Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex Kaynak Göster

İSRAİL LOBİCİLİK FAALİYETLERİNİN AMERİKA’DA GELİŞİMİ VE LOBİNİN 2003 IRAK SAVAŞINA ETKİSİ

Yıl 2020, Cilt 30, Sayı 2, 209 - 226, 31.12.2020

Öz

Devletlerin politikalarında çok sayıda faktör etki oluşturmaktadır. Lobicilik faaliyetleri, günümüzde iç ve dış politikaların belirlenmesinde önemli bir konumdadır. Küreselleşme, göç, teknolojinin artması ve mesafelerin kısalması gibi unsurlar değerlendirildiğinde, hiçbir devletin belirli bir etnik gruptan oluşmadığı görülmektedir. Bu durum, devletler içindeki lobi faaliyetlerinin işlevselliğini artırmaktadır. ABD lobicilik faaliyetlerinin en işlevsel olduğu ülkeler arasındadır. Özellikle İsrail lobisi, ABD dış politikası üzerinde en etkili lobilerden bir tanesidir. Bu çalışmada, 2003 Irak Savaşı’nda ABD’de İsrail’in Lobicilik faaliyetlerinin etkisi incelenmektedir. İsrail Lobisi hangi unsurlardan oluşmaktadır? İsrail Lobisi ABD Politikalarında hangi unsurları kullanarak etki yaratmaktadır? 2003 Irak Savaşı’nda İsrail Lobisi nasıl etki doğurmuştur? Soruları çalışmanın temel problematiğini oluşturmaktadır. Çalışmada birincil kaynaklar üzerinden literatür tarama yöntemi kullanılmıştır.

Kaynakça

 • AIPAC. (2020). About AIPAC. 19.11.2020 tarihinde https://www.aipac.org/about adresinden alınmıştır.
 • AZM. (1992). The constitution of the world zionist organization and regulations for its implementation. 19.11.2020 tarihinde https://azm.org/wzo-constitution adresinden alınmıştır.
 • Bard, R. G. (2009). AIPAC and US Middle East policy. İçinde. E. Gilboa ve E. İnbar (Ed.), US-Israeli Relations in a New Era: Issues and Challenges After 9/11 (ss.76-95). Routledge.
 • Bayramoğlu, E. (2006). Yahudilik ve siyonizm tarihi. İstanbul: Pınar Yayınları.
 • Birnbaum, J. H. (1997).Washington's power 25. Fortune Dergisi 19.11.2020 tarihinde http://edition.cnn.com/ALLPOLITICS/1997/11/18/fortune.25/index1.html adresinden alınmıştır.
 • Birnbaum, J. H. ve Newell, R. (2001). Washington's power 25. Fortune Dergisi. 19.11.2020 tarihinde http://money.cnn.com/magazines/fortune/fortune_archive/2001/05/28/303880/index.htm adresinden alınmıştır.
 • Buchanan,P. J. (2003). Whose war?. The American Conservative. 21.12.2010 tarihinde https://www.theamericanconservative.com/articles/whose-war/ adresinden alınmıştır.
 • Bulut, A.T ve Akkan Güngör, F. (2011). Think-tankler ve dış politika: Türkiye ve ABD örneği. 17.11.2020 tarihinde https://cesran.org/think-tankler-ve-dis-politika-turkiye-ve-abd-ornegi.html adresinden alınmıştır.
 • Canöz, K. (2009). Yasamayı engelleme amaçlı lobicilik: Filibuster. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. (21), 157-169.
 • Erler, Ö. (2007). Bağımsızlık sonrasında Orta Asya devletlerinde milliyetçilik. Stratejik Araştırmalar Dergisi, (11), 133-139
 • Gözen, R. (2006). ABD’nin Irak’ı işgali: Yeni muhafazakâr/ demokratik emperyalist bir proje. İçinde. M. Şahin ve M. Taştekin (Ed.), 2. Körfez Savaşı. (ss.29-66). Ankara: Platin Yayınları.
 • Haas. R. N. (2011). Think-tanks and U.S. Foreign policy: A policy-maker's perspective. 17.11.2020 tarihinde https://kr.usembassy.gov/wp-content/uploads/sites/75/2017/04/ijpe1102.pdf adresinden alınmıştır.
 • IASPS. A clean break: A new strategy for securing the realm. 17.11.2020 tarihinde https://www.palestineremembered.com/Acre/Articles/Story1351.html adresinden alınmıştır.
 • Kagan, R. (2008). Neocon nation, neoconservatism. World Affairs, 1776, (170/4), 13-35
 • Kingston, M. (2003). A think tank war: Why old Europe says no?. 17.11.2020 tarihinde http://www.smh.com.au/articles/2003/03/07/1046826528748.html adresinden alınmıştır.
 • Kirkpatrick, J. J. ve Gerson, A. (1991). The Reagen Doctrine, human rights, and international law. İçinde Kirkpatrick, J. J. ve A. Gerson (Ed.), Right versus might. (ss.19-36). New Yok: Council on Foreign Relations Press.
 • Lehman, W. ve Bosche, L. ( 2003). Lobbying in the European Union: current rules and practices. European Parliament Working Paper. Constitutional Affairs Series. AFCO 104 EN. 04. 14.11.2020 tarihinde https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2003/329438/DG-4-AFCO_ET(2003)329438_EN.pdf adresinden alınmıştır.
 • Lewis, N. A. ( 2009). American-Israel public affairs comittee. New York Times. 17.11.2020 tarihinde https://www.nytimes.com/2009/10/31/us/politics/31alliance.html adresinden alınmıştır.
 • Lobe, J. (2006). New American century project ends with a whimper. Inter Press Center. 19.11.2020 tarihinde http://www.ipsnews.net/2006/06/politics-us-new-american-century-project-ends-with-a-whimper/ adresinden alınmıştır.
 • Mann, J. (2004). Şahinlerin yükselişi: Bush’un savaş kabinesinin gerçek hikâyesi. (Çev. H. Köni), İstanbul: İlk Yayınları.
 • Mearshimer, J.(2005). Hans Morgenthau and the Iraq war: Realism versus neo-conservatism. Open Democracy Ltd. 22.12.2010 tarihinde http://mearsheimer.uchicago.edu/pdfs/A0037.pdf adresinden alınmıştır.
 • Mearshimer, J. J. ve Walt, S. M. (2007). İsrail lobisi ve Amerikan dış politikası. (Çev. E. Ocak), İstanbul: Profil Yayınları.
 • Mearshimer, J. J. ve Walt, S. M. (2009). İsrail lobisi ve Amerikan dış politikası. (Çev. H. Kösebalaban), İstanbul: Küre Yayınları.
 • Opensecrets. PAC Contributions to Federal Candidates. 19.11.2020 tarihinde https://www.opensecrets.org/political-action-committees-pacs/C00648501/candidate-recipients/2018 adresinden alınmıştır.
 • Paul, D, Paul, M. ve R. Anderson. (2009). Ethnic lobbies and US foreign policy. Atlanta: Lynne Rienner Publishers.
 • Petras.J. (2006). The power of Israel in the United States. Clarity Press.
 • Porter, K. (2011). U.S. foreign policy 101 17.11.2020 tarihinde https://www.thoughtco.com/foreign-policy-3310217 adresinden alınmıştır.
 • Rich, A. (2004). Think tanks, public policy and the politics of expertise. ABD: Cambridge University Press.
 • Saad, L. (2010). Support for Israel in U.S. at 63%, near record high. 11.12.2010 tarihinde http://www.gallup.com/poll/126155/support-israel-near-record-high.aspx adresinden alınmıştır.
 • Said, E. (2005). Oslo’dan Irak’a ve yol haritası. (Çev. M. Uyurkulak), İstanbul: Agora Kitaplığı.
 • Sniegoski, S. J.(2007). Neoconservatives, Israel, and 9/11: the origins of the U.S. war on Iraq. İçinde. D. L. O’Huallachain ve J. F. Sharpe (Ed.), Neo-Conned Again: Hypocrisy, Lawlesness, and the Rape of Iraq. (ss.81 -110). Virginia Norfolk: Light int The Darkness Publications.
 • Taube, M. (2000). There is more to a conservative than meets the eye. Calgary Herald. 19.11.2020 tarihinde https://vdare.com/articles/there-s-more-to-a-conservative-than-meets-the-eye adresinden alınmıştır.
 • Tanner, S. (2005). Bush’ların savaşları: Askeri liderler olarak bir baba ve oğlun portresi. (Çev. A.Doğancı), Ankara: Elips Kitap.
 • Tunç, H. (2004). Amerika’nın Irak savaşı. İstanbul: Harmoni Yayınevi
 • Uslaner, E. M. (2007). American interest in the balance? Do ethnic groups dominate foreign policy making? İçinde. Cigler. A.J.Loomıs ve Burdett A. (Ed.), Interest Group Politics (ss.301-321).Washington: CQ Press
 • Yılmaz, S. (2007). 21. yüzyılda güvenlik ve istihbarat. İstanbul: Milenyum Yayınları.
 • Yinon, O. (1982). A strategy for Israel in the nineteen eighties. (Çev. Shahak, I.), Kivunim. (14/5742), 19.11.2020 tarihinde https://www.voltairenet.org/article185957.html adresinden alınmıştır.
 • Yuravlivker, D. (2020). AIPAC: The perception of power and the power of perception. GVPT889m: US Foreign Policy in the Middle East. Prof. Telhami, University of Maryland.
 • ZOA.(2020). About US. 14.11.2020 tarihinde, https://zoa.org/about/ adresinden alınmıştır.

The Development of Israel Lobbying Activities in the USA and the Effect of the Lobby on the 2003 Iraq War

Yıl 2020, Cilt 30, Sayı 2, 209 - 226, 31.12.2020

Öz

Many factors influence the policies of states. Lobbying activities play an important role in determining domestic and foreign policies today. When factors such as globalization, migration, increase in technology and shorter distances are evaluated, it is seen that no state consists of a specific ethnic group. This situation increases the functionality of lobbying activities within states. The USA is among the countries where lobbying activities are most functional. In particular, the Israeli lobby is one of the most influential lobbies on US foreign policy. In this study, the impact of Israeli lobbying activities in the USA during the 2003 Iraq War is examined. What instruments does the Israel Lobby consist of? What elements does the Israel Lobby use in US policy? How did the Israel Lobby have an impact during the 2003 Iraq War? Questions constitute the main problematic issues of the study. In the study, literature review method was used on primary sources.

Kaynakça

 • AIPAC. (2020). About AIPAC. 19.11.2020 tarihinde https://www.aipac.org/about adresinden alınmıştır.
 • AZM. (1992). The constitution of the world zionist organization and regulations for its implementation. 19.11.2020 tarihinde https://azm.org/wzo-constitution adresinden alınmıştır.
 • Bard, R. G. (2009). AIPAC and US Middle East policy. İçinde. E. Gilboa ve E. İnbar (Ed.), US-Israeli Relations in a New Era: Issues and Challenges After 9/11 (ss.76-95). Routledge.
 • Bayramoğlu, E. (2006). Yahudilik ve siyonizm tarihi. İstanbul: Pınar Yayınları.
 • Birnbaum, J. H. (1997).Washington's power 25. Fortune Dergisi 19.11.2020 tarihinde http://edition.cnn.com/ALLPOLITICS/1997/11/18/fortune.25/index1.html adresinden alınmıştır.
 • Birnbaum, J. H. ve Newell, R. (2001). Washington's power 25. Fortune Dergisi. 19.11.2020 tarihinde http://money.cnn.com/magazines/fortune/fortune_archive/2001/05/28/303880/index.htm adresinden alınmıştır.
 • Buchanan,P. J. (2003). Whose war?. The American Conservative. 21.12.2010 tarihinde https://www.theamericanconservative.com/articles/whose-war/ adresinden alınmıştır.
 • Bulut, A.T ve Akkan Güngör, F. (2011). Think-tankler ve dış politika: Türkiye ve ABD örneği. 17.11.2020 tarihinde https://cesran.org/think-tankler-ve-dis-politika-turkiye-ve-abd-ornegi.html adresinden alınmıştır.
 • Canöz, K. (2009). Yasamayı engelleme amaçlı lobicilik: Filibuster. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. (21), 157-169.
 • Erler, Ö. (2007). Bağımsızlık sonrasında Orta Asya devletlerinde milliyetçilik. Stratejik Araştırmalar Dergisi, (11), 133-139
 • Gözen, R. (2006). ABD’nin Irak’ı işgali: Yeni muhafazakâr/ demokratik emperyalist bir proje. İçinde. M. Şahin ve M. Taştekin (Ed.), 2. Körfez Savaşı. (ss.29-66). Ankara: Platin Yayınları.
 • Haas. R. N. (2011). Think-tanks and U.S. Foreign policy: A policy-maker's perspective. 17.11.2020 tarihinde https://kr.usembassy.gov/wp-content/uploads/sites/75/2017/04/ijpe1102.pdf adresinden alınmıştır.
 • IASPS. A clean break: A new strategy for securing the realm. 17.11.2020 tarihinde https://www.palestineremembered.com/Acre/Articles/Story1351.html adresinden alınmıştır.
 • Kagan, R. (2008). Neocon nation, neoconservatism. World Affairs, 1776, (170/4), 13-35
 • Kingston, M. (2003). A think tank war: Why old Europe says no?. 17.11.2020 tarihinde http://www.smh.com.au/articles/2003/03/07/1046826528748.html adresinden alınmıştır.
 • Kirkpatrick, J. J. ve Gerson, A. (1991). The Reagen Doctrine, human rights, and international law. İçinde Kirkpatrick, J. J. ve A. Gerson (Ed.), Right versus might. (ss.19-36). New Yok: Council on Foreign Relations Press.
 • Lehman, W. ve Bosche, L. ( 2003). Lobbying in the European Union: current rules and practices. European Parliament Working Paper. Constitutional Affairs Series. AFCO 104 EN. 04. 14.11.2020 tarihinde https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2003/329438/DG-4-AFCO_ET(2003)329438_EN.pdf adresinden alınmıştır.
 • Lewis, N. A. ( 2009). American-Israel public affairs comittee. New York Times. 17.11.2020 tarihinde https://www.nytimes.com/2009/10/31/us/politics/31alliance.html adresinden alınmıştır.
 • Lobe, J. (2006). New American century project ends with a whimper. Inter Press Center. 19.11.2020 tarihinde http://www.ipsnews.net/2006/06/politics-us-new-american-century-project-ends-with-a-whimper/ adresinden alınmıştır.
 • Mann, J. (2004). Şahinlerin yükselişi: Bush’un savaş kabinesinin gerçek hikâyesi. (Çev. H. Köni), İstanbul: İlk Yayınları.
 • Mearshimer, J.(2005). Hans Morgenthau and the Iraq war: Realism versus neo-conservatism. Open Democracy Ltd. 22.12.2010 tarihinde http://mearsheimer.uchicago.edu/pdfs/A0037.pdf adresinden alınmıştır.
 • Mearshimer, J. J. ve Walt, S. M. (2007). İsrail lobisi ve Amerikan dış politikası. (Çev. E. Ocak), İstanbul: Profil Yayınları.
 • Mearshimer, J. J. ve Walt, S. M. (2009). İsrail lobisi ve Amerikan dış politikası. (Çev. H. Kösebalaban), İstanbul: Küre Yayınları.
 • Opensecrets. PAC Contributions to Federal Candidates. 19.11.2020 tarihinde https://www.opensecrets.org/political-action-committees-pacs/C00648501/candidate-recipients/2018 adresinden alınmıştır.
 • Paul, D, Paul, M. ve R. Anderson. (2009). Ethnic lobbies and US foreign policy. Atlanta: Lynne Rienner Publishers.
 • Petras.J. (2006). The power of Israel in the United States. Clarity Press.
 • Porter, K. (2011). U.S. foreign policy 101 17.11.2020 tarihinde https://www.thoughtco.com/foreign-policy-3310217 adresinden alınmıştır.
 • Rich, A. (2004). Think tanks, public policy and the politics of expertise. ABD: Cambridge University Press.
 • Saad, L. (2010). Support for Israel in U.S. at 63%, near record high. 11.12.2010 tarihinde http://www.gallup.com/poll/126155/support-israel-near-record-high.aspx adresinden alınmıştır.
 • Said, E. (2005). Oslo’dan Irak’a ve yol haritası. (Çev. M. Uyurkulak), İstanbul: Agora Kitaplığı.
 • Sniegoski, S. J.(2007). Neoconservatives, Israel, and 9/11: the origins of the U.S. war on Iraq. İçinde. D. L. O’Huallachain ve J. F. Sharpe (Ed.), Neo-Conned Again: Hypocrisy, Lawlesness, and the Rape of Iraq. (ss.81 -110). Virginia Norfolk: Light int The Darkness Publications.
 • Taube, M. (2000). There is more to a conservative than meets the eye. Calgary Herald. 19.11.2020 tarihinde https://vdare.com/articles/there-s-more-to-a-conservative-than-meets-the-eye adresinden alınmıştır.
 • Tanner, S. (2005). Bush’ların savaşları: Askeri liderler olarak bir baba ve oğlun portresi. (Çev. A.Doğancı), Ankara: Elips Kitap.
 • Tunç, H. (2004). Amerika’nın Irak savaşı. İstanbul: Harmoni Yayınevi
 • Uslaner, E. M. (2007). American interest in the balance? Do ethnic groups dominate foreign policy making? İçinde. Cigler. A.J.Loomıs ve Burdett A. (Ed.), Interest Group Politics (ss.301-321).Washington: CQ Press
 • Yılmaz, S. (2007). 21. yüzyılda güvenlik ve istihbarat. İstanbul: Milenyum Yayınları.
 • Yinon, O. (1982). A strategy for Israel in the nineteen eighties. (Çev. Shahak, I.), Kivunim. (14/5742), 19.11.2020 tarihinde https://www.voltairenet.org/article185957.html adresinden alınmıştır.
 • Yuravlivker, D. (2020). AIPAC: The perception of power and the power of perception. GVPT889m: US Foreign Policy in the Middle East. Prof. Telhami, University of Maryland.
 • ZOA.(2020). About US. 14.11.2020 tarihinde, https://zoa.org/about/ adresinden alınmıştır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal
Bölüm SAVSAD Savunma ve Savaş Araştırmaları Dergisi Aralık 2020
Yazarlar

Serkan YENAL Bu kişi benim
MSÜ KARA HARP OKULU DEKANLIĞI
0000-0002-8188-5095
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 31 Aralık 2020
Yayınlandığı Sayı Yıl 2020, Cilt 30, Sayı 2

Kaynak Göster

APA Yenal, S. (2020). İSRAİL LOBİCİLİK FAALİYETLERİNİN AMERİKA’DA GELİŞİMİ VE LOBİNİN 2003 IRAK SAVAŞINA ETKİSİ . SAVSAD Savunma ve Savaş Araştırmaları Dergisi , 30 (2) , 209-226 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/savsad/issue/59202/851086