Derleme
BibTex RIS Kaynak Göster

Fotoğraf Sanatında Metafor Olarak Duvar İmgesi: Evrensel Örneklerden Hareketle Türkiye ve Kuzey Kıbrıs’a Bir Bakış

Yıl 2020, Cilt: 10 Sayı: 1, 174 - 195, 30.06.2020
https://doi.org/10.20488/sanattasarim.830806

Öz

“Fotoğraf Sanatında Metafor Olarak Duvar İmgesi: Evrensel Örneklerden Hareketle Türkiye ve Kuzey Kıbrıs’a Bir Bakış” başlıklı bu makale duvar imgesine kompozisyonlarında yer vererek duvar-insan ilişkisine metaforik anlamda değinen fotoğraf çalışmalarını bir araya getirmeyi amaçlamaktadır. Somut veya soyut biçimde olsun birçok filme, müzik eserine, resim, heykel, fotoğraf, karikatür, mimarlık, yazın sanatı, performans sanatı ve gösterilere konu olan duvar imgesi bu makalede yalnızca fotoğraf sanatı çerçevesinde ele alınmış ve bununla sınırlandırılmıştır. Amaç doğrultusunda genel olarak yerkürede, özel olarak Türkiye ve Kuzey Kıbrıs’ta yapılan fotoğraf çalışmaları makaleye konu edilmiştir. Gözle görünmeyen ancak duyumsanabilen ve duyguların fenomenolojik karşılığı olarak değerlendirilen duvar imgesinin sanat tarihi boyunca birçok disiplin tarafından ele alınmış olması konunun önemini ortaya koymaktadır.
Konuyla ilgili verilere literatür taraması çerçevesinde ulaşılmış, içerik analizi yöntemi kullanılarak incelenmiştir. Sanatçıların fotoğraflarında doğrudan veya dolaylı biçimde duvara yükledikleri anlam anlatım yöntemi, ifade biçimi ve teknik yaklaşım açısından analiz edilerek yorumlanmıştır. Veriler ‘Doğrudan’ ve ‘Gerçeküstü’ fotoğraf türlerinde kronolojik olarak ele alınıp değerlendirilmiştir.

Kaynakça

 • Arslan, Fatih. “Metaforik Tercihler Bakımından Akif ’i Okuyabilmek”, 1. Uluslararası Mehmet Akif Sempozyumu, Yayınlanmış Bildiri. 19-21 Kasım 2008, Burdur, 259.
 • Ching, Francis D.K., İç Mekân Tasarımı - Resimli, YEM Yayın-96 (2006).
 • Demirkaynak, Melike. “Mimaride Bağlam Kavramı ve Metaforik Temelli Yaklaşımlar” Yüksek Lisans Tezi, İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, 2010.
 • Ersoy, Halit Yaşa. “Duvar”, Eczacıbaşı Sanat Ansiklopedisi, c. 1, İstanbul, YEM Yayın, (1997) 484-486.
 • Türkçü, Çetin. Yapım/İlkeler-Malzemeler, Yöntemler, Çözümler (Birsen Yayınları, İstanbul, 2004. Nesterova, Svitlana. “Mevlana’nın Mesnevi İsimli Eserinde Metaforik Anlatımın Metafizik Boyutu”. Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2011.
 • Tompkins, Penny. Lawley, James. “The magic of metaphor” The Caroline Myss Newsletter, 2002.

Wall As A Metaphor In Photography Art: Turkey and North Cyprus Through Universal Examples

Yıl 2020, Cilt: 10 Sayı: 1, 174 - 195, 30.06.2020
https://doi.org/10.20488/sanattasarim.830806

Öz

The aim of this article is to bring the photographs together that touch upon the metaphorical relation of wall and human including the image of wall in their compositions. Even though the image of a wall has been used as a subject in movies, art, sculpture, photography, caricature, architecture, literature, performance arts and shows as concrete or abstract content, this article is limited to and focuses on the art of photography only. Photographs from all around the world are included and photographs from Turkey and North Cyprus are used distinctively. The image of a wall is considered to be invisible, but can be sensed, and it is the phenomenological correspondence of emotions, the manner of use from other disciplines throughout the history, which brings out the significance of the subject. The information for this article is gathered through literature research and context analysis method.
Whether it is straightforward or not, the meaning, expression, expression method, technical approach that has been imposed on the image of a wall have been analyzed and interpreted. The data has been chronologically categorized into Straight photograph and Surreal photograph.

Kaynakça

 • Arslan, Fatih. “Metaforik Tercihler Bakımından Akif ’i Okuyabilmek”, 1. Uluslararası Mehmet Akif Sempozyumu, Yayınlanmış Bildiri. 19-21 Kasım 2008, Burdur, 259.
 • Ching, Francis D.K., İç Mekân Tasarımı - Resimli, YEM Yayın-96 (2006).
 • Demirkaynak, Melike. “Mimaride Bağlam Kavramı ve Metaforik Temelli Yaklaşımlar” Yüksek Lisans Tezi, İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, 2010.
 • Ersoy, Halit Yaşa. “Duvar”, Eczacıbaşı Sanat Ansiklopedisi, c. 1, İstanbul, YEM Yayın, (1997) 484-486.
 • Türkçü, Çetin. Yapım/İlkeler-Malzemeler, Yöntemler, Çözümler (Birsen Yayınları, İstanbul, 2004. Nesterova, Svitlana. “Mevlana’nın Mesnevi İsimli Eserinde Metaforik Anlatımın Metafizik Boyutu”. Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2011.
 • Tompkins, Penny. Lawley, James. “The magic of metaphor” The Caroline Myss Newsletter, 2002.
Toplam 6 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Gazi Yüksel Bu kişi benim 0000-0002-7409-7517

Yayımlanma Tarihi 30 Haziran 2020
Yayımlandığı Sayı Yıl 2020 Cilt: 10 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Yüksel, G. (2020). Fotoğraf Sanatında Metafor Olarak Duvar İmgesi: Evrensel Örneklerden Hareketle Türkiye ve Kuzey Kıbrıs’a Bir Bakış. Sanat Ve Tasarım Dergisi, 10(1), 174-195. https://doi.org/10.20488/sanattasarim.830806