Yıl 2016, Cilt 3 , Sayı 3, Sayfalar 93 - 99 2016-08-01

The Opınıon Of The Nurses Working In The Hospıtals About The Electronıc Medıcal Records They Use: Şanlıurfa Example
Hemşirelerin Hastanelerde Kullandıkları Elektronik Tıbbi Kayıtlar Hakkındaki Görüşleri: Şanlıurfa Örneği

Hüseyin ERİŞ [1]


AbstractThe purpose of the study, nurses working in hospitals, clinics, opinion on the use of electronic medical records in the hospital they use their own work, is to make an assessment in terms of quality and user satisfaction. The participants of this research study were the nurses who work in inpatient wards of Harran University Research and Application Hospital and private Edessa Hospital. In this study, the participants were not selected because it was aimed to reach all nurses who work at these hospitals. The questionnaires were applied to 93 nurses out of 115. At the end of the research, it was determined that the level of nurses’ use of electronic medical records was 3,59/5 and the mean score of the quality of electronic medical records was 3,59/5 while the score was 3,23/5 in terms of user satisfaction.
OzetBu araştırma hastanelerin kliniklerinde çalışan hemşirelerin, hastanede kullandıkları elektronik tıbbi kayıtlara ilişkin görüşlerinin kullanım, kalite ve kullanıcı tatmini açısından değerlendirmesini yapmaktır. Araştırma, anket esasına dayalı bir alan araştırmasıdır. Araştırma Şanlıurfa ili merkezinde bulunan Harran Üniversitesi Hastanesi ile Özel Edessa hastanesinin kliniklerinde çalışan hemşirelere yapılmıştır. Araştırmada, hastanelerin kliniklerinde çalışan 115 hemşirenin 93’üne anket uygulanmıştır. Araştırma sonucunda hemşirelerin elektronik tıbbi kayıtları kullanım düzeyinin 3,59/5; elektronik tıbbi kayıtların kalitesine ilişkin değerlendirme ortalama skorunun 3,59/5 ve elektronik tıbbı kayıtlardan kullanıcı tatmin düzeyleri boyutu bakımından 3,23/5 olduğu tespit edilmiştir.
 • Değirmen N., Yeter K., Çalık E., 82007)Cerrahi Kliniklerinde Sağlık Personelinin Bilgisayar Kullanım Durumlarının Belirlenmesi, Akademik Bilişim’07 - IX. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri 31 Ocak - 2 Şubat 2007 Dumlupınar Üniversitesi, Kütahya
 • World Health Organization, (2006) Electronic Health Records: Manual for Developing Countries, WHO Library Cataloguing in Publication Data
 • Anke J.E. de Veer, Francke A.L., (2010) Attitudes of nursing staff towards electronic patient records: A questionnaire survey, International Journal of Nursing Studies 47 846–854 DOI:http://dx.doi.org/10.1016/j.ijnurstu. 2009.11.016.
 • Ömürbek N., Gül A.F., (2009) Sağlık Bilişim Sistemlerinin Uygulanmasına İlişkin Bir Araştırma: İzmir Örneği, Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi Mayıs 2009, Sayı:19, ss.211-232
 • Constance. M.J., Johnston, D., Crowley. P.K., Culbertson. H., Rippen. H.E., Damico. D.J., Plaisant. C., (2011) EHR Usability Toolkit: A Background Report on Usability and Electronic Health Records, Agency for Healthcare Research and Quality U.S. Department of Health and Human Services, AHRQ Publication No. 11-0084-EF August 2011 Health
 • Köse A., (2012) Hemşirelerin Bilgisayar Kullanım Durumlarının Belirlenmesine Yönelik Bir Ampirik Çalışma – Trabzon İli Örneği, Bilişim Teknolojileri Dergisi, cilt 5, Sayı 1.
 • Bowers AM, Kavanagh J, Gregorich T, Shumway J, Campbell Y, Stafford S. Student nurses and the electronic medical record: a partnership of academia and healthcare, http://scienceofcaring.ucsf.edu/future-nursing/nurses- adopt-electronic-health-records 20.03.14
 • Bonnie L. W, Delaney C.W., Konicek D., Kenan G.(2008) Nursing Standards to Support the Electronic Health Record, Volume 56, Number 5, Nursıng Outlook DOI: http://dx.doi. org/10.1016/j.outlook.2008.06.005.
 • McBride S. Delaney J.M., Tietze. M., (2012) American Journal of Nursing, August, Vol. 112, No. 8
 • Uslu A.M., Stausberg J, (2008) Value of the electronic patient record: An analysis of the literature, Journal of Biomedical Informatics 41 675–682 doi:10.1016/j. jbi.2008.02.001
 • Likourezos A., Chalfin DB., Murphy DG., Sommer B., Darcy K., Davidson SJ.(2004) Physician And Nurse Satisfaction With An Electronic Medical Record System The Journal of Emergency Medicine, 27(4): 419–424. DOI: 10.1016/j. jemermed. 2004.03.019.
 • Furukawa J.M. Raghu T.S., and Shao B.M., (2010) Electronic Medical Records, Nurse Staffing, and Nurse-Sensitive Patient Outcomes: Evidence from California Hospitals, 1998–2007, Health Serv Res. Aug 2010; 45(4): 941–962 doi: 10.1111/j.1475-6773.2010.01110.x
 • Linder A.J, Schnipper J.L., Middleton B., , (2012) Method of electronic health record documentation and quality of primary care. Downloaded from jamia.bmj.com on May 15, 2014 - Published by group.bmj.com doi: 10.1136/ amiajnl-2011-000788.
 • Mikyoung L, Delaney C, Moorhead S, (2007)Building a personal health record from a nursing perspective, İnternational Journal of Medical İnformatics 76S S308–S316 doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.ijmedinf.2007.05.010
 • Erdemir. F., Hanoğlu. Z., Akman. A., (2005) Hemşirelerin Bilgisayar ve İnternet Kullanma Durumu ve Hemşirelikte Bilgisayar Kullanımının Değerine İlişkin Görüşleri, 2. Ulusal Tıp Bilişimi Kongresi/Medical Informatıcs, 2005, Türkiye.
 • Melissa. H, (2013), http://www.nursezone.com/Nursing- News-Events/devices-and-technology/Nurses-Learning- to-Embrace-Their-Role-in-Health-Technology_41840.aspx. 25.03.2016
 • Ay, Fatma, (2009) Uluslararası Elektronik Hasta Kayıt Sistemleri, Hemşirelik Uygulamaları Ve Bilgisayar İlişkisi, Gülhane Tıp Dergisi; 51: 131-136
 • Hyeoun-Ae P, Chob I, Byeun N, (2007) Modeling a terminology-based electronic nursing record system: An object-oriented approach İnternational Journal of Medical İnformatics 76(2007) 735–746
 • Top M, Gider Ö.(2011) “Nurses’ Views on Electronic Medical Records(EMR) in Turkey: An Analysis According to Use, Quality and User Satisfaction”. Journal of Medical Systems, 2011. DOI 10.1007/s10916-011-9657-6.
 • Top M, Gider Ö.(2011) “Hemşirelerin Elektronik Tıbbi Kayıtlara İlişkin Görüşleri: Kullanım, Kalite ve Kullanıcı Tatmini” Internatıonal 8th Knowledge, Economy & Management Congress Proceedıngs Uluslar Arası 8. Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi Bildiriler Kitabı, 2011
 • Ay. F., (2008) Elektronik Hasta Kayıtları: Güvenlik, Etik Ve Yasal Sorunlar, Anadolu Üniversitesi Bilim Ve Teknoloji Dergisi, Cilt 9, Sayı: 2
 • Keenan, G. & Yakel, E.(2005). Promoting safe nursing care by bringing visibility to the disciplinary aspects of interdisciplinary care. AMIA Annual Symposium Proceedings, 1, 385-389.
 • Bowers AM., Kavanagh J, Gregorich T, Shumway J, Campbell Y, Stafford S, Student nurses and the electronic medical record: a partnership of academia and healthcare, http://scienceofcaring.ucsf.edu/future-nursing/nurses- adopt-electronic-health-records 20.03.16
 • Moen, A. A nursing perspective to design and implementation of electronic patient record systems. Journal of Biomedical İnformatics. 36(2003) 375–378 doi:10.1016/j.jbi.2003.09.019
 • McLane, S.(2005) Designing an EMR planning process based on staff attitudes toward and opinions about computers in healthcare. CIN: Computers, Informatics, Nursing, 23(2), 85-92.
 • Chaudhry, B., Wang, J., Wu. S., Maglione, M., Mojica, V., Roth, E., Morton, S.C., Shekelle, P.G., (2006) Systematic Review: Impact of Health Information Technology on Quality, Efficiency, and Costs of Medical Care, Improving Patient Care, (2006) Annals of Internal Medicine Volume 144 2006;144:742-752.
 • Çakırlar, A., Mendi. B., (2016)Hemşirelerin elektronik sağlık kaydı ve bilişim uygulamaları kapsamındaki bilgi ve tutumlarının değerlendirilmesi, FNG & Bilim Tıp Dergisi 2016;2(1):32-39
 • 5283 nolu “Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Sağlık Birimlerinin Sağlık Bakanlığına Devredilmesine Dair Kanun” Erişim Tarihi: 02.05.2016 Erişim Adresi: http://www. resmigazete.gov.tr/eskiler/2005/01/20050119M1-1.htm
 • 669 nolu Kanun Hükmünde Kararname “Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması ve Milli Savunma Üniversitesi Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname ” erişim tarihi: 10.08.2016 erişim adresi: http://www.resmigazete. gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov. tr/eskiler/2016/07/20160731.htm&main=http://www. resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/07/20160731.htm.
Birincil Dil tr
Bölüm Araştırma
Yazarlar

Yazar: Hüseyin ERİŞ
Kurum: Harran Üniversitesi Sağlık Hizmetleri MYO, Yenişehir Kampüsü, Haliliye, Şanlıurfa.

Tarihler

Başvuru Tarihi : 27 Kasım 2020
Kabul Tarihi : 27 Kasım 2020
Yayımlanma Tarihi : 1 Ağustos 2016

Bibtex @ { sagakaderg586248, journal = {Sağlık Akademisyenleri Dergisi}, issn = {2148-7472}, eissn = {2636-7572}, address = {DÜNYA KONGRE TURİZM ORGANİZASYON LTD. ŞTİ. Kennedy Cad. No: 25/3 Kavaklıdere / Ankara}, publisher = {Dünya Kongre}, year = {2016}, volume = {3}, pages = {93 - 99}, doi = {10.5455/sad.13-1477551776}, title = {Hemşirelerin Hastanelerde Kullandıkları Elektronik Tıbbi Kayıtlar Hakkındaki Görüşleri: Şanlıurfa Örneği}, key = {cite}, author = {Eri̇ş, Hüseyin} }
APA Eri̇ş, H . (2016). Hemşirelerin Hastanelerde Kullandıkları Elektronik Tıbbi Kayıtlar Hakkındaki Görüşleri: Şanlıurfa Örneği . Sağlık Akademisyenleri Dergisi , 3 (3) , 93-99 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/sagakaderg/issue/46736/586248
MLA Eri̇ş, H . "Hemşirelerin Hastanelerde Kullandıkları Elektronik Tıbbi Kayıtlar Hakkındaki Görüşleri: Şanlıurfa Örneği" . Sağlık Akademisyenleri Dergisi 3 (2016 ): 93-99 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/sagakaderg/issue/46736/586248>
Chicago Eri̇ş, H . "Hemşirelerin Hastanelerde Kullandıkları Elektronik Tıbbi Kayıtlar Hakkındaki Görüşleri: Şanlıurfa Örneği". Sağlık Akademisyenleri Dergisi 3 (2016 ): 93-99
RIS TY - JOUR T1 - Hemşirelerin Hastanelerde Kullandıkları Elektronik Tıbbi Kayıtlar Hakkındaki Görüşleri: Şanlıurfa Örneği AU - Hüseyin Eri̇ş Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Sağlık Akademisyenleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 93 EP - 99 VL - 3 IS - 3 SN - 2148-7472-2636-7572 M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Sağlık Akademisyenleri Dergisi Hemşirelerin Hastanelerde Kullandıkları Elektronik Tıbbi Kayıtlar Hakkındaki Görüşleri: Şanlıurfa Örneği %A Hüseyin Eri̇ş %T Hemşirelerin Hastanelerde Kullandıkları Elektronik Tıbbi Kayıtlar Hakkındaki Görüşleri: Şanlıurfa Örneği %D 2016 %J Sağlık Akademisyenleri Dergisi %P 2148-7472-2636-7572 %V 3 %N 3 %R %U
ISNAD Eri̇ş, Hüseyin . "Hemşirelerin Hastanelerde Kullandıkları Elektronik Tıbbi Kayıtlar Hakkındaki Görüşleri: Şanlıurfa Örneği". Sağlık Akademisyenleri Dergisi 3 / 3 (Ağustos 2016): 93-99 .
AMA Eri̇ş H . Hemşirelerin Hastanelerde Kullandıkları Elektronik Tıbbi Kayıtlar Hakkındaki Görüşleri: Şanlıurfa Örneği. SagAkaDerg. 2016; 3(3): 93-99.
Vancouver Eri̇ş H . Hemşirelerin Hastanelerde Kullandıkları Elektronik Tıbbi Kayıtlar Hakkındaki Görüşleri: Şanlıurfa Örneği. Sağlık Akademisyenleri Dergisi. 2016; 3(3): 93-99.
IEEE H. Eri̇ş , "Hemşirelerin Hastanelerde Kullandıkları Elektronik Tıbbi Kayıtlar Hakkındaki Görüşleri: Şanlıurfa Örneği", Sağlık Akademisyenleri Dergisi, c. 3, sayı. 3, ss. 93-99, Ağu. 2016, doi:10.5455/sad.13-1477551776