PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

RUS PAYDAŞLARIN TÜRKİYE’DEKİ OTELLER HAKKINDA KURUMSAL İTİBAR ALGISI: ANTALYA BÖLGESİNDEKİ BEŞ YILDIZLI RUS OTEL MÜŞTERİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Yıl 2016, Cilt 21, Sayı 2, 353 - 362, 02.05.2016

Öz

Bu çalışmanın amacı Antalya bölgesini ziyaret eden Rus vatandaşların konakladıkları otellere karşı itibar algılarını saptamaktır. Bu amaca ulaşmak için önce itibar, kurumsal itibar ve kurumsal itibar yönetimi gibi kavramlar incelenmiştir. Araştırmanın örneklemi Rusya’dan gelen ziyaretçilerden oluşan toplam 392 kişidir. Kurumsal itibarı ölçmeye yönelik ölçekler ve demografik sorular bir anket formu halinde saha araştırması ile Rus turistlere uygulanmıştır. Araştırma sonucunda Rus turistlerin genel olarak turizm işletmelerinin itibarını orta seviyede gördükleri gözlemlenmiştir. Yaş değişkenine bağlı olarak itibar algılamalarında anlamlı bazı farklar tespit edilmiştir. Buna ek olarak genel itibar ile en yüksek kuvvette ilişkili boyut olarak ürün ve hizmetler boyutu tespit edilmiştir. Bu boyutu sırasıyla duygusal çekicilik, iş ortamı, vizyon ve liderlik ve sosyal sorumluluk izlemektedir.

Kaynakça

 • ALEMDAR, M., Farklılaşma Çağında Kurumsal Başarıyı Yakalamak içinde Bir Kurumsal İtibar Bileşeni Olarak Liderlik ve Lider İletişiminde Halkla İlişkilerin Önemi, Nobel Yayın, s. 163- 190. 2008.
 • Australian Institute of Company Directors: Corporate Reputation Better Than Profits, http://www.companydirectors.com.au/Director-Resource-Centre/Publications/The Boardroom-Report (30. 10. 2013).
 • ÇİFTÇİOĞLU, B. A., Kurumsal İtibarın Çalışanların Örgütsel Bağlılıkları Üzerindeki Etkisi ve Bir Uygulama, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bursa, 2008.
 • ERSÖZ, H.Y., Türkiye’de Kurumsal Sosyal Sorumluluk Anlayışının Gelişiminde Meslek ve Sivil Toplum Kuruluşları, Hiperkitap, İstanbul, 2010.
 • GARVIN, D. A., “Competing on The Eight Dimensions of Quality”, Harvard Business Review, Cilt 65, Sayı 6, s. 101- 109. 1987.
 • KADIBEŞEGİL, S., İtibar Yönetimi İtibarınızı Yönetmekten Daha Önemli İşiniz Var mı?, Mediacat Kitapları, İstanbul, 2012.
 • KARAKÖSE, T., Kurumların Dna’sı İtibar ve Yönetimi, Nobel Yayın, Ankara, 2012.
 • ODIORNE, G. S., The Human Side Of Management: Management By Integration And Self-Control, D.C. Heath and Company, 1987.
 • ÖZER, K., Gerçekçi Yönetişim: Yönetici/ Liderlik Modeli, Sistem Yayıncılık, İstanbul, 2003.
 • SAYDAM, A., İletişimin Akıl ve Gönül Penceresi Algılama Yönetimi, Rota Yayınları, İstanbul, 2007.
 • SINGH, N. K., Mantras For Managers, Springer India, 2012.
 • ŞATIR, Ç. ve F. ERENDAĞ SÜMER, “Kurum İtibarının Bileşenleri Üzerine Bir Araştırma: Sağlık Hizmeti Üreten Bir Kamu Kurumunda İç Paydaşlar İtibarı Nasıl Algılıyor”, Selçuk İletişim, Cilt 5, Sayı 2, s. 15 – 25. 2008.
 • UĞURLU, Ö., Halkla İlişkilere “Algı” Çerçevesinden Bakış, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, Sayı 32, s. 145-164. 2008.
 • USTA, Ö., Turizm Genel ve Yapısal Yaklaşım, Detay Yayıncılık, Ankara, 2009.
 • WITHERS, B., M. EBRAHIMPOUR,Does ISO 9000 certification affect the dimensions of quality used for competitive advantage?, European Management Journal, Cilt 18, Sayı 4, s. 431-443. 2000.
 • http://www.forbes.com/sites/brucerogers/2013/05/17/594/ Erişim: 27. 10. 2013.
 • http://www.reputationinstitute.com/about-reputation-institute/the-reptrak-framework Erişim: 12. 08. 2013.

Yıl 2016, Cilt 21, Sayı 2, 353 - 362, 02.05.2016

Öz

Kaynakça

 • ALEMDAR, M., Farklılaşma Çağında Kurumsal Başarıyı Yakalamak içinde Bir Kurumsal İtibar Bileşeni Olarak Liderlik ve Lider İletişiminde Halkla İlişkilerin Önemi, Nobel Yayın, s. 163- 190. 2008.
 • Australian Institute of Company Directors: Corporate Reputation Better Than Profits, http://www.companydirectors.com.au/Director-Resource-Centre/Publications/The Boardroom-Report (30. 10. 2013).
 • ÇİFTÇİOĞLU, B. A., Kurumsal İtibarın Çalışanların Örgütsel Bağlılıkları Üzerindeki Etkisi ve Bir Uygulama, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bursa, 2008.
 • ERSÖZ, H.Y., Türkiye’de Kurumsal Sosyal Sorumluluk Anlayışının Gelişiminde Meslek ve Sivil Toplum Kuruluşları, Hiperkitap, İstanbul, 2010.
 • GARVIN, D. A., “Competing on The Eight Dimensions of Quality”, Harvard Business Review, Cilt 65, Sayı 6, s. 101- 109. 1987.
 • KADIBEŞEGİL, S., İtibar Yönetimi İtibarınızı Yönetmekten Daha Önemli İşiniz Var mı?, Mediacat Kitapları, İstanbul, 2012.
 • KARAKÖSE, T., Kurumların Dna’sı İtibar ve Yönetimi, Nobel Yayın, Ankara, 2012.
 • ODIORNE, G. S., The Human Side Of Management: Management By Integration And Self-Control, D.C. Heath and Company, 1987.
 • ÖZER, K., Gerçekçi Yönetişim: Yönetici/ Liderlik Modeli, Sistem Yayıncılık, İstanbul, 2003.
 • SAYDAM, A., İletişimin Akıl ve Gönül Penceresi Algılama Yönetimi, Rota Yayınları, İstanbul, 2007.
 • SINGH, N. K., Mantras For Managers, Springer India, 2012.
 • ŞATIR, Ç. ve F. ERENDAĞ SÜMER, “Kurum İtibarının Bileşenleri Üzerine Bir Araştırma: Sağlık Hizmeti Üreten Bir Kamu Kurumunda İç Paydaşlar İtibarı Nasıl Algılıyor”, Selçuk İletişim, Cilt 5, Sayı 2, s. 15 – 25. 2008.
 • UĞURLU, Ö., Halkla İlişkilere “Algı” Çerçevesinden Bakış, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, Sayı 32, s. 145-164. 2008.
 • USTA, Ö., Turizm Genel ve Yapısal Yaklaşım, Detay Yayıncılık, Ankara, 2009.
 • WITHERS, B., M. EBRAHIMPOUR,Does ISO 9000 certification affect the dimensions of quality used for competitive advantage?, European Management Journal, Cilt 18, Sayı 4, s. 431-443. 2000.
 • http://www.forbes.com/sites/brucerogers/2013/05/17/594/ Erişim: 27. 10. 2013.
 • http://www.reputationinstitute.com/about-reputation-institute/the-reptrak-framework Erişim: 12. 08. 2013.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Tuğba ERHAN


İlker ÇARIKÇI

Yayımlanma Tarihi 2 Mayıs 2016
Yayınlandığı Sayı Yıl 2016, Cilt 21, Sayı 2

Kaynak Göster

APA Erhan, T. & Çarıkçı, İ. (2016). RUS PAYDAŞLARIN TÜRKİYE’DEKİ OTELLER HAKKINDA KURUMSAL İTİBAR ALGISI: ANTALYA BÖLGESİNDEKİ BEŞ YILDIZLI RUS OTEL MÜŞTERİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA . Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 21 (2) , 353-362 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/sduiibfd/issue/20860/223818