RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
ISSN 2148-7782 | e-ISSN 2148-9599 | Yayın Aralığı Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2014 | Yayıncı Yakup YILMAZ | http://www.rumelide.com/


RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, dil, edebiyat, folklor, kültür, çeviri bilimi, dil ve edebiyat eğitimi alanında, 2014 yılında yayın hayatına başlamış; akademik, bilimsel ve araştırmaya dayalı makalelerin yayımlandığı bir dergidir. Uluslararası hakemli, açık erişimli bir dergidir. Yayın dili Türkçedir; ancak İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca (Latin yazı sistemli diller), Rusça, Bulgarca, Sırpça (Kiril yazı sistemli diller), Arapça ve Farsça (Arap yazı sistemli diller) makaleler de kabul edilir. Sosyal Bilimler dizinlerinde taranmaktadır. Yılda 4 kez (21 Mart, 21 Haziran, 21 Eylül, 21 Aralık) elektronik ortamda (www.rumelide.com) ve basılı olarak yayımlanır. Yayım tarihinden 1 ay önce makale kabulü biter, gelenler sonraki sayılar içindir. Ayrıca sıradaki sayılar aksamadan özel sayılar da yayımlanabilir.

RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi'nin 2020.18. sayısı yayımlanmıştır.

2020.19 (Haziran/June) sayısı için makale başvurularını www.rumelide.com adlı sitemizden yapınız. Dergimizin yaz sayısı yayın tarihi 21 Haziran 2020'dir. Bu durumda yaz sayısı için makale gönderim son tarihi 21 Mayıs 2020'dir.

Makale yayım sırası hakem sürecinin tamamlanma tarihine göre belirlenmektedir.

Bilginize...


RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi

ISSN 2148-7782 | e-ISSN 2148-9599 | Yayın Aralığı Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2014 | Yayıncı Yakup YILMAZ | http://www.rumelide.com/
Kapak Resmi


RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, dil, edebiyat, folklor, kültür, çeviri bilimi, dil ve edebiyat eğitimi alanında, 2014 yılında yayın hayatına başlamış; akademik, bilimsel ve araştırmaya dayalı makalelerin yayımlandığı bir dergidir. Uluslararası hakemli, açık erişimli bir dergidir. Yayın dili Türkçedir; ancak İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca (Latin yazı sistemli diller), Rusça, Bulgarca, Sırpça (Kiril yazı sistemli diller), Arapça ve Farsça (Arap yazı sistemli diller) makaleler de kabul edilir. Sosyal Bilimler dizinlerinde taranmaktadır. Yılda 4 kez (21 Mart, 21 Haziran, 21 Eylül, 21 Aralık) elektronik ortamda (www.rumelide.com) ve basılı olarak yayımlanır. Yayım tarihinden 1 ay önce makale kabulü biter, gelenler sonraki sayılar içindir. Ayrıca sıradaki sayılar aksamadan özel sayılar da yayımlanabilir.

RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi'nin 2020.18. sayısı yayımlanmıştır.

2020.19 (Haziran/June) sayısı için makale başvurularını www.rumelide.com adlı sitemizden yapınız. Dergimizin yaz sayısı yayın tarihi 21 Haziran 2020'dir. Bu durumda yaz sayısı için makale gönderim son tarihi 21 Mayıs 2020'dir.

Makale yayım sırası hakem sürecinin tamamlanma tarihine göre belirlenmektedir.

Bilginize...


Sayı 18 - 21 Mar 2020
 1. Hindistan Jamia Millîa İslamia Üniversitesi’nde yabancılara Türkçe öğretimi açısından Türkçenin yazma becerisi üzerine bazı somut tespitler
  Sayfalar 1 - 13
  Muammer ŞEHİTOĞLU
 2. Mantıku’t-Tayr’da tasvirî fiiller
  Sayfalar 14 - 22
  Ebru GÜVENEN
 3. Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde yöntem
  Sayfalar 23 - 48
  Gökçen GÖÇEN
 4. Türkçe öğretmeni adaylarının dijital hikâyeye yönelik metaforik algıları
  Sayfalar 49 - 60
  Aysun EROĞLU
 5. Hikâyet-i Üveysü’l-Karanî’de dudak uyumu
  Sayfalar 61 - 75
  Fecri YAVİ
 6. Türkiye’de eleştirel okuma konusunda yapılmış lisansüstü tezlerin incelenmesi
  Sayfalar 76 - 87
  Bahar AYDIN
 7. Uśṇīśa Vijayā Dhāraṇī Sūtra’da birleşik zarf-fiil ekleri
  Sayfalar 88 - 99
  Hasan İSİ
 8. Kurmaca metinlerde tarihi bir şahsiyet olarak Timur
  Sayfalar 100 - 114
  Muhittin DOĞAN
 9. İki teori, iki pratik ya da olağanüstü olağana karşı
  Sayfalar 115 - 123
  Ertan ENGİN
 10. Şair-i A’zam Abdülhak Hamid Tarhan’ın ölümü üzerine yazılan şiirler
  Sayfalar 124 - 139
  Ulaş BİNGÖL
 11. Mehmet Asaf’ın [Borsacı] Beyimin Edebiyata Merakı adlı tiyatro eseri ve incelemesi
  Sayfalar 140 - 169
  Selami ALAN
 12. Modern Ophelialar: Karşılaştırmalı edebiyat bilimi çerçevesinde bir uygulama
  Sayfalar 170 - 178
  Senem ÜSTÜN KAYA
 13. Yûsuf ile Züleyha’nın postmodernizm kavşağındaki yol ayrımı
  Sayfalar 179 - 189
  Sezin TÜFEKÇİOĞLU KÖROĞLU
 14. İsmet Özel’de dünya sistemi, sistemin geleceği ve Türkler
  Sayfalar 190 - 205
  Engin ÇAĞMAN
 15. Kıssa-i Mûsâ anlatıları üzerine değerlendirmeler ve müellifi bilinmeyen bir Kıssa-i Mûsâ örneği
  Sayfalar 206 - 229
  Halime ÇAVUŞOĞLU
 16. Tırsî Dîvânı’nda hayvan adlarının kullanımı
  Sayfalar 230 - 267
  Bilal ELBİR , Merve YORULMAZ KAHVE
 17. Kültürümüzde manzum yağmur duaları
  Sayfalar 268 - 284
  İbrahim AKYOL
 18. Divan şiirinde aslan metaforu
  Sayfalar 285 - 302
  Emel NALÇACIGİL ÇOPUR
 19. Tezkiretü’l-Müteahhirîn’in yeni bir nüshası: Ba‘z-ı Menâkıb-ı Meşâyih-i Sâlife
  Sayfalar 303 - 309
  Bilal GÜZEL
 20. Fethî’nin manzum Menâzil-i Hacc’ı
  Sayfalar 310 - 334
  Seydi KİRAZ
 21. Kültürlerarası iletişim olgusunun sinema boyutu: Makedon sineması
  Sayfalar 335 - 349
  Sibel AKOVA
 22. Tezyînî kitap sanatları konulu Türkçe bibliyografyalar üzerine bir değerlendirme
  Sayfalar 350 - 361
  Gülnihal KÜPELİ
 23. Video oyunlarında oyuncunun hikayeye etkileri ve anlatı odaklılık: Andrzej Sapkowski'nin Witcher roman serisinin interaktif bir video oyununa dönüşümü
  Sayfalar 362 - 377
  İlker ŞENER , Alper KELEŞ
 24. ʿAlī b. Abī Ṭālib in Shaykh Āẕarī’s Qasidas
  Sayfalar 378 - 403
  Güneş Muhip ÖZYURT
 25. Farsça metinlerde çeviri yazı problemleri ve Hammer tercümesinde Türk telaffuzunun izleri
  Sayfalar 404 - 416
  Emrullah YAKUT
 26. Abdullâh el-Kâdî ed-Divriğî’nin Kasîdetü’n-Nûniyye tercümesi
  Sayfalar 417 - 434
  Önder YAŞAR
 27. The Pinteresque Absurdum in The Birthday Party
  Sayfalar 435 - 442
  Saman HASHEMİPOUR
 28. ESP needs analysis of Turkish learners of English in architecture
  Sayfalar 443 - 456
  Ömer Gökhan ULUM
 29. Une étude comparative entre Le Comte de Monte-Cristo d’Alexandre Dumas Père et Denizci Hasan (Hasan le Marin) d’Ahmet Mithat Efendi
  Sayfalar 457 - 469
  Ali YAĞLI
 30. Les enfants de la liberté de Marc Lévy: Une lecture postmémorielle
  Sayfalar 470 - 479
  Pınar SEZGİNTÜRK
 31. Italianisms and Italian sounding in the business language: The case of Istanbul linguistic landscape
  Sayfalar 480 - 493
  Antonella ELİA
 32. Mikheil Cavakhişvili’nin “Suçsuz Abdullah” eserinin Türkçeye Tercümesinde kelime ve ifadeler
  Sayfalar 494 - 511
  Gül Mükerrem ÖZTÜRK
 33. “El” Organ adıyla kurulmuş Türk ve Gürcü deyimlerinde eşdeğerlikler
  Sayfalar 512 - 519
  Tamar TOLORAIA
 34. Yabancı dil öğretiminde ölçme değerlendirme unsuru olarak test sistemi ve test sisteminin Rusça öğretiminde kullanımı
  Sayfalar 520 - 538
  Hüseyin PARLAK
 35. Uncovering the farthest reaches of the meaning universe of a short story and its translations through semiotics of translation
  Sayfalar 539 - 556
  Alize CAN RENÇBERLER
 36. A comparison between translating into mother tongue and translation into the second language from the perspective of “domestication” and “foreignization” concepts of Venuti
  Sayfalar 557 - 567
  Selim Ozan ÇEKÇİ
 37. A critical perspective on the translation quality assessments of five translators organizations: ATA, CTTIC, ITI, NAATI, and SATI
  Sayfalar 568 - 589
  Mehmet YILDIZ
 38. Translating allusions: The case of Dubliners by James Joyce
  Sayfalar 590 - 609
  Selen TEKALP
 39. Çeviri, yemek ve kültür ilişkisi: Altyazı çevirisinde kültüre özgü mutfak terimlerinin aktarımı
  Sayfalar 610 - 626
  Şule DEMİRKOL ERTÜRK
 40. Translator’s preface and notes in the Turkish version of Pale Fire: Para-textual interventions of the translator justified?
  Sayfalar 627 - 638
  Ufuk ÖZBİR
 41. The effect of directionality on performance and strategy use in simultaneous interpreting: A case of English-Turkish language pair
  Sayfalar 639 - 665
  Asiye ÖZTÜRK
 42. Transferring ecology-related culture-specific items: A diachronic and quantitative approach
  Sayfalar 666 - 672
  Gökçen HASTÜRKOĞLU
 43. Çevirmen kuşdili mi konuşur?
  Sayfalar 673 - 687
  Osman COŞKUN
 44. Çeviribilimde “çeviriyaratım”ı (transcreatıon) konumlandırmak
  Sayfalar 688 - 698
  Sevcan YILMAZ KUTLAY
 45. İhsan Oktay Anar’ın Kitab-ül Hiyel adlı eserinin İngilizce çevirisindeki (The Book of Devices) özel isimler ve çeviri stratejileri üzerine karşılaştırmalı bir inceleme
  Sayfalar 699 - 708
  Aslı ARABOĞLU
 46. Çevirilerin resmi olarak onaylanması: Ülkemizde yeminli tercümanlık müessesesi ve dünyadaki yeminli/tasdikli çeviri uygulamaları üzerine genel bir değerlendirme
  Sayfalar 709 - 724
  Nazan Müge UYSAL
 47. Toplumterimbilimsel bir yaklaşım örneği: Ekoloji terimlerinin çevrimiçi ağlarda dolaşımı
  Sayfalar 725 - 736
  Deniz KURMEL , Zeynep GÖRGÜLER
 48. TANITMA 1: “Batı Kültüründe Türk Atasözleri” kitabı üzerine
  Sayfalar 737 - 740
  Mehmet TUNCER
 49. TANITMA 2: Arab women in the field: studying your own society (contemporary issues in the Middle East) (edited by Soraya Altorki and Camillia El-Solh’ Syrcause University Press, 1st edition paperback 1988, p. 196)
  Sayfalar 741 - 742
  Zehra GÜVEN KILIÇARSLAN
 50. TANITMA 3: Geçmiş ve gelecek zaman arasında şekillenen bir İstanbul bilim kurgu eseri: Osmanlı Cadısı
  Sayfalar 743 - 747
  Sevnur KORKUT
Dizinler