Sanat ve Edebiyat
BibTex RIS Kaynak Göster

THE EQUIVALENT OF PERSONA AND SHADOW ON ALAN STRANG IN EQUUS

Yıl 2018, , 252 - 263, 30.12.2018
https://doi.org/10.21602/sduarte.465484

Öz

Original
scientific contributions of Carl Gustav Jung, a psychophysiologist, such as
psychological typing, theory of complexes and word association test are still
present in the current psychology and psychiatry. Jung calls the legacy which
continues to exist from the past to the present and is present in the
collective unconscious of each human being archetype. He emphasizes that
everybody inherits this legacy which can be considered as the first model.
Persona and Shadow are among the most important archetypes in Carl Gustav
Jung's collective unconscious theory. While persona is defined as a mask worn
by the person towards the outside world, shadow is defined as the first self
which is suppressed outside consciousness because it is not welcomed by human,
society and civilization. This article will primarily attempt to define Jung's
persona and shadow archetypes, then to interpret the relationship between these
archetypes and Alan Strang, Kuheylan's main character.

Kaynakça

 • Ayten, A. (2006). Psikoloji ve Din, Psikologların Din ve Tanrı Görüşleri, İstanbul
 • Bennet, E. (2006). Jung Aslında Ne Dedi? İstanbul: Say Yayınları.
 • Kısa, C. (2005). Carl Gustav Jung’da Din ve Bireyleşme Süreci, İzmir.
 • Fordham, F. (1996). Jung Psikolojisi. İstanbul: Say Yayınları.
 • Indrick, W. (2011). Senaryo Yazarları İçin Psikoloji. Agora Kitaplığı.
 • İnal, B. (2012). Yaratıcılık, Yıkıcılık ve Tutku: Peter Shaffer’ın “Equus (Küheylan)” Adlı Oyununda Psikanalist ve Arketip Yaklaşımlar. PiVOLKA, Eylül 2012, Sayı: 23, Yıl: 7
 • Jung, C. G. (2015-1). Anılar, Düşler, Düşünceler. Can Yayınları.
 • Jung, C. G. (2015-3). Dört Arketip. Say Yayınları.
 • Jung, C. G. (2013). İnsan Ruhuna Yöneliş. İstanbul: Say Yayınları.
 • Jung, C. G. (2015-2). İnsan ve Sembolleri . Kabalcı Yayıncılık.
 • Jung, C. G. (1970). The Collected Works of C. G. Jung, Volume 10. Princeton University Press.
 • Knapp, B. L. (1980). Theatre and alchemy. Detroit: Wayne State University Press.
 • Serrican, E. (2015). Carl Gustav Jung’un analitik psikoloji kuramındaki arketip kavramının. International Journal of Social Sciences and Education Research , 1208.
 • Shaffer, P. (1975). Küheylan. Çev: Sevgi Sanlı
 • Snowden, R. (2011). Jung Kilit Fikirler. İstanbul: Optimist Yayınları.

Küheylan Oyununda Persona ve Gölgenin Alan Strang Üzerindeki Karşılığı

Yıl 2018, , 252 - 263, 30.12.2018
https://doi.org/10.21602/sduarte.465484

Öz

Tıp
ve psikiyatri kökenli bir ruh çözümlemecisi olan Carl Gustav Jung'un,
psikolojik tiplemeler, kompleksler teorisi ve sözcük çağrışım testi gibi özgün
bilimsel katkıları günümüz psikolojisi ve psikiyatrisi içinde hâlâ yerini
korumaktadır. Jung, geçmişten günümüze varlığını sürdüren ve her insanın kendi
tabiriyle kolektif bilinçdışında yatan mirasa arketip adını verir. İlk örnek,
ilk model olarak görülebilecek bu mirası herkesin taşıdığını vurgular. Persona
ve Gölge, Carl Gustav Jung’un kolektif/ortak bilinç dışı kuramında yer alan
önemli arketipler arasındadır. Persona; kişinin dış dünyaya karşı taktığı maske
olarak tanımlanırken, gölge; insan, toplum ve medeniyet tarafından hoş
karşılanmadığı için bilinç dışına bastırılan ilk benlik olarak tanımlanır. Bu makale
öncelikle Jung’un persona ve gölge arketiplerini tanımlamaya, daha sonra bu
arketiplerin Küheylan’ın başkarakteri Alan Strang ile olan ilişkisini
anlamlandırmaya çalışacaktır.

Kaynakça

 • Ayten, A. (2006). Psikoloji ve Din, Psikologların Din ve Tanrı Görüşleri, İstanbul
 • Bennet, E. (2006). Jung Aslında Ne Dedi? İstanbul: Say Yayınları.
 • Kısa, C. (2005). Carl Gustav Jung’da Din ve Bireyleşme Süreci, İzmir.
 • Fordham, F. (1996). Jung Psikolojisi. İstanbul: Say Yayınları.
 • Indrick, W. (2011). Senaryo Yazarları İçin Psikoloji. Agora Kitaplığı.
 • İnal, B. (2012). Yaratıcılık, Yıkıcılık ve Tutku: Peter Shaffer’ın “Equus (Küheylan)” Adlı Oyununda Psikanalist ve Arketip Yaklaşımlar. PiVOLKA, Eylül 2012, Sayı: 23, Yıl: 7
 • Jung, C. G. (2015-1). Anılar, Düşler, Düşünceler. Can Yayınları.
 • Jung, C. G. (2015-3). Dört Arketip. Say Yayınları.
 • Jung, C. G. (2013). İnsan Ruhuna Yöneliş. İstanbul: Say Yayınları.
 • Jung, C. G. (2015-2). İnsan ve Sembolleri . Kabalcı Yayıncılık.
 • Jung, C. G. (1970). The Collected Works of C. G. Jung, Volume 10. Princeton University Press.
 • Knapp, B. L. (1980). Theatre and alchemy. Detroit: Wayne State University Press.
 • Serrican, E. (2015). Carl Gustav Jung’un analitik psikoloji kuramındaki arketip kavramının. International Journal of Social Sciences and Education Research , 1208.
 • Shaffer, P. (1975). Küheylan. Çev: Sevgi Sanlı
 • Snowden, R. (2011). Jung Kilit Fikirler. İstanbul: Optimist Yayınları.
Toplam 15 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yiğit Kocabıyık 0000-0001-7390-6370

Yayımlanma Tarihi 30 Aralık 2018
Gönderilme Tarihi 28 Eylül 2018
Kabul Tarihi 19 Aralık 2018
Yayımlandığı Sayı Yıl 2018

Kaynak Göster

APA Kocabıyık, Y. (2018). Küheylan Oyununda Persona ve Gölgenin Alan Strang Üzerindeki Karşılığı. Art-E Sanat Dergisi, 11(22), 252-263. https://doi.org/10.21602/sduarte.465484
AMA Kocabıyık Y. Küheylan Oyununda Persona ve Gölgenin Alan Strang Üzerindeki Karşılığı. Art-e. Aralık 2018;11(22):252-263. doi:10.21602/sduarte.465484
Chicago Kocabıyık, Yiğit. “Küheylan Oyununda Persona Ve Gölgenin Alan Strang Üzerindeki Karşılığı”. Art-E Sanat Dergisi 11, sy. 22 (Aralık 2018): 252-63. https://doi.org/10.21602/sduarte.465484.
EndNote Kocabıyık Y (01 Aralık 2018) Küheylan Oyununda Persona ve Gölgenin Alan Strang Üzerindeki Karşılığı. Art-e Sanat Dergisi 11 22 252–263.
IEEE Y. Kocabıyık, “Küheylan Oyununda Persona ve Gölgenin Alan Strang Üzerindeki Karşılığı”, Art-e, c. 11, sy. 22, ss. 252–263, 2018, doi: 10.21602/sduarte.465484.
ISNAD Kocabıyık, Yiğit. “Küheylan Oyununda Persona Ve Gölgenin Alan Strang Üzerindeki Karşılığı”. Art-e Sanat Dergisi 11/22 (Aralık 2018), 252-263. https://doi.org/10.21602/sduarte.465484.
JAMA Kocabıyık Y. Küheylan Oyununda Persona ve Gölgenin Alan Strang Üzerindeki Karşılığı. Art-e. 2018;11:252–263.
MLA Kocabıyık, Yiğit. “Küheylan Oyununda Persona Ve Gölgenin Alan Strang Üzerindeki Karşılığı”. Art-E Sanat Dergisi, c. 11, sy. 22, 2018, ss. 252-63, doi:10.21602/sduarte.465484.
Vancouver Kocabıyık Y. Küheylan Oyununda Persona ve Gölgenin Alan Strang Üzerindeki Karşılığı. Art-e. 2018;11(22):252-63.
Art-e 12/1/2011 yılından sonraki sayıları tam metin olarak, 12/1/2008 yılından sonraki sayıları ise indeks olarak EBSCO'da Art Source isimli veri tabanında yer almaktadır.