Yıl 2016, Cilt 0 , Sayı 18, Sayfalar 55 - 74 2017-01-22

İNANÇ SİSTEMLERİ İÇERİSİNDE YER ALAN TUFAN MİTİ VE BUNUN RESİM SANATINA YANSIMALARI

Yüksel Göğebakan [1]


Semavi dinlere ait kutsal kitaplarda yer almasının yanında birçok pagan dinlerde de Tufan miti görmek mümkündür. Kültürel ve dinsel bir nitelik taşıyan bu inancın elbette ki sanatsal yansımalarının olması da kaçınılmazdır. İşte bu çalışmada farklı dinlerde yer alan Tufan miti ilgili bir bilgilendirme yapılmış ve bununla birlikte dünyanın birçok yerinde toplumlar tarafından kabul görmüş olan bu ortak mitin resim sanatı içerisindeki yansımaları ortaya konulmaya çalışılmıştır. Bu yapılırken de konu ile ilgili çok fazla örnek içerisinden, çağının özelliklerini yansıtan belirli sayıda eserle çalışma sınırlı tutulmuştur.

 • And, M. (2012). Minyatürlerle Osmanlı-İslam Mitologyası, İstanbul: YKY.
 • Art Book. (2000). Michelangelo. Ankara: Dost Kitabevi Yayınları.
 • Büyük Larousse-6. (1986). Dali. İstanbul: Milliyet Gazetecilik A.Ş.
 • Gezgin, D.(2009). Su Mitosları, İstanbul: Sel Yayıncılık.
 • Graves, R. (2012). Yunan Mitleri, İstanbul: Say Yayıncılık.
 • Kınay, C. (1993). Sanat Tarihi, Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları.
 • Korkmaz, M. (2012). Mitoloji Sözlüğü, Ankara: Alter Yayıncılık.
 • Mahir, B. (2004). Osmanlı Minyatür Sanatı, İstanbul: Kabalcı Yayınevi.
 • NTV (2012). Başvuru Kitapları Mitoloji, Yayına Hazırlayan: Emre Ergüven, İstanbul: NTV Yayınları.
 • Pala, İ. (2009). Dört Güzeller (Toprak, Su, Hava, Ateş), İstanbul: Kapı Yayınları.
 • Renda, G. (1989). Çağdaş Türk Resim Sanatı Tarihi, İstanbul: Tiglat Basımevi.
 • Rona, Z. (1997a). “Bassano”, Eczacıbaşı Sanat Ansiklopedisi-1, İstanbul: YEM Yayın.
 • Rona, Z. (1997b). “Michelangelo”, Eczacıbaşı Sanat Ansiklopedisi-2, İstanbul: YEM Yayın.
 • Seyidoğlu, B. (2007). Sel Mitleri, Milli Folklor, Yıl: 19, Sayı: 76, s. 26-29.
 • Tanındı, Z. (1984). Siyer-i Nebi İslam Tasvir Sanatında Hz. Muhammed’in Hayatı, İstanbul: Hürriyet Vakfı Yayınları.
 • Tansuğ, S. (1993). Resim Sanatının Tarihi, İstanbul: Remzi Kitabevi.
 • Tez, Z. (2008). Mitolojinin Kültürel Tarihi, İstanbul: Doruk.
 • Tükel, U. (1997a). “Jan BRUEGEL”, Eczacıbaşı Sanat Ansiklopedisi-1, İstanbul: YEM Yayın.
 • Tükel, U. (1997b). “Dali, SALVADOR”, Eczacıbaşı Sanat Ansiklopedisi-1, İstanbul: YEM Yayın.
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yazar: Yüksel Göğebakan

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 22 Ocak 2017

Bibtex @ { sanatvetasarim478508, journal = {Sanat ve Tasarım Dergisi}, issn = {1308-2264}, eissn = {2149-6595}, address = {}, publisher = {Gazi Üniversitesi}, year = {2017}, volume = {0}, pages = {55 - 74}, doi = {}, title = {İNANÇ SİSTEMLERİ İÇERİSİNDE YER ALAN TUFAN MİTİ VE BUNUN RESİM SANATINA YANSIMALARI}, key = {cite}, author = {Göğebakan, Yüksel} }
APA Göğebakan, Y . (2017). İNANÇ SİSTEMLERİ İÇERİSİNDE YER ALAN TUFAN MİTİ VE BUNUN RESİM SANATINA YANSIMALARI. Sanat ve Tasarım Dergisi , 0 (18) , 55-74 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/sanatvetasarim/issue/40193/478508
MLA Göğebakan, Y . "İNANÇ SİSTEMLERİ İÇERİSİNDE YER ALAN TUFAN MİTİ VE BUNUN RESİM SANATINA YANSIMALARI". Sanat ve Tasarım Dergisi 0 (2017 ): 55-74 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/sanatvetasarim/issue/40193/478508>
Chicago Göğebakan, Y . "İNANÇ SİSTEMLERİ İÇERİSİNDE YER ALAN TUFAN MİTİ VE BUNUN RESİM SANATINA YANSIMALARI". Sanat ve Tasarım Dergisi 0 (2017 ): 55-74
RIS TY - JOUR T1 - İNANÇ SİSTEMLERİ İÇERİSİNDE YER ALAN TUFAN MİTİ VE BUNUN RESİM SANATINA YANSIMALARI AU - Yüksel Göğebakan Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Sanat ve Tasarım Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 55 EP - 74 VL - 0 IS - 18 SN - 1308-2264-2149-6595 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Sanat ve Tasarım Dergisi İNANÇ SİSTEMLERİ İÇERİSİNDE YER ALAN TUFAN MİTİ VE BUNUN RESİM SANATINA YANSIMALARI %A Yüksel Göğebakan %T İNANÇ SİSTEMLERİ İÇERİSİNDE YER ALAN TUFAN MİTİ VE BUNUN RESİM SANATINA YANSIMALARI %D 2017 %J Sanat ve Tasarım Dergisi %P 1308-2264-2149-6595 %V 0 %N 18 %R %U
ISNAD Göğebakan, Yüksel . "İNANÇ SİSTEMLERİ İÇERİSİNDE YER ALAN TUFAN MİTİ VE BUNUN RESİM SANATINA YANSIMALARI". Sanat ve Tasarım Dergisi 0 / 18 (Ocak 2017): 55-74 .
AMA Göğebakan Y . İNANÇ SİSTEMLERİ İÇERİSİNDE YER ALAN TUFAN MİTİ VE BUNUN RESİM SANATINA YANSIMALARI. Sanat ve Tasarım Dergisi. 2017; 0(18): 55-74.
Vancouver Göğebakan Y . İNANÇ SİSTEMLERİ İÇERİSİNDE YER ALAN TUFAN MİTİ VE BUNUN RESİM SANATINA YANSIMALARI. Sanat ve Tasarım Dergisi. 2017; 0(18): 74-55.