Yıl 2020, Cilt , Sayı 1, Sayfalar 1 - 8 2020-05-17

ÖZEL HASTANE PERSONELİNİN MOTİVASYONUNU ETKİLEYEN FAKTÖRLER

Hüseyin Eriş [1] , Elif Sema ÖZDİL [2]


Bu çalışmanın amacı, özel bir hastanede çalışan personelin motivasyonlarını etkileyen faktörleri ve sosyo demografik özelliklerine göre farklılık olup olmadığını tespit etmektir. Araştırmanın evrenini Gaziantep ilinde faaliyette bulunan özel bir hastanede çalışan yaklaşık 450 personel oluşturmaktadır. Araştırma 15.11.2017 – 30.12.2017 tarihleri arasında yapılmıştır. Araştırmada örneklem grubu seçilmemiş ve tüm evrene ulaşılmaya çalışılmıştır. Araştırmada hastane genelinde anket dağıtılan 450 hastane personelinin %61,5’i (277 sağlık personeli) anket formunu doldurarak, araştırmaya katılmıştır. Analizler %95 (p=0,05) güven aralığında gerçekleştirilmiştir. Tanımlayıcı istatistikler, güvenirlik analizi (Cronbach Alpha katsayıları), ve karşılaştırma testleri (Turkey testi ve Anova) kullanılmıştır. Araştırma bulgularına göre, ölçeğin ortalamalara bakıldığında yönetsel faktör alt boyutu  (3,32/5), bireysel faktör boyutu (3,65/5) ve iş ile ilgili faktör boyutu (2,99/5) olarak tespit edilmiştir. Ayrıca hastane personelinin sosyo demografik özellikleri arasında sadece cinsiyet değişkeni açısından yönetsel faktörler ve iş ile ilgili faktörlerde istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmuştur. Ortalamalar incelendiğinde yönetsel faktörlerde erkeklerin, iş ile ilgili faktörlerde ise kadınların ortalamasının daha yüksek olduğu görülmektedir. 

Motivasyon, Hastane, Hastane Personel
 • Akbolat M., Turgut. M., Över. G. (2015). Hemşirelerin Yaşam Kalitesi Algılarının Motivasyonlarına Etkisi: Bir Kamu Hastanesi Örneği, Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi Cilt: 4 Sayı: 2
 • Kıdak L., Aksaraylı M. (2009). Sağlık Hizmetlerinde Motivasyon Faktörleri, Sosyal Bilimler cilt: 7 Sayı:1 (2009) s.75-94
 • Kavuncubaşı, Ş. (2010). Hastane ve Sağlık Kurumları Yönetimi, Ankara: Siyasal Kitabevi,
 • Kılıçarslan. M., (2017). Sağlık Kurumlarında Kalite ve Yatan Hasta Memnuniyeti X Devlet Hastanesi Örneği, III. International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress Series - Edirne / Turkey March 4-5,
 • Kim Sang, H. (2005). Kendinizi ve Başkalarını Motive Etmenin 1001 Yolu, (Çev: Çimen A.), İstanbul, Timaş Yayınları, 13.
 • Küreci. Z. (2016). Sağlık Çalışanlarının Motivasyonunu Etkileyen Faktörlerin Analizi, Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Endüstri Mühendisliği ABD, Yüksek Lisans Tezi
 • Manuel, G., Maroto, A., Rubalcaba, L., (2007). Innovation and motivation in public health professionals, Direct Scientific Journal, 84, 344-358,
 • Manongi, R.N., Marchant, T.C., Bygbjerg, C. (2006). Improving motivation among primary health care workers in Tanzania: a health worker perspective”, Human Resource for Health, 4(6), 4-102.
 • Oflezer, C., Ateş, M., Bektaş, G., İrban, A. (2011). “Kamu Hastanelerinde Çalışan Personelin İş Doyumunu Etkileyen Faktörler”, Sağlık Bilimleri Dergisi, 2(4), 204-213,
 • Stringhini, S., Thomas, S., Bidwell, P., Mtui, T., Mwisongo, A., (2009). Understanding informal payments in health care: motivation of health workers in Tanzania, Human Resources for Health, 9(1), 94-95,
 • Spector, P.E. (2000). Industrial and Organizational Psychology Tesearch and Practice, Second Edition, John Wiley & Sons, Inc., New York.
 • Tengilimoğlu Dilaver, (2005). Hizmet İşletmelerinde Liderlik Davranışları ile İş Doyumu Arasındaki İlişkinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma, Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı:1, 23-45.
Birincil Dil tr
Konular Psikoloji
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yazar: Hüseyin Eriş (Sorumlu Yazar)
Kurum: HARRAN ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Yazar: Elif Sema ÖZDİL
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 17 Mayıs 2020

Bibtex @araştırma makalesi { sayod544001, journal = {Sosyal Araştırmalar ve Yönetim Dergisi}, issn = {}, eissn = {2667-5897}, address = {}, publisher = {Seda UYAR}, year = {2020}, volume = {}, pages = {1 - 8}, doi = {10.35375/sayod.544001}, title = {ÖZEL HASTANE PERSONELİNİN MOTİVASYONUNU ETKİLEYEN FAKTÖRLER}, key = {cite}, author = {Eriş, Hüseyin and Özdi̇l, Elif Sema} }
APA Eriş, H , Özdi̇l, E . (2020). ÖZEL HASTANE PERSONELİNİN MOTİVASYONUNU ETKİLEYEN FAKTÖRLER . Sosyal Araştırmalar ve Yönetim Dergisi , (1) , 1-8 . DOI: 10.35375/sayod.544001
MLA Eriş, H , Özdi̇l, E . "ÖZEL HASTANE PERSONELİNİN MOTİVASYONUNU ETKİLEYEN FAKTÖRLER" . Sosyal Araştırmalar ve Yönetim Dergisi (2020 ): 1-8 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/sayod/issue/54364/544001>
Chicago Eriş, H , Özdi̇l, E . "ÖZEL HASTANE PERSONELİNİN MOTİVASYONUNU ETKİLEYEN FAKTÖRLER". Sosyal Araştırmalar ve Yönetim Dergisi (2020 ): 1-8
RIS TY - JOUR T1 - ÖZEL HASTANE PERSONELİNİN MOTİVASYONUNU ETKİLEYEN FAKTÖRLER AU - Hüseyin Eriş , Elif Sema Özdi̇l Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.35375/sayod.544001 DO - 10.35375/sayod.544001 T2 - Sosyal Araştırmalar ve Yönetim Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 8 VL - IS - 1 SN - -2667-5897 M3 - doi: 10.35375/sayod.544001 UR - https://doi.org/10.35375/sayod.544001 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Sosyal Araştırmalar ve Yönetim Dergisi ÖZEL HASTANE PERSONELİNİN MOTİVASYONUNU ETKİLEYEN FAKTÖRLER %A Hüseyin Eriş , Elif Sema Özdi̇l %T ÖZEL HASTANE PERSONELİNİN MOTİVASYONUNU ETKİLEYEN FAKTÖRLER %D 2020 %J Sosyal Araştırmalar ve Yönetim Dergisi %P -2667-5897 %V %N 1 %R doi: 10.35375/sayod.544001 %U 10.35375/sayod.544001
ISNAD Eriş, Hüseyin , Özdi̇l, Elif Sema . "ÖZEL HASTANE PERSONELİNİN MOTİVASYONUNU ETKİLEYEN FAKTÖRLER". Sosyal Araştırmalar ve Yönetim Dergisi / 1 (Mayıs 2020): 1-8 . https://doi.org/10.35375/sayod.544001
AMA Eriş H , Özdi̇l E . ÖZEL HASTANE PERSONELİNİN MOTİVASYONUNU ETKİLEYEN FAKTÖRLER. SAYOD. 2020; (1): 1-8.
Vancouver Eriş H , Özdi̇l E . ÖZEL HASTANE PERSONELİNİN MOTİVASYONUNU ETKİLEYEN FAKTÖRLER. Sosyal Araştırmalar ve Yönetim Dergisi. 2020; (1): 1-8.
IEEE H. Eriş ve E. Özdi̇l , "ÖZEL HASTANE PERSONELİNİN MOTİVASYONUNU ETKİLEYEN FAKTÖRLER", Sosyal Araştırmalar ve Yönetim Dergisi, sayı. 1, ss. 1-8, May. 2020, doi:10.35375/sayod.544001