Makaleler


H. Eriş, E. ÖZDİL
ÖZEL HASTANE PERSONELİNİN MOTİVASYONUNU ETKİLEYEN FAKTÖRLER, Sosyal Araştırmalar ve Yönetim Dergisi, (2020)
H. ERİŞ, A. KAYA
SAĞLIK ÇALIŞANLARINDA SİNİZMİN İŞ DOYUMUNA ETKİSİ, Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, (2020)
H. ERİŞ, F. KABALCİOGLU BUCAK
İnovasyonun Çalışma Performansı Üzerine Etkisi, Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi, (2020)
M. ÇANKAYA, H. ERİŞ
HEMŞİRE VE EBELERİN DUYGUSAL ZEKA DÜZEYLERİNİN TESPİTİNE YÖNELİK BİR ÇALIŞMA, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, (2020)
H. ERİŞ, S. HAVLİOĞLU
Suriyeli Sığınmacı Kamplarının Bulunduğu İlçelerde Çalışan Sağlık Personelinin İş Stres Seviyesi: Şanlıurfa Örneği, Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, (2019)
H. ERİŞ, E. ILIMAN
Sağlık Çalışanlarının Hastane Bilgi Sistemi Hakkındaki Görüşleri, Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi, (2019)
H. ERİŞ
Hekimlerin Şanlıurfa’daki çalışma ve yaşam koşulları hakkındaki görüşleri, Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, (2019)
H. BÜYÜKASLAN, H. ERİŞ
Acil servis çalışanlarının iş stresi ve tükenmişlik düzeylerinin iş doyumları üzerine etkisi, Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, (2019)
H. ERİŞ
ŞANLIURFA SAĞLIK TURİZMİ SWOT ANALİZİ, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, (2019)
H. ERİŞ, F. KABALICOĞLU BUCAK
DETERMINING THE KNOWLEDGE LEVELS OF THE MIDWIVES AND NURSES WORKING IN THE HOSPITALS ABOUT HEPATITIS A AND B AND THE PRECAUTIONS THEY TAKE, Journal of International Health Sciences and Management, (2019)
M. KILIÇARSLAN, H. ERİŞ
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN ORGAN VE DOKU BAĞIŞI HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, (2019)
H. ERİŞ, F. KABALCIOĞLU BUCAK
Taşeron İşçilerin Kadroya Geçirilmeleri Hakkında Kamu Hastane Yöneticilerinin Görüşleri, Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, (2018)
H. ERİŞ, S. HAVLİOĞLU, Y. KÜÇÜKÖZKAN, S. ÖZMEN
SURİYELİ MÜLTECİ KAMPLARININ BULUNDUĞU İLÇELERDE ÇALIŞAN HEMŞİRE VE EBELERİN TÜKENMİŞLİK SEVİYESİ: ŞANLIURFA ÖRNEĞİ, Uluslararası Sağlık Yönetimi ve Stratejileri Araştırma Dergisi, (2017)
H. ERİŞ
HASTANELERDE DIŞ KAYNAK KULLANIMI YÖNTEMİYLE İSTİHDAM EDİLEN PERSONELİN PERFORMANSLARI HAKKINDA YÖNETİCİLERİN GÖRÜŞLERİ: ŞANLIURFA ÖRNEĞİ, Uluslararası Sağlık Yönetimi ve Stratejileri Araştırma Dergisi, (2017)
H. ERİŞ, F. KABALCIOĞLU, B. KARA
Şanlıurfa il merkezindeki yaşlılarda depresyon görülme durumu ve etkileyen faktörler, Sağlık Akademisyenleri Dergisi, (2016)
H. ERİŞ
Hemşirelerin Hastanelerde Kullandıkları Elektronik Tıbbi Kayıtlar Hakkındaki Görüşleri: Şanlıurfa Örneği, Sağlık Akademisyenleri Dergisi, (2016)