RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
ISSN 2148-7782 | e-ISSN 2148-9599 | Yayın Aralığı Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2014 | Yayıncı Yakup YILMAZ | http://www.rumelide.com/


RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, dil, edebiyat, folklor, kültür, çeviri bilimi, dil ve edebiyat eğitimi alanında, 2014 yılında yayın hayatına başlamış; akademik, bilimsel ve araştırmaya dayalı makalelerin yayımlandığı bir dergidir. Uluslararası hakemli, açık erişimli bir dergidir. Yayın dili Türkçedir; ancak İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca, İspanyolca (Latin yazı sistemli diller), Rusça, Bulgarca, Sırpça (Kiril yazı sistemli diller), Arapça ve Farsça (Arap yazı sistemli diller) makaleler de kabul edilir. Sosyal Bilimler dizinlerinde taranmaktadır. Yılda 4 kez (21 Mart, 21 Haziran, 21 Eylül, 21 Aralık) elektronik ortamda (www.rumelide.com) ve basılı olarak yayımlanır. Yayım tarihinden 1 ay önce makale kabulü biter, gelenler sonraki sayılar içindir. Ayrıca sıradaki sayılar aksamadan özel sayılar da yayımlanabilir.

RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi'nin 2020.Ö8 (Kasım/November) sayısı yayımlanmıştır.

2020.21 (Aralık/December) sayısı için makale başvuruları tamamlanmıştır. 2021.22 (Mart/March) sayısı için başvurularınızı www.rumelide.com adlı sitemizden yapınız. Dergimizin kış sayısı yayın tarihi 21 Aralık2020'dir. 

Makale yayım sırası hakem sürecinin tamamlanma tarihine göre belirlenmektedir. Yayın öncesi son 10 günden sonra süreci tamamlanan makaleler sonraki sayıda yayımlanır.

Bilginize...


RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi

ISSN 2148-7782 | e-ISSN 2148-9599 | Yayın Aralığı Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2014 | Yayıncı Yakup YILMAZ | http://www.rumelide.com/
Kapak Resmi


RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, dil, edebiyat, folklor, kültür, çeviri bilimi, dil ve edebiyat eğitimi alanında, 2014 yılında yayın hayatına başlamış; akademik, bilimsel ve araştırmaya dayalı makalelerin yayımlandığı bir dergidir. Uluslararası hakemli, açık erişimli bir dergidir. Yayın dili Türkçedir; ancak İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca, İspanyolca (Latin yazı sistemli diller), Rusça, Bulgarca, Sırpça (Kiril yazı sistemli diller), Arapça ve Farsça (Arap yazı sistemli diller) makaleler de kabul edilir. Sosyal Bilimler dizinlerinde taranmaktadır. Yılda 4 kez (21 Mart, 21 Haziran, 21 Eylül, 21 Aralık) elektronik ortamda (www.rumelide.com) ve basılı olarak yayımlanır. Yayım tarihinden 1 ay önce makale kabulü biter, gelenler sonraki sayılar içindir. Ayrıca sıradaki sayılar aksamadan özel sayılar da yayımlanabilir.

RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi'nin 2020.Ö8 (Kasım/November) sayısı yayımlanmıştır.

2020.21 (Aralık/December) sayısı için makale başvuruları tamamlanmıştır. 2021.22 (Mart/March) sayısı için başvurularınızı www.rumelide.com adlı sitemizden yapınız. Dergimizin kış sayısı yayın tarihi 21 Aralık2020'dir. 

Makale yayım sırası hakem sürecinin tamamlanma tarihine göre belirlenmektedir. Yayın öncesi son 10 günden sonra süreci tamamlanan makaleler sonraki sayıda yayımlanır.

Bilginize...


RumeliDE.Ö8 (Kasım) II. Uluslararası Akademik Filoloji Çalışmaları Kongresi Son Sayı
Sayı Ö8 - 21 Kas 2020
 1. Kendi kendine / kendiliğinden olma / oluş bildiren eylemlerin sınıflandırılması üzerine
  Sayfalar 1 - 13
  Kerime ÜSTÜNOVA
 2. Karadeniz, Marmara, Ege, Akdeniz Bölgesi türkülerindeki deyimlerin tasnifi
  Sayfalar 14 - 38
  Harun COŞKUN
 3. Tuvacada ad öbeklerinin söz dizimsel işlevleri
  Sayfalar 39 - 53
  Uğur ALTUNDAŞ
 4. Cümle sınırlarının belirlenmesi üzerine notlar: Oktay Akbal’ın “Hayri Bey’li Üsküdar” öyküsü örneğiyle
  Sayfalar 54 - 69
  Hasene AYDIN
 5. Linguistic dimension of a text: the role of written discourse strategies in textualization process
  Sayfalar 70 - 86
  Semin KAZAZOĞLU
 6. Kıpçak Türkçesinde yer alan orman, dağ, tepe kavram alanlarına ait coğrafi terimler
  Sayfalar 87 - 96
  Selma ÖZEN ALLI
 7. Act of signification from narratology to semiotics within the scope of interdisciplinary approach
  Sayfalar 97 - 113
  Murat KALELİOĞLU
 8. Fatma Aliye’nin Enîn romanında kadının ev içi gündelik yaşamı
  Sayfalar 114 - 127
  Cennet ALTUNDAŞ
 9. Bugünün Saraylısı romanında kişiler dünyası
  Sayfalar 128 - 141
  Banu ANTAKYALI
 10. Ankara’nın ütopyasından Panorama’nın realitesine
  Sayfalar 142 - 149
  Tuba KOÇAK
 11. Deniz Feneri ve Cevdet Bey ve Oğulları’na yapısal bir yaklaşım
  Sayfalar 150 - 162
  Yusuf Ziyaettin TURAN
 12. Ömer Seyfettin’in ‘Velinimet’ adlı eserinin göstergebilimsel analizi
  Sayfalar 163 - 173
  Başak ÖZKER
 13. Safahat’ta geçen bazı veciz ifadeler etrafında
  Sayfalar 174 - 182
  Murat TURNA
 14. Tante Rosa: İsyandan varoluşa bir kadının hikâyesi
  Sayfalar 183 - 190
  Osman ORUÇ
 15. Sadri Ertem’in Bacayı İndir Bacayı Kaldır adlı hikâyesini toprak etiği bağlamında okumak
  Sayfalar 191 - 198
  Özge AKSOY SERDAROĞLU
 16. Dil bilimsel açıdan lakaplar: Kilis yöresi örneği
  Sayfalar 199 - 223
  Gülşah PARLAK KALKAN
 17. Modern Türk şiirinde sahihlik sorunu: Filoloji ve poetika
  Sayfalar 224 - 233
  Servet GÜNDOĞDU
 18. Yekta Kopan’ın “Aşk Mutfağından Yalnızlık Tarifleri” adlı öykü kitabı üzerine sözlüksel alan kuramı temelinde bir inceleme
  Sayfalar 234 - 247
  Ceren SELVİ
 19. Barthes’ın Sarrasine (S/Z) okuması ile Sâmipaşazâde Sezâi’nin Bu Büyük Adam Kimdir? hikâyesinde hermenötik kod sorunu
  Sayfalar 248 - 261
  Atiye Gülfer GÜNDOĞDU
 20. Mü’min Sûresinin belâgat yönünden incelenmesi
  Sayfalar 262 - 270
  Rahmetullah UZUN , Uğur KESKİN
 21. Hüseyin Âlî Efendi’nin Miftâhü’r-rahme adlı eseri
  Sayfalar 271 - 290
  Nursel CAMBAZ , Gülay KARAMAN
 22. Neşâtî Divânı’nda bir anlamsal sapma çeşidi olarak alışılmamış bağdaştırmalar
  Sayfalar 291 - 306
  Ruken KARADUMAN
 23. Tezkire-i Şeyh Safî’de konuşma dili
  Sayfalar 307 - 317
  Feyza TOKAT
 24. Ömer Necmî Efendi’nin Farsça Dîvânçe’si üzerine
  Sayfalar 318 - 325
  Bilge KARGA GÖLLÜ
 25. “İbnü’l-vakt” ve “ebü’l-vakt” kavramlarının klasik Türk tasavvuf edebiyatındaki kullanımı
  Sayfalar 326 - 336
  Alper GÜNAYDIN
 26. The textological analysis of the “Menakib-i Ibrahim Gulshani”(on the basis of scientific-critical text)
  Sayfalar 337 - 348
  Hacer VELİYEVA
 27. Nesîmî ve Ahmet Paşa’nın yayımlanmış divanlarında bulunmayan bazı şiirleri
  Sayfalar 349 - 356
  Gülşah Gaye FİDAN
 28. Nahçıvan folklor örneklerinde peygamberlerle ilgili konu ve motifler
  Sayfalar 357 - 367
  Çinara RZAYEVA
 29. “Cangar” ve “Köroğlu” Destanları Arasındaki Epik Benzerlikler
  Sayfalar 368 - 381
  Lamiya NASİROVA
 30. Fostering formal education by online education
  Sayfalar 382 - 391
  Halil KÜÇÜKLER
 31. The analysis of the importance of Turkish coffee and coffeehouses with the comparison between British and Ottoman culture
  Sayfalar 392 - 397
  Sinem ÇAPAR İLERİ
 32. A propos de l’étendue de la terminologie informatique
  Sayfalar 398 - 414
  Khadija ABDULLAYEVA
 33. Ethnomentales Weltbild der Kasachen und seine Widerspiegelung in der Sprache
  Sayfalar 415 - 422
  Nurkesh ZHUMANBEKOVA , аishan ALIJEVА
 34. Franz Kafka’nın Dava adlı eseri bağlamında siber gözetim ve birey
  Sayfalar 423 - 431
  Onur YILMAZ
 35. Friedrich Dürrenmatt – Das Versprechen - Auflösung des Falls durch Zufall
  Sayfalar 432 - 440
  Hikmet UYSAL
 36. Réécriture d’un mythe ou réécriture de l’humanité ? «Exemple de Le Nom d’Œdipe d'Hélène Cixous»
  Sayfalar 441 - 451
  Simay TURAN
 37. Analyse sur les stratégies discursives : Exemple d’un article à propos du Coronavirus
  Sayfalar 452 - 470
  Gamze KOÇBAŞ
 38. Resimli bir seyahat romanı bağlamındaki çokdilliliğin Türkçedeki çeviri serüveni: La Femme et Le Pantin, roman espagnol
  Sayfalar 471 - 489
  Ayşe ÖZKAN , Osman ÇEVİKTAY
 39. Yitik Kuşak ve Sürgündeki Sanatçı: Thomas Wolfe’un anlatılarında yitiklik ve sürgün kavramlarına bir bakış ve sanatçının ruhsal arayışı
  Sayfalar 490 - 497
  Mahmut AKAR
 40. Adapting a post-apocalyptic world of zombies: Pride and Prejudice + Zombies (2016)
  Sayfalar 498 - 510
  Olgahan BAKŞİ YALÇIN
 41. How well can differences in gender explain student reactions to written corrective feedback to multiple draft essays in an EFL context?
  Sayfalar 511 - 522
  Vasfiye GEÇKİN
 42. Turkey’s leadership role in-between the East and the West in Marmaduke Pickthall's novels and travelogues
  Sayfalar 523 - 533
  Faruk KÖKOĞLU
 43. -“There is no place like home”: A Derridean analysis of Rushdie’s conceptualisation of “home” in “At the Auction of the Ruby Slippers”
  Sayfalar 534 - 547
  Nilay ERDEM AYYILDIZ
 44. Christopher Isherwood’s A Single Man: A work of art produced in the afternoon of an author’s life
  Sayfalar 548 - 562
  Gökben GÜÇLÜ
 45. An examination of differences between genders, academic majors and grade levels of language learners on the use of language learning strategies
  Sayfalar 563 - 582
  Ülkü KÖLEMEN
 46. Translation of space: The case of short story entitled Have You Got Everything You Want? by Agatha Christie
  Sayfalar 583 - 597
  Begüm ÇELİK
 47. The Personification of the Natural Aesthetics of the Night in Kate Chopin’s “The Night Came Slowly ” (1894)
  Sayfalar 598 - 606
  Zennure KÖSEMAN
 48. Ecocritical analysis of collective memory in The Margarets by Sheri S. Tepper
  Sayfalar 607 - 613
  Gökçen ERALAN COŞKUN , Esra ÇÖKER
 49. The genesis documents of the novel Água Viva by Clarice Lispector and the printed tradition
  Sayfalar 614 - 640
  Neiva De Souza BOENO
 50. Was T.S. Eliot right about James Joyce?: A Subversive reading of Ulysses
  Sayfalar 641 - 657
  Meltem UZUNOĞLU ERTEN , Murat GÖÇ
 51. Minor literature and oriental outlook in George Bernard Shaw's Getting Married
  Sayfalar 658 - 666
  Faruk KÖKOĞLU
 52. 30 years of EFL studies in Turkey: A bibliometric analysis of research articles
  Sayfalar 667 - 677
  Fatma DEMİRAY AKBULUT
 53. Elements of Brecht’s epic theatre in Caryl Churchill’s Mad Forest and Sarah Kane’s Cleansed
  Sayfalar 678 - 692
  Mustafa BAL
 54. An analysis of the relationship between gender and the use of English personal pronouns by ESL and EFL learners
  Sayfalar 693 - 704
  Didem KOBAN KOÇ
 55. Chicana experience on Borderlands in Sandra Cisneros' The House on Mango Street and Gloria Anzaldua's Borderlands/La Frontera: The New Mestiza
  Sayfalar 705 - 719
  Aslınur Bayal BAYAL
 56. A Structuralist approach to women’s position in George Moore’s Esther Waters
  Sayfalar 720 - 731
  Halit ALKAN
 57. Dictionary of the Khazars as a postmodern narrative veiling an ultra-nationalistic rhetoric
  Sayfalar 732 - 751
  Ümit HASANUSTA
 58. Understanding and deciphering the past in Graham Swift’s Shuttlecock
  Sayfalar 752 - 757
  Oğuzhan KALKAN
 59. Yabancı dil eğitiminde görsel ve işitsel çevirinin etkileri
  Sayfalar 758 - 772
  Erdem KOÇ
 60. Absürd Tiyatro’da ‘Yalnızlık’ temasının Tom Stoppard’ın Bir Ayrı Huzur ve Aziz Nesin’in Çiçu adlı oyununa yansımaları
  Sayfalar 773 - 785
  Işıl ŞAHİN GÜLTER
 61. Twilight of the self: the uncanny
  Sayfalar 786 - 794
  Nihan SARAL
 62. Language learning strategies (SILL) for foreign langauge learners: A sample from Gagavuzia
  Sayfalar 795 - 807
  Halil KÜÇÜKLER
 63. Prep school students’ perceptions of native and non-native teachers and effect of proficiency level on their perceptions
  Sayfalar 808 - 817
  Büşra ULU
 64. Temporality in the Anthropocene: Revisiting Jeanette Winterson’s The Stone Gods
  Sayfalar 818 - 824
  Najmeh NOURİ
 65. A comparison of the adopted films Bram Stoker’s Dracula and Horror of Dracula to the novel Dracula
  Sayfalar 825 - 830
  Uğur DİLER , Burcu BAYRAKTAR
 66. The Implementation of awareness raising for pre-service teachers’ management of classroom interaction with a focus on extended wait-time
  Sayfalar 831 - 848
  Cihat ATAR
 67. Türkçe ve Korecede duygu aktaran deyimlerin karşılaştırılması
  Sayfalar 849 - 859
  Eun Kyung JEONG
 68. Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi örneğinde Türkçe-Rusça ve Rusça-Türkçe metin çevirileri dersleri
  Sayfalar 860 - 871
  Kamala Tahsin KARİMOVA , Can İNAL
 69. Концепт хлеб как один из ключевых концептов в русской к ультуре
  Sayfalar 872 - 881
  Hasan CANKAT ÇAĞIL , Tatiana Antonovna YAŞENKO
 70. Yazarın zihninde bir çeviri edimi: Özde çeviri ürünü olarak kaynak metin ve aslına çevirisi
  Sayfalar 882 - 904
  Didem TUNA
 71. Sosyal medya, katılımcı kültür ve kitle çevirisi
  Sayfalar 905 - 927
  Nur Emine KOÇ
 72. Anna Sewell’in “Black Beauty” adlı eserinin iki çevirisinin eserde geçen isimler bağlamında incelenmesi
  Sayfalar 928 - 936
  Caner ÇETİNER
 73. Akademik çeviri eğitiminde öğretim yöntemi olarak yaratıcı drama tekniğinin kullanılması
  Sayfalar 937 - 947
  Ümmügülsüm ALBİZ
 74. Varlık Dergisi’nde Bulgar edebiyatından çeviriler
  Sayfalar 948 - 963
  Mehmet SARI
 75. INTRA as a tool for comprehensibility
  Sayfalar 964 - 978
  Aslı KALEM BAKKAL
 76. Toni Morrison’un Sula (1973) romanındaki folklorik unsurların Türkçeye aktarımı
  Sayfalar 979 - 999
  Kamer ÖZTİN
 77. A case of situated learning and its implications for the development of translator competence
  Sayfalar 1000 - 1015
  Mehmet YILDIZ
 78. Implicit signs in character names in children’s literature and their (in)transmissibility in translation
  Sayfalar 1016 - 1033
  Sema Dilara YANYA
Dizinler