Yıl 2020, Cilt 4 , Sayı 1, Sayfalar 62 - 68 2020-06-01

Covıd-19’un Sosyo-Ekonomik Yönden Dezavantajlı Gruplar Üzerindeki Etkileri: Sosyal Hizmet Bakış Açısından Bir Değerlendirme
Impact of Covid-19 on Social-Economically Disadvantaged Groups: An Assessment From Social Work Perspective

Mehmet BİRİNCİ [1] , Tunahan BULUT [2]


COVID-19, küresel salgın veya pandemi olarak ifade edilen süreçle birlikte dünyada pek çok şeyin eskisi gibi olmayacağı ileri sürülmektedir. İçinde bulunduğumuz dönemde bunun işaretlerini de görmek mümkündür. Bu çalışmada ise konu sosyal hizmet penceresinden ele alınmıştır. Ülkemizde ve dünyada sosyal hizmete gereksinim duyan ve özel olarak korunması gereken dezavantajlı kesimlerin sayısı oldukça yüksek bir seviyedeyken, salgınla birlikte bu sayının katlanarak artma tehlikesi bulunmaktadır. Çalışmada sosyal hizmete artan ihtiyacın önemine ek olarak, çeşitli ülkelerin salgın sürecinde aldıkları önlemler sosyal hizmet bakış açısıyla ele alınmaya çalışılmıştır. Durum böyle olunca şu soruları sormak mümkün müdür? “Sosyal hizmet mesleği ve disiplini açısından COVID-19 bir dönüm noktası olabilir mi? Bu salgınla birlikte sosyal hizmet mesleği süratle öne çıkarılabilir mi? Sosyal hizmet, sosyal adalet şemsiyesi altında bir fark yaratabilir mi?” gibi sorulara cevap aranmaya çalışılmıştır. 

It is expected that many things in the world will be changed after global pandemic, COVID-19. Even in a few months after pandemic, it is possible to observe initial signs of this expected change. This study examines possible impact of COVID-19 on disadvantaged groups from social work perspective. While the number of disadvantaged people, who needs special protection and care, is growing both in Turkey and World, we are facing with the risk of an increase in these numbers exponentially after pandemic. In addition to increasing importance and need of social work, different applications during the pandemic from all over the world are examined from social work perspective. Under these circumstances, this study is trying to answer following questions to understand the role of social work in times of pandemic: Could COVID-19 be a turning point in terms of social work discipline and profession? After these global outbreak, could social work profession become more important than it is?, Can social work profession make a difference under the umbrella of social justice?

 • Australian Bureau of Statistics. (2020, 05 01). Household Impacts of COVID-19 Survey. Australian Bureau of Statistics: https://www.abs.gov.au/ausstats/abs%40.nsf/mediareleasesbyCatalogue/DB259787916733E4CA25855B0003B21C?OpenDocument adresinden alındı.
 • Berg-Weger, M., ve Morley, J. E. (2020). Loneliness and Social Isolation in Older Adults During the Covid-19 Pandemic: Implications for Gerontological Social Work. The Journal of Nutrition Health and Aging, 24(3). doi:10.1007/s12603-020-1366-8
 • Birinci, M. (2018). Sosyal Hizmet Örgütleri ve Yenilikçi Yaklaşımların Önemi Üzerine Bir Değerlendirme. Sosyal Çalışma Dergisi, 2(2), 43-62. https://dergipark.org.tr/tr/pub/scd/issue/40790/484845 adresinden alındı.
 • Bundesministerium für Arbeit und Soziales. (2020, 05 07). Informationen des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales. BMAS: https://www.bmas.de/DE/Schwerpunkte/Informationen-Corona/informationen-corona.html adresinden alındı.
 • Citizens Information Board. (2020, 05 07). Social welfare payments and COVID-19 (coronavirus). Citizens Information: https://www.citizensinformation.ie/en/social_welfare/covid19_and_social_welfare.html#l01d72 adresinden alındı. Department of Employment Affairs and Social Protection. (2020, 05 07). MyWelfare. COVID-19 Services: https://services.mywelfare.ie/en/topics/covid-19-payments/ adresinden alındı.
 • Department of Social Services. (2020, 05 07). Coronavirus (COVID-19) information and support. Department of Social Services, Australian Government: https://www.dss.gov.au/about-the-department/coronavirus-covid-19-information-and-support#eme adresinden alındı.
 • Duyan, V. (2003). Sosyal Hizmetin İşlev ve Rolleri. Toplum ve Sosyal Hizmet, 14(2), 1-22. https://dergipark.org.tr/en/pub/tsh/issue/48438/613598 adresinden alındı.
 • Es, M., ve Menteşe, B. (2018). Yerel Yönetimlerde Dezavantajlı Gruplara Yönelik Uygulanan Sosyal Politikalar: Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Örneği. Hak İş Uluslararası Emek ve Toplum Dergisi, 7(19), 525 - 551. doi:10.31199/hakisderg.403146
 • Euler Hermes. (2020, 05 07). COVID-19: Quarantined economics. Economic Research. France: Euler Hermes. 04 26, 2020 tarihinde https://www.eulerhermes.com/en_global/economic-research/insights/covid-19-quarantined-economics.html adresinden alındı.
 • Hürriyet Gazetesi. (2020, 05 07). Dünya genelinde koronavirüs aile içi şiddeti artırdı. https://www.hurriyet.com.tr/aile/ebeveyn/saglik/dunya-genelinde-koronavirus-aile-ici-siddeti-artirdi-41493141 adresinden alındı.
 • IFSW. (2020, 04 26). Updated Information On IFSW and COVID-19. International Federation of Social Workers: https://www.ifsw.org/updated-information-on-ifsw-and-the-covid-19-virus/ adresinden alındı.
 • Mayer, S. E. (2003). What is a “Disadvantaged Group?”. Effective Communities Project.
 • Newstalk. (2020, 04 29). Over 700,000 people now depending on social welfare payments. Newstalk: https://www.newstalk.com/news/700000-people-now-depending-social-welfare-payments-995783 adresinden alındı.
 • NTV. (2020, 05 07). "Corona virüs" günlerinde asayiş suçları azaldı aile içi şiddet arttı. NTV: https://www.ntv.com.tr/turkiye/corona-virus-gunlerinde-asayis-suclari-azaldi-aile-ici-siddet-artti,MuEzw1Bc_Euewp4cGr6rhQ adresinden alındı.
 • Reuters. (2020, 05 01). One in three Australians financially worse off due to pandemic: ABS survey. Reuters: https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-australia-economy/one-in-three-australians-financially-worse-off-due-to-pandemic-abs-survey-idUSKBN22D4G3 adresinden alındı.
 • Sabah Gazetesi. (2020, 05 07). Bakan Albayrak açıkladı: Destek tutarı 200 milyar liraya ulaştı. Sabah Gazetesi: https://www.sabah.com.tr/apara/haberler/2020/04/25/bakan-albayrak-video-ile-duyurdu adresinden alındı.
 • Sözcü Gazetesi. (2020, 05 07). Covid-19 İstanbul Sözleşmesi’ne aykırı hareketleri artırdı! Sözcü Gazetesi: https://www.sozcu.com.tr/2020/dunya/covid-19-istanbul-sozlesmesine-aykiri-hareketleri-artirdi-5795747/ adresinden alındı.
 • T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı. (2020, 05 01). 2 Milyon 111 Bin Haneye 1.000'er TL Nakdi Desteğin Ödeme Tarihleri Açıklandı. T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı: https://www.ailevecalisma.gov.tr/tr-tr/duyurular/2-milyon-111-bin-haneye-1-000-er-tl-nakdi-destegin-odeme-tarihleri-aciklandi/ adresinden alındı.
 • T.C. Sağlık Bakanlığı. (2020, 05 07). T.C. Sağlık Bakanlığı Korona Tablosu. https://covid19.saglik.gov.tr/ adresinden alındı.
 • Toklucu, D., ve Baygeldi, M. (2020, 03 29). 5 Soru: Koronavirüs Salgınının Ardından Sosyal Politikalar Alanında Neler Yapıldı? SETA, Siyaset Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı: https://www.setav.org/5-soru-koronavirus-salgininin-ardindan-sosyal-politikalar-alaninda-neler-yapildi/ adresinden alındı.
 • Uğraş Dikmen, A., Kına, H. M., Özkan, S., ve İlhan, M. N. (2020). COVID-19 Epidemiyolojisi: Pandemiden Ne Ögrendik. Biyoteknolojik ve Stratejik Sağlık Araştırmaları Dergisi, 30. doi:10.34084/bshr.715153
 • Walter-McCabe, H. A. (2020). Coronavirus Pandemic Calls for an Immediate Social Work Response. Social Work in Public Health, 69-72. doi:10.1080/19371918.2020.1751533
 • WHO. (2020). Coronavirus disease 2019 (COVID-19). Switzerland: World Health Organization. https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports/ adresinden alındı.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal Çalışma
Bölüm Derleme Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0001-5639-4799
Yazar: Mehmet BİRİNCİ
Kurum: İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0001-8590-0275
Yazar: Tunahan BULUT (Sorumlu Yazar)
Kurum: İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Haziran 2020

APA Birinci, M , Bulut, T . (2020). Covıd-19’un Sosyo-Ekonomik Yönden Dezavantajlı Gruplar Üzerindeki Etkileri: Sosyal Hizmet Bakış Açısından Bir Değerlendirme . Sosyal Çalışma Dergisi , 4 (1) , 62-68 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/scd/issue/54484/733978