Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fen Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
e-ISSN 1306-7575 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2006 | Yayıncı Süleyman Demirel Üniversitesi |


Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fen Dergisi (SDÜFEFFD), 2006 yılında yayına başlayan ve 2007 yılından itibaren Mayıs ve Kasım aylarında yılda iki sayı olmak üzere düzenli olarak basılan hakemli bilimsel bir dergidir. Dergimizde; Biyoloji, Fizik, İstatistik, Kimya ve Matematik alanlarında araştırma kategorisindeki Türkçe ve İngilizce dillerindeki bilimsel makaleler yayınlanır. Dergimiz, yıl içerisindeki periyodik yayınlanma sıklığını değiştirmeden ek olarak özel sayı/sayılar yayınlayabilir.

2017 yılından itibaren dergimizde; teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ile derleme türündeki çalışmalar kabul edilmeyecek ve İngilizce dilinde sunulan makalelere öncelik tanınabilecektir.

Değerlendirilmek üzere dergimize gönderilen makalelerin hiçbirinden herhangi bir başvuru, değerlendirme ve/veya yayın ücreti alınmamaktadırSüleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fen Dergisi (SDÜFEFFD)'nın tarandığı dizinler listesi için lütfen tıklayınız.

Creative Commons Lisansı

Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fen Dergisi

e-ISSN 1306-7575 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2006 | Yayıncı Süleyman Demirel Üniversitesi |
Kapak Resmi


Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fen Dergisi (SDÜFEFFD), 2006 yılında yayına başlayan ve 2007 yılından itibaren Mayıs ve Kasım aylarında yılda iki sayı olmak üzere düzenli olarak basılan hakemli bilimsel bir dergidir. Dergimizde; Biyoloji, Fizik, İstatistik, Kimya ve Matematik alanlarında araştırma kategorisindeki Türkçe ve İngilizce dillerindeki bilimsel makaleler yayınlanır. Dergimiz, yıl içerisindeki periyodik yayınlanma sıklığını değiştirmeden ek olarak özel sayı/sayılar yayınlayabilir.

2017 yılından itibaren dergimizde; teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ile derleme türündeki çalışmalar kabul edilmeyecek ve İngilizce dilinde sunulan makalelere öncelik tanınabilecektir.

Değerlendirilmek üzere dergimize gönderilen makalelerin hiçbirinden herhangi bir başvuru, değerlendirme ve/veya yayın ücreti alınmamaktadırSüleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fen Dergisi (SDÜFEFFD)'nın tarandığı dizinler listesi için lütfen tıklayınız.

Creative Commons Lisansı
Cilt 15 - Sayı 1 - 31 May 2020
 1. Küçük Radikal Tümlenmiş Modüller
  Sayfalar 1 - 8
  Figen ERYILMAZ , Ergül TÜRKMEN
 2. Bis[2-(metilamino)troponato]bakır(II) Molekülünün Yapısal ve Elektronik Özelliklerinin Deneysel ve Kuramsal Analizleri
  Sayfalar 9 - 22
  Serap UZUN , Zeynep DEMİRCİOĞLU
 3. Mamografi Sistemlerinde İlgi Alanı, Türev ve İnce Gruplama Seçimlerinin Modülasyon Transfer Fonksiyonunun Üzerine Etkileri
  Sayfalar 23 - 35
  Yiğit Ali ÜNCÜ , Hasan ÖZDOĞAN
 4. Radyoterapı̇ Odasının Farklı Noktalarında Nötron Kirliliğinin Ölçülmesi
  Sayfalar 36 - 44
  Onur KARAMAN , Ayşe Güneş TANIR, PH.D.
 5. Nitro Grupları İçeren Klasik Patlayıcı Maddelerin İndirgeme Tepkimeleri ile Kimyasal Bertaraf Yöntemlerinin Araştırılması
  Sayfalar 45 - 62
  Abdullah YÜCEL , Orhan ATAKOL
 6. Synthesis and Absorption Properties of Trisubstituted Hetarylazo Indole Dyes
  Sayfalar 63 - 72
  Mehmet ULUTÜRK , Tahir TİLKİ
 7. 1D Kuantum Telin Ortalama Enerjisi ve Öz Isısı
  Sayfalar 73 - 79
  Arif BABANLI , Vepa SABYROV
 8. Strongly Summable Bivariate Measurable Functions of Weight g
  Sayfalar 80 - 89
  Rabia SAVAS
 9. HD 199719’un Çizgi Ortay Analizi
  Sayfalar 90 - 99
  Didem Dilan İZCİ , Mesut YILMAZ
 10. YBO3 Fosforunun Termolüminesans Dozimetrik Pikinin Kinetik Parametreleri
  Sayfalar 100 - 109
  Sibel AKÇA
 11. Sıklaştırma Fonksiyonlu Çizge-Yönlendirilmiş Yinelemeli Fonksiyon Sistemleri
  Sayfalar 110 - 123
  Fatma Diğdem KOPARAL , Yunus ÖZDEMİR
 12. A Study on Mechanical Properties of Dissimilar Steels Welded with Electric Arc Welding
  Sayfalar 124 - 129
  Cüneyt AYTEKİN , Adnan ÇALIK , Nazım UÇAR
 13. Dosimetric Comparison of 3D-CRT, IMRT, IMAT and Helical Tomotherapy for Thoracic Esophageal Carcinoma
  Sayfalar 130 - 139
  Murat OKUTAN , Şeyda UYANIK BAYRAM, Canan KÖKSAL , Evren Ozan GÖKSEL , Şule KARAMAN , Yunus Emre AKPINAR , Nergiz DAĞOĞLU , Bayram DEMİR
 14. Bir Kaynar Su Reaktör Modellemesinde Np ve Am Yakıt Çubukları için Bazı Nötronik Değerlerin İncelenmesi
  Sayfalar 140 - 147
  Mehtap DÜZ
 15. New Relations Concerning a Mean Value of Some Hardy Sums and Ramanujan Sum
  Sayfalar 148 - 157
  Muhammet Cihat DAĞLI
 16. Yersinia enterocolitica’nın Tespiti için Altın-nanoparçacık ile Güçlendirilmiş Biyosensör Uygulamalarının Geliştirilmesi
  Sayfalar 158 - 166
  Sümeyra SAVAŞ
 17. Fonksiyonelleştirilmiş Titanyum Dioksit Nanotüp Sentezi
  Sayfalar 167 - 176
  Banu TÜRKASLAN , Melek AKTAŞ , Sultan AKAR
 18. The Electron Ionization Mass Spectra of ONO, ONNO and O3N3 Type Schiff Base Complexes Containing First Row Transition Metal Ions
  Sayfalar 177 - 193
  Emine Kübra İNAL , Orhan ATAKOL , Mehmet Abdulkadir AKAY
Dizinler