Yıl 2020, Cilt 4 , Sayı 2, Sayfalar 322 - 334 2020-12-31

Timurlularda Yapılan Evlilikler ve Kurulan İttifaklar
Marriages in The Timurid and Alliances Founded

Tuba TOMBULOĞLU [1]


Tarih boyunca hükümetler ve yöneticiler her zaman ataerkilliklerini ve egemenliklerini pekiştirmek ve sürdürmek için çabalamışlardır ve her zaman çeşitli önlemler almaya çalışmışlardır. Hükümdarlar siyasi egemenliğini sürdürmek için evliliklerin bir araç olarak kullanıldığı çeşitli ve zekice strateji ve politikalar geliştirmişlerdir. Aile içi ve aile dışındaki siyasi evlilikler, siyasi uyum ve bütünleşmede kullanılan en etkili araçlar arasındaydı. Timurlular, Akkoyunlular ve Karakoyunlular döneminde söz konusu amaçlarla dinsel farklılıklara rağmen, aile bağlantılarının nedenlerini ve sonuçlarını analiz etmenin Timurlu Devletinin tarihsel döneminin olaylarına ışık tutmaya yardımcı olacağı kanaatindeyiz. Bazen bu evliliklerde amaçlanan hedeflere ulaşılamadığını ve planlardan birinin yıkılmasına yol açtığını belirtmek gerekmektedir. Çünkü evlilikler, çiftin psikolojik kriterlerine bakılmaksızın ve sadece iki hükümetin veya ailenin politik ve ekonomik çıkarlarına dayalı olarak gerçekleşmektedir. Bu dönem hükümetlerinin ilişkilerini siyasi evlilikler çerçevesinde inceleyerek, iniş çıkışlarını ve Timurlu Devletinin oluşması için uygun bir platformun nasıl oluştuğunu incelemeye çalışacağız.
Throughout history, governments and rulers have always strived to consolidate and maintain their patriarchy and sovereignty, and have always tried to take various measures. Monarchs developed various and clever strategies and policies in which marriages were used as a tool to maintain their political rule. Political marriages within and outside the family were among the most effective tools used in political cohesion and integration. We are of the opinion that analyzing the causes and consequences of family connections will help shed light on the events of the historical period of the Timurid State, despite the religious differences in the times of the Timurids, Akkoyunlular and Karakoyunlu. It should be noted that sometimes the goals aimed in these marriages were not achieved and caused the destruction of one of the plans. Because marriages take place regardless of the couple's psychological criteria and based solely on the political and economic interests of the two governments or families. By examining the relations of the governments of this period within the framework of political marriages, we will try to examine their ups and downs and how a suitable platform was formed for the formation of the Timurid State.
 • Alan, Hayrunnisa, Bozkırdan Cennet Bahçesine Timurlular, Ötüken Yayınları, İstanbul 2007.
 • Aka, i. (1999). "Timurlularda Hâkimiyet Anlayışı". Türk Kültürü, 37(430), 84-85.
 • Aka, İsmail, Timur ve Devleti, TTK Yayınları, Ankara 1991.
 • Aubin, Jean, Comment Tamerlan Prenait Les Villes, Studia İslamica, 19, 1963, s.83-122.
 • Barthold, Vasiliy Vladimiroviç, Uluğ Beg ve Zamanı, Trc. İsmail Aka, Ankara: Türk Tarih Kurumu Yayınları, 2015.
 • Crone, Patricia, Pre-Indistrıal Societies, Balckwell, 1994.
 • Hafız-ı Abru, Cinq Opuscules de Hafız-ı Abru, ed. F. Tauer, Ceskoslovenska Akademıe Ved, Prague 1959.
 • İbni Arabşah, Acaibu’l Makdur, Selenge Yayınları, İstanbul 2012.
 • Manz, Beatrice Forbes, Timurlu İran’ında İktidar, Siyaset ve Din, Türkiye İş Bankası Yayınları,2013.
 • Manz, Beatrice Forbes, Timurlenk Bozkırların Son Göçebe Fatihi, Kitap Yayınevi, 2006.
 • Muizzü’l Ensab fi Şecereti’l-ensab, (Anonim), Paris: Bibliotheque Nationale, MS 67.
 • Mukaddesi, Ahsenü’t-Takasim, Selenge Yayınları, İstanbul 2015.
 • Nizâmeddin-i Şâmî, Zafernâme, Trc. Necati Lugal. TTK, Ankara 1987.
 • Salih Soslu, Kapadokia Krallığı’nda Siyasi Evlilikler ve Kurulan İttifaklar, TAD, 36/61, 2017, s.9-29.
 • Ruy Gonzales de Clavijo, Anadolu Orta Asya ve Timur, Trc. Ömer Rıza Doğrul, Köprü Yayınları, İstanbul 2016.
 • Sopreni, Boroomand, Nasrullah Poormohammadi Amlashi, Bakır-Ali Adelfer, Muhsin Behramnejad, “İzdvacha-yı Siyasî: ez Ameden Timiruyan ta Zuhur-u Safeviyan (İlletha ve Peyamedha)”, Fasılname-i Peşohişha-yi Tarihi, İsfehan 2018, s.120-140.
 • Şerefeddin Ali-i Yezdî. Zafernâme, Trc. D. Ahsen Batur, Selenge Yayınları, İstanbul 2013.
 • Togan, A. Zeki Velidi “Emir Timur’un Soyuna Dair Bir Araştırma”, İstanbul Üniversitesi Tarih Dergisi, Sayı 26, İstanbul 1972, s.75-84.
 • Togan, Nazmiye, “Temür Zamanında Aristokrat Türk Kadını”, İslâm Tetkikleri Enstitüsü Dergisi 5/1-4,1973, s. 3-14.
 • Yüksel, Musa Şamil. “Meşruiyet Kaynağı Olarak Timurlu Kadını”. Ekev Akademi Dergisi 14/45 Güz 2010: 237-246.
 • Yüksel, Musa Şamil, “Timurlularda Kadın”, Ortaçağda Kadın, Ed. Altan Çetin, Lotus Yayınevi, Ankara 2011, s. 569-592.
 • Yüksel, Musa Şamil, “Türk Kültüründe “Levirat” ve Timurlularda”,Turkish Studies International Periodical for the Languages, 5/3, 2010, s.2028-2058.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0001-8061-4480
Yazar: Tuba TOMBULOĞLU (Sorumlu Yazar)
Kurum: MERSİN ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ, TÜRKÇE VE SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ, SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ ANABİLİM DALI
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 31 Aralık 2020

Bibtex @araştırma makalesi { sbyy838178, journal = {Uluslararası Sosyal Bilgilerde Yeni Yaklaşımlar Dergisi}, issn = {2618-5725}, address = {Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sosyal Bilimler Ve Türkçe Eğitimi Bölümü Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalı, MERSİN}, publisher = {Hakan AKDAĞ}, year = {2020}, volume = {4}, pages = {322 - 334}, doi = {10.38015/sbyy.838178}, title = {Timurlularda Yapılan Evlilikler ve Kurulan İttifaklar}, key = {cite}, author = {Tombuloğlu, Tuba} }
APA Tombuloğlu, T . (2020). Timurlularda Yapılan Evlilikler ve Kurulan İttifaklar . Uluslararası Sosyal Bilgilerde Yeni Yaklaşımlar Dergisi , 4 (2) , 322-334 . DOI: 10.38015/sbyy.838178
MLA Tombuloğlu, T . "Timurlularda Yapılan Evlilikler ve Kurulan İttifaklar" . Uluslararası Sosyal Bilgilerde Yeni Yaklaşımlar Dergisi 4 (2020 ): 322-334 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/sbyy/issue/59199/838178>
Chicago Tombuloğlu, T . "Timurlularda Yapılan Evlilikler ve Kurulan İttifaklar". Uluslararası Sosyal Bilgilerde Yeni Yaklaşımlar Dergisi 4 (2020 ): 322-334
RIS TY - JOUR T1 - Timurlularda Yapılan Evlilikler ve Kurulan İttifaklar AU - Tuba Tombuloğlu Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.38015/sbyy.838178 DO - 10.38015/sbyy.838178 T2 - Uluslararası Sosyal Bilgilerde Yeni Yaklaşımlar Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 322 EP - 334 VL - 4 IS - 2 SN - 2618-5725- M3 - doi: 10.38015/sbyy.838178 UR - https://doi.org/10.38015/sbyy.838178 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Uluslararası Sosyal Bilgilerde Yeni Yaklaşımlar Dergisi Timurlularda Yapılan Evlilikler ve Kurulan İttifaklar %A Tuba Tombuloğlu %T Timurlularda Yapılan Evlilikler ve Kurulan İttifaklar %D 2020 %J Uluslararası Sosyal Bilgilerde Yeni Yaklaşımlar Dergisi %P 2618-5725- %V 4 %N 2 %R doi: 10.38015/sbyy.838178 %U 10.38015/sbyy.838178
ISNAD Tombuloğlu, Tuba . "Timurlularda Yapılan Evlilikler ve Kurulan İttifaklar". Uluslararası Sosyal Bilgilerde Yeni Yaklaşımlar Dergisi 4 / 2 (Aralık 2020): 322-334 . https://doi.org/10.38015/sbyy.838178
AMA Tombuloğlu T . Timurlularda Yapılan Evlilikler ve Kurulan İttifaklar. IJONASS. 2020; 4(2): 322-334.
Vancouver Tombuloğlu T . Timurlularda Yapılan Evlilikler ve Kurulan İttifaklar. Uluslararası Sosyal Bilgilerde Yeni Yaklaşımlar Dergisi. 2020; 4(2): 322-334.
IEEE T. Tombuloğlu , "Timurlularda Yapılan Evlilikler ve Kurulan İttifaklar", Uluslararası Sosyal Bilgilerde Yeni Yaklaşımlar Dergisi, c. 4, sayı. 2, ss. 322-334, Ara. 2021, doi:10.38015/sbyy.838178