Yıl 2019, Cilt 11 , Sayı 3, Sayfalar 1566 - 1581 2019-12-31

ŞİDDETİN CİNSİYETİ: BİR MODERN TOPLUM ANKSİYETESİ

Zülküf KARA [1] , Mehmet Ali ULUÇ [2]


Şiddet, fiziksel gücü yada iktidarı ötekine karşı daha fazla elinde bulunduranın davranışlarında aşırılık olarak tanımlanabilir. Şiddet içeren davranışlar sadece fiziksel değil, sözel, psikolojik ekonomik şiddet gibi türleri de içermektedir. Şiddet, çatışan çıkarlar sonucunda ortaya çıkan ve şiddeti deneyimleyen öznenin kendi çıkarlarını öncelediği durumları içerir. Şiddet, tüm toplumları farklı şekillerde kapsayan ve giderek artan bir toplumsal olgu olarak karşımıza çıkmaktadır. Dünya genelinde ve Türkiye’de bir çok alanda şiddeti durdurmaya yönelik önlemler alınmasına rağmen şiddetin halen yoğun bir şekilde devam etmesi sosyal bilimlerin de konuya ilgisini odaklamıştır. Bu çalışmanın temel savı, “cinsiyetlendirilmiş şiddet”in toplumsal ahlakta gömülü olduğu fikirdir. Kadına yönelik şiddette toplum, faile bir suç ortaklığı içindedir ve bu suç ortaklığı “toplumsal ahlakla” sağlanmış görünmektedir.
ŞİDDET, TOPLUMSAL AHLAK, CİNSİYET, HOMOCİDE, FEMİCİDE
  • Archer, Dane & Gartner, Rosemary; Savaşa Katılmayanların Şiddet İçeren Davranışlarında Savaşın Etkisi, Cogito, Sayı 6-7, İstanbul 2006. Bauman, Zygmunt; Sosyolojik Düşünmek, Çev. Abdullah Yılmaz, Ayrıntı Yayınları, İstanbul 2010. Bauman, Zygmunt; Postmodern Etik, Çev. Alev Türker, Ayrıntı Yayınları, İstanbul 2011. Bauman, Zygmunt; Parçalanmış Hayat: Postmodern Ahlak Denemeleri, Çev. İsmail Türkmen, Ayrıntı Yayınları, İstanbul 2014. Bilican-Gökkaya, Veda; Türkiye’de Kadına Yönelik Ekonomik Şiddet, Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt: 12, Sayı: 2, Sivas 2011. Carcedo, Ana; Femicide in Central America 2000-2006, Washington DC, 2008. Copet-Rougier, Elisabeth; “Le Mal Court”: Başsız Bir Toplumda Görünen ve Görünmeyen Şiddet: Kamerun’daki Mkakolar, Antropolojik Açıdan Şiddet(iç.), (Ed. David Riches), Çev. Dilek Hattatoğlu, Ayrıntı Yayınları, İstanbul 1989. Demirer, Temel; Kadın Sorunundan Kareler, Küreselleşme Kadın ve Yeni Ataerki (iç), (Ed. S. Özbudun& C. Sarı& T. Demirer), Ütopya Yayınları, Ankara 2007. Ediz, Ayşe & Altan, Şenol; Türkiye’de Kadına Yönelik Şiddet Üzerine Bir Alan Araştırması, TBB Dergisi, Kadın ve Hukuk Özel Sayı, 2017. Ergil, Doğu; Şiddetin Kültürel Kökenleri, Bilim Teknik Dergisi, Sayı: 399, Şubat 2011, Gazioğlu, Elif; Kadın Cinayetleri: Kavramsallaştırma ve Sorunlu Yaklaşımlar, Sosyal Politikalar Çalıştayı Dergisi, Yıl:13 Cilt: 7 Sayı 30, Ocak Haziran 2013. G. Krug, Etienne & Dahlberg, Linda L.; Mercy, James A.& Swi, Anthony& Lozano, Rafael; World Report on Violence and Helath, WHO , Geneva 2002. Gülseren, Leyla; Gündelik Yaşamdan Kliniğe: Şiddet ve Psikiyatri, TPD Yayınları, Ankara 2017. Grzyb, Magdanela; An Explanation of Honour- Related Killings of Women in Europe Through Bourdieu’s Concept of Symbolic Violence and Masculine Domination, Current Sociology, 64(7), 2016. Haktan Ural, Haktan & Çubukkaya, Nilay; Kadın Cinayetlerinde Sembolik İktidarın Krizi, Sosyoloji Araştırmaları Dergisi Cilt: 21, Sayı: 2, 2018. Keane, John; Şiddetin Uzun Yüzyılı, Çev. Bülent Peker, Dost Yayınları, Ankara 1998. Levinas, Emmanuel; Existence and Existents, Çev. Alphonso Lingis, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht 1995. Levinas, Emmanuel; Zaman ve Başka, Çev. Özkan Gözel, Metis Yayınları, İstanbul 2005. Levinas, Emmanuel; Varlıkbilim Temel midir? Çev. Erdem Gökyaran, Sonsuza Tanıklık(iç.) (Ed. Zeynep Direk& Erdem Gökyaran), Metis Yayınları, İstanbul 2010. Sezgin, Gülsen; Kadına Yönelik Aile İçi Şiddete İlişkin Tutumlar, Şiddeti Meşrulaştırma, Dindarlık Ve Dini Başa Çıkma Üzerine Bir Araştırma, Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi SBE, Çanakkale 2019.(Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi) Skeggs, Beverley; Formations of Class and Gender: Becoming Respectable, Sage Publication, London 1997. Taştan, Coşkun & Küçüker Yıldız, Aslıhan; Dünyada ve Türkiye’de Kadın Cinayetleri: 2016-2017-2018 Verileri Ve Analizler, Polis Akademisi Yayınları, Ankara 2019. Toprak, Zafer& Halil Berktay, Halil; Tarihçi Gözüyle Şiddetin Tarihi Üzerine, Cogito, sayı 6-7, İstanbul 1996. Türk, Duygu; Öteki Düşman Olay: Levinas, Schmitt Ve Badiou’da Etik Ve Siyaset, Metis Yayınları, İstanbul 2013. UNODC, Global Study On Homicide: Gender Related Killing Of Women And Girls, Vienna 2018. Ünsal, Artun; Genişletilmiş Bir Şiddet Tipolojisi, Cogito Şiddet Özel sayısı, sayı: 6-7, İstanbul 2006. World Health Organization, Respect Women: Preventing Violence Against Women, Geneva 2019. Yıldırım- Güneri, Feride; Evdeki Terör: Kadına Yönelik Şiddet, Mor Çatı Yayınları, İstanbul 1996. Yıldırım, Sait; Türkiye’de Son On Yılda İşlenen Kadın Cinayetleri Üzerine: Sebep, Sonuç Ve Öneriler, Mecmua Dergisi, Yıl:3, Sayı: 6, 2018. Yüksel- Kaptanoğlu, İlknur &Çavlin, Alanur; Türkiye’de Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet Araştırması, Hacettepe Nüfus Etütleri Enstitüsü, Ankara 2015. Zimmerman Watts C.; Violence Against Women: Global Scope And Magnitude. Lancet 2002
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0003-2692-3260
Yazar: Zülküf KARA (Sorumlu Yazar)
Kurum: Artuklu Üniversitesi
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-4147-9957
Yazar: Mehmet Ali ULUÇ
Kurum: MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 31 Aralık 2019

Bibtex @araştırma makalesi { sarkiat655891, journal = {Şarkiyat}, issn = {}, eissn = {1308-9633}, address = {}, publisher = {Şarkiyat Araştırmaları Derneği}, year = {2019}, volume = {11}, pages = {1566 - 1581}, doi = {10.26791/sarkiat.655891}, title = {ŞİDDETİN CİNSİYETİ: BİR MODERN TOPLUM ANKSİYETESİ}, key = {cite}, author = {KARA, Zülküf and ULUÇ, Mehmet Ali} }
APA KARA, Z , ULUÇ, M . (2019). ŞİDDETİN CİNSİYETİ: BİR MODERN TOPLUM ANKSİYETESİ. Şarkiyat , 11 (3) , 1566-1581 . DOI: 10.26791/sarkiat.655891
MLA KARA, Z , ULUÇ, M . "ŞİDDETİN CİNSİYETİ: BİR MODERN TOPLUM ANKSİYETESİ". Şarkiyat 11 (2019 ): 1566-1581 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/sarkiat/issue/50566/655891>
Chicago KARA, Z , ULUÇ, M . "ŞİDDETİN CİNSİYETİ: BİR MODERN TOPLUM ANKSİYETESİ". Şarkiyat 11 (2019 ): 1566-1581
RIS TY - JOUR T1 - ŞİDDETİN CİNSİYETİ: BİR MODERN TOPLUM ANKSİYETESİ AU - Zülküf KARA , Mehmet Ali ULUÇ Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.26791/sarkiat.655891 DO - 10.26791/sarkiat.655891 T2 - Şarkiyat JF - Journal JO - JOR SP - 1566 EP - 1581 VL - 11 IS - 3 SN - -1308-9633 M3 - doi: 10.26791/sarkiat.655891 UR - https://doi.org/10.26791/sarkiat.655891 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Şarkiyat ŞİDDETİN CİNSİYETİ: BİR MODERN TOPLUM ANKSİYETESİ %A Zülküf KARA , Mehmet Ali ULUÇ %T ŞİDDETİN CİNSİYETİ: BİR MODERN TOPLUM ANKSİYETESİ %D 2019 %J Şarkiyat %P -1308-9633 %V 11 %N 3 %R doi: 10.26791/sarkiat.655891 %U 10.26791/sarkiat.655891
ISNAD KARA, Zülküf , ULUÇ, Mehmet Ali . "ŞİDDETİN CİNSİYETİ: BİR MODERN TOPLUM ANKSİYETESİ". Şarkiyat 11 / 3 (Aralık 2020): 1566-1581 . https://doi.org/10.26791/sarkiat.655891
AMA KARA Z , ULUÇ M . ŞİDDETİN CİNSİYETİ: BİR MODERN TOPLUM ANKSİYETESİ. Şarkiyat. 2019; 11(3): 1566-1581.
Vancouver KARA Z , ULUÇ M . ŞİDDETİN CİNSİYETİ: BİR MODERN TOPLUM ANKSİYETESİ. Şarkiyat. 2019; 11(3): 1581-1566.