Yıl 2019, Cilt , Sayı 23, Sayfalar 441 - 462 2019-06-19

Rönesans Döneminden Günümüze Bulut İmgesi

Banu YÜCEL [1]


Gökyüzü, sanat var olduğundan beri birçok sanatçıya ilham kaynağı olmuştur. Rönesans sanatçısı

dini olayları bulut tasvirinden yararlanarak anlatırken, Romantikler özlemini çektikleri doğayı,

manzara resimlerindeki gökyüzü tasvirleriyle yansıtmışlardır. İzlenimciler ışık ve renk bağlantısını

keşfederek yine gökyüzünün etkisinden yararlanmışlardır. 20. yüzyılda ortaya çıkan birçok akım ve

topluluk gökyüzünün kendilerine sundukları birçok görüntüyü, resimlerinde uygulamışlardır. Farklı

tarihsel dönemlerde karşımıza çıkan bulut tasvirleri zamanla görsel alanlarda yer değiştirmiş, arka

plandan merkeze doğru yerini almıştır. Günümüz sanatında da gökyüzü, sanatçılara ilham olmaya

devam etmiş ve sanatçılar, gelişen teknoloji ve bilimle ifade alanlarını genişletmiştir. Bu çalışma,

gökyüzünden faydalanan sanatçıların bir kısmını tarihsel sırayla araştırarak, günümüz sanatında

özellikle bulut figüründen yararlanan sanatçıları ve toplulukları incelemektedir.

Gökyüzü, Bulut, Sanat Tarihi
 • İnternet: Azzarello, N. (Temmuz, 2016). Place Your Head İn The Clouds At Montpellier’s Festival Des Architectures Vives.Web: https://www.designboom.com/art/festival-desarchitectures- vives-head-in-the-clouds-mickael-martins-afonso-caroline-escaffrefaure- 07-20-2016/adresinden nisan 2019’da alınmıştır.
 • Bachekard G. (2013). Mekanın Poetikası. (çev. A. Türkmenoğlu). İstanbul: İthaki Yayınları.
 • İnternet: Baki, G. (Ağustos 2014). Buluttan Sanat Kapmak!. Web: http://www. gulizarbaki.com/?p=1581 adresinden Nisan 2019’da alınmıştır.
 • Baydar, Ş. (2017). “Sanat Yapıtında Tamamlayıcı Öğe Olarak Mekanın İzini Sürmek”. Art-e Sanat Dergisi 10 844-853
 • Berger, J. (2005). Görme Biçimleri. (çev. Y. Salman). İstanbul : Metis Yayınları.
 • İnternet: Brady, S. (Ağustos, 2018). New York Chapel Transformed İnto A Cloud İnstallation. https://www.lonelyplanet.com/news/2018/08/21/new-york-cloudinstallation/ adresinden Mart 2019’da alınmıştır.
 • Çeber, T. (2017). “İzleyiciyi İzlemek; Sanat Eseri, Sanatçı ve İzleyici İlişkisi Üzerine”. Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi.87-97.
 • Çokokumuş, H . (2014). Gerçeküstücülük, Rene Magritte’den Jerry Uelsmann’a. Sanat ve Tasarım Dergisi, 1 (13), 121-140.
 • Damisch, H. (2012). Bulut Kuramı. (çev. E.B. Şaman). İstanbul: Metis Yayıncılık.
 • Gombrich E. H. (1999). Sanatın Öyküsü. (çev. E. Erduran ve Ö. Erduran). İstanbul: Remzi Kitabevi.
 • Gökova, H. (2018). “Ön-Rönesans Dönemi Resim Sanatının Özellikleri ve Temsile Dönük Çağdaş Resim Sanatı Üzerindeki etkileri”. YEDİ 97-109.
 • Kamözüt, C . (2015). On Yedinci Yüzyıl Bilim Devriminin Hazırlayıcısı Olarak Mediciler ve Michelangelo. Kilikya Felsefe Dergisi, 0 (1), 23-43.
 • Kızıl, U. (2018). Romantizm’in 20. Yüzyıl Avangart Sanatına Etkileri, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Kocadoru F. (2015). Alman Romantizmi ve Dehanın Yalnızlığı. Konya: Çizgi Kitabevi.
 • İnternet: Martin, J. (Nisan, 2017). An artist creates miniature clouds in spaces around the world. Web:http://www.berndnaut.nl/text/berndnaut-and-his-clouds/ adresinden Mart 2019’da alınmıştır.
 • İnternet: Morris, A. (Şubat, 2018). Tokujin Yoshioka creates cloud-like sculpture from thousands of acrylic rods.Web: https://www.dezeen.com/2018/02/14/tokujin-yoshiokacreates- cloud-like-sculpture-from-acrylic-rods-houston-one-allen-center-skyscraper/ adresinden Mart 2019’da alınmıştır.
 • Schaper, E. (2005). “Beğeni, Yücelik ve Deha: Doğa ve Sanat Estetiği”. Cogito, Üç Aylık Düşünce Dergisi. Sayı 41-42.154-179.
 • İnternet: Strictlypaper (Şubat, 2013). Tomás Saraceno: Cloudy House. Web: http:// strictlypaper.com/blog/2013/02/tomas-saraceno-cloudy-house/ adresinden Mart 2019’de alınmıştır.
 • Timuçin, A. (2000). Estetik. İstanbul: Bulut Yayınları.
 • Turani, A. (2003). Çağdaş Sanat Felsefesi. İstanbul: Remzi Kitabevi.
 • Yılmaz, M. (2006). Modernizmden Postmodernizme Sanat. Ankara: Ütopya Yayınevi.
 • Görsel Kaynakları
 • Şekil 1 Erişim 04.04.2019 https://www.khanacademy.org/humanities/renaissancereformation/ high-ren-florence-rome/michelangelo/a/michelangelo-last-judgment
 • Şekil 2 Erişim 02.04.2019 http://hayalisayfalar.blogspot.com/2018/03/ronesansin-ucdahisi-iii-raffaello.html
 • Şekil 3 Erişim 02.04.2019 http://www.visual-arts-cork.com/famous-paintings/assumption-correggio.htm
 • Şekil 4 Erişim 02.04.2019 https://www.nationalgallery.org.uk/paintings/titian-bacchusand-ariadne
 • Şekil 5 Erişim 02.04.2019 https://www.metmuseum.org/toah/works-of-art/29.100.6/
 • Şekil 6 Erişim 02.04.2019 https://www.tate.org.uk/art/artworks/turner-snow-stormsteam-boat-off-a-harbours-mouth-n00530
 • Şekil 7 Erişim 02.04.2019 https://resimbiterken.wordpress.com/2014/02/06/friedrichinder-wanderer-uber-dem-nebelmeer-eseri/
 • Şekil 8 Erişim 02.04.2019 https://www.wikiart.org/en/claude-monet/water-lilies-theclouds
 • Şekil 9 Erişim 02.04.2019 https://www.vangoghmuseum.nl/en/collection/s0106V1962
 • Şekil 10 Erişim 10.04.2019 https://theartstack.com/artist/lyonel-feininger/birdcloud-1926
 • Şekil 11 Erişim 10. 04.2019 https://www.masterworksfineart.com/artists/rene-magritte/lithograph/la-corde-sensible-heartstring/id/w-3973
 • Şekil 12 Erişim 02.04.2019 http://www.berndnaut.nl/text/berndnaut-and-his-clouds/
 • Şekil 13 Erişim 02.04.2019 https://www.masonstudio.com/projects/cloudscape
 • Şekil 14 Erişim 02.04.2019 https://www.thisiscolossal.com/2013/01/cloudy-house/
 • Şekil 15 Erişim 02.04.2019 https://gestalten.com/blogs/journal/head-in-the-cloudsinstallation
 • Şekil 16 Erişim 02.04.2019 https://www.dezeen.com/2018/02/14/tokujin-yoshiokacreates-cloud-like-sculpture-from-acrylic-rods-houston-one-allen-center-skyscraper/
 • Şekil 17 Erişim 02.04.2019 https://incandescentcloud.com/aboutcloud/
 • Şekil 18 Erişim 02.04.2019 https://www.lonelyplanet.com/news/2018/08/21/new-yorkcloud-installation/
 • Şekil 19 Erişim 02.04.2019 https://laughingsquid.com/cloud-parking-fog-artinstallation-in-a-rooftop-parking-lot/
 • Şekil 20 Erişim 02.04.2019 https://www.itsliquid.com/kohei-nawa-cloud.html
 • Görüntü 7.< http://www.jzaamir.com/> erişim: 15.02.2019.
Birincil Dil tr
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yazar: Banu YÜCEL

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 19 Haziran 2019

Bibtex @araştırma makalesi { sanatvetasarim578702, journal = {Sanat ve Tasarım Dergisi}, issn = {1308-2264}, eissn = {2149-6595}, address = {}, publisher = {Gazi Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {}, pages = {441 - 462}, doi = {}, title = {Rönesans Döneminden Günümüze Bulut İmgesi}, key = {cite}, author = {Yücel, Banu} }
APA Yücel, B . (2019). Rönesans Döneminden Günümüze Bulut İmgesi . Sanat ve Tasarım Dergisi , (23) , 441-462 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/sanatvetasarim/issue/46013/578702
MLA Yücel, B . "Rönesans Döneminden Günümüze Bulut İmgesi" . Sanat ve Tasarım Dergisi (2019 ): 441-462 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/sanatvetasarim/issue/46013/578702>
Chicago Yücel, B . "Rönesans Döneminden Günümüze Bulut İmgesi". Sanat ve Tasarım Dergisi (2019 ): 441-462
RIS TY - JOUR T1 - Rönesans Döneminden Günümüze Bulut İmgesi AU - Banu Yücel Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Sanat ve Tasarım Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 441 EP - 462 VL - IS - 23 SN - 1308-2264-2149-6595 M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Sanat ve Tasarım Dergisi Rönesans Döneminden Günümüze Bulut İmgesi %A Banu Yücel %T Rönesans Döneminden Günümüze Bulut İmgesi %D 2019 %J Sanat ve Tasarım Dergisi %P 1308-2264-2149-6595 %V %N 23 %R %U
ISNAD Yücel, Banu . "Rönesans Döneminden Günümüze Bulut İmgesi". Sanat ve Tasarım Dergisi / 23 (Haziran 2019): 441-462 .
AMA Yücel B . Rönesans Döneminden Günümüze Bulut İmgesi. Sanat ve Tasarım Dergisi. 2019; (23): 441-462.
Vancouver Yücel B . Rönesans Döneminden Günümüze Bulut İmgesi. Sanat ve Tasarım Dergisi. 2019; (23): 441-462.