Yıl 2019, Cilt , Sayı 23, Sayfalar 281 - 299 2019-06-19

Sanatta Görüntü Üretiminin Kültür Endüstrisine Etkisi

Meltem KARAKUYU ŞENGÜDER [1]


Sanatta ifade aracı olarak görüntü üretiminin tarihi, yüzyıllar öncesine dayanmaktadır. Görüntü

üretimi, insanlık tarihinin başlangıcından bu yana gelişim kaydederek, zamanla tekrarlanabilen üretim

formlarına doğru evrilmiştir. Günümüzdeyse tüm bu üretimler, dijital görüntü oluşturma ortamlarında

kendine yeni ifade imkanları bulmaktadır. Süreç içerisinde görüntüyü kültür endüstrisi bağlamında ele

alarak, onun toplumları etkileyen başat üretim ortamı olduğunu savunan düşünceler ortaya çıkmıştır.

Bu çalışma ile 20. yüzyılda ortaya konan “Kültür Endüstrisi” teriminin günümüz sanatı ile kurduğu

ilişki üzerinde durulmuştur. Araştırma kapsamında bir kavram olarak görüntünün alt yapısı çeşitli

kuramcılar aracılığı ile ele alınmış ve kültür endüstrisinin teknoloji aracılığı ile dijitalleşen görüntüye

etkisi incelenmiştir

Görüntü, Dijital Görüntü, Kültür Endüstrisi
 • Adorno T. W. (2012). Kültür Endüstrisini Yeniden Düşünürken, Adorno: Kitle, Melankoli, Felsefe, ed. E. Efe Çakmak, Yapı Kredi Yayınları.
 • Anderson, P. (2002). Postmodernitenin Kökenleri (çev. E. Gen). İletişim Yayınları.
 • Aymaz, G. (2013). Görüntü, Bellek ve Bir Örnek: “ Bir Zamanlar Anadolu’da”, D. Dayı ve E. Takcan (Editörler). Görüntü Üretimi ve Gündelik Hayat. İstanbul: Kırk Yayınevi, s.46-59.
 • Bard, A. Söderqvist, J. (2012). Netokratlar (çev. Göral Erinç Yılmaz) İzmir: Karakalem Yayınları.
 • Baudrillard, J. (2010). Sanat Komplosu (Altıncı Baskı). (çev. E. Gen, I. Ergüden) İstanbul: İletişim Yayınları.
 • Baudrillard, J. (2011). Simülakrlar ve Simülasyon (çev. O. Adanır) Ankara: Doğu Batı Yayınları.
 • Bazin, A. (2011). Sinema Nedir? (çev. İ. Şener) İstanbul: İzdüşüm Yayınları.
 • Benjamin, W. (2012). Pasajlar (Dokuzuncu Baskı) (çev. A. Cemal) İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.
 • Bourriaud, N. (2005). İlişkisel Estetik (çev. S. Özen) Bağlam Yayıncılık.
 • Bozkurt, N. (2014). Sanat ve Estetik Kuramları (On birinci Baskı) Sentez Yayıncılık.
 • Carrol, N. (2012). Sanat Felsefesi, Çağdaş Bir Giriş (çev. G. Korkmaz Tirkeş) Ütopya Yayınevi.
 • Danto, A. C. (2015). Sanat Nedir (çev. Z. Baransel) Sel Yayıncılık.
 • Elkins, J. ve Naef, M. (2011). What is an Image? Pennsylvania University Press.
 • Foster, H. (2009). Gerçeğin Geri Dönüşü (çev. E. Hoşsucu) Ayrıntı Yayınları.
 • Gangs, H. J. (2012). Popüler Kültür ve Yüksek Kültür (çev. E. Onaran İncirlioğlu) Yapı Kredi Yayınları.
 • Gombrich, E. H. (2015). İmge ve Göz (çev. K. Atakay) Yapı Kredi Yayınları.
 • Hesmondhalgh, D. (2012). The Cultural Industries (Üçüncü Baskı) Sage Publications.
 • Horsfield, K. (2006). “Busting the Tube: A Brief History of Video Art”, The Video Data Bank Catalog of Video Art and Artist Interviews.
 • Kılıç, L. (2012). Fotoğraf ve Sinemanın Toplumsal Tarihi. Ankara: Dost Kitabevi Yayınları.
 • Knight, J. ve Thomas, P. C. (2012). Reaching Audiences: Distribution and Promotion of Alternative Moving Image. University of Chicago Press.
 • Leppert, R. (2002). Sanatta Anlamın Görüntüsü - İmgenin Toplumsal İşlevi (çev. İsmail Türkmen) Ayrıntı Yayınları.
 • Marshall, S. (1995). “Video: Teknoloji ve Uygulama”, (ed. Levend Kılıç) Video Sanatı, Eleştirel Bir Bakış (çev. A. Altunay) Hil Yayın.
 • McLuhan, M. (2014). Gutenberg Galaksisi (Üçüncü Baskı) (çev. G. Ç. Güven) Yapı Kredi Yayınları/GOGİTO.
 • Tetikçi, İ. (2017). “Resim Sanatında Kopya, Taklit ve Esinlenme”. İDİL Dergisi, 6 (36), 2273-2290.
 • İnternet Kaynakları
 • Şan, M. K., İsmail Hira, İ. (2007). “Frankfurt Okulu ve Kültür Endüstrisi Eleştirisi”, http://kulturelcogulcugundem.com/images/frankfurtokulu.pdf 18 Ocak 2016’da alınmıştır.
 • Webopedia, https://www.webopedia.com/TERM/I/image.html 10 Aralık 2017’de alınmıştır.
Birincil Dil tr
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yazar: Meltem KARAKUYU ŞENGÜDER

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 19 Haziran 2019

Bibtex @araştırma makalesi { sanatvetasarim578671, journal = {Sanat ve Tasarım Dergisi}, issn = {1308-2264}, eissn = {2149-6595}, address = {}, publisher = {Gazi Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {}, pages = {281 - 299}, doi = {}, title = {Sanatta Görüntü Üretiminin Kültür Endüstrisine Etkisi}, key = {cite}, author = {Karakuyu Şengüder, Meltem} }
APA Karakuyu Şengüder, M . (2019). Sanatta Görüntü Üretiminin Kültür Endüstrisine Etkisi . Sanat ve Tasarım Dergisi , (23) , 281-299 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/sanatvetasarim/issue/46013/578671
MLA Karakuyu Şengüder, M . "Sanatta Görüntü Üretiminin Kültür Endüstrisine Etkisi" . Sanat ve Tasarım Dergisi (2019 ): 281-299 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/sanatvetasarim/issue/46013/578671>
Chicago Karakuyu Şengüder, M . "Sanatta Görüntü Üretiminin Kültür Endüstrisine Etkisi". Sanat ve Tasarım Dergisi (2019 ): 281-299
RIS TY - JOUR T1 - Sanatta Görüntü Üretiminin Kültür Endüstrisine Etkisi AU - Meltem Karakuyu Şengüder Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Sanat ve Tasarım Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 281 EP - 299 VL - IS - 23 SN - 1308-2264-2149-6595 M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Sanat ve Tasarım Dergisi Sanatta Görüntü Üretiminin Kültür Endüstrisine Etkisi %A Meltem Karakuyu Şengüder %T Sanatta Görüntü Üretiminin Kültür Endüstrisine Etkisi %D 2019 %J Sanat ve Tasarım Dergisi %P 1308-2264-2149-6595 %V %N 23 %R %U
ISNAD Karakuyu Şengüder, Meltem . "Sanatta Görüntü Üretiminin Kültür Endüstrisine Etkisi". Sanat ve Tasarım Dergisi / 23 (Haziran 2019): 281-299 .
AMA Karakuyu Şengüder M . Sanatta Görüntü Üretiminin Kültür Endüstrisine Etkisi. Sanat ve Tasarım Dergisi. 2019; (23): 281-299.
Vancouver Karakuyu Şengüder M . Sanatta Görüntü Üretiminin Kültür Endüstrisine Etkisi. Sanat ve Tasarım Dergisi. 2019; (23): 281-299.