Cilt: 12 Sayı: 23, 30.06.2019

Yıl: 2019

Araştırma Makalesi

Art-e 12/1/2011 yılından sonraki sayıları tam metin olarak, 12/1/2008 yılından sonraki sayıları ise indeks olarak EBSCO'da Art Source isimli veri tabanında yer almaktadır.