Yıl 2020, Cilt 7 , Sayı 2, Sayfalar 287 - 304 2020-11-26

Mathematical and Linguistic Examination of the Problems Posed by Sixth Grade Students

Memet KARAKUŞ [1] , Buket TURHAN TÜRKKAN [2] , Başak KARAKOÇ ÖZTÜRK [3]


The general aim of the study is to examine the problems posed by secondary school students for the arithmetic mean mathematically and linguistically. In order to determine the problem posing skills of students, the “Problem Posing Test for Arithmetic Mean” was used. Within the scope of the data analysis, a rubric with two different levels, being the mathematical and linguistic dimension, was created for the problem posing test. In accordance with the results of the study, the problems posed by the students were determined to be at a moderate level in the mathematical dimension according to the average of the scores obtained in the mathematical dimension. However, according to the average scores obtained in the linguistic dimension, the problems posed by the students were determined to be at a high level. Moreover, there was no significant relationship between the mathematical dimension scores and linguistic dimension scores.
Analysis of language mistakes, assessment of the problem posing skill, mathematics teaching, problem posing
 • Akkan, Y., Çakıroğlu, Ü. & Güven, B. (2009). İlköğretim 6. ve 7. sınıf öğrencilerinin denklem oluşturma ve problem kurma yeterlilikleri. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 9(17), 41-55.
 • Albayrak, M., İpek, A. S. & Işık, C. (2006). Temel işlem becerilerinin öğretiminde problem kurma-çözme çalışmaları. Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(2), 1-11.
 • Altun, M. (2005). İlköğretim ikinci kademede (6, 7 ve 8. sınıflarda) matematik öğretimi. Bursa: Aktüel Yayınevi.
 • Arıkan, E. E. & Ünal, H. (2013). İlköğretim 2. sınıf öğrencilerinin matematiksel problem kurma becerilerinin incelenmesi. Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(2), 305-325.
 • Authors (2011).
 • Authors (2014).
 • Authors (2017).
 • Banguoğlu, T. (1998). Türkçenin grameri. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.
 • Batanero, C., Godino, J. D., Vallecillos, A., Green, D. R. & Holmes, P. (1994). Errors and difficulties in understanding elementary statistical conceps. Journal of Mathematical Education in Science and Technology, 25(4), 527-547.
 • Bonotto, C. (2010). Engaging students in mathematical modelling and problem posing activities. Journal of Mathematical Modelling and Application, 1(3), 18-32.
 • Bush, W. S. & Fiala, A. (1993). Problem stories: a new twist on problem posing. In S. I. Brown & M. I. Walter, (Eds.), Problem posing: reflections and applications (1st ed.) (pp.167-173). New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates.
 • Cai, J. (2000). Understanding and representing the arithmetic averaging algorithm: an analysis and comparison of US and Chinese students’ responses. Journal of Mathematical Education in Science and Technology, 31(6), 839-855.
 • Cankoy, O. & Darbaz, S. (2010). Problem kurma temelli problem çözme öğretiminin problemi anlama başarısına etkisi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 38, 11-24.
 • Cross, D. I. (2009). Creating optimal mathematics learning environments: Combining argumentation and writing to enhance achievement. International Journal of Science and Mathematics Education, 7, 905−930.
 • Countryman, J. (1992). Writing to learn mathematics. Portsmouth, NH: Heinemann.
 • Çelik, A. & Özdemir, E. Y. (2011). İlköğretim öğrencilerinin orantısal akıl yürütme becerileri ile oran-orantı problemi kurma becerileri arasındaki ilişki. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 30(1), 1-11.
 • Ellerton, N. F. (2013). Engaging pre-service middle school teacher-education students in mathematical problem posing: Development of an active learning framework. Educational Studies in Mathematics, 83(1), 87-101.
 • English, L. D. (1997). The development of fifth grade children’s problem posing abilities. Educational Studies in Mathematics, 34, 183-217.
 • English, L. D. & Watson, J. M. (2015). Statistical literacy in the elementary school: opportunities for problem posing. In F. M. Singer, N. F. Ellerton & J. Cai (Eds.), Mathematical problem posing: from research to effective practice (pp.241-256). New York: Springer.
 • Gökkurt, B., Örnek, T., Hayat, F. & Soylu, Y. (2015). Öğrencilerin problem çözme ve problem kurma becerilerinin değerlendirilmesi. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 4(2), 751-774.
 • Grundmeier, T. A. (2003). The effects of providing mathematical problem posing experiences for K-8 pre-service teachers: investigating teachers’ beliefs’ and characteristics of posed problems. Unpublished doctoral dissertation, University of New Hampshire, New Hampshire.
 • Güleç, S. & Alkış, S. (2003). İlköğretim birinci kademe öğrencilerinin derslerdeki başarı düzeylerinin birbiriyle ilişkisi. Elementary Education Online, 2(2), 19-27.
 • Gülten, D., Ergin, H. & Ergin, T. (2007). İlköğretim 3. Sınıf öğrencilerinin problem kurma becerileri ile bilişsel işlemlerden eşzamanlılık ve planlama arasındaki ilişki. Anadolu Üniversitesi VI. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, 27-29 Nisan 2007, Eskişehir (1st ed.). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Günay, D. (2003). Metin bilgisi (2nd ed.). İstanbul: Multilingual Yayıncılık.
 • Güneyli, A., Özder, H., Konedralı, G. & Arsan, N. (2010). İlköğretim öğrencilerinin Türkçe ile diğer ders başarıları arasındaki ilişki. Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, 7, 60-72.
 • Güven, M. & Kürüm, D. (2008). Öğretmen adaylarının öğrenme stilleri ile eleştirel düşünme eğilimleri arasındaki ilişki (Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğrencileri üzerinde bir araştırma). Elementary Education Online, 7(1), 53-70.
 • Işık, C. & Kar, T. (2012). Sınıf öğretmeni adaylarının problem kurma becerileri. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 12(23), 190-214.
 • Kar, T. & Işık, A. (2015). Ortaokul matematik öğretmenlerinin kesirlerle çıkarma işlemine yönelik problem kurma becerilerinin incelenmesi. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 24, 243-276.
 • Karasar, N. (2008). Bilimsel araştırma yöntemi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Kılıç, Ç. (2014). Sınıf öğretmenlerinin problem kurmayı algılayış biçimlerinin belirlenmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 22(1), 2013-214.
 • Klaassen, K. & Doorman, M. (2015). Problem posing as providing students with content-specific motives. In F. M. Singer, N. F. Ellerton & J. Cai (Eds.), Mathematical problem posing: from research to effective practice (pp. 215-240). New York: Springer.
 • Kojima, K., Miwa, K. & Matsui, T. (2015). Experimental study of learning support through examples in mathematical problem posing. Research and Practice in Technology Enhanced Learning, 10(1), 1-18.
 • Korkmaz, E. & Gür, H. (2006). Öğretmen adaylarının problem kurma becerilerinin belirlenmesi. Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 8(1), 64-74.
 • Kwek, M. L. (2015). Using problem posing as a formative assessment tool. In F. M. Singer, N. F. Ellerton & J. Cai (Eds.), Mathematical problem posing: From research to effective practice (pp.273-292). New York: Springer.
 • Lin, K. W. & Leng, L. W. (2008). Using problem-posing as an assessment tool. Paper presented at the meeting of 10th Asia-Pacific Conference on Giftedness, Singapore.
 • Marshall, M. N. (1996). Sampling for qualitative research. Family Practice Oxford University Press, 13(6),522 – 525.
 • McCarthy, D. S. (2008). Communication in mathematics: Preparing preservice teachers to include writing in mathematics teaching and learning. School Science and Mathematics, 108, 334−340.
 • Ministry of National Education. (2017). Matematik dersi öğretim programı (ilkokul ve ortaokul 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. sınıflar). Ankara: Ministry of National Education.
 • Mishra, S. & Iyer, S. (2015). An exploration of posing-based activities as an assessment tool and as an instructional strategy. Research and Practice in Technology Enhanced Learning, 10 (5), 1-19.
 • National Council of Teachers of Mathematics (2000). Executive summary principles and standards for school mathematics. Retrieved February 28, 2014 from http://www.nctm.org/uploadedFiles/Math_Standards/12752_exec_pssm.pdf.
 • Olkun, S. (2003). Öğrencilere hacim formülü ne zaman anlamlı gelir?. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 25, 160-165.
 • Olkun, S. (2008). Matematik eğitiminde beceriler . In A. Özdaş, (Ed.), Matematik, fen ve teknoloji öğretimi (pp. 31- 48). Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları.
 • Olkun, S. & Toluk, Z. (2003). İlköğretimde etkinlik temelli matematik. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Pesen, C. (2008). Yapılandırmacı öğrenme yaklaşımına göre matematik öğretimi. Ankara: Sempati Yayıncılık.
 • Sever, S. (2004). Türkçe öğretimi ve tam öğrenme. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Shuk-kwan, S. L. (1997). On the role of creative thinking in problem posing. ZDM Mathematics Education, 29(3), 81-85.
 • Silver, E. A. (1997). Fostering creativity through instruction rich in mathematical problem solving and problem posing. ZDM, 29(3), 75-80.
 • Silver, E. A. (2013). Problem-posing research in mathematics education: looking back, looking around, and looking ahead. Educ Stud Math, 83, 157–162.
 • Silver, E. A. & Cai, J. (1996). An analysis of arithmetic problem posing by middle school. Journal for Research in Mathematics Education, 27, 521-539.
 • Solόrzano, L. S. (2015). Problem-posing as a didactic resource in formal mathematics courses to train future secondary school mathematics teachers. Journal of Technology and Science Education, 5 (2), 64-74.
 • Stoyanova, E. N. (1997). Extending and exploring students’ problem via problem posing. Unpublished doctoral dissertation, Edith Cowan University, Joondalup, Australia.
 • Şengül Akdemir, T. & Türnüklü, E. (2017). Ortaokul 6. sınıf öğrencilerinin açılar ile ilgili problem kurma süreçlerinin incelenmesi. International Journal of New Trends in Arts, Sports & Science Education, 6(2), 17-39.
 • Tertemiz, N. & Sulak, S. E. (2013). İlköğretim beşinci sınıf öğrencilerinin problem kurma becerilerinin incelenmesi. Elementary Education Online, 12(3), 713-729.
 • Van De Walle, J. A., Karp, K. S. & Bay-Williams, J. M. (2012). İlkokul ve ortaokul matematiği – gelişimsel yaklaşımla öğretim. (S. Özel ve Z. E. Yetkiner-Özel, Tr.) Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • Van Harpen, X. Y. & Presmeg, N. C. (2013). An investigation of relationships between students’ mathematical problem-posing abilities and their mathematical content knowledge. Educational Studies in Mathematics, 83(1), 117-132.
 • Verlaan, W. (2009). Making writing count: Writing as a means of improving mathematics learning. CEDER Yearbook, 6, 179−198.
 • Wilcox, B. & Monroe, E. E. (2011). Integrating writing and mathematics. The Reading Teacher, 64(7), 521-529.
 • Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2008). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yıldız, Z. & Özdemir, A. Ş. (2015). Analyzing of problem posing abilities of preservice middle school mathematics teachers. International Online Journal of Educational Sciences, 7 (2), 130-141.
Birincil Dil en
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-6099-5420
Yazar: Memet KARAKUŞ
Kurum: ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0003-2528-4022
Yazar: Buket TURHAN TÜRKKAN (Sorumlu Yazar)
Kurum: Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-5783-3471
Yazar: Başak KARAKOÇ ÖZTÜRK
Kurum: ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 26 Kasım 2020

Bibtex @araştırma makalesi { sduijes735814, journal = {SDU International Journal of Educational Studies}, issn = {}, eissn = {2148-9068}, address = {}, publisher = {Süleyman Demirel Üniversitesi}, year = {2020}, volume = {7}, pages = {287 - 304}, doi = {10.33710/sduijes.735814}, title = {Mathematical and Linguistic Examination of the Problems Posed by Sixth Grade Students}, key = {cite}, author = {Karakuş, Memet and Turhan Türkkan, Buket and Karakoç Öztürk, Başak} }
APA Karakuş, M , Turhan Türkkan, B , Karakoç Öztürk, B . (2020). Mathematical and Linguistic Examination of the Problems Posed by Sixth Grade Students . SDU International Journal of Educational Studies , 7 (2) , 287-304 . DOI: 10.33710/sduijes.735814
MLA Karakuş, M , Turhan Türkkan, B , Karakoç Öztürk, B . "Mathematical and Linguistic Examination of the Problems Posed by Sixth Grade Students" . SDU International Journal of Educational Studies 7 (2020 ): 287-304 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/sduijes/issue/57928/735814>
Chicago Karakuş, M , Turhan Türkkan, B , Karakoç Öztürk, B . "Mathematical and Linguistic Examination of the Problems Posed by Sixth Grade Students". SDU International Journal of Educational Studies 7 (2020 ): 287-304
RIS TY - JOUR T1 - Mathematical and Linguistic Examination of the Problems Posed by Sixth Grade Students AU - Memet Karakuş , Buket Turhan Türkkan , Başak Karakoç Öztürk Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.33710/sduijes.735814 DO - 10.33710/sduijes.735814 T2 - SDU International Journal of Educational Studies JF - Journal JO - JOR SP - 287 EP - 304 VL - 7 IS - 2 SN - -2148-9068 M3 - doi: 10.33710/sduijes.735814 UR - https://doi.org/10.33710/sduijes.735814 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 SDU International Journal of Educational Studies Mathematical and Linguistic Examination of the Problems Posed by Sixth Grade Students %A Memet Karakuş , Buket Turhan Türkkan , Başak Karakoç Öztürk %T Mathematical and Linguistic Examination of the Problems Posed by Sixth Grade Students %D 2020 %J SDU International Journal of Educational Studies %P -2148-9068 %V 7 %N 2 %R doi: 10.33710/sduijes.735814 %U 10.33710/sduijes.735814
ISNAD Karakuş, Memet , Turhan Türkkan, Buket , Karakoç Öztürk, Başak . "Mathematical and Linguistic Examination of the Problems Posed by Sixth Grade Students". SDU International Journal of Educational Studies 7 / 2 (Kasım 2020): 287-304 . https://doi.org/10.33710/sduijes.735814
AMA Karakuş M , Turhan Türkkan B , Karakoç Öztürk B . Mathematical and Linguistic Examination of the Problems Posed by Sixth Grade Students. SDU International Journal of Educational Studies. 2020; 7(2): 287-304.
Vancouver Karakuş M , Turhan Türkkan B , Karakoç Öztürk B . Mathematical and Linguistic Examination of the Problems Posed by Sixth Grade Students. SDU International Journal of Educational Studies. 2020; 7(2): 287-304.
IEEE M. Karakuş , B. Turhan Türkkan ve B. Karakoç Öztürk , "Mathematical and Linguistic Examination of the Problems Posed by Sixth Grade Students", SDU International Journal of Educational Studies, c. 7, sayı. 2, ss. 287-304, Kas. 2020, doi:10.33710/sduijes.735814