Derleme
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

TURİZM VE BİYOÇEŞİTLİLİK

Yıl 2019, Cilt 2, Sayı 3, 323 - 339, 31.12.2019

Öz

Turizm, mevsim koşullarına yakından bağlı bir sektör olmakla birlikte turizm merkezlerinin çekiciliği, biyolojik çeşitlilik ve ekosistem varlığı ile doğrudan ilişkilidir. Biyoçeşitlilik, önemli turizm varlıklarından biridir ve uzun vadeli sürdürülebilir büyümesinde önemli tol oynamaktadır. Biyoçeşitlilik ve ekosistem üzerindeki etkileri kapsamlı bir şekilde değerlendirilmeyen plansız turizm faaliyetleri biyolojik çeşitlilik ve ekosistemler için potansiyel tehdit oluşturmaktadır. Nitel araştırma yöntemi kullanılan bu çalışmada, plansız turizm faaliyetlerinin yaban hayatına ilişkin biyoçeşitlilik, ekosistem, habitat ve popülasyon üzerindeki etkilerine değinilmiş, alınabilecek önlemler konusunda öneriler sunulmuştur. Biyoçeşitliliğin ve sürdürülebilir turizmin desteklenmesi için bir yandan turizmin biyoçeşitlilik üzerindeki muhtemel olumsuz etkilerinin kontrol edilmesi ve azaltılması öte yandan turizmin biyoçeşitlilik konusunda farkındalık yaratma, korunan alan kullanımı, habitat onarımı ve kırsalda yaşayan nüfusun desteklenmesi alanlarındaki çalışmaların artırılması gerekmektedir. 

Kaynakça

  • Akçay, E., (2010). Çocuklara Yönelik Dini Süreli Yayınlarda Çevre Konusunun Din Eğitimi Açısından İncelenmesi. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi) Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.Andereck, Kathleen L., (1993). The Impacts of Tourism on Natural Resources. Parks and Recreation, 28(6): 26-32. Aslan, Z. ve Aktaş, G., (1994). Turizm Açısından Çevre Sorunlarına Genel Bir Yaklaşım. Çevre Dergisi, Nisan, Mayıs, Haziran, 11: 43-45.Bacon, Peter R., (1987). Use of Wetlands for Tourism in the Insular Caribbean. Annals of Tourism Research, 14: 104-117.Biyolojik Çeşitlilik ve Turizm Çalıştayı Sonuç Bildirgesi, 2017.Brandon, K., (1996). Ecotourism and Conservation: A Review of Key Issues. Environment Department Paper no. 33. Washington, DC: World Bank: i.Christ C., Hillel O., Matus S. and Sweeting J. (2003). Tourism and Biodiversity. Washington: Conservation International, pages: 1-41.Commission of the European Comminities, (1993). Commission of the European Comminities, Directorete General XXIII-Tourism Unit. Taking account of environmental in tourism development. Brusseles.Çoban, A. and Yücel, M., (2018). Kent Planlamasında Ekosistem Hizmetlerinin Rolü. Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, 6(2): 444-454.Dal, S., (2007). Kuşadası’nda Kıyı Kullanımı ve Turizmin Mekânsal Etkileri Konusunda Yerel Halkın Tutumları. Ege Coğrafya Dergisi, 16: 69-85. Daniel, T. C., Muhar, A., Arnberger, A., Aznar, O., Boyd, J. W. and others. (2012). Contributions of Cultural Services to The Ecosystem Services Agenda. Proceedings of the National Academy of Sciences, 109(23): 8812-8819.Davies, T. and Cahill, S., (2000). Environmental Implications of the Tourism Industry. Washington DC: Resources for the Future.Demirtaş, N., (2011).Turizm ve Çevre. Ankara: Ankara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Yayınları.Demirayak, F., (2002). Biyolojik Çeşitlilik-Doğa Koruma ve Sürdürülebilir Kalkınma. TÜBITAK VIZYON 2023 Projesi Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Paneli.Efe, R., (2010). Biyocoğrafya. Bursa: MKM Yayıncılık: 1-49.Elevli, B., (1998). Madencilik Çevre ve ÇED Raporu. Sivas: Cumhuriyet Üniversitesi Yayınları.Evert, A. W., (1999). Outdoor Recreation and Natural Resource Management: An Uneasy Alliance, Parks & Recreation, 34(7): 58-67.Gökdoğan, Y. ve Kaya, E., (2017). Bitki Biyoçeşitliliğinin Kısa, Orta ve Uzun Süreli Korunması: Biyoteknoloji ve Kriyoprezervasyon. Mustafa Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 22(1): 87-111.Gössling, S., (1999). Ecotourism: A Means To Safeguard Biodiversity And Ecosystem Functions Ecological Economics, 29: 303-320.Hun, E., (1997). Canlı Çevrenin Dünü Bugünü ve Yarını, Keleş, R. ( Haz.), İnsan Çevre Toplum, Ankara: İmge Kitapevi: 50-64.Işık, K., (1996). Biyolojik Çeşitlilik ve Orman Gen Kaynaklarımız. Ankara: Orman Bakanlığı Yayın No: 13.Karacan, S., Karacan, E. ve Güngör, Y., (2016). Türkiye Turizmine Yeni Bakışlar: Sürdürülebilir Turizm Ekseninde Çevre Sorunları. Kaypak, Ş., (2015). Ekololojik Turizmin Sürdürülebilirliği: 93-114.Keleş, R. ve Hamamcı, C., (1997). Çevrebilim. Ankara: İmge Kitapevi Yayınları.Kurt, H., (2017). İnsanlığın Sağlık Sorunu ve Biyolojik Çeşitlilik. Trakya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 6(2): 78-96.Luo, Y., (2002). Negative Impacts of Tourism Activities on Forest Ecosystem Structures and Functions. Forest Recreation Research Center of Central-South Forestry University. Zhuzhou Hunan ,China :4.Mathieson, A. and Wall, G., (1982). Tourism: Economic, Physical and Social Impacts. New York: Longman House: 102.McNeely, J., (1988). Economics and Biological Diversity. Gland, Switzerland: St. Mary's Press, McGregor and Werner, Inc.Myers, N., (1993). “Biodiversity and the Precautionary Principle”, Ambio, Vol.22, No. 2/3: 74-79.OECD (2014), Better Policies for Better Lives, OECD Publishing.Sunlu, U., (2003). Environmental Impact of Tourism. Local Resources and Global Trades: Environments and Agriculture in the Mediterranean Region, 263-270.Swarbrooke, J. and Horner, S., (2001). Consumer Behaviour in Tourism, Scd. Press. Britain: 226.Tuna, M., (2007). Turizm, Çevre ve Toplum (Marmaris Örneği) Ankara: Detay Yayıncılık: 17.Tuna, M., (2000). İnsan Çevre İlişkilerinin Tarihsel Evrimi ve Modern Çevreciliğin Doğuşu. Ankara: Sosyoloji Araştırmaları Dergisi. 3(1-2): 61-73.UNEP (United Nations Environment Programme), 2001, http://www.gdrc.org/uem/eco-tour/envi/index.htmlUNWTO (The World Tourism Organization), 2011: http://www2.unwto.org/http://www.oecd.org/env/resources/OECD-work-on-biodiversity-and-ecosystems.pdfhttp://www.unicankara.org.tr/doc_pdf/biyo.pdfhttp://www.urban-waste.eu/wp-content/uploads/2017/03/D2.6_ES-and-tourism_20170131_first-draft.pdf

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Coğrafya, Otelcilik, Konaklama, Spor ve Turizm
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Taşkin DENİZ (Sorumlu Yazar)
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-1293-5404
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 31 Aralık 2019
Yayınlandığı Sayı Yıl 2019, Cilt 2, Sayı 3

Kaynak Göster

Bibtex @derleme { saktad636861, journal = {Safran Kültür ve Turizm Araştırmaları Dergisi}, issn = {}, eissn = {2630-6360}, address = {Karabük Üniversitesi Safranbolu Turizm Fakültesi Yeni Mahalle Mah. Prof. Dr. Metin Sözen Cad. 78600 Safranbolu / KARABÜK}, publisher = {Karabük Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {2}, pages = {323 - 339}, doi = {}, title = {TURİZM VE BİYOÇEŞİTLİLİK}, key = {cite}, author = {Deniz, Taşkin} }
APA Deniz, T. (2019). TURİZM VE BİYOÇEŞİTLİLİK . Safran Kültür ve Turizm Araştırmaları Dergisi , 2 (3) , 323-339 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/saktad/issue/51489/636861
MLA Deniz, T. "TURİZM VE BİYOÇEŞİTLİLİK" . Safran Kültür ve Turizm Araştırmaları Dergisi 2 (2019 ): 323-339 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/saktad/issue/51489/636861>
Chicago Deniz, T. "TURİZM VE BİYOÇEŞİTLİLİK". Safran Kültür ve Turizm Araştırmaları Dergisi 2 (2019 ): 323-339
RIS TY - JOUR T1 - TURİZM VE BİYOÇEŞİTLİLİK AU - Taşkin Deniz Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Safran Kültür ve Turizm Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 323 EP - 339 VL - 2 IS - 3 SN - -2630-6360 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Safran Kültür ve Turizm Araştırmaları Dergisi TURİZM VE BİYOÇEŞİTLİLİK %A Taşkin Deniz %T TURİZM VE BİYOÇEŞİTLİLİK %D 2019 %J Safran Kültür ve Turizm Araştırmaları Dergisi %P -2630-6360 %V 2 %N 3 %R %U
ISNAD Deniz, Taşkin . "TURİZM VE BİYOÇEŞİTLİLİK". Safran Kültür ve Turizm Araştırmaları Dergisi 2 / 3 (Aralık 2019): 323-339 .
AMA Deniz T. TURİZM VE BİYOÇEŞİTLİLİK. saktad. 2019; 2(3): 323-339.
Vancouver Deniz T. TURİZM VE BİYOÇEŞİTLİLİK. Safran Kültür ve Turizm Araştırmaları Dergisi. 2019; 2(3): 323-339.
IEEE T. Deniz , "TURİZM VE BİYOÇEŞİTLİLİK", Safran Kültür ve Turizm Araştırmaları Dergisi, c. 2, sayı. 3, ss. 323-339, Ara. 2020