RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
ISSN 2148-7782 | e-ISSN 2148-9599 | Yayın Aralığı Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2014 | Yayıncı Yakup YILMAZ | http://www.rumelide.com/


RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, dil, edebiyat, folklor, kültür, çeviri bilimi, dil ve edebiyat eğitimi alanında, 2014 yılında yayın hayatına başlamış; akademik, bilimsel ve araştırmaya dayalı makalelerin yayımlandığı bir dergidir. Uluslararası hakemli, açık erişimli bir dergidir. Yayın dili Türkçedir; ancak İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca (Latin yazı sistemli diller), Rusça, Bulgarca, Sırpça (Kiril yazı sistemli diller), Arapça ve Farsça (Arap yazı sistemli diller) makaleler de kabul edilir. Sosyal Bilimler dizinlerinde taranmaktadır. Yılda 4 kez (21 Mart, 21 Haziran, 21 Eylül, 21 Aralık) elektronik ortamda (www.rumelide.com) ve basılı olarak yayımlanır. Yayım tarihinden 1 ay önce makale kabulü biter, gelenler sonraki sayılar içindir. Ayrıca sıradaki sayılar aksamadan özel sayılar da yayımlanabilir.

RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları dergisinin 2019.17 sayısı yayımdadır.

2020.18 (Mart/March) sayısı için makale başvurularını www.rumelide.com adlı sitemizden yapınız. Dergimizin bahar sayısı yayın tarihi 21 Mart 2020'dir. Bu durumda bahar sayısı için makale gönderim son tarihi 21 Şubat 2020'dir.

Makale yayım sırası hakem sürecinin tamamlanma tarihine göre belirlenmektedir.

Bilginize...


RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi

ISSN 2148-7782 | e-ISSN 2148-9599 | Yayın Aralığı Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2014 | Yayıncı Yakup YILMAZ | http://www.rumelide.com/
Kapak Resmi


RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, dil, edebiyat, folklor, kültür, çeviri bilimi, dil ve edebiyat eğitimi alanında, 2014 yılında yayın hayatına başlamış; akademik, bilimsel ve araştırmaya dayalı makalelerin yayımlandığı bir dergidir. Uluslararası hakemli, açık erişimli bir dergidir. Yayın dili Türkçedir; ancak İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca (Latin yazı sistemli diller), Rusça, Bulgarca, Sırpça (Kiril yazı sistemli diller), Arapça ve Farsça (Arap yazı sistemli diller) makaleler de kabul edilir. Sosyal Bilimler dizinlerinde taranmaktadır. Yılda 4 kez (21 Mart, 21 Haziran, 21 Eylül, 21 Aralık) elektronik ortamda (www.rumelide.com) ve basılı olarak yayımlanır. Yayım tarihinden 1 ay önce makale kabulü biter, gelenler sonraki sayılar içindir. Ayrıca sıradaki sayılar aksamadan özel sayılar da yayımlanabilir.

RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları dergisinin 2019.17 sayısı yayımdadır.

2020.18 (Mart/March) sayısı için makale başvurularını www.rumelide.com adlı sitemizden yapınız. Dergimizin bahar sayısı yayın tarihi 21 Mart 2020'dir. Bu durumda bahar sayısı için makale gönderim son tarihi 21 Şubat 2020'dir.

Makale yayım sırası hakem sürecinin tamamlanma tarihine göre belirlenmektedir.

Bilginize...


Sayı 17 - 21 Ara 2019
 1. Üniversite öğrencilerinin yabancı dil öğrenme algıları: bir devlet üniversitesi örneği
  Sayfalar 1 - 13
  Emrah EKMEKÇİ
 2. Alışveriş sözcüğü üzerine bir inceleme
  Sayfalar 14 - 21
  Yasemin ÇÜRÜK
 3. Diplomasi dili ve çevirisi
  Sayfalar 22 - 39
  Gülhanım ÜNSAL
 4. Eski Uygurca sarıt (kıl-) ifadesi üzerine
  Sayfalar 40 - 46
  Hasan İSİ
 5. Türk dili ve edebiyatı öğretmenlerinin ölçme değerlendirme tutumlarını belirlemeye yönelik ölçek geliştirme çalışması: geçerlik ve güvenirlik
  Sayfalar 47 - 60
  Bahadır GÜCÜYETER , Ahmet KARADOĞAN
 6. Bir ‘meçhul asker’ kurgusu: Yakup Kadri Karaosmanoğlu’nun “Ses Duyan Kız” hikâyesi
  Sayfalar 61 - 70
  Duran Can GAZİOĞLU
 7. Contextualizing the representation of modern Turkish women through a fictional autobiography: Memoirs of Halide Edib
  Sayfalar 71 - 77
  Zehra GÜVEN KILIÇARSLAN
 8. Türkiye’de 12 Eylül 1980 darbesi’nin edebî düzlemdeki sosyolojik muhayyilesini Alev Alatlı’nın İşkenceci romanından hareketle değerlendirmek
  Sayfalar 78 - 92
  Kübra AVCI GÜVEN
 9. Sessiz Sakin, yerli bir kahraman mı?
  Sayfalar 93 - 119
  Necmettin ÖZMEN
 10. Tahsin Nâhid’in düzyazıları üzerinde bir inceleme
  Sayfalar 120 - 133
  Kazım ÇANDIR
 11. Seyyid Vehbî Divanı’na göre 18. yüzyılda Osmanlı Bahriye Teşkilatı
  Sayfalar 134 - 153
  Özlem DÜZLÜ
 12. Şeyyad Hamza’nın Yûsuf ve Zelîhâ mesnevisinde estetik anlatı boyutu
  Sayfalar 154 - 166
  Salih UÇAK
 13. Bir mecmuadan hareketle Edirneli şâirlerin şiirleri
  Sayfalar 167 - 190
  Orhan KILIÇARSLAN
 14. Klasik Türk şiirindeki vefa kavramının Mahmûd Nedîm Paşa Divanı'nda tezahürü
  Sayfalar 191 - 205
  Niyazi ADIGÜZEL
 15. Edebiyat ve sanata yansıyan, Azerbaycan milli şuurunda etkili izlenimler bırakan din mevzuları
  Sayfalar 206 - 219
  Rüstem MÜRSELOĞLU
 16. Dil ve söylem pratiklerini haber metinlerinde aramak: Yeni Zelanda terör saldırısı örneği
  Sayfalar 220 - 251
  Abdulkadir GÖLCÜ , Enes BAL , Betül KARADENİZ
 17. Bulgaristan Türklerine uygulanan zorla isim değiştirme kampanyası ve Türk basını (aralık 1984-mart 1985)
  Sayfalar 252 - 272
  Hasan DEMİRHAN
 18. Dinleri kelimeler üzerinden okumak: İsrail (יִשְָׂראֵל) örneği
  Sayfalar 273 - 287
  Salih İNCİ
 19. The effects of teacher’s reading aloud versus students’ silent reading on surface and deep level comprehension: A quasi-experimental study from a tertiary context
  Sayfalar 288 - 297
  Elif KEMALOGLU-ER
 20. High school students’ attitudes towards ICT and media tools in learning English and academic self-efficacy beliefs
  Sayfalar 298 - 308
  Burcu ÜNAL (VAROL) , Suzan KAVANOZ , Aysun GÜLER , Nihan KARABULUT
 21. Analyse des Lehrwerks „Tangram“ unter dem Aspekt der Plurizentrität
  Sayfalar 309 - 318
  Halis BENZER , Tuğba YILDIRIM
 22. The assessment of the mobile applications in translation education in the light of learning theories
  Sayfalar 319 - 330
  Burcu TÜRKMEN
 23. Tercümanın tercüme sürecinde deneyimlediği aşamalar ve bu aşamalar esnasında devreye soktuğu yetiler
  Sayfalar 331 - 345
  Refika Zuhal GILIÇ
 24. Problems faced when translating Atilla İlhan’s poetry: Case study of the poem ‘Döşeme’
  Sayfalar 346 - 354
  İlknur SAVAŞKAN
 25. Kültürü çevirmek: Kültür aktarımı kapsamında çeviri
  Sayfalar 355 - 370
  Gökmen GEZER , Muhammed Zahit CAN
 26. Cess Nootebom’un “Cennet Kayıp” adlı romanının Türkçe çevirisinde biçem analizi
  Sayfalar 371 - 382
  Hasan Kazım KALKAN , Aylin SEYMEN
 27. Subtitling in local original series of Netflix: Is “The Protector” protecting culture?
  Sayfalar 383 - 394
  Seda KUŞÇU ÖZBUDAK
 28. Analyse didactique des méthodologies d’enseignement de lexique dans Métro Saint-Michel
  Sayfalar 395 - 404
  Chada BACHRİ , Rıfat GÜNDAY
 29. Fransızcanın rengi: Öğretmen adaylarının yabancı dil olarak Fransızcaya dair metaforik algıları
  Sayfalar 405 - 416
  Melek ALPAR , Erdoğan KARTAL
 30. Marie NDiaye’nin Trois Femmes Puissantes adlı romanında düzensiz göç ve kadın
  Sayfalar 417 - 427
  Ayşe KAYĞUN TEKTAŞ
 31. İtalyan gerçekçiliğinin temsilcisi Giovanni Verga’nın “Nedda” adlı öyküsünde ölüm ve kader kavramlarının incelenmesi
  Sayfalar 428 - 435
  Ebru BALAMİR
 32. Othello’nun kör noktası: Kelimelerin oyunbazlığı
  Sayfalar 436 - 450
  Elif BAŞ
 33. İ. İ. Sreznevskiy ve Rus sözlükbiliminin ilk tarihsel sözlüğü
  Sayfalar 451 - 460
  Ümmügülsüm DOHMAN
 34. Assia Djebar’ın Mezarı Olmayan Kadın adlı yapıtında çokseslilik: Ben ve öteki
  Sayfalar 461 - 468
  Selin GÜRSES ŞANBAY
 35. Halide Edib Adıvar ve Lady Augusta Gregory'nin cinsiyet, dil ve anti-emperyalizm açısından kültürel milliyetçiliği
  Sayfalar 469 - 494
  Neslihan G. ALBAY
 36. “Damızlık Kızın Öyküsü”: Arendt’in doğarlık düşüncesi karşısında yeniden üretim mülkü olarak beden
  Sayfalar 495 - 514
  Duygu ÖZAKIN
 37. One-man Canoe: Meandering a Turkish River with Jeremy Seal
  Sayfalar 515 - 525
  Orkun KOCABIYIK
 38. “Anaforun İçinde” bir kadın: Yevgeniya Ginzburg
  Sayfalar 526 - 535
  Reyhan ÇELİK
 39. بازتاب قیام عاشورا و واقعه کربلا در اشعار فارسی قبل از قدرت یابی صفویه
  Sayfalar 536 - 549
  Ahmet YEŞİL
 40. İbn Dihye el-Kelbî ve el-Kasîdetü’d-Dâliyye fî medhi’n-Nebî (SAV) adlı eseri
  Sayfalar 550 - 571
  Nevzat ERKAN , Ahmet İhsan DÜNDAR
 41. Kutbüddîn-i Şîrâzî ve Miftâhu’l-Miftâh adlı eseri
  Sayfalar 572 - 595
  Ahmet MEYDAN
 42. Kadim iki belâgat eserinin mukayesesi: Miftâhu’l-‘Ulûm ve Telhîsu’l-Miftâh
  Sayfalar 596 - 611
  Hüseyin ARSLAN
 43. Yükümlülük kipliği ve klasik Türkçe tıp metinleri ilişkisi
  Sayfalar 612 - 638
  Meryem ARSLAN
 44. Bilbo’s hero’s journey through the scope of Campbell’s monomyth
  Sayfalar 639 - 650
  Nurtekin CURA
 45. Vasili Grossman’ın “Yaşam ve Yazgı” eserinde bir savaş gerçeği: Kamplar
  Sayfalar 651 - 660
  Reyhan ÇELİK , Özge TURAN
 46. TANITMA: Evangelia BALTA, Gerçi Rum İsek de, Rumca Bilmez Türkçe Söyleriz Karamanlılar ve Karamanlıca Edebiyat Üzerine Araştırmalar, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul, 2018 (3. Basım), 406 s.
  Sayfalar 612 - 620
  Salih İNCİ
 47. TANITMA: Marina MacKay, Roman Nedir? İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi Yayınları, 2018, 333 s.
  Sayfalar 621 - 624
  Gülizar Sinem ÖN KAHVECİ
Dizinler