Cilt: 11 Sayı: 1, 9.07.2021

Yıl: 2021

Makaleler

Araştırma Makalesi

8. TÜRKİYE'DE ÖZEL TİYATROLARA DEVLET YARDIMI: AMPİRİK BİR ANALİZ

Araştırma Makalesi

12. A STUDENT FOCUSED EVALUATION OF INTERIOR DESIGN EDUCATION: A DESIGN STUDIO EXPERIENCE

Araştırma Makalesi

14. FOTOĞRAF SANATINDA PORTRE TİPOLOJİLERİ