Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Clothings of The Ottoman Greek Women in Konya and Sille Before Greek -Turkish Population Exchange

Yıl 2019, Cilt: 12 Sayı: 24, 507 - 523, 31.12.2019
https://doi.org/10.21602/sduarte.644035

Öz
Abstract

It
is known that Greeks were the most populous minority group who lived in the
Ottoman Empire. Greek groups were located in different parts of Anatolia and
Thrace in this period. It is mentioned in the historical sources that Konya
also was one of the regions which was populated with Greek groups. This study
was designed to shed light on the historical past and to reflect the clothing
characteristics of a minority group that lived within the Ottoman Empire. It is
also aimed to analyze the clothings of the Greek female immigrants who
immigrated to Greece from Konya which was an important province in the Ottoman
Empire during the “Greek-Turkish Population Exchange”. In accordance with this
purpose, two pieces of traditional indoor clothings used for special days
belonging to Greek women who lived in Konya and Sille regions which are in the
“National Historical Museum’s” clothing collection inventory in Athens today
were included in the research. In terms of historical and cultural values,
these clothings were interpreted additionally supported with period photographs
from the “Asia Minor Research Centre” archive in Athens and informations from
the source persons. According to obtained data from the most important clothing
and photograph archives of Greece, this study is of importance as it contains
Greek women’s clothing and accessory samples, period photographs and
informations from the source persons about Greek female clothings before the
immigration period.
Kaynakça

  • Adrianopoulou, P. (2011). “Folk Costumes in the Pontos”. Asia Minor Greek Encyclopedia, pp.1-8.Arı, K. (2015). “Mübadelenin Öteki Yüzü Göçmenler Anadolu’da”. Atlas Tarih Dergisi, I. 31, pp.106-115.Canefe, N. (2007). Anavatandan Yavruvatana Milliyetçilik, Bellek ve Aidiyet, İstanbul: Bilgi Üniversitesi Yayınları.Clark, B. (2008). İki Kere Yabancı Kitlesel İnsan İhracı Modern Türkiye’yi ve Yunanistan’ı Nasıl Biçimlendirdi?, İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.Çiçekli, M. (2007). Konya: Bir Şehrin İki Hikâyesi, Ankara: Dipnot Yayınları.Görünür, L. and Ögel, S. (2006). “Osmanlı Kaftanları ile Entarilerinin Farkları ve Kullanılışları”. İTÜ Dergisi, I. 1, pp.59-68.Hatzimichali, A. (1999). The Greek Folk Costume Volume 1, Athens: Melissa Publishing House.Hatzimichali, A. (1999). The Greek Folk Costume Volume 2, Athens: Melissa Publishing House.Kapar, M. A., Çaycı, A. and Mimiroğlu, İ. M. (2013). Geçmişten Günümüze Sille Albümü (Sille Album Past to Present), Konya: Selçuklu Belediyesi.Koca, E. and Koç, F. (2011). “The Clothing Culture of the Turks, and the Entari (Part 1: History)”, Folk Life: Journal of Ethnological Studies, I. 1, pp.10-29.Koç, F. (2016). “Ankara İli Çevre İlçelerinde Halk Giyiminde Kullanılan Kısa Kadın Üstlükleri”, TURAN-SAM Uluslararası Bilimsel Hakemli Dergisi, I. 32, pp.382-389. Koç, F. and Koca, E. (2016). “Halk Giyim Kuşamının Yok Olmasına İlişkin Nedenler ve Koruma Altına Alınması Gerekliliğinin 5N1K Yöntemi ile Analizi”, Turkish Studies International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, I. 2, pp.755-778.Koç, F. and Saatçıoğlu, K. (2016). “Türkiye’den Yunanistan’a Göç Eden Ortodoks Rum Mübadillerin Giyim-Kuşam Özellikleri”. II. Uluslararası Sanat ve Tasarım Kongresi Bildirileri, pp.199-208.Koç, F. and Saatçıoğlu, K. (2017). “1923 Türk-Yunan Nüfus Mübadelesi’nde Türkiye’den Yunanistan’a Göç Eden Ortodoks Rum Göçmen Kadınlara Ait Gelenekli Giysiler”. Turkish Studies International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, I. 3, pp.647-668.Mazarakis, J. (2007). Greek Costumes, Athens: Historical and Ethnological Society of Greece. Millas, H. (2014). Göç, Rumların Anadolu’dan Mecburi Ayrılışı (1919-1923), İstanbul: İletişim Yayınları.Önder, M. (1961). “Konya’da Kadın Giyimi”. Türk Etnografya Dergisi I. IV, pp.29-31.Özsoy, İ. (2014). İki Vatan Yorgunları Mübadele Acısını Yaşayanlar Anlatıyor, İstanbul: Bağlam Yayıncılık.Papantoniou, I. (1987). Greek Costumes, Nafplion: Peloponnesian Folklore Found.Saatçıoğlu, K. (2017). 1923 Mübadelesi’nde Yunanistan’a Göç Edenlerin Giyim-Kuşam Özellikleri, Doktora Tezi, Ankara: Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü.Sarre, F. (1998). Küçük Asya Seyahati 1895 Yazı: Selçuklu Sanatı ve Ülkenin Coğrafyası Üzerine Araştırmalar, İstanbul: PeraTurizm ve Ticaret A.Ş.Bintsi, E. (2015). 38 years old, 37 years old. An interview with “Eleni Bintsi” who is an archeologist and the museum expert of the Folklife and Ethnological Museum of Macedonia-Thrace, which is located in Thessaloniki: 14th October 2015.Kalpidou, L. (2015). 69 years old, An interview with “Lena Kalpidou” who is an art historian and the Curator of the Committee of Pontic Studies Museum, which is located in Nea Symrni, an immigrant district in Athens. Athens: 13th October 2015. Kaltsas, D. (2015). 42 years old, An interview with “Dimitris Kaltsas” who is an offical of the Filio Chaidemenou Museum, which is located in Nea Filadelfeia, an immigrant district in Athens. Athens: 13th October 2015. Photograph 1-5, Centre For Asia Minor Studies, 11 Kydathinaion Str. 105 58, Athens, Greece.Photograph 6-7, National Historical Museum, Old Parlement Building Stadiou Str. 13, Kolokotroni Sq., Athens, Greece.

Türk-Yunan Nüfus Mübadelesi Öncesi Konya ve Sille Rumlarının Giyim-Kuşamları

Yıl 2019, Cilt: 12 Sayı: 24, 507 - 523, 31.12.2019
https://doi.org/10.21602/sduarte.644035

ÖzÖz


Rumların,
Osmanlı İmparatorluğu’nda yaşamış en yoğun nüfusa sahip azınlık grup olduğu
bilinmektedir. Anadolu’nun ve Trakya’nın farklı yerlerinde konumlanmış Rum
grupların, yoğun olarak yaşamış oldukları bölgelerden birisinin de mevcut
dönemin Konya vilayeti olduğu tarihi kaynaklarda belirtilmiştir. Tarihsel
geçmişe ışık tutmak ve Osmanlı İmparatorluğu içerisinde yaşamış azınlık bir
grubun giyim-kuşam özelliklerinin yansıtılması doğrultusunda kurgulanan bu
araştırmada; Osmanlı İmparatorluğu’nun önemli bir vilayeti olan Konya’dan
“Türk-Yunan Nüfus Mübadelesi” ile Yunanistan’ın çeşitli bölgelerine göç etmiş
Rum kadın göçmenlere ait giysilerin ele alınarak analiz edilmesi amaçlanmıştır.
Bu amaç doğrultusunda, Atina’da bulunan “National Historical Museum” giysi koleksiyonu
envanterinde yer alan giyim-kuşam bütünlüğü açısından korunmuş, mevcut dönemde
Konya merkezde ve Sille ilçesinde Rum kadınlar tarafından ev içerisinde
giyilmiş 2 adet geleneksel özel gün giysisi araştırma kapsamına alınmıştır. Bu
yöntem doğrultusunda giysilerin biçimsel özellikleri, üzerlerinde yer alan
süsleme detayları ve kuşanma biçimleri ele alınmış, tarihi ve kültürel
değerleri açısından Yunanistan’ın Atina kentinde bulunan “Küçük Asya
Araştırmaları Merkezi” arşivlerden elde edilen döneme ait fotoğraflar ve kaynak
kişilerden edinilen bilgiler ile desteklenerek mevcut giysiler
yorumlanmıştır.  Araştırma, konuya
ilişkin Yunanistan’ın en önemli giysi ve fotoğraf arşivlerinden ulaşılan
veriler doğrultusunda göç öncesi döneme ait Rum kadın giyim-kuşamı hakkında
giysi ve aksesuar örneklerini, dönemi yansıtan fotoğrafları ve kaynak kişilerin
verdiği bilgileri içermesi nedeniyle önem taşımaktadır.
Kaynakça

  • Adrianopoulou, P. (2011). “Folk Costumes in the Pontos”. Asia Minor Greek Encyclopedia, pp.1-8.Arı, K. (2015). “Mübadelenin Öteki Yüzü Göçmenler Anadolu’da”. Atlas Tarih Dergisi, I. 31, pp.106-115.Canefe, N. (2007). Anavatandan Yavruvatana Milliyetçilik, Bellek ve Aidiyet, İstanbul: Bilgi Üniversitesi Yayınları.Clark, B. (2008). İki Kere Yabancı Kitlesel İnsan İhracı Modern Türkiye’yi ve Yunanistan’ı Nasıl Biçimlendirdi?, İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.Çiçekli, M. (2007). Konya: Bir Şehrin İki Hikâyesi, Ankara: Dipnot Yayınları.Görünür, L. and Ögel, S. (2006). “Osmanlı Kaftanları ile Entarilerinin Farkları ve Kullanılışları”. İTÜ Dergisi, I. 1, pp.59-68.Hatzimichali, A. (1999). The Greek Folk Costume Volume 1, Athens: Melissa Publishing House.Hatzimichali, A. (1999). The Greek Folk Costume Volume 2, Athens: Melissa Publishing House.Kapar, M. A., Çaycı, A. and Mimiroğlu, İ. M. (2013). Geçmişten Günümüze Sille Albümü (Sille Album Past to Present), Konya: Selçuklu Belediyesi.Koca, E. and Koç, F. (2011). “The Clothing Culture of the Turks, and the Entari (Part 1: History)”, Folk Life: Journal of Ethnological Studies, I. 1, pp.10-29.Koç, F. (2016). “Ankara İli Çevre İlçelerinde Halk Giyiminde Kullanılan Kısa Kadın Üstlükleri”, TURAN-SAM Uluslararası Bilimsel Hakemli Dergisi, I. 32, pp.382-389. Koç, F. and Koca, E. (2016). “Halk Giyim Kuşamının Yok Olmasına İlişkin Nedenler ve Koruma Altına Alınması Gerekliliğinin 5N1K Yöntemi ile Analizi”, Turkish Studies International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, I. 2, pp.755-778.Koç, F. and Saatçıoğlu, K. (2016). “Türkiye’den Yunanistan’a Göç Eden Ortodoks Rum Mübadillerin Giyim-Kuşam Özellikleri”. II. Uluslararası Sanat ve Tasarım Kongresi Bildirileri, pp.199-208.Koç, F. and Saatçıoğlu, K. (2017). “1923 Türk-Yunan Nüfus Mübadelesi’nde Türkiye’den Yunanistan’a Göç Eden Ortodoks Rum Göçmen Kadınlara Ait Gelenekli Giysiler”. Turkish Studies International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, I. 3, pp.647-668.Mazarakis, J. (2007). Greek Costumes, Athens: Historical and Ethnological Society of Greece. Millas, H. (2014). Göç, Rumların Anadolu’dan Mecburi Ayrılışı (1919-1923), İstanbul: İletişim Yayınları.Önder, M. (1961). “Konya’da Kadın Giyimi”. Türk Etnografya Dergisi I. IV, pp.29-31.Özsoy, İ. (2014). İki Vatan Yorgunları Mübadele Acısını Yaşayanlar Anlatıyor, İstanbul: Bağlam Yayıncılık.Papantoniou, I. (1987). Greek Costumes, Nafplion: Peloponnesian Folklore Found.Saatçıoğlu, K. (2017). 1923 Mübadelesi’nde Yunanistan’a Göç Edenlerin Giyim-Kuşam Özellikleri, Doktora Tezi, Ankara: Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü.Sarre, F. (1998). Küçük Asya Seyahati 1895 Yazı: Selçuklu Sanatı ve Ülkenin Coğrafyası Üzerine Araştırmalar, İstanbul: PeraTurizm ve Ticaret A.Ş.Bintsi, E. (2015). 38 years old, 37 years old. An interview with “Eleni Bintsi” who is an archeologist and the museum expert of the Folklife and Ethnological Museum of Macedonia-Thrace, which is located in Thessaloniki: 14th October 2015.Kalpidou, L. (2015). 69 years old, An interview with “Lena Kalpidou” who is an art historian and the Curator of the Committee of Pontic Studies Museum, which is located in Nea Symrni, an immigrant district in Athens. Athens: 13th October 2015. Kaltsas, D. (2015). 42 years old, An interview with “Dimitris Kaltsas” who is an offical of the Filio Chaidemenou Museum, which is located in Nea Filadelfeia, an immigrant district in Athens. Athens: 13th October 2015. Photograph 1-5, Centre For Asia Minor Studies, 11 Kydathinaion Str. 105 58, Athens, Greece.Photograph 6-7, National Historical Museum, Old Parlement Building Stadiou Str. 13, Kolokotroni Sq., Athens, Greece.
Toplam 1 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Fatma Koç 0000-0002-3267-5366

Kenan Saatçıoğlu 0000-0002-1026-1090

Yayımlanma Tarihi 31 Aralık 2019
Gönderilme Tarihi 7 Kasım 2019
Kabul Tarihi 25 Kasım 2019
Yayımlandığı Sayı Yıl 2019 Cilt: 12 Sayı: 24

Kaynak Göster

APA Koç, F., & Saatçıoğlu, K. (2019). Clothings of The Ottoman Greek Women in Konya and Sille Before Greek -Turkish Population Exchange. Art-E Sanat Dergisi, 12(24), 507-523. https://doi.org/10.21602/sduarte.644035
AMA Koç F, Saatçıoğlu K. Clothings of The Ottoman Greek Women in Konya and Sille Before Greek -Turkish Population Exchange. Art-e. Aralık 2019;12(24):507-523. doi:10.21602/sduarte.644035
Chicago Koç, Fatma, ve Kenan Saatçıoğlu. “Clothings of The Ottoman Greek Women in Konya and Sille Before Greek -Turkish Population Exchange”. Art-E Sanat Dergisi 12, sy. 24 (Aralık 2019): 507-23. https://doi.org/10.21602/sduarte.644035.
EndNote Koç F, Saatçıoğlu K (01 Aralık 2019) Clothings of The Ottoman Greek Women in Konya and Sille Before Greek -Turkish Population Exchange. Art-e Sanat Dergisi 12 24 507–523.
IEEE F. Koç ve K. Saatçıoğlu, “Clothings of The Ottoman Greek Women in Konya and Sille Before Greek -Turkish Population Exchange”, Art-e, c. 12, sy. 24, ss. 507–523, 2019, doi: 10.21602/sduarte.644035.
ISNAD Koç, Fatma - Saatçıoğlu, Kenan. “Clothings of The Ottoman Greek Women in Konya and Sille Before Greek -Turkish Population Exchange”. Art-e Sanat Dergisi 12/24 (Aralık 2019), 507-523. https://doi.org/10.21602/sduarte.644035.
JAMA Koç F, Saatçıoğlu K. Clothings of The Ottoman Greek Women in Konya and Sille Before Greek -Turkish Population Exchange. Art-e. 2019;12:507–523.
MLA Koç, Fatma ve Kenan Saatçıoğlu. “Clothings of The Ottoman Greek Women in Konya and Sille Before Greek -Turkish Population Exchange”. Art-E Sanat Dergisi, c. 12, sy. 24, 2019, ss. 507-23, doi:10.21602/sduarte.644035.
Vancouver Koç F, Saatçıoğlu K. Clothings of The Ottoman Greek Women in Konya and Sille Before Greek -Turkish Population Exchange. Art-e. 2019;12(24):507-23.
Art-e 12/1/2011 yılından sonraki sayıları tam metin olarak, 12/1/2008 yılından sonraki sayıları ise indeks olarak EBSCO'da Art Source isimli veri tabanında yer almaktadır.