Yıl 2019, Cilt 3 , Sayı 1, Sayfalar 76 - 89 2019-06-30

Vatandaşlık Eğitimi Bağlamında Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin Sosyal Bilgiler Öğretimine Yansıması

Hakan AKDAĞ [1] , Seval KILIÇ [2]


Dünya tarihinde geçmişten günümüze meydana gelen olaylar ve özelde insanoğlu sürekli bir değişim geçirmiştir/geçirmektedir. Bu değişimler bireysel anlamda olabileceği gibi elbette siyasi ünite olarak devletlerin yönetim anlayışlarında da kendini göstermektedir. Yakın zamana kadar parlamenter sistem ile yönetilen Türkiye Cumhuriyeti 16 Nisan 2017 tarihinde yapılan halk oylaması sonucunda %51,18 oy oranı ile Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi halk tarafından kabul edilmiştir. Söz konusu bu yeni sistem ile şimdiye kadar yaşanılan ve hükümet modeli kaynaklı olan temel sorunların giderilmesi amaçlanmıştır. Devletin yürütme organı yeniden şekillendirilmiştir. Cumhurbaşkanı adaylığı ve seçimi, Cumhurbaşkanı’nın görev, yetki ve nitelikleri yeniden belirlenmiştir. Sosyal Bilgiler, sosyal bilimler olarak, vatandaşlık eğitimi kapsamında ve yansıtıcı düşünme bağlamında değerlendirilen bir alandır. Sosyal bilgiler dersi de kaynağını bu üç temel yapıya göre şekillendiren temel derslerden biridir. Vatandaşlık aktarımında önemli bir rolü olan Sosyal Bilgiler dersi, Türkiye Cumhuriyeti’nin yeni hükümet sisteminin öğrencilere aktarımı konusunda etkili olacağı söylenebilir. Bu çalışmada sosyal bilgiler dersi öğretim programları ve ders kitapları ile 8. sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersi öğretim programı ve ders kitabında Türkiye Cumhuriyeti’nin yeni hükümet sistemi olan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile ilgili kazanım, konu vb. bilgilerin incelenmesi amaçlanmıştır. Yöntem olarak nitel araştırma yöntemlerinden biri olan doküman analizi kullanılmıştır. İnceleme sonucunda sosyal bilgiler öğretim programları ve ders kitapları ile 8. sınıf T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük dersi öğretim programı ve ders kitabında Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine ilişkin kazanım ve verilen bilgilerin yeterli olmadığı dikkat çekmiştir. Bu bağlamda Türkiye Cumhuriyeti’nin siyasal olarak girdiği yeni dönemi ifade eden Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin sosyal bilgiler öğretim programları ve ders kitapları ile 8. sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersi öğretim programı ve ders kitabında yer alması gerektiği önerilerinde bulunulmuştur.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, Sosyal Bilgiler, Vatandaşlık Eğitimi, Doküman Analizi
 • Akçakaya, M., Özdemir, A. (2018). Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ve Siyasal İstikrar. Üçüncü Sektör Sosyal Ekonomi Dergisi. Cilt:53. Sayı:3. Sayfa:922-944.
 • Bilir, F. (2017). Türkiye’ye Özgü Yeni Bir Hükümet Modeli: Cumhurbaşkanlığı hükümet Sistemi. Yeni Türkiye Dergisi. Sayı:94. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi Özel Sayısı. Sayfa:252.
 • Çolak, Ç., D., Uzun, A. (2017). Türkiye Siyasal Hayatında Başkanlık Sistemini Gündeme Getiren Liderler: Türkeş, Demirel, Özal ve Erdoğan. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi. Cilt:10. Sayı:50. Sayfa:196-214.
 • Osmanoğlu, A., E. (2019). Öteki Devletler ve Milletler: Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Analizi. Kastamonu Eğitim Dergisi. Cilt:27. Sayı:2. Sayfa:577-587.
 • Öztürk, C. (2011). Sosyal Bilgiler: Toplumsal Yaşama Disiplinlerarası Bir Bakış. Cemil Öztürk (Editör): Sosyal Bilgiler Öğretimi Demokratik Vatandaşlık Eğitimi. Ankara: Pegem Akademi.
 • Tay, B. (2010). Sosyal Bilgiler Öğretiminin Dünü, Bugünü ve Yarını. Refik Turan, Kadir Ulusoy (Editörler): Sosyal Bilgilerin Temelleri. Ankara: Maya Akademi.
 • T. C. Millî Eğitim Bakanlığı (2018a). İlkokul 4. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı (1. Baskı). Ankara: Tuna Matbaacılık AŞ.
 • T. C. Millî Eğitim Bakanlığı (2018b). Ortaokul ve İmam Hatip Ortaokulu 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı (1. Baskı). Ankara: Feryal Matbaası.
 • T. C. Millî Eğitim Bakanlığı (2018c). Ortaokul ve İmam Hatip Ortaokulu 6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı (1. Baskı). İstanbul: Netbil Basım ve Yayıncılık.
 • T.C. Millî Eğitim Bakanlığı (2018d). Ortaokul ve İmam Hatip Ortaokulu 7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı (1. Baskı). Ankara: MEB Devlet Kitapları.
 • T.C. Millî Eğitim Bakanlığı (2018e). Ortaokul ve İmam Hatip Ortaokulu Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük (1. Baskı). İzmir: Çağlayan Matbaası.
 • T.C. Millî Eğitim Bakanlığı (2018f). Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programı (İlkokul ve Ortaokul 4, 5, 6 ve 7. Sınıflar). Ankara: MEB Yayınları. Sayfa: 14-25.
 • T.C. Millî Eğitim Bakanlığı (2018g). Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Dersi Öğretim Programı (Ortaokul 8. Sınıf). Ankara: MEB Yayınları. Sayfa: 11-14.
 • T.C. Yüksek Seçim Kurulu: Seçim Arşivi, (2019 Şubat 24). www.ysk.gov.tr : http://www.ysk.gov.tr/tr/16-nisan-2017-anayasa-degisikligi-halkoylamasi/5002 adresinden alındı.
 • T.C. Yüksek Seçim Kurulu: Seçim Arşivi, (2019 Şubat 24). www.ysk.gov.tr : http://www.ysk.gov.tr/doc/dosyalar/docs/24Haziran2018/KesinSecimSonuclari/2018CB-416D.pdf adresinden alındı.
 • Turan, M., A. (2018). Türkiye’nin Yeni Yönetim Düzeni: Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi. Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi. Cilt:7. Sayı:3. Sayfa:42-91.
 • Turgut, Y. (2011). Verilerin Kaydedilmesi, Analizi, Yorumlanması: Nicel ve Nitel. Abdurrahman Tanrıöğen (Editör): Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Türkiye Büyük Millet Meclisi Kanunlar ve Kararlar Başkanlığı. (2018). Yeni Sisteme Göre Yasama El Kitabı. Ankara: TBMM Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı Basımevi.
 • Yolcu, T., Sezgin, A., A. (2018). Türkiye’de Siyasal Sistem Tartışmalarında Halkın Bilinç Düzeyi: Google Türkiye Aramaları Üzerine Bir İnceleme. PESA Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi. Cilt:4. Sayı:1. Sayfa: 148-180.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yazar: Hakan AKDAĞ
Kurum: MERSİN ÜNİVERSİTESİ

Orcid: 0000-0002-0532-3883
Yazar: Seval KILIÇ (Sorumlu Yazar)
Kurum: Mersin Üniversitesi
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 30 Haziran 2019

Bibtex @araştırma makalesi { sbyy578135, journal = {Uluslararası Sosyal Bilgilerde Yeni Yaklaşımlar Dergisi}, issn = {2618-5725}, address = {Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sosyal Bilimler Ve Türkçe Eğitimi Bölümü Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalı, MERSİN}, publisher = {Hakan AKDAĞ}, year = {2019}, volume = {3}, pages = {76 - 89}, doi = {}, title = {Vatandaşlık Eğitimi Bağlamında Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin Sosyal Bilgiler Öğretimine Yansıması}, key = {cite}, author = {Akdağ, Hakan and Kılıç, Seval} }
APA Akdağ, H , Kılıç, S . (2019). Vatandaşlık Eğitimi Bağlamında Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin Sosyal Bilgiler Öğretimine Yansıması . Uluslararası Sosyal Bilgilerde Yeni Yaklaşımlar Dergisi , 3 (1) , 76-89 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/sbyy/issue/46969/578135
MLA Akdağ, H , Kılıç, S . "Vatandaşlık Eğitimi Bağlamında Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin Sosyal Bilgiler Öğretimine Yansıması" . Uluslararası Sosyal Bilgilerde Yeni Yaklaşımlar Dergisi 3 (2019 ): 76-89 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/sbyy/issue/46969/578135>
Chicago Akdağ, H , Kılıç, S . "Vatandaşlık Eğitimi Bağlamında Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin Sosyal Bilgiler Öğretimine Yansıması". Uluslararası Sosyal Bilgilerde Yeni Yaklaşımlar Dergisi 3 (2019 ): 76-89
RIS TY - JOUR T1 - Vatandaşlık Eğitimi Bağlamında Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin Sosyal Bilgiler Öğretimine Yansıması AU - Hakan Akdağ , Seval Kılıç Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Uluslararası Sosyal Bilgilerde Yeni Yaklaşımlar Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 76 EP - 89 VL - 3 IS - 1 SN - 2618-5725- M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Uluslararası Sosyal Bilgilerde Yeni Yaklaşımlar Dergisi Vatandaşlık Eğitimi Bağlamında Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin Sosyal Bilgiler Öğretimine Yansıması %A Hakan Akdağ , Seval Kılıç %T Vatandaşlık Eğitimi Bağlamında Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin Sosyal Bilgiler Öğretimine Yansıması %D 2019 %J Uluslararası Sosyal Bilgilerde Yeni Yaklaşımlar Dergisi %P 2618-5725- %V 3 %N 1 %R %U
ISNAD Akdağ, Hakan , Kılıç, Seval . "Vatandaşlık Eğitimi Bağlamında Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin Sosyal Bilgiler Öğretimine Yansıması". Uluslararası Sosyal Bilgilerde Yeni Yaklaşımlar Dergisi 3 / 1 (Haziran 2019): 76-89 .
AMA Akdağ H , Kılıç S . Vatandaşlık Eğitimi Bağlamında Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin Sosyal Bilgiler Öğretimine Yansıması. IJONASS. 2019; 3(1): 76-89.
Vancouver Akdağ H , Kılıç S . Vatandaşlık Eğitimi Bağlamında Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin Sosyal Bilgiler Öğretimine Yansıması. Uluslararası Sosyal Bilgilerde Yeni Yaklaşımlar Dergisi. 2019; 3(1): 76-89.
IEEE H. Akdağ ve S. Kılıç , "Vatandaşlık Eğitimi Bağlamında Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin Sosyal Bilgiler Öğretimine Yansıması", Uluslararası Sosyal Bilgilerde Yeni Yaklaşımlar Dergisi, c. 3, sayı. 1, ss. 76-89, Haz. 2019