Sosyal Araştırmalar ve Yönetim Dergisi
Makale Gönderim Tarihi
Başlangıç: 29 Eylül 2020
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Editör Kurulu İletişim Arşiv
...
Giriş
e-ISSN 2667-5897 | Yayın Aralığı Yıllık | Başlangıç: 2018 | Yayıncı Seda UYAR |


SOSYAL ARAŞTIRMALAR VE YÖNETİM DERGİSİ (SAYOD)

Sosyal Araştırmalar ve Yönetim Dergisi (SAYOD), 2018 yılında yayın hayatına başlamış, yılda 1 (bir) defa İngilizce, Almanca ve Türkçe dillerinde çalışmalar yayınlayan, uluslararası nitelikte, ücretsiz, hakemli ve elektronik bir dergidir. Gerekli durumlarda özel ya da ek sayılar yayımlanabilmektedir.
Sosyal Araştırmalar ve Yönetim Dergisi (SAYOD), sosyal bilimler ile yönetim bilimleri alanında gerçekleştirilen özgün nitelikteki çalışmalara yer vererek literatüre katkı sağlamanın yanında sosyal bilimler ile yönetim bilimleri alanındaki sorunların çözümü noktasında da araştırmacılara yol göstermektedir. SAYOD, sosyal bilimler (eğitim bilimleri, ilahiyat, iletişim, coğrafya, tarih, dilbilim, psikoloji, antropoloji, felsefe, filoloji, müzikoloji, güzel sanatlar, sosyoloji, arkeoloji, ekonomi, uluslararası ilişkiler, sosyal hizmet, siyaset bilimi, uluslararası çalışmalar, iş yönetimi, ekonometri, uygulamalı istatistik, hukuk, kamu yönetimi) ile yönetim bilimleri alanında yapılan özgün nitelikteki çalışmaları yayınlanmaktadır.

                                                                                                                                                                                                                                                                                               Baş Editör Prof. Dr. Şebnem Aslan

Sosyal Araştırmalar ve Yönetim Dergisi

e-ISSN 2667-5897 | Yayın Aralığı Yıllık | Başlangıç: 2018 | Yayıncı Seda UYAR |
Kapak Resmi


SOSYAL ARAŞTIRMALAR VE YÖNETİM DERGİSİ (SAYOD)

Sosyal Araştırmalar ve Yönetim Dergisi (SAYOD), 2018 yılında yayın hayatına başlamış, yılda 1 (bir) defa İngilizce, Almanca ve Türkçe dillerinde çalışmalar yayınlayan, uluslararası nitelikte, ücretsiz, hakemli ve elektronik bir dergidir. Gerekli durumlarda özel ya da ek sayılar yayımlanabilmektedir.
Sosyal Araştırmalar ve Yönetim Dergisi (SAYOD), sosyal bilimler ile yönetim bilimleri alanında gerçekleştirilen özgün nitelikteki çalışmalara yer vererek literatüre katkı sağlamanın yanında sosyal bilimler ile yönetim bilimleri alanındaki sorunların çözümü noktasında da araştırmacılara yol göstermektedir. SAYOD, sosyal bilimler (eğitim bilimleri, ilahiyat, iletişim, coğrafya, tarih, dilbilim, psikoloji, antropoloji, felsefe, filoloji, müzikoloji, güzel sanatlar, sosyoloji, arkeoloji, ekonomi, uluslararası ilişkiler, sosyal hizmet, siyaset bilimi, uluslararası çalışmalar, iş yönetimi, ekonometri, uygulamalı istatistik, hukuk, kamu yönetimi) ile yönetim bilimleri alanında yapılan özgün nitelikteki çalışmaları yayınlanmaktadır.

                                                                                                                                                                                                                                                                                               Baş Editör Prof. Dr. Şebnem Aslan
Makale Gönderim Tarihi
Başlangıç: 29 Eylül 2020