Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

19. Yüzyıl Erken Dönem Psikiyatri Fotoğrafçılığının Gelişimi ve Hugh Welch Diamond

Yıl 2020, Cilt , Sayı 25, 65 - 82, 10.06.2020

Öz

19. yüzyılda Aydınlanma düşüncesinin etkisiyle meydana gelen bilimsel ve teknolojik gelişmeler, insan ruhu ve davranışlarında ortaya çıkan bozuklukların tanı ve tedavisinde farklı yöntemlerin ortaya çıkmasına sebep olmuştur. İnsan ruhunun doğrudan gözlemlenebilmesinin zorluğu, bu yöntemlere ilişkin farklı araçlar kullanılmasına yol açmıştır. 19. yüzyılda fizyonomi yaklaşımının popülerleşmesiyle, insanların yüz ifadelerinden ruhsal durumlarına ilişkin bilgi edinilebileceği ve bu bilgiler ışığında ruh hastalıklarının sınıflandırılabileceği iddiası ile çalışmalar ortaya konmuştur. Yapılan çalışmalarda, sanat tıbbi amaçlarla kullanılmıştır. Bu doğrultuda, 19. yüzyılın erken dönemlerinde ruh sağlığı bozuk olan kişilerin portrelerini çizmek için ressamlar görevlendirilmiştir. Fotoğrafın keşfinden sonra ise İngiliz psikiyatrist Hugh Welch Diamond yeni bir yaklaşım ortaya koyarak ruhsal bozuklukları olan hastaların portre fotoğraflarını çekmiştir. Böylece psikiyatri fotoğrafçılığının temelleri atılmış, izleyen dönemlerde de ruhsal bozuklukların tanı ve tedavisinde fotoğraf bir araç olarak kullanılmıştır. Bu araştırma da, 19. yüzyılda psikiyatri fotoğrafçılığının gelişimini ortaya koymayı ve ruh hastalıklarının tanı ve tedavisinde fotoğrafın nasıl kullanıldığına ilişkin genel bir çerçeve çizmeyi amaçlamaktadır.

Kaynakça

 • Kaynakça
 • Ayvaşık, H.B., Menli Er, N., Kışlak Tutarel, Ş. ve Erkuş, A. (2000). Psikoloji Terimleri Sözlüğü. Ankara: Türk Psikologlar Derneği Yayınları.
 • Beveridge, A. (2018).“Sir Alexander Morison and the Physiognomy of Mental Diseases: Part1”. Journal of the Royal College of Physicians of Edinburgh, 48 (3), 272- 283.
 • Candansayar, S. ve Coşar, B. (2001). “Kültürlerarası Psikiyatri Açısından Ruh Hastalığı Kavramı”. T Klin Psikiyatri, 2, 21-30.
 • Chester, A. (2015). The Permanent Cloud and the Passing Storm: Photography and Psychiatry in Nineteenth- Century Western Europe. Web:https:// www.academia.edu/18812055/The_Permanent_Cloud_and_the_Passing_Storm_ Photography_and_Psychiatry_in_Nineteenth-Century_Western_Europe Erişim tarihi: 24.01.2020.
 • Diamond, H. (1856/2010). “On the Application of Photography to the Physiognomic and Mental Phenomena of Insanity”. Psicoart (1-2010). (Eserin orijinal yazım tarihi 1856’d ır). Web: https://psicoart.unibo.it/ article/download/2090/1478. Erişim tarihi: 23.12.2018.
 • Didi-Huberman, G. (2003). Invention of Hysteria Charcot and the Photographic Iconography of the Salpêtrière. London: The MIT Press Cambridge.
 • Ekmekçi, P.E. (2018). “Psikiyatri Tarihinde Bir Dönüm Noktası: 19. Yüzyılda Avrupa’daki Gelişmeler ve Etkileri”. Türkiye Klinikleri Tıp Etiği-Hukuku-Tarihi Dergisi, 26(2), 77-85.
 • Gilman, S.L. (1976). The Face of Madness: Hugh W. Diamond and Psychiatric Photography, Vermont: Echopoint Books.
 • Gökberk, M. (2003). Felsefe Tarihi. İstanbul: Remzi Kitabevi.
 • Harding, C. (Ocak 2013). Dr. Hugh Welch Diamond: Photography and the pseudoscience of physiognomy. Web: https://blog.scienceandmediamuseum.org.uk/a-z-photography- collection-hugh-welch-diamond/. Erişim tarihi: 13.11.2018.
 • Hartley, L. (2001). A science of mind ?Theories of nature, theories of man? Physiognomy and the Meaning of Expression in Nineteenth-Century Culture (s.15-43) içinde. Cambridge: Cambridge University Press,
 • Morison, A. (1843). The Physiognomy of Mental Diseases. London: Lonngman and Co.
 • Pearl, S. (2009). “Through a Mediated Mirror: The Photographic Physiognomy of Dr. Hugh Welch Diamond ”. History of Photography, 33 (3), 288- 305.
 • Pietikäinen,P.(2015).ThemedicalManagementofMadness.Madness:aHistory(s.106- 113) içinde. New York: Routledge.
 • Pinel, P. (1962). A Treatise on Insanity (çev. D. D. Davis). New York: Hafner Publishing Co. (Eserin orijinal basım tarihi 1806’dır).
 • Popova, M. (Kasım 2011). How Darwin’s Photos of Human Emotions Changed Visual Culture? Web: https://www.brainpickings.org/2011/11/11/darwins-camera/. Erişim tarihi: 27.01.2020.
 • Rutanen, J. (2015). Phototherapy and Therapeutic Photography: The Healing Power of Photographs, Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Leiden University/ Film and Fotographic Studies, Leiden.
 • Stevens, R. ve Spears, E.H. (2009). “Incorporating Photography as a Therapeutic Tool in Counseling”, Journal of Creativity in Mental Health, 4 (1), 3-16, doi: 10.1080/15401380802708767.
 • Yumrul, A. (2012). Ötekiliği Bedenlere Kaydetmek. Çayır K., Ayan Ceyhan M.(Ed.), Ayrımcılık Çok Boyutlu Yaklaşımlar (s. 89- 96) içinde. İstanbul: Bilgi Üniversitesi Yayınları.
 • İnternet Kaynakları
 • Web 1: https://www.oed.com/. Erişim tarihi: 21. 01. 2020.
 • Web 2: https://wellcomecollection.org/works/da9kf2zs. Erişim tarihi: 21. 01. 2020.
 • Web 3: https://dictionary.apa.org/demonomania. Erişim tarihi: 26.01.2020.
 • Web 4: https://www.iienstitu.com/blog/daguerreotype-fotografcilikta-tarihi-bulus. Erişim tarihi: 02.03.2020.
 • Web 5: http://www.getty.edu/art/collection/artists/1805/hugh-welch-diamond- british-1809-1886/ Erişim tarihi: 13.11.2018 .
 • Web 6:https://www.thevintagenews.com/2016/05/04/photos-asylum-patients-19th- century-british-psychiatrist-used-photography-analize-mental-disorder/ Erişim tarihi: 13.11.2018 .
 • Web 7: http://www.peib.org.uk. Erişim tarihi: 24.01.2020.
 • Görsel Kaynakları
 • Görsel 1: Internet:https://www.meisterdrucke.uk/fine-art-prints/Georges-Francois- Gabriel/281034/Epileptic-woman,-front-view,-illustration-from-an-unpublished-treatise- by-Jean-Etienne-Dominique-Esquirol-(1772-1840)-on-the-lunatics-of-the-Salpetriere- asylum,-c.1818--.html. Erişim tarihi: 23.01.2020.
 • Görsel 2:Internet:https://www.meisterdrucke.uk/fine-art-prints/Georges-Francois- Gabriel/228749/Cretin,-front-view,-illustration-from-an-unpublished-treatise-by- Jean-Etienne-Dominique-Esquirol-(1772-1840)-on-the-lunatics-of-the-Salpetriere-a- sylum,-c.1818--.html .Erişim tarihi: 23.01.2020.
 • Görsel 3, 4 ve 5. Morison, A. (1843). The Physiognomy of Mental Diseases. London: Lonngman and Co., s.66, 70 ve 208. Erişim tarihi: 24.01.2020.
 • Görsel 6, 7 ve 8. Diamond, H. (1856/2010). “On the Application of Photography to the Physiognomic and Mental Phenomena of Insanity”. Psicoart (1-2010), s. 4, 11, 12. Erişim adresi: https://psicoart.unibo.it/article/download/2090/1478. Erişim tarihi: 23.12.2018.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Özge ARSLAN (Sorumlu Yazar)
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
0000-0003-4466-4223
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 10 Haziran 2020
Yayınlandığı Sayı Yıl 2020, Cilt , Sayı 25

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { sanatvetasarim750726, journal = {Sanat ve Tasarım Dergisi}, issn = {1308-2264}, eissn = {2149-6595}, address = {}, publisher = {Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi}, year = {2020}, volume = {}, pages = {65 - 82}, doi = {}, title = {19. Yüzyıl Erken Dönem Psikiyatri Fotoğrafçılığının Gelişimi ve Hugh Welch Diamond}, key = {cite}, author = {Arslan, Özge} }
APA Arslan, Ö. (2020). 19. Yüzyıl Erken Dönem Psikiyatri Fotoğrafçılığının Gelişimi ve Hugh Welch Diamond . Sanat ve Tasarım Dergisi , (25) , 65-82 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/sanatvetasarim/issue/54845/750726
MLA Arslan, Ö. "19. Yüzyıl Erken Dönem Psikiyatri Fotoğrafçılığının Gelişimi ve Hugh Welch Diamond" . Sanat ve Tasarım Dergisi (2020 ): 65-82 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/sanatvetasarim/issue/54845/750726>
Chicago Arslan, Ö. "19. Yüzyıl Erken Dönem Psikiyatri Fotoğrafçılığının Gelişimi ve Hugh Welch Diamond". Sanat ve Tasarım Dergisi (2020 ): 65-82
RIS TY - JOUR T1 - 19. Yüzyıl Erken Dönem Psikiyatri Fotoğrafçılığının Gelişimi ve Hugh Welch Diamond AU - Özge Arslan Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - DO - T2 - Sanat ve Tasarım Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 65 EP - 82 VL - IS - 25 SN - 1308-2264-2149-6595 M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Sanat ve Tasarım Dergisi 19. Yüzyıl Erken Dönem Psikiyatri Fotoğrafçılığının Gelişimi ve Hugh Welch Diamond %A Özge Arslan %T 19. Yüzyıl Erken Dönem Psikiyatri Fotoğrafçılığının Gelişimi ve Hugh Welch Diamond %D 2020 %J Sanat ve Tasarım Dergisi %P 1308-2264-2149-6595 %V %N 25 %R %U
ISNAD Arslan, Özge . "19. Yüzyıl Erken Dönem Psikiyatri Fotoğrafçılığının Gelişimi ve Hugh Welch Diamond". Sanat ve Tasarım Dergisi / 25 (Haziran 2020): 65-82 .
AMA Arslan Ö. 19. Yüzyıl Erken Dönem Psikiyatri Fotoğrafçılığının Gelişimi ve Hugh Welch Diamond. Sanat ve Tasarım Dergisi. 2020; (25): 65-82.
Vancouver Arslan Ö. 19. Yüzyıl Erken Dönem Psikiyatri Fotoğrafçılığının Gelişimi ve Hugh Welch Diamond. Sanat ve Tasarım Dergisi. 2020; (25): 65-82.
IEEE Ö. Arslan , "19. Yüzyıl Erken Dönem Psikiyatri Fotoğrafçılığının Gelişimi ve Hugh Welch Diamond", Sanat ve Tasarım Dergisi, sayı. 25, ss. 65-82, Haz. 2020