Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fen Dergisi
Kapak Resmi
Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim ... Giriş
e-ISSN 1306-7575 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2006 | Yayıncı Süleyman Demirel Üniversitesi |


Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fen Dergisi (SDÜFEFFD), 2006 yılında yayına başlayan ve 2007 yılından itibaren Mayıs ve Kasım aylarında yılda iki sayı olmak üzere düzenli olarak basılan hakemli bilimsel bir dergidir. Dergimizde; Biyoloji, Fizik, İstatistik, Kimya ve Matematik alanlarında araştırma kategorisindeki Türkçe ve İngilizce dillerindeki bilimsel makaleler yayınlanır.

Dergimiz, yıl içerisindeki periyodik yayınlanma sıklığını değiştirmeden ek olarak özel sayı/sayılar yayınlayabilir.

2017 yılından itibaren dergimizde; teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ile derleme türündeki çalışmalar kabul edilmeyecek ve İngilizce dilinde sunulan makalelere öncelik tanınabilecektir.

Değerlendirilmek üzere dergimize gönderilen makalelerin hiçbirinden herhangi bir başvuru, değerlendirme ve/veya yayın ücreti alınmamaktadır.

Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fen Dergisi (SDÜFEFFD)'nın tarandığı yayın indeksleri listesi için lütfen tıklayınız.


Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fen Dergisi

e-ISSN 1306-7575 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2006 | Yayıncı Süleyman Demirel Üniversitesi |
Kapak Resmi


Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fen Dergisi (SDÜFEFFD), 2006 yılında yayına başlayan ve 2007 yılından itibaren Mayıs ve Kasım aylarında yılda iki sayı olmak üzere düzenli olarak basılan hakemli bilimsel bir dergidir. Dergimizde; Biyoloji, Fizik, İstatistik, Kimya ve Matematik alanlarında araştırma kategorisindeki Türkçe ve İngilizce dillerindeki bilimsel makaleler yayınlanır.

Dergimiz, yıl içerisindeki periyodik yayınlanma sıklığını değiştirmeden ek olarak özel sayı/sayılar yayınlayabilir.

2017 yılından itibaren dergimizde; teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ile derleme türündeki çalışmalar kabul edilmeyecek ve İngilizce dilinde sunulan makalelere öncelik tanınabilecektir.

Değerlendirilmek üzere dergimize gönderilen makalelerin hiçbirinden herhangi bir başvuru, değerlendirme ve/veya yayın ücreti alınmamaktadır.

Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fen Dergisi (SDÜFEFFD)'nın tarandığı yayın indeksleri listesi için lütfen tıklayınız.


Cilt 14 - Sayı 1 - May 2019
 1. Lineer-Kuadratik Anizotropik Saçılma için Kritiklik Probleminde Yansıtıcı Özdeğerleri
  Sayfalar 1 - 15
  R. Gökhan TÜRECİ
 2. Study of Shielding Effects on Cosmic Ray Rate
  Sayfalar 16 - 21
  Ali YILMAZ
 3. MoO3 Tampon Tabakasının CdTe-Bazlı Güneş Hücresinin Verimliliği Üzerine Etkisinin İncelenmesi
  Sayfalar 22 - 27
  Yunus ÖZEN
 4. Sabit Bekleme Zamanlı Tip II Sayaç Sürecinde Ortalama Değer ve Varyans Fonksiyonlarının Parametrik Tahmini
  Sayfalar 28 - 38
  Mustafa Hilmi PEKALP, Halil AYDOĞDU
 5. Quality Control Tests of SPECT- CT
  Sayfalar 39 - 56
  Duygu TUNÇMAN GENÇ, Bilal KOVAN, Bayram DEMİR, Cüneyt TÜRKMEN
 6. Calculation of Production Reaction Cross Section of Some Radiopharmaceuticals Used in Nuclear Medicine by New Density Dependent Parameters
  Sayfalar 57 - 61
  Yusuf KAVUN, Eyyup TEL, Muhittin ŞAHAN, Ahmet SALAN
 7. Synthesis and Characterization of an Electrochromic Copolymer Film Bearing Two Different Donor-Acceptor-Donor Type Electrochromes
  Sayfalar 62 - 70
  Emine Gül CANSU ERGÜN
 8. Quantitative Analysis of Ciprofloxacin in an Ophthalmic Solution Using UV Absorption Spectrophotometry and Derivative Spectrophotometry
  Sayfalar 71 - 76
  Saadet DERMİŞ, Sümeyye KILIÇ, Zehra Ceren ERTEKİN, Erdal DİNÇ
 9. Bootstrap Tahminini Kullanarak Pearson Korelasyon Katsayısının Önemliliğinin Araştırılması
  Sayfalar 77 - 88
  Tolga ZAMAN, Kamil ALAKUŞ
 10. Helikobakter pilori Tedavisinde Kullanılan Klaritromisin, Amoksisilin ve Lansorazolün İnsan İdrar Numunesinde Çok Değişkenli Kalibrasyon Yöntemleri ile Kantitatif Tayini
  Sayfalar 89 - 96
  Güzide Pekcan Ertokuş
 11. Polimerik Nanoküreler Üzerine Enzim İmmobilizasyonu ve Optimizasyonu
  Sayfalar 97 - 104
  Nurdan KURNAZ YETİM, Elvan HASANOĞLU ÖZKAN, Nurşen SARI
 12. Gömme Fonksiyonu Kullanılarak Küme Optimizasyonuna Göre Verilen Küme Değerli Optimizasyon Problemlerinin Optimallik Koşulları
  Sayfalar 105 - 111
  Emrah KARAMAN
 13. Tanacetum kotschyi (Boiss.) Grierson ve Tanacetum tomentellum (Boiss.) Grierson Ekstraktlarının Fenolik Madde İçeriği ve Biyolojik Aktiviteleri
  Sayfalar 112 - 126
  Ahmet Savcı, Yusuf ALAN, Enver Fehim KOÇPINAR, Murat KURŞAT, Sıraç TOPDEMİR, Mizbah KARATAŞ, Birsen ÇAKMAK
 14. Magnetic Properties of Spin-1 One-Dimensional Ising System
  Sayfalar 127 - 135
  Gökçen DİKİCİ YILDIZ
 15. 2,4,6-Trinitrofenol ve Trinitrotoluen ile 1-Bromopiren arasında oluşan Yeni Enerjik Ko-kristalin Karakterizasyonu ve Enerjik Performans Özellikleri
  Sayfalar 136 - 149
  Nilgün ŞEN, Sinecan İrem BOZKUŞ
 16. Investigation of Potential Antibacterial Properties of Some Azo Compounds by Molecular Docking Method
  Sayfalar 150 - 154
  Çiğdem KARABACAK ATAY, Tahir TİLKİ, Bülent DEDE
 17. Effect of Monoethanolamine Content on the Crystallinity of ZnO Thin Films
  Sayfalar 155 - 164
  Ahmet TUMBUL
 18. (±)-(1SR,8RS,10RS)-9,9,10-Tribromtrisiklo[6.2.1.02,7]undeka-2,4,6-trien Molekülünün Hesaplamalı Kimya Yöntemiyle Lokal ve Global Kimyasal Aktivite ve DNA Bazları ile Yük Transferinin Tayini
  Sayfalar 165 - 178
  Zeynep DEMİRCİOĞLU, Cem Cüneyt ERSANLI
Dizinler