Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

20.Yüzyıl Konutlarında İç-Dış Kavramının Görsel Temsilleri Üzerinden İncelenmesi

Yıl 2021, Cilt 14, Sayı 27, 72 - 103, 30.06.2021
https://doi.org/10.21602/sduarte.895675

Öz

Mimaride iç ve dış diyalektiği yaşam alanlarının tanımlanması ve sınırlandırılması için bir gereklilik olmuş olup 20.yüzyıl konutlarında iç-dış ilişkisinde farklı düşünceler ortaya konmuştur. Bu ilişki mimarların görsel temsillerine de yansımıştır. Görsel temsiller, modernizmin ve postmodernizmin dönemsel farklılıklarını yorumlamak için önemli veriler sunmaktadır. Bu bağlamda çalışmanın amacı, mimarların iç-dış kavramı üzerine görsel temsillerini irdelemek ve mekân-temsil ilişkisini ortaya koymaktır. Çalışma yöntemi olarak, temsilin kırılma noktaları dikkate alınarak belirlenen üç dönem aralığından seçilen 6 konut örneği ve mimarların bu konutların tasarım süreçlerinde kullandığı görsel temsil araçları arasında niteliksel karşılaştırmalı bir analiz yapılmıştır. Ayrıca, dönemsel incelemeler yapılırken, mimari söylemler, söylem ve pratik ilişkisi ile yapıya ilişkin metinsel ve görsel anlatının mekânsal karşılıkları incelenmiştir. Çalışma sonucunda, mimarların görsel temsil biçimleriyle iletmek istedikleri anlamlar, bu temsillerle iç-dış ilişkisinin farklı dönemlerde nasıl vurgulandığı ortaya koyulmuş ve iç-dış ilişkisine ait yaklaşımlarının altında çeşitli alt düşüncelerin olduğu görülmüştür.

Kaynakça

 • Arnheim, R. (1977). The Dynamics of Architectural Form, California: University of California Press.
 • Birkök, M. C. (2006). “From Modernism to Post-modernism: New Problems”, Journal of Human Sciences, Sakarya: Sakarya Üniversitesi, Cilt 8, sayı 1, s. 1-16. doi:0000-0001-7915-1116.
 • Bradbury, D. (2009). Iconic House 2e: Architectural Masterworks Since 1900, 1. Basım, Londra: Thames & Hudson.
 • Carranza, L. E. (1994). “Le Corbusier and the Problems of Representation”, Journal of Architectural Education, UK: Taylor & Francis, Cilt 48, Sayı 2, s. 70-81. doi: 10.2307/1425314.
 • Ceylan, E. (2010). Modern Bir Mimari Temsil ve Performans Aracı ya da Mimarlıkta Diyagram, Yayımlanmamış Doktora Tezi, İstanbul: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Mimarlık Anabilim Dalı.
 • Ching, F. (2003). Architectural Graphics, 6. Basım, New Jersey: John Wiley & Sons.
 • Ching, F. (2010). Design Drawing, 2. Basım, New Jersey: John Wiley & Sons.
 • Colomina, B. (1995). “The Media House”, Assemblage, Cambridge: MIT Press, Sayı 27, s. 55-66. doi:10.2307/3171430.
 • Colomina, B. (1996). Mahremiyet ve Kamusallık-Kitle İletişim Aracı Olarak Modern Mimari, çev. Ahmet Ufuk Kılıç, İstanbul: Metis Yayınları.
 • Colomina, B. (2019). X-Ray Architecture, Zürich: Lars Müller Publishers.
 • Dittmar, G., Kenneth R., ve Emmanuel G. (1980). “Architecture and Depiction.” Design Quarterly, USA: Walker Art Center, Sayı 113/114, s. 4-7. doi:10.2307/4091023.
 • Edwards, B. (2008). Understanding Architecture Through Drawing, 2. Basım, UK: Taylor & Francis.
 • Eisenman P. (1999). Diagram Diaries, New York: Universe Publishing.
 • Evans, R. (1997). Translations from Drawing to Building and Other Essays, London: Architectural Association Publications.
 • Farrely, L. (2008). Basics Architecture: Representational Techniques, İsviçre: AVA Publishing.
 • Frascari, M. (2007). From Models to Drawings: Imagination and Representation in Architecture, Oxfordshire: Routledge.
 • Giedion, S. (1928). Building in France, Building in Iron, Building in Ferroconcrete, çev. J. Duncan Berry, Los Angeles: The Getty Center For The History Of Art.
 • Goldschmidt, P. ve Porter, W. (2004). Design Representation, Berlin: Springer.
 • Gomez, A. (2005). “Questions of Representation: The Poetic Origin of Architecture”, Architectural Research Quarterly, UK: Cambridge University Press, Cilt 9, Sayı 3-4, s. 217-225. doi:10.1017/S1359135505000278.
 • Görgül, E. (2013). “Mahremiyetin Teşhiri-Gizli Olanın Gösterilmesi: Kadın-Oluş Kavramı ve Farnsworth Evi Üzerine Eleştirel Bir Okuma”, Mimar.İst, İstanbul: Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi, Güz 2013, sayı 48, s. 28-34.
 • Gürer, T. K. ve Yücel, A., (2005). “Bir Paradigma Olarak Mimari Temsilin İncelenmesi”, İTÜ dergisi/A Mimarlık, Planlama, Tasarım, İstanbul: İstanbul Teknik Üniversitesi Yayınları, Cilt 4, Sayı 1, s. 84-96.
 • Hall, S. (1997). Temsil: Kültürel Temsiller ve Anlamlandırma Uygulamaları, çev. İdil Dündar, 1.basım, İstanbul: Pinhan Yayıncılık.
 • Harries, K. (1982). “Building and the Terror of Time”, Perspecta: The Yale Architectural Journal, Cambridge: The MIT Press, Cilt 19, s. 58-69. doi:10.2307/1567050.
 • Heynen, H. (1999). Architecture and Modernity, Cambridge: MIT Press.
 • Holl, S. (1997). Pamphlet Architecture #5: The Alphabetical City, 1. Basım, New York: Princeton Architectural Press.
 • Jencks, C. (1992). The Post-Modern Reader, 2. Basım, New Jersey: John Wiley & Sons.
 • Kırcı N. (2013). 20.Yüzyıl Mimarlığı, Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.
 • Kim, D. , Jeon, Y. ve Kim, S. (2008). “A Study on Spatial Characteristics of the Living Room in Mies van der Rohe′s Resor House”, Journal of AsianArchitecture and Building Engineering, UK: Taylor & Francis, Cilt 7, Sayı 2, s. 163-170. doi:10.3130/jaabe.7.16.
 • Lo, R. (1986). Between Two Worlds: The Window and the Relationship of Inside to Outside, Yeni Zelanda: Victoria University of Wellington.
 • Luscombe, D. (2017). “Illustrating Architecture: The Spatio-temporal Dimension of Gerrit Rietveld's Representations of the Schröder House”, The Journal of Architecture, Cilt 22, Sayı 5, s. 899-932. doi: 10.1080/13602365.2017.1351779.
 • Madrazo, L. (1994). “Durand and the Science of Architecture”, Journal of Architectural Education, Washington: Association of Collegiate Schools of Architecture, Cilt 48, Sayı 1, s. 12–24. doi:10.1080/10464883.1994.10734619.
 • Malnar, J. M. ve Vodvarka, F. (1992). The Interior Dimension: A Theoretical Approach to Enclosed Space, New York: Van Nostrand Reinhold.
 • McHale, B. (2015). “Before Postmodernism”, The Cambridge Introduction to Postmodernism, Cambridge: Cambridge University Press, s. 8-21. doi:10.1017/CBO9781139108706.002.
 • Mertins, D. (1994). The Presence of Mies, 2. Basım, New York: Princeton Architectural Press.
 • Norberg-Schulz, C. (1963). Intentions in Architecture, Cambridge: The MIT Press.
 • Norberg-Schulz, C. (1971). Existence, Space and Architecture, 1.Basım, Westport: Praeger Publishers.
 • Norberg-Schulz, C. (1978). Mellom jord og himmel: En bok om steder og hus, Norveç: Scandinavian University Press.
 • Picon, A. (2010). Digital Culture in Architecture: An Introduction for the Design Profession, 1. Basım, Basel: Birkhäuser.
 • Porter, T. (1979). How Architects Visualize, New York: Studio Vista.
 • Riahi, P. (2017). “Expanding The Boundaries of Architectural Represantation”, The Journal of Architecture, UK: Royal Institute of British Architects, Sayı 22, s. 815-824. doi: https://doi.org/10.1080/13602365.2017.1351671.
 • Ridgway, S. (2009). “The Representation of Construction”, Architectural Theory Review, UK: Taylor & Francis, Cilt 14, Sayı 3, s. 267-283. doi:10.1080/13264820903341647.
 • Sadler, S. (1998). The Situationist City, Cambridge: The MIT Press.
 • Sennet, R. (1990). The Conscience of the Eye: The Design and Social Life of Cities, New York: Norton Company.
 • Somol, R.E. , (2007).” Dummy Text, or The Diagrammatic Basis of Contemporary Architecture”, Diagram Diaries, New York: Universe Publishing, s. 6-25.
 • Vaughan J. ve Ostwald M. J. (2016). The Fractal Dimension of Architecture, Berlin: Springer.
 • Venturi, R. (1966). Mimarlıkta Karmaşıklık ve Çelişki, çev. Serpil Merzi Özaloğlu, Ankara: Şevki Vanlı Mimarlık Vakfı Yayınları.
 • Venturi, R. , Izenour S. ve Brown D.S. (1972). Las Vegas'ın Öğrettikleri, çev. Serpil Merzi, Ankara: Şevki Vanlı Mimarlık Vakfı.
 • Vidler, A. (2000a). “Diagrams of Diagrams: Architectural Abstraction and Modern Representation”, Representations, California: University of California Press, Sayı 72, s. 1-20. doi:10.2307/2902906.
 • Vidler, A. (2000b). “Diagrams of Utopia”, The Activist Drawing: Retracing Situationist Architectures from Constant's New Babylon to Beyond, Cambridge: The MIT Press, s. 83-91.
 • Zevi, B. (1948). Mimarlığı Görebilmek, çev. Alp Tümertekin, 1.basım, İstanbul: Daimon Yayınları.

AN INVESTIGATION OF THE CONCEPT OF INTERIOR-EXTERIOR IN 20TH CENTURY HOUSES ON VISUAL REPRESENTATIONS

Yıl 2021, Cilt 14, Sayı 27, 72 - 103, 30.06.2021
https://doi.org/10.21602/sduarte.895675

Öz

Interior and exterior dialectic in architecture has become essential for the definition and delimitation of living spaces, and different ideas were developed for interior-exterior relationships in 20th Century houses. This relationship is also reflected in the visual representations of architects. Visual representations provide important data for interpreting periodic differences between modernism and postmodernism. In this context, the study aims to examine the visual representations of architects on the concept of interior-exterior and to reveal the relationship between space and representation. A qualitative comparative analysis was conducted between the 6 residential buildings selected from the three specified periods and visual representation tools used by the architects in the design processes of these houses. Additionally, while conducting periodic examinations, the spatial equivalents of architectural discourses, discourse, and practice, and the textual and visual narrative of the building were examined, and the visual representations used by architects in their design processes were analyzed. As a result, the meanings that architects want to convey through their visual representation and how these representations are emphasized in different periods of internal-external relationship have been revealed.

Kaynakça

 • Arnheim, R. (1977). The Dynamics of Architectural Form, California: University of California Press.
 • Birkök, M. C. (2006). “From Modernism to Post-modernism: New Problems”, Journal of Human Sciences, Sakarya: Sakarya Üniversitesi, Cilt 8, sayı 1, s. 1-16. doi:0000-0001-7915-1116.
 • Bradbury, D. (2009). Iconic House 2e: Architectural Masterworks Since 1900, 1. Basım, Londra: Thames & Hudson.
 • Carranza, L. E. (1994). “Le Corbusier and the Problems of Representation”, Journal of Architectural Education, UK: Taylor & Francis, Cilt 48, Sayı 2, s. 70-81. doi: 10.2307/1425314.
 • Ceylan, E. (2010). Modern Bir Mimari Temsil ve Performans Aracı ya da Mimarlıkta Diyagram, Yayımlanmamış Doktora Tezi, İstanbul: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Mimarlık Anabilim Dalı.
 • Ching, F. (2003). Architectural Graphics, 6. Basım, New Jersey: John Wiley & Sons.
 • Ching, F. (2010). Design Drawing, 2. Basım, New Jersey: John Wiley & Sons.
 • Colomina, B. (1995). “The Media House”, Assemblage, Cambridge: MIT Press, Sayı 27, s. 55-66. doi:10.2307/3171430.
 • Colomina, B. (1996). Mahremiyet ve Kamusallık-Kitle İletişim Aracı Olarak Modern Mimari, çev. Ahmet Ufuk Kılıç, İstanbul: Metis Yayınları.
 • Colomina, B. (2019). X-Ray Architecture, Zürich: Lars Müller Publishers.
 • Dittmar, G., Kenneth R., ve Emmanuel G. (1980). “Architecture and Depiction.” Design Quarterly, USA: Walker Art Center, Sayı 113/114, s. 4-7. doi:10.2307/4091023.
 • Edwards, B. (2008). Understanding Architecture Through Drawing, 2. Basım, UK: Taylor & Francis.
 • Eisenman P. (1999). Diagram Diaries, New York: Universe Publishing.
 • Evans, R. (1997). Translations from Drawing to Building and Other Essays, London: Architectural Association Publications.
 • Farrely, L. (2008). Basics Architecture: Representational Techniques, İsviçre: AVA Publishing.
 • Frascari, M. (2007). From Models to Drawings: Imagination and Representation in Architecture, Oxfordshire: Routledge.
 • Giedion, S. (1928). Building in France, Building in Iron, Building in Ferroconcrete, çev. J. Duncan Berry, Los Angeles: The Getty Center For The History Of Art.
 • Goldschmidt, P. ve Porter, W. (2004). Design Representation, Berlin: Springer.
 • Gomez, A. (2005). “Questions of Representation: The Poetic Origin of Architecture”, Architectural Research Quarterly, UK: Cambridge University Press, Cilt 9, Sayı 3-4, s. 217-225. doi:10.1017/S1359135505000278.
 • Görgül, E. (2013). “Mahremiyetin Teşhiri-Gizli Olanın Gösterilmesi: Kadın-Oluş Kavramı ve Farnsworth Evi Üzerine Eleştirel Bir Okuma”, Mimar.İst, İstanbul: Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi, Güz 2013, sayı 48, s. 28-34.
 • Gürer, T. K. ve Yücel, A., (2005). “Bir Paradigma Olarak Mimari Temsilin İncelenmesi”, İTÜ dergisi/A Mimarlık, Planlama, Tasarım, İstanbul: İstanbul Teknik Üniversitesi Yayınları, Cilt 4, Sayı 1, s. 84-96.
 • Hall, S. (1997). Temsil: Kültürel Temsiller ve Anlamlandırma Uygulamaları, çev. İdil Dündar, 1.basım, İstanbul: Pinhan Yayıncılık.
 • Harries, K. (1982). “Building and the Terror of Time”, Perspecta: The Yale Architectural Journal, Cambridge: The MIT Press, Cilt 19, s. 58-69. doi:10.2307/1567050.
 • Heynen, H. (1999). Architecture and Modernity, Cambridge: MIT Press.
 • Holl, S. (1997). Pamphlet Architecture #5: The Alphabetical City, 1. Basım, New York: Princeton Architectural Press.
 • Jencks, C. (1992). The Post-Modern Reader, 2. Basım, New Jersey: John Wiley & Sons.
 • Kırcı N. (2013). 20.Yüzyıl Mimarlığı, Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.
 • Kim, D. , Jeon, Y. ve Kim, S. (2008). “A Study on Spatial Characteristics of the Living Room in Mies van der Rohe′s Resor House”, Journal of AsianArchitecture and Building Engineering, UK: Taylor & Francis, Cilt 7, Sayı 2, s. 163-170. doi:10.3130/jaabe.7.16.
 • Lo, R. (1986). Between Two Worlds: The Window and the Relationship of Inside to Outside, Yeni Zelanda: Victoria University of Wellington.
 • Luscombe, D. (2017). “Illustrating Architecture: The Spatio-temporal Dimension of Gerrit Rietveld's Representations of the Schröder House”, The Journal of Architecture, Cilt 22, Sayı 5, s. 899-932. doi: 10.1080/13602365.2017.1351779.
 • Madrazo, L. (1994). “Durand and the Science of Architecture”, Journal of Architectural Education, Washington: Association of Collegiate Schools of Architecture, Cilt 48, Sayı 1, s. 12–24. doi:10.1080/10464883.1994.10734619.
 • Malnar, J. M. ve Vodvarka, F. (1992). The Interior Dimension: A Theoretical Approach to Enclosed Space, New York: Van Nostrand Reinhold.
 • McHale, B. (2015). “Before Postmodernism”, The Cambridge Introduction to Postmodernism, Cambridge: Cambridge University Press, s. 8-21. doi:10.1017/CBO9781139108706.002.
 • Mertins, D. (1994). The Presence of Mies, 2. Basım, New York: Princeton Architectural Press.
 • Norberg-Schulz, C. (1963). Intentions in Architecture, Cambridge: The MIT Press.
 • Norberg-Schulz, C. (1971). Existence, Space and Architecture, 1.Basım, Westport: Praeger Publishers.
 • Norberg-Schulz, C. (1978). Mellom jord og himmel: En bok om steder og hus, Norveç: Scandinavian University Press.
 • Picon, A. (2010). Digital Culture in Architecture: An Introduction for the Design Profession, 1. Basım, Basel: Birkhäuser.
 • Porter, T. (1979). How Architects Visualize, New York: Studio Vista.
 • Riahi, P. (2017). “Expanding The Boundaries of Architectural Represantation”, The Journal of Architecture, UK: Royal Institute of British Architects, Sayı 22, s. 815-824. doi: https://doi.org/10.1080/13602365.2017.1351671.
 • Ridgway, S. (2009). “The Representation of Construction”, Architectural Theory Review, UK: Taylor & Francis, Cilt 14, Sayı 3, s. 267-283. doi:10.1080/13264820903341647.
 • Sadler, S. (1998). The Situationist City, Cambridge: The MIT Press.
 • Sennet, R. (1990). The Conscience of the Eye: The Design and Social Life of Cities, New York: Norton Company.
 • Somol, R.E. , (2007).” Dummy Text, or The Diagrammatic Basis of Contemporary Architecture”, Diagram Diaries, New York: Universe Publishing, s. 6-25.
 • Vaughan J. ve Ostwald M. J. (2016). The Fractal Dimension of Architecture, Berlin: Springer.
 • Venturi, R. (1966). Mimarlıkta Karmaşıklık ve Çelişki, çev. Serpil Merzi Özaloğlu, Ankara: Şevki Vanlı Mimarlık Vakfı Yayınları.
 • Venturi, R. , Izenour S. ve Brown D.S. (1972). Las Vegas'ın Öğrettikleri, çev. Serpil Merzi, Ankara: Şevki Vanlı Mimarlık Vakfı.
 • Vidler, A. (2000a). “Diagrams of Diagrams: Architectural Abstraction and Modern Representation”, Representations, California: University of California Press, Sayı 72, s. 1-20. doi:10.2307/2902906.
 • Vidler, A. (2000b). “Diagrams of Utopia”, The Activist Drawing: Retracing Situationist Architectures from Constant's New Babylon to Beyond, Cambridge: The MIT Press, s. 83-91.
 • Zevi, B. (1948). Mimarlığı Görebilmek, çev. Alp Tümertekin, 1.basım, İstanbul: Daimon Yayınları.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sanat
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Setenay KARAARSLAN (Sorumlu Yazar)
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-8846-5165
Türkiye


Yasemin ERKAN YAZICI
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-1175-8445
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 30 Haziran 2021
Kabul Tarihi 19 Haziran 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 14, Sayı 27

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { sduarte895675, journal = {Art-e Sanat Dergisi}, issn = {}, eissn = {1308-2698}, address = {}, publisher = {Süleyman Demirel Üniversitesi}, year = {2021}, volume = {14}, pages = {72 - 103}, doi = {10.21602/sduarte.895675}, title = {20.Yüzyıl Konutlarında İç-Dış Kavramının Görsel Temsilleri Üzerinden İncelenmesi}, key = {cite}, author = {Karaarslan, Setenay and Erkan Yazıcı, Yasemin} }
APA Karaarslan, S. & Erkan Yazıcı, Y. (2021). 20.Yüzyıl Konutlarında İç-Dış Kavramının Görsel Temsilleri Üzerinden İncelenmesi . Art-e Sanat Dergisi , 14 (27) , 72-103 . DOI: 10.21602/sduarte.895675
MLA Karaarslan, S. , Erkan Yazıcı, Y. "20.Yüzyıl Konutlarında İç-Dış Kavramının Görsel Temsilleri Üzerinden İncelenmesi" . Art-e Sanat Dergisi 14 (2021 ): 72-103 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/sduarte/issue/62751/895675>
Chicago Karaarslan, S. , Erkan Yazıcı, Y. "20.Yüzyıl Konutlarında İç-Dış Kavramının Görsel Temsilleri Üzerinden İncelenmesi". Art-e Sanat Dergisi 14 (2021 ): 72-103
RIS TY - JOUR T1 - 20.Yüzyıl Konutlarında İç-Dış Kavramının Görsel Temsilleri Üzerinden İncelenmesi AU - Setenay Karaarslan , Yasemin Erkan Yazıcı Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - doi: 10.21602/sduarte.895675 DO - 10.21602/sduarte.895675 T2 - Art-e Sanat Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 72 EP - 103 VL - 14 IS - 27 SN - -1308-2698 M3 - doi: 10.21602/sduarte.895675 UR - https://doi.org/10.21602/sduarte.895675 Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Art-e Sanat Dergisi 20.Yüzyıl Konutlarında İç-Dış Kavramının Görsel Temsilleri Üzerinden İncelenmesi %A Setenay Karaarslan , Yasemin Erkan Yazıcı %T 20.Yüzyıl Konutlarında İç-Dış Kavramının Görsel Temsilleri Üzerinden İncelenmesi %D 2021 %J Art-e Sanat Dergisi %P -1308-2698 %V 14 %N 27 %R doi: 10.21602/sduarte.895675 %U 10.21602/sduarte.895675
ISNAD Karaarslan, Setenay , Erkan Yazıcı, Yasemin . "20.Yüzyıl Konutlarında İç-Dış Kavramının Görsel Temsilleri Üzerinden İncelenmesi". Art-e Sanat Dergisi 14 / 27 (Haziran 2021): 72-103 . https://doi.org/10.21602/sduarte.895675
AMA Karaarslan S. , Erkan Yazıcı Y. 20.Yüzyıl Konutlarında İç-Dış Kavramının Görsel Temsilleri Üzerinden İncelenmesi. Art-e. 2021; 14(27): 72-103.
Vancouver Karaarslan S. , Erkan Yazıcı Y. 20.Yüzyıl Konutlarında İç-Dış Kavramının Görsel Temsilleri Üzerinden İncelenmesi. Art-e Sanat Dergisi. 2021; 14(27): 72-103.
IEEE S. Karaarslan ve Y. Erkan Yazıcı , "20.Yüzyıl Konutlarında İç-Dış Kavramının Görsel Temsilleri Üzerinden İncelenmesi", Art-e Sanat Dergisi, c. 14, sayı. 27, ss. 72-103, Haz. 2021, doi:10.21602/sduarte.895675
Art-e 12/1/2011 yılından sonraki sayıları tam metin olarak, 12/1/2008 yılından sonraki sayıları ise indeks olarak EBSCO'da Art Source isimli veri tabanında yer almaktadır.