PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Afet Yardımlarının Denetimi Ve Hesap Verilebilirliğinin Güçlendirilmesinde INTOSAI’nin Rolü

Yıl 2011, Sayı 83, 135 - 140, 01.12.2011

Öz

Uluslararası Yüksek Denetim Kurumları Örgütü INTOSAI , afet yardımları ve hazırlığının denetimi alanında rehberlerin ve iyi uygulamaların geliştirilmesi amacıyla 2005 yılında Afet Yardımlarının Denetimi ve Hesap Verme Sorumluluğu Çalışma Grubu’nu kurdu. Başlangıçta bir alt çalışma grubu olarak faaliyetlerini sürdüren, ancak ele alınan konunun insani boyutu ve önemi dikkate alınarak çalışma kapsamı genişletilerek ana çalışma gruplarından birisi haline getirilen bu Grubun çıktılarının, 2013 yılında yapılacak INTOSAI Kongresine kadar tamamlanarak Kongrenin onayına sunulması ve Uluslararası Yüksek Denetim Kurumları Standartları ISSAI çerçevesine eklenmesi planlanmaktadır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Meeting Notes
Yazarlar

Seher ÖZER Bu kişi benim
Tercüman, Sayıştay Başkanlığı

Yayımlanma Tarihi 1 Aralık 2011
Yayınlandığı Sayı Yıl 2011, Cilt , Sayı 83

Kaynak Göster

APA Özer, S. (2011). Afet Yardımlarının Denetimi Ve Hesap Verilebilirliğinin Güçlendirilmesinde INTOSAI’nin Rolü . Sayıştay Dergisi , (83) , 135-140 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/sayistay/issue/61538/919099