Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fen Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Editör Kurulu İletişim Arşiv
...
Giriş
e-ISSN 1306-7575 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2006 | Yayıncı Süleyman Demirel Üniversitesi |


Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fen Dergisi (SDÜFEFFD), 2006 yılında yayına başlayan ve 2007 yılından itibaren Mayıs ve Kasım aylarında yılda iki sayı olmak üzere düzenli olarak basılan hakemli bilimsel bir dergidir. Dergimizde; Biyoloji, Fizik, İstatistik, Kimya ve Matematik alanlarında araştırma kategorisindeki Türkçe ve İngilizce dillerindeki bilimsel makaleler yayınlanır. Dergimiz, yıl içerisindeki periyodik yayınlanma sıklığını değiştirmeden ek olarak özel sayı/sayılar yayınlayabilir.

2017 yılından itibaren dergimizde; teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ile derleme türündeki çalışmalar kabul edilmeyecek ve İngilizce dilinde sunulan makalelere öncelik tanınabilecektir.

Değerlendirilmek üzere dergimize gönderilen makalelerin hiçbirinden herhangi bir başvuru, değerlendirme ve/veya yayın ücreti alınmamaktadırSüleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fen Dergisi (SDÜFEFFD)'nın tarandığı dizinler listesi için lütfen tıklayınız.

Creative Commons Lisansı

Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fen Dergisi

e-ISSN 1306-7575 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2006 | Yayıncı Süleyman Demirel Üniversitesi |
Kapak Resmi


Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fen Dergisi (SDÜFEFFD), 2006 yılında yayına başlayan ve 2007 yılından itibaren Mayıs ve Kasım aylarında yılda iki sayı olmak üzere düzenli olarak basılan hakemli bilimsel bir dergidir. Dergimizde; Biyoloji, Fizik, İstatistik, Kimya ve Matematik alanlarında araştırma kategorisindeki Türkçe ve İngilizce dillerindeki bilimsel makaleler yayınlanır. Dergimiz, yıl içerisindeki periyodik yayınlanma sıklığını değiştirmeden ek olarak özel sayı/sayılar yayınlayabilir.

2017 yılından itibaren dergimizde; teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ile derleme türündeki çalışmalar kabul edilmeyecek ve İngilizce dilinde sunulan makalelere öncelik tanınabilecektir.

Değerlendirilmek üzere dergimize gönderilen makalelerin hiçbirinden herhangi bir başvuru, değerlendirme ve/veya yayın ücreti alınmamaktadırSüleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fen Dergisi (SDÜFEFFD)'nın tarandığı dizinler listesi için lütfen tıklayınız.

Creative Commons Lisansı
Cilt 15 - Sayı 2 - 29 Kas 2020
 1. İdrarda Orotik Asit’in Temassız İletkenlik Dedektörü Kullanılarak Kapiler Elektroforez Yöntemi İle Hızlı Tayini
  Sayfalar 194 - 202
  Mehmet Şerif CANSEVER, Nevin ÖZTEKİN, Veselina ADIMCILAR, Tanyel ZÜBARİOĞLU, Ertuğrul KIYKIM, Ayşe AKTUĞLU
 2. First-Principles Study on Magnetic Nature and Electronic Behavior of Silver-Based Sulfide: Ag3MnS4
  Sayfalar 203 - 212
  Aytaç ERKİŞİ, Gokhan SURUCU
 3. Tarımda Kullanılan Bazı Mikrobiyal Gübrelerin Eisenia Foetida Deri Dokusu Üzerinde Etkisinin Morfolojik Açıdan Değerlendirilmesi
  Sayfalar 213 - 223
  Şeyma Rukiye YAYLA, Nurgül ŞENOL
 4. Experimental Studies and DFT Calculations of a Novel Molecule Having Thieno[3,2-b]thiophene Fragment
  Sayfalar 224 - 236
  Çiğdem YÖRÜR GÖRECİ
 5. Yeni Geliştirilen NUMEXO2 Dijital Elektronik ile EXOGAM2 Dedektörünün K-Parametresine Bağlı Enerji Çözünürlüğü
  Sayfalar 237 - 243
  Vakkas BOZKURT, Sefa ERTURK, Elif ŞAHİN
 6. Magnetic moment of Zc(3900) as molecular state
  Sayfalar 244 - 252
  Ulaş ÖZDEM
 7. Ultrasonik Sprey Piroliz Yöntemi ile Üretilen Güneş Soğurucu CH3NH3PbI3-xClx Perovskit Yapısının Optik, Morfolojik ve Yapısal Özelliklerinin İncelenmesi
  Sayfalar 253 - 263
  Salih AKYÜREKLİ, Murat KALELİ, Murat KOÇ, Durmuş Ali ALDEMİR
 8. Ultrasonik Ortamda Biyokömür Kullanarak Sulu Çözeltiden 5-Florourasilin Giderilmesi: Yanıt Yüzey Modellemesi ve Optimizasyonu
  Sayfalar 264 - 286
  Sema AKAY
 9. 131Cs Radyoizotopunun Üretildiği Bazı Nükleer Reaksiyonların Uyarılma Fonksiyonları
  Sayfalar 287 - 294
  Sedat ZENGİN, Vildan ÖZKAN BİLİCİ, İsmail Hakkı SARPÜN
 10. Helyum Atomunun İkili Uyarılma-İyonlaşma Rezonans Profillerinin 10o-80o Açı Aralığındaki Değişimlerinin İncelenmesi
  Sayfalar 295 - 306
  Nurçin KAYAR, Zehra Nur ÖZER
 11. CMS HF Dedektöründe Kullanılan Fiberlerin Radyasyondan Gördüğü Zararı Görüntüleme Sistemi
  Sayfalar 307 - 318
  Yalçın GÜLER
 12. Novel Heterocyclic Azo Compounds: Synthesis, Characterization and DFT Calculations
  Sayfalar 319 - 329
  Shahodat IRMUMINOVA, Barış SEZGİN, Tahir TİLKİ
 13. Halojen Atomları ve Siyano Grubunun Hekzasen Molekülünün Optik, Elektronik ve Yük Transfer Özellikleri Üzerine Etkisinin İncelenmesi: Moleküler Dizayn Yöntemi, Yapı-Özellik İlişkisi
  Sayfalar 330 - 342
  Gül YAKALI
Dizinler