Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

TÜRKİYE'DE HAREKETLİ AFİŞİN ONTOLOJİSİ

Yıl 2021, Cilt 11, Sayı 1, 208 - 227, 09.07.2021
https://doi.org/10.20488/sanattasarim.971357

Öz

Grafik tasarımın en temel çalışma alanlarından birisi olan afiş, zaman ve teknolojik gelişmelerin etkisiyle, birçok tasarım mecrasında olduğu gibi, günümüzde yeni formlar ile karşımıza çıkmaktadır. Bu süreçte tasarımcılar, yeni teknolojik imkanları kullanarak, geleneksel basılı afişe alternatif olabilecek, hareketli, sesli veya etkileşimli bazı yeni afiş formları tasarlamaya başlamışlardır. Bu çalışma, hareketli afişin tarihi, Türkiye’de ortaya çıkış süreci ve kalıcı bir mecra olup olamayacağı ile ilgili bulgular sunmaktadır. Araştırma kapsamında Türkiye’den hareketli afiş tasarımı alanında çalışma yapmış on sekiz tasarımcının görüşleri nicel yöntemler kullanılarak alınmıştır. Hareketli afiş ve afişin geleceği ile ilgili elde edilen bu veriler çekim kuramı bağlamında analiz edilmiştir. Bulgular, tasarımcıların hareketli afişi, afişin geleceğinde önemli rol oynayacak bir tasarım mecrası olarak gördüklerini desteklemektedir. Tasarımcıların büyük çoğunluğu geleneksel basılı afişin de afişin yeni dijital formlarıyla birlikte var olmaya devam edeceğini düşünmektedir. Ancak tasarlanan hareketli afişlerin arz talep oranları incelendiğinde ve bu oranlar çekim kuramı bağlamında değerlendirildiğinde, hareketli afişe talebin henüz arzın oldukça altında olduğunu göstermektedir.

Kaynakça

 • • Atasoy, S. (2018). Afiş Tasarımında Arttırılmış Gerçeklik Uygulamaları. Yayımlanmamış Sanatta Yeterlik Tezi. Ankara: Hacettepe Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü.
 • • Christensen, L, H. (2019). Curating the Poster: An Environmental Approach. Design Issues, 2 (35), 28-45.
 • • Dündar, B. (2011). Kitap Nesnesi Nesne Olarak Kitap. İstanbul: Akın Nalça Kitapları
 • • Dündar, B (Ed.). (2011). Grafist 15, 15. Uluslararası Grafik Tasarım Günleri. İstanbul: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Yayınları.
 • • Eco, U. Carriere J., C., (2012) Kitaplardan Kurtulabileceğinizi Sanmayın. (Çev: S. Dolanoğlu). İstanbul: Can Yayınları.
 • • Eken, B. (2018) Teknoloji ile Birlikte Dönüşen Afişin İncelenmesi ve Kamusal Ekranlarda Etkileşimli Afiş Uygulamaları, Yayımlanmamış Sanatta Yeterlik Tezi. Ankara: Hacettepe Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü.
 • • Ertaş, H. (2018) Geçici Olanı Kalıcılaştırmak. Grafik Sanatlar Üzerine Yazılar (Sayı: 185). s. 1,2,3. İstanbul: Grafik Tasarımcılar Meslek Kurluşu.
 • • Innis, H. A. (1986) Empire & Communications. Canada: Press Porcepic Ltd.
 • • Innis, H. A. (2008) The Bias of Communications. Toronto: University of Toronto Press.
 • • Lehimler, Z. (2018) Afiş Tasarımının Geleceği. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi. 6 (83), 163-176.
 • • Manifold. (2018). 33 Afiş, 2 Soru, 44 Yanıt Jeff Talks 2010-2018. İstanbul: Manifold
 • • Meggs, P. B., Purvis, A. W. (2012) Meggs’ History of Graphic Design. New Jersey: John Wiley and Sons Inc.
 • • McLuhan, M., (1994). Understanding Media The Extensions of Man. ABD: The MIT Press.
 • • McLuhan, M., Fiore, Q. (1996) The Medium is the Massage An Inventory of Effects. California: Gingko Press.
 • • McLuhan, M., Fiore, Q. (2019) Yaradanımız Medya Medyanın Etkileri Üzerine Bir Keşif Yolculuğu. (Çev: Ü. Oskay). İstanbul: Nora Kitap.
 • • Mirzoeff, N. (2016). How to See the World: An Introduction to Images, from Self-Portraits to Selfies, Maps to Movies, and More. New York: Basic Books.
 • • Oskouei, A. H. A. (2018) Etkileşimli Film Afişleri ve Uygulamalar. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Ankara: Hacettepe Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü.
 • • Poe, M. T. (2015) İletişim Tarihi: Konuşmanın Evriminden İnternete Medya ve Toplum. (Çev: U. Kara). İstanbul: Islık Yayınları.
 • • Rona, Z., Beykan, M. (1997) Eczacıbaşı Sanat Ansiklopedisi. İstanbul: Yem Yayın.
 • • Taşcıoğlu, M. (2013) Bir Görsel İletişim Platformu Olarak Kitap. İstanbul: Yem Yayın.
 • • Ürkmez, B. (Ed.), (2016) Grafist 20, 20. Uluslararası Grafik Tasarım Günleri. İstanbul: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Yayınları.

ONTOLOGY OF MOVING POSTER IN TURKEY

Yıl 2021, Cilt 11, Sayı 1, 208 - 227, 09.07.2021
https://doi.org/10.20488/sanattasarim.971357

Öz

The poster, one of the fundamental fields of graphic design, appears in new forms today with the impact of time and technological advances, as in many design media. During this process, using novel technologies, designers have started to design some new poster forms with animations, audio, or interactions, which have the potential to be alternative to traditional printed posters. This study deals with the findings regarding the history of the moving poster, the process of its emergence in Turkey, and as to whether it will be a permanent medium. Within the scope of the study, the views of eighteen designers from Turkey, who have had works in the field of moving poster design, have been gathered using quantitative methods. These data obtained about the future of the moving poster and the poster were analyzed in the context of the pull theory. The findings revealed that the designers consider the moving poster as a design medium that will play a significant role in the future of the poster. The great majority of the designers believe that the traditional printed poster will continue to exist along with the new digital forms of the poster. However, the analysis of the supply-demand ratio of the moving posters that have been designed and the assessment of these rates in the context of the pull theory indicated that the demand for the moving poster is still well below the supply.

Kaynakça

 • • Atasoy, S. (2018). Afiş Tasarımında Arttırılmış Gerçeklik Uygulamaları. Yayımlanmamış Sanatta Yeterlik Tezi. Ankara: Hacettepe Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü.
 • • Christensen, L, H. (2019). Curating the Poster: An Environmental Approach. Design Issues, 2 (35), 28-45.
 • • Dündar, B. (2011). Kitap Nesnesi Nesne Olarak Kitap. İstanbul: Akın Nalça Kitapları
 • • Dündar, B (Ed.). (2011). Grafist 15, 15. Uluslararası Grafik Tasarım Günleri. İstanbul: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Yayınları.
 • • Eco, U. Carriere J., C., (2012) Kitaplardan Kurtulabileceğinizi Sanmayın. (Çev: S. Dolanoğlu). İstanbul: Can Yayınları.
 • • Eken, B. (2018) Teknoloji ile Birlikte Dönüşen Afişin İncelenmesi ve Kamusal Ekranlarda Etkileşimli Afiş Uygulamaları, Yayımlanmamış Sanatta Yeterlik Tezi. Ankara: Hacettepe Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü.
 • • Ertaş, H. (2018) Geçici Olanı Kalıcılaştırmak. Grafik Sanatlar Üzerine Yazılar (Sayı: 185). s. 1,2,3. İstanbul: Grafik Tasarımcılar Meslek Kurluşu.
 • • Innis, H. A. (1986) Empire & Communications. Canada: Press Porcepic Ltd.
 • • Innis, H. A. (2008) The Bias of Communications. Toronto: University of Toronto Press.
 • • Lehimler, Z. (2018) Afiş Tasarımının Geleceği. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi. 6 (83), 163-176.
 • • Manifold. (2018). 33 Afiş, 2 Soru, 44 Yanıt Jeff Talks 2010-2018. İstanbul: Manifold
 • • Meggs, P. B., Purvis, A. W. (2012) Meggs’ History of Graphic Design. New Jersey: John Wiley and Sons Inc.
 • • McLuhan, M., (1994). Understanding Media The Extensions of Man. ABD: The MIT Press.
 • • McLuhan, M., Fiore, Q. (1996) The Medium is the Massage An Inventory of Effects. California: Gingko Press.
 • • McLuhan, M., Fiore, Q. (2019) Yaradanımız Medya Medyanın Etkileri Üzerine Bir Keşif Yolculuğu. (Çev: Ü. Oskay). İstanbul: Nora Kitap.
 • • Mirzoeff, N. (2016). How to See the World: An Introduction to Images, from Self-Portraits to Selfies, Maps to Movies, and More. New York: Basic Books.
 • • Oskouei, A. H. A. (2018) Etkileşimli Film Afişleri ve Uygulamalar. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Ankara: Hacettepe Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü.
 • • Poe, M. T. (2015) İletişim Tarihi: Konuşmanın Evriminden İnternete Medya ve Toplum. (Çev: U. Kara). İstanbul: Islık Yayınları.
 • • Rona, Z., Beykan, M. (1997) Eczacıbaşı Sanat Ansiklopedisi. İstanbul: Yem Yayın.
 • • Taşcıoğlu, M. (2013) Bir Görsel İletişim Platformu Olarak Kitap. İstanbul: Yem Yayın.
 • • Ürkmez, B. (Ed.), (2016) Grafist 20, 20. Uluslararası Grafik Tasarım Günleri. İstanbul: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Yayınları.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Bekir KİRİŞCAN> (Sorumlu Yazar)
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-3017-2853
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 9 Temmuz 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 11, Sayı 1

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { sanattasarim971357, journal = {Sanat ve Tasarım Dergisi}, issn = {2146-9059}, eissn = {2146-9059}, address = {}, publisher = {Anadolu Üniversitesi}, year = {2021}, volume = {11}, number = {1}, pages = {208 - 227}, doi = {10.20488/sanattasarim.971357}, title = {TÜRKİYE'DE HAREKETLİ AFİŞİN ONTOLOJİSİ}, key = {cite}, author = {Kirişcan, Bekir} }
APA Kirişcan, B. (2021). TÜRKİYE'DE HAREKETLİ AFİŞİN ONTOLOJİSİ . Sanat ve Tasarım Dergisi , 11 (1) , 208-227 . DOI: 10.20488/sanattasarim.971357
MLA Kirişcan, B. "TÜRKİYE'DE HAREKETLİ AFİŞİN ONTOLOJİSİ" . Sanat ve Tasarım Dergisi 11 (2021 ): 208-227 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/sanattasarim/issue/64149/971357>
Chicago Kirişcan, B. "TÜRKİYE'DE HAREKETLİ AFİŞİN ONTOLOJİSİ". Sanat ve Tasarım Dergisi 11 (2021 ): 208-227
RIS TY - JOUR T1 - TÜRKİYE'DE HAREKETLİ AFİŞİN ONTOLOJİSİ AU - BekirKirişcan Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - doi: 10.20488/sanattasarim.971357 DO - 10.20488/sanattasarim.971357 T2 - Sanat ve Tasarım Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 208 EP - 227 VL - 11 IS - 1 SN - 2146-9059-2146-9059 M3 - doi: 10.20488/sanattasarim.971357 UR - https://doi.org/10.20488/sanattasarim.971357 Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Sanat ve Tasarım Dergisi TÜRKİYE'DE HAREKETLİ AFİŞİN ONTOLOJİSİ %A Bekir Kirişcan %T TÜRKİYE'DE HAREKETLİ AFİŞİN ONTOLOJİSİ %D 2021 %J Sanat ve Tasarım Dergisi %P 2146-9059-2146-9059 %V 11 %N 1 %R doi: 10.20488/sanattasarim.971357 %U 10.20488/sanattasarim.971357
ISNAD Kirişcan, Bekir . "TÜRKİYE'DE HAREKETLİ AFİŞİN ONTOLOJİSİ". Sanat ve Tasarım Dergisi 11 / 1 (Temmuz 2021): 208-227 . https://doi.org/10.20488/sanattasarim.971357
AMA Kirişcan B. TÜRKİYE'DE HAREKETLİ AFİŞİN ONTOLOJİSİ. Sanat ve Tasarım Dergisi. 2021; 11(1): 208-227.
Vancouver Kirişcan B. TÜRKİYE'DE HAREKETLİ AFİŞİN ONTOLOJİSİ. Sanat ve Tasarım Dergisi. 2021; 11(1): 208-227.
IEEE B. Kirişcan , "TÜRKİYE'DE HAREKETLİ AFİŞİN ONTOLOJİSİ", Sanat ve Tasarım Dergisi, c. 11, sayı. 1, ss. 208-227, Tem. 2021, doi:10.20488/sanattasarim.971357