BibTex RIS Kaynak Göster

Karapara Aklama Sorunuyla Mücadele: INTOSAI Çalışma Grubunun Faaliyetleri

Yıl 2010, Sayı: 78, 151 - 155, 01.09.2010

Öz

Genel olarak, “yasa dışı faaliyetlerden elde edilen gelir ve maddi menfaatlerin, yasalmış gibi gösterilerek ekonomik sisteme dahil edilmesi” şeklinde tanımlanan “karapara aklama” olgusu, küreselleşme sürecinin de etkisi ile uluslararası boyutu ön plana çıkan bir sorun haline gelmiştir. Teknolojideki baş döndürücü ilerleme ve sermaye hareketliliğinin önündeki engellerin kalkması sonucu, karaparanın ülkeler arasında transfer edilmesi yoluyla aklanması kolaylaşmıştır. Bu organize suç ile mücadelenin başarısı için de, uluslararası işbirliği ve kararlılık büyük önem kazanmaya başlamıştır. En önemli küresel tehdit olarak kabul edilen terörizmin temel finansman kaynağı, yasa dışı organize faaliyetlerle elde ettiği gelirler olduğundan; karapara aklama ile mücadele aynı zamanda terörizmle mücadele anlamını taşımaktadır

Toplam 0 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Presentation
Yazarlar

Harun Saki Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Eylül 2010
Yayımlandığı Sayı Yıl 2010 Sayı: 78

Kaynak Göster

APA Saki, H. (2010). Karapara Aklama Sorunuyla Mücadele: INTOSAI Çalışma Grubunun Faaliyetleri. Sayıştay Dergisi(78), 151-155.