une langue étrangère. Pegem Akademi: Ankara.
 • Robert, J-P. (2002). Dictionnaire pratique de didactique du FLE. Paris: Ophrys.
 • Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2008). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Seçkin Yayınları: Ankara.
Toplam 12 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Dilbilim
Bölüm Dünya dilleri, kültürleri ve edebiyatları
Yazarlar

Barış Aydın Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 21 Nisan 2022
Yayımlandığı Sayı Yıl 2022 Sayı: 27

Kaynak Göster

APA Aydın, B. (2022). Yabancı dil olarak Fransızcanın öğretiminde özgün belgelerin seçimi ve kullanım uygunlukları. RumeliDE Dil Ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi(27), 710-727. https://doi.org/10.29000/rumelide.1105593