Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

TURİZM İŞLETMESİ YÖNETİCİLERİNİN YÖRESEL YEMEK BEKLENTİSİ ÜZERİNE NİTEL ARAŞTIRMA: BARTIN İLİ ÖRNEĞİ

Yıl 2022, Cilt 5, Sayı 2, 187 - 198, 31.08.2022

Öz

Yöresel yemekler, destinasyonlarda bir çekicilik unsuru olarak her geçen gün önemini artırmaktadır. Bu çerçevede birçok destinasyon, yöresel yemeklerini turistlerle buluşturma adına çaba sergilemektedir. Bu destinasyonlardan bir tanesi de deniz turizmi ile öne çıkan Bartın ilidir. Bu araştırmada Bartın iline özgü yöresel yemeklerin sürdürülebilirliği turizm işletmeleri yöneticileri perspektifinden ele alınmakta ve bir bakış açısı oluşturulması amaçlanmaktadır. Bu amaç doğrultusunda yarı yapılandırılmış mülakat yöntemi ile yiyecek ve içecek hizmeti vermekte olan 12 turizm işletmesinin yöneticisi ile yüz yüze görüşme yapılmıştır. Bu görüşmeler sonucunda Bartın iline özgü yöresel yiyeceklerin turistler tarafından yeterince tanınmadığı ve talep edilmediği öne çıkmıştır. Bununla birlikte yiyecek ve içecek hizmet biriminde görev üstlenen aşçıların yöresel yemekleri yeterince bilmedikleri için de bu yemeklerin menülere yeterince taşınamadığı tespit edilmiştir.

Kaynakça

 • Altusaban, S., Yay, Ö. ve Erdem, Ö. (2017). Yöresel mutfak kavramına ilişkin şeflerin bakış açılarının değerlendirilmesi, II. Rize Turizm Sempozyumu, Rize, Türkiye, 4-6 Kasım.
 • Ayaz, N. ve Çobanoğlu, S. (2017). Ev kadınlarının turizm amaçlı yöresel yemek üretimine bakış açıları: Bartın ili örneği. Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7(1), 413-427.
 • Ayaz, N. ve Türkmen, B. M. (2018). Yöresel yiyecekleri konu alan lisansüstü tezlerin bibliyometrik analizi. Gastroia: Journal of Gastronomy and Travel Research, 2(1), 22-38. Büyükşalvarcı, A., Şapcılar M.C. ve Yılmaz, G. (2016). Yöresel yemeklerin turizm işletmelerinde kullanılma durumu: Konya örneği. Journal of Tourism and Gastronomy Studies 4(4), 165-181.
 • Chaigasem, T. and Tunming, P. (2019). A local cuisine tourism approach to authenticity and a sense of place for postmodern gastronomy in I-SAN Thailand. African Journal of Hospitality, Tourism and Leisure, 8(4), 1-14.
 • Çulha, O. ve Kalkan, A. (2015). Tanıtım broşürleri gözüyle Anadolu yöresel mutfakları, I. Eurasia International Tourism Congress: Current Issues, Trends, And Indicators (Eıtoc-2015), 28-30 Mayıs 2015, Selçuk Üniversitesi, Konya.
 • Düzgün, E. ve Özkaya, F. (2015). Mezopotamya’dan günümüze mutfak kültürü. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 3(1), 41-47.
 • Erdem, Ö., Mızrak, M. ve Kemer, A. K. (2018). “Yöresel yemeklerin bölge restoranlarında kullanılma durumu: Mengen örneği”, Uluslararası Türk Dünyası Turizm Araştırmaları Dergisi, 3(1), 44-61.
 • Gheorghe, G., Tudorache, P. and Nistoreanu, P. (2014). Gastronomic Tourism, A New Trend for Contemporary Tourism?. Cactus Tourism Journal, 9 (1), 12-21.
 • Gürbüz, A., Ayaz, N. ve Albayrak, M. (2015). E-ticarette tüketici satın alma karar süreci: Salzburg-Ankara örneği. İşletme Araştırmaları Dergisi, 7(3), 377-394.
 • Henderson, J. C. (2009). Food tourism reviewed. British Food Journal, 111(4), 317-326.
 • https://www.haberturk.com/yerel-haberler/haber/8833117-amasra-salatasi-30-cesit-sebzesiyle-ilgi-cekiyor [Erişim Tarihi: 26.11.2021].
 • Kalkan, G. ve Küçükyaman, M. A. (2020). Yöresel yemeklerin yiyecek içecek işletmelerinde kullanım durumu: Isparta incelemesi. Türkiye Mesleki Ve Sosyal Bilimler Dergisi, 2(4), 41-50.
 • Karakaş, A. ve Uyar, H. (2019). Bartın’ı ziyaret eden yerli turistlerin yöresel yiyeceklere yönelik tutum ve davranışlarının belirlenmesi. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 3 (4), 1552-1569.
 • Kargigoğlu, Ş. Ve Ayyıldız, S. (2018). Mutfak kültürünün sürdürülebilirliği bakımından yöresel yiyeceklerin menülerde yer alma düzeyi: Sinop ölçeğinde bir araştırma. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 346-355.
 • Kyriakaki, A., Zagkotsi, S. and Trihas, N. (2013). Creating authentic gastronomic experiences for tourist through local agricultural products: the greek breakfast project, 5th International Scientific Conference, Rhodes: University Of The Aegean17-326.
 • Pamukçu, H., Aydoğdu, A. ve Sandıkçı, M. (2015). Yöresel yemeklerin menülerde yer alma düzeyi; Kastamonu konakları örneği. 1. Uluslararası Türk Dünyası Turizm Sempozyumu Bildiriler Kitabı. 773-785.
 • Privitera, D., Nedelcu, A. and Nicula, V. (2018). Gastronomıc and food tourısm as an economıc local resource: case studıes from Romanıa and Italy. 1 (21), 143-157.
 • Saatçi, G. ve Demiral, Ö.N. (2018). Yöresel yemeklerin yiyecek-içecek işletmelerinin menülerinde yer alma düzeylerinin belirlenmesi: Bozcaada örneği. Iwact 2018 Internatıonal West Asıa Congress Of Tourısm Research.
 • Seçim, Y. ve Coşan, D. (2019). Bartın yöresel yemek alışkanlıklarının tespit edilmesi üzerine bir araştırma. Alternatif Turizm Araştırmaları, 3-26.
 • Süzer, Ö. ve Özkanlı, O. (2020). Bölge mutfaklarının kullanılan malzemeler bağlamında değerlendirilmesi: Gaziantep yemekleri üzerine bir inceleme. Safran Kültür ve Turizm Araştırmaları Dergisi 3(2), 117-138.
 • Yazıcıoğlu, İ., Yaylı, A., Şahbaz, R.P. and Yüksel, S. (2017). Cuisine in destination marketing: How delicious is your destination? Journal of Tourism and Gastronomy Studies 5(4), 360-382.
 • Yılmaz, Ö. (2019). Yöresel yemeklerin yerel restoranlarda sunulma düzeyi: Bayburt örneği. Bayburt Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 2(2), 225-230.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Otelcilik, Konaklama, Spor ve Turizm
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Nurettin AYAZ>
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-2117-2015
Türkiye


Yeliz KÖSE> (Sorumlu Yazar)
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-8544-2390
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 31 Ağustos 2022
Yayınlandığı Sayı Yıl 2022, Cilt 5, Sayı 2

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { saktad1084812, journal = {Safran Kültür ve Turizm Araştırmaları Dergisi}, eissn = {2630-6360}, address = {Karabük Üniversitesi Safranbolu Turizm Fakültesi Yeni Mahalle Mah. Prof. Dr. Metin Sözen Cad. 78600 Safranbolu / KARABÜK}, publisher = {Karabük Üniversitesi}, year = {2022}, volume = {5}, number = {2}, pages = {187 - 198}, title = {TURİZM İŞLETMESİ YÖNETİCİLERİNİN YÖRESEL YEMEK BEKLENTİSİ ÜZERİNE NİTEL ARAŞTIRMA: BARTIN İLİ ÖRNEĞİ}, key = {cite}, author = {Köse, Yeliz} }
APA Ayaz, N. & Köse, Y. (2022). TURİZM İŞLETMESİ YÖNETİCİLERİNİN YÖRESEL YEMEK BEKLENTİSİ ÜZERİNE NİTEL ARAŞTIRMA: BARTIN İLİ ÖRNEĞİ . Safran Kültür ve Turizm Araştırmaları Dergisi , 5 (2) , 187-198 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/saktad/issue/72444/1084812
MLA Ayaz, N. , Köse, Y. "TURİZM İŞLETMESİ YÖNETİCİLERİNİN YÖRESEL YEMEK BEKLENTİSİ ÜZERİNE NİTEL ARAŞTIRMA: BARTIN İLİ ÖRNEĞİ" . Safran Kültür ve Turizm Araştırmaları Dergisi 5 (2022 ): 187-198 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/saktad/issue/72444/1084812>
Chicago Ayaz, N. , Köse, Y. "TURİZM İŞLETMESİ YÖNETİCİLERİNİN YÖRESEL YEMEK BEKLENTİSİ ÜZERİNE NİTEL ARAŞTIRMA: BARTIN İLİ ÖRNEĞİ". Safran Kültür ve Turizm Araştırmaları Dergisi 5 (2022 ): 187-198
RIS TY - JOUR T1 - TURİZM İŞLETMESİ YÖNETİCİLERİNİN YÖRESEL YEMEK BEKLENTİSİ ÜZERİNE NİTEL ARAŞTIRMA: BARTIN İLİ ÖRNEĞİ AU - NurettinAyaz, YelizKöse Y1 - 2022 PY - 2022 N1 - DO - T2 - Safran Kültür ve Turizm Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 187 EP - 198 VL - 5 IS - 2 SN - -2630-6360 M3 - UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Safran Kültür ve Turizm Araştırmaları Dergisi TURİZM İŞLETMESİ YÖNETİCİLERİNİN YÖRESEL YEMEK BEKLENTİSİ ÜZERİNE NİTEL ARAŞTIRMA: BARTIN İLİ ÖRNEĞİ %A Nurettin Ayaz , Yeliz Köse %T TURİZM İŞLETMESİ YÖNETİCİLERİNİN YÖRESEL YEMEK BEKLENTİSİ ÜZERİNE NİTEL ARAŞTIRMA: BARTIN İLİ ÖRNEĞİ %D 2022 %J Safran Kültür ve Turizm Araştırmaları Dergisi %P -2630-6360 %V 5 %N 2 %R %U
ISNAD Ayaz, Nurettin , Köse, Yeliz . "TURİZM İŞLETMESİ YÖNETİCİLERİNİN YÖRESEL YEMEK BEKLENTİSİ ÜZERİNE NİTEL ARAŞTIRMA: BARTIN İLİ ÖRNEĞİ". Safran Kültür ve Turizm Araştırmaları Dergisi 5 / 2 (Ağustos 2022): 187-198 .
AMA Ayaz N. , Köse Y. TURİZM İŞLETMESİ YÖNETİCİLERİNİN YÖRESEL YEMEK BEKLENTİSİ ÜZERİNE NİTEL ARAŞTIRMA: BARTIN İLİ ÖRNEĞİ. saktad. 2022; 5(2): 187-198.
Vancouver Ayaz N. , Köse Y. TURİZM İŞLETMESİ YÖNETİCİLERİNİN YÖRESEL YEMEK BEKLENTİSİ ÜZERİNE NİTEL ARAŞTIRMA: BARTIN İLİ ÖRNEĞİ. Safran Kültür ve Turizm Araştırmaları Dergisi. 2022; 5(2): 187-198.
IEEE N. Ayaz ve Y. Köse , "TURİZM İŞLETMESİ YÖNETİCİLERİNİN YÖRESEL YEMEK BEKLENTİSİ ÜZERİNE NİTEL ARAŞTIRMA: BARTIN İLİ ÖRNEĞİ", Safran Kültür ve Turizm Araştırmaları Dergisi, c. 5, sayı. 2, ss. 187-198, Ağu. 2022