ISSN: 2148-7782
e-ISSN: 2148-9599
Başlangıç: 2014
Yayın Aralığı: Yılda 6 Sayı
Yayıncı: Yakup YILMAZ
Kapak Resmi
       

RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, dil, edebiyat, folklor, kültür, çeviri bilimi, dil ve edebiyat eğitimi alanında, 2014 yılında yayın hayatına başlamış; akademik, bilimsel ve araştırmaya dayalı makalelerin yayımlandığı bir dergidir. Uluslararası hakemli, açık erişimli bir dergidir. Yayın dili Türkçedir; ancak İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca, İspanyolca (Latin yazı sistemli diller), Rusça, Bulgarca, Sırpça (Kiril yazı sistemli diller), Arapça ve Farsça (Arap yazı sistemli diller) makaleler de kabul edilir.  Yılda 6 kez (21 Şubat, 21 Nisan, 21 Haziran, 21 Ağustos, 21 Ekim, 21 Aralık) elektronik ortamda (www.rumelide.com) ve basılı olarak yayımlanır. Yayım tarihinden 1 ay önce makale kabulü biter, gelenler sonraki sayılar içindir. 


2022.28 (Haziran/June) sayısı yayımlanmıştır. 2022.29 (Ağustos/August) için başvurularınızı www.rumelide.com adlı sitemizden yapınız.

Dergipark kullanıcısı yazar ve hakemlerimizin (https://dergipark.org.tr/tr/pub/rumelide)  hakemlik ve yazarlık işlemlerini www.rumelide.com adresinden gerçekleştirdiğimizden ötürü dergimize katkılarını sunabilmeleri için bu adrese de üye olmaları gerekmektedir. Şimdiden teşekkür ederiz. 

Bilgilerinize...


2022 - Sayı: 28

Araştırma Makalesi

1. Uzaktan eğitim sürecinde Türkçe öğretmenlerinin EBA platformunu kullanım durumları

Araştırma Makalesi

2. Ortaokul öğrencilerinin yazılı anlatımlarında fiilimsi kullanımı

Araştırma Makalesi

6. Son dönem Çağatay Türkçesi ile yazılmış bir İslam Tarihi

Araştırma Makalesi

9. Yaşar Kemal’in Yer Demir Gök Bakır romanında mekânsal gösterim

Araştırma Makalesi

11. Selim Sırrı Tarcan’ın hikâyeleri ve hikâyeciliği

Araştırma Makalesi

12. Veba Geceleri romanında anlatıcının kurgusal işlevleri

Araştırma Makalesi

16. Mantıku’t-Tayr eserine yönelik bir materyal geliştirme çalışması

Araştırma Makalesi

17. Dinleme türlerinin adlandırma ve sınıflama bakımından eleştirisi

Araştırma Makalesi

20. Sinemaya Jungiyen yaklaşım: Kırmızı animasyonunun arketipsel analizi

Araştırma Makalesi

22. Zâtî Dîvânı’na dair

Araştırma Makalesi

23. Klasisizm ve güneş kahramanı

Araştırma Makalesi

24. Ahlaki mesnevilerde misafirlik kavramı

Araştırma Makalesi

25. Bilgisayar sözlükçülüğü çağı ve sorunları

Araştırma Makalesi

28. A growing dilemma: English speaking anxiety-in-EFL classrooms: A review of research

Araştırma Makalesi

30. Pre-Service EFL teachers reflection levels and epistemological beliefs

Araştırma Makalesi

31. Dilbilimsel ve toplumdilbilimsel perspektiften cinsiyet

Araştırma Makalesi

38. Subversion of traditional family structure in the Fifth Child

Araştırma Makalesi

46. Türkçenin ikinci/yabancı dil olarak uzaktan öğretimi

Araştırma Makalesi

47. CD Review:César Franck (1822-1890): Prelude, Chorale and Fugue