Yıl 2020, Cilt 11 , Sayı 1, Sayfalar 54 - 64 2020-03-03

Türk Dişhekimlerinin Endodontik Tedavi Prosedürlerindeki Yaklaşımlarının İncelenmesi

Fatma PERTEK HATİPOĞLU [1] , Ömer HATİPOĞLU [2] , Banu ARICIOĞLU [3]


Amaç Bu çalışmanın amacı Türk diş hekimlerinin endodontik tedavi prosedürlerindeki yaklaşımlarını ve demografik özelliklerinin bu yaklaşımlardaki etkilerini incelemekti.

Materyal-Metot Anket soruları çeşitli sosyal platformları üzerinden diş hekimlerine gönderilmiştir. İlk bölümde diş hekimlerinin demografik özellikleri sorulmuştur. İkinci bölümde kanal tedavisi, kanal yenileme, endikasyon, kök kanal alet kırığı, rubberdam, eğe, antibiyotik ve irrigasyon ajan kullanımı gibi birçok farklı konuda diş hekimlerine sorular sorulmuştur. İstatistiksel analiz için tanımlayıcı istatistikler, Pearson'ın χ2 ve bağımsız örneklem t testi uygulanmıştır.

Bulgular Ankete 392 diş hekimi katılmıştır. Kanal tedavisi yapma açısından demografik özellikler arasında fark yokken (p>0,05), erkekler ve özel klinikte çalışanlar anlamlı miktarda daha fazla retreatment tedavisi yaptığını belirtmiştir (p<0,05). Özel kliniklerde çalışan katılımcılar kamudakilere göre daha fazla rubberdam kullandığını belirtirken (p<0,05), cinsiyet ve tecrübe açısından anlamlı farklılık bulunamamıştır (p>0,05). Daha az deneyimli diş hekimleri kanal girişinde ilk olarak K tipi eğeyi anlamlı miktarda daha fazla tercih etmiştir  (p<0,05). Alet kırığı olduğunda daha deneyimli diş hekimleri anlamlı miktarda daha fazla hastayı bilgilendirdiğini belirtmiştir (p<0,05), fakat diğer demografik özellikler açısından fark bulunamamıştır (p>0,05).  Kadın hekimler anlamlı miktarda daha fazla hastaları endodontiste sevk etme ihtiyacı duyduğunu belirtmiştir (p<0,05).

Sonuç Türk diş hekimlerinin kanal tedavisine yaklaşımlarının diğer ülkelerdeki verilerle tutarlı olduğu görülmektedir. Alet kırığı vakalarında hastaların bilgilendirilmemesi ve çok az düzeyde rubberdam kullanılması en önemli eksikliklerdendir. Bilgi ve uygulamalardaki bir takım eksikliklerin giderilmesi için ise üniversitelerdeki eğitim düzeyi ve diş hekimlerinin kamudaki çalışma şartlarının daha fazla iyileştirilmesi gerekmektedir.

Anket, Endodonti, Tedavi Prosedürleri
 • 1. Tanalp J, Güven EP, Oktay I. Evaluation of dental students’ perception and self-confidence levels regarding endodontic treatment. European journal of dentistry. 2013;7(2):218.
 • 2. Ørstavik D, Pitt Ford T. Apical periodontitis: microbial infection and host responses. Essential endodontology Prevention and treatment of apical periodontitis Oxford: Blackwell Science. 1998:1-8.
 • 3. Sjögren U, Hägglund B, Sundqvist G, Wing K. Factors affecting the long-term results of endodontic treatment. Journal of endodontics. 1990;16(10):498-504.
 • 4. Kirkevang LL, Ørstavik D, Hörsted‐Bindslev P, Wenzel A. Periapical status and quality of root fillings and coronal restorations in a Danish population. International Endodontic Journal. 2000;33(6):509-15.
 • 5. Baugh D, Wallace J. The role of apical instrumentation in root canal treatment: a review of the literature. Journal of endodontics. 2005;31(5):333-40.
 • 6. Kayalar E, Yircali A. İstanbul Diş Hekimliği Pratiğinde Kök Kanalı Tedavisi: Kimyasal Ajanlar ve Seans Sıklığı. Turkiye Klinikleri Journal of Dental Sciences. 2010;16(1):13-23.
 • 7. Weiger R, Axmann‐Krcmar D. Prognosis of conventional root canal treatment reconsidered. Dental Traumatology. 1998;14(1):1-9.
 • 8. Eriksen HM. Endodontology–epidemiologic considerations. Dental Traumatology. 1991;7(5):189-95.
 • 9. Unal GC, Kaya BU, Tac AG, Kececi AD. Survey of attitudes, materials and methods preferred in root canal therapy by general dental practice in Turkey: Part 1. European journal of dentistry. 2012;6(4):376.
 • 10. Demir E, Culha E, Yıldırım C, Aydın U. Evaluating the attitudes of general dental practitioners in Gaziantep about endodontics. European Journal Of Therapeutics. 2015;21(3):178-84.
 • 11. Kaptan R, Haznedaroglu F, Kayahan M, Basturk F. An investigation of current endodontic practice in Turkey. The Scientific World Journal. 2012;2012.
 • 12. Statistical Data in Turkey Internet: Turkish Statistical Institute; 2018 [cited 2018 13 March ]. Available from: http://www.tuik.gov.tr.
 • 13. Didem A. Türkiye’de diş hekimlerinin endodontik tedavi yaklaşımlarının değerlendirilmesi [Uzmanlık Tezi]. İstanbul: İstanbul Üniversitesi; 2019.
 • 14. Al-Nahlawi T, Doumani M, Alalo H, Habib A. Dentists' Knowledge, Attitude and Practice of Root Canal Treatment Procedure: Survey-based Research. The journal of contemporary dental practice. 2019;20(3):347-54.
 • 15. Palmer N, Ahmed M, Grieveson B. An investigation of current endodontic practice and training needs in primary care in the north west of England. British Dental Journal. 2009;206(11):E22.
 • 16. Tamse A, Kaffe I, Fishel D. Zygomatic arch interference with correct radiographic diagnosis in maxillary molar endodontics. Oral Surgery, Oral Medicine, Oral Pathology. 1980;50(6):563-5.
 • 17. Kandemir S, Karataş S. Determination the Occupational Health Complaints of Dentists. CÜ Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi. 2001;4(1):41-6.
 • 18. Doğan A. Ankara’da Bulunan Ağız Ve Diş Sağlığı Merkezlerinde Çalışan Diş Hekimlerinde Kas İskelet Sistemi Yakınmaları Ve Etkileyen Faktörler. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı. 2011.
 • 19. Ree M, Timmerman M, Wesselink P. Factors influencing referral for specialist endodontic treatment amongst a group of Dutch general practitioners. International endodontic journal. 2003;36(2):129-34.
 • 20. Harty F. A survey of endodontic procedures performed by practitioners in limited practice. International endodontic journal. 1992;25(1):25-8.
 • 21. Abbott PV. Analysis of a referral-based endodontic practice: Part 1. Demographic data and reasons for referral. Journal of endodontics. 1994;20(2):93-6.
 • 22. Caplan DJ, Reams G, Weintraub JA. Recommendations for endodontic referral among practitioners in a dental HMO. Journal of endodontics. 1999;25(5):369-75.
 • 23. Saunders W, Chestnutt I, Saunders E. Endodontics: Factors influencing the diagnosis and management of teeth with pulpal and periradicular disease by general dental practitioners. Part 1. British dental journal. 1999;187(9):492.
 • 24. Abbott JA, Wolcott JF, Gordon G, Terlap HT. Survey of general dentists to identify characteristics associated with increased referrals to endodontists. Journal of endodontics. 2011;37(9):1191-6.
 • 25. D’Arcangelo C, Varvara G, De Fazio P. Broken instrument removal—two cases. Journal of endodontics. 2000;26(6):368-70.
 • 26. Spili P, Parashos P, Messer HH. The impact of instrument fracture on outcome of endodontic treatment. Journal of endodontics. 2005;31(12):845-50.
 • 27. Ungerechts C, Bårdsen A, Fristad I. Instrument fracture in root canals‐where, why, when and what? A study from a student clinic. International endodontic journal. 2014;47(2):183-90.
 • 28. da Silva RF, da Rocha Pereira SD, Júnior ED, Júnior LF, Portilho CDM, Estrela C. Ethical aspects concerning endodontic Ethical aspects concerning endodontic instrument fracture instrument fracture. Brazilian Journal of Oral Sciences. 2008;7(25):1535-8.
 • 29. Cohen S, Burns RC, Walton R, Torabenijad M. Pathways of the Pulp (1). 1998;30:10.
 • 30. Itoh A, Higuchi N, Minami G, Yasue T, Yoshida T, Maseki T, et al. A survey of filling methods, intracanal medications, and instrument breakage. Journal of endodontics. 1999;25(12):823-4.31. Imura N, Zuolo ML. Procedimentos clínicos em endodontia. Procedimentos clínicos em endodontia1988.
 • 32. Leonardo MR, Leal JM. Endodontia: tratamento de canais radiculares. Endodontia: tratamento de canais radiculares1991.
 • 33. Silversin J, Shafer S, Sheiham A, Smales F. The teaching and practice of some clinical aspects of endodontics in Great Britain. Journal of dentistry. 1975;3(2):77-80.
 • 34. Marshall K, Page J. The use of rubber dam in the UK. A survey. British dental journal. 1990;169(9):286.
 • 35. Markvart M, Fransson H, EndoReCo, Bjørndal L. Ten-year follow-up on adoption of endodontic technology and clinical guidelines amongst Danish general dental practitioners. Acta Odontologica Scandinavica. 2018;76(7):515-9.
 • 36. Jenkins S, Hayes S, Dummer P. A study of endodontic treatment carried out in dental practice within the UK. International endodontic journal. 2001;34(1):16-22.
 • 37. Savani GM, Sabbah W, Sedgley CM, Whitten B. Current trends in endodontic treatment by general dental practitioners: report of a United States national survey. Journal of endodontics. 2014;40(5):618-24.
 • 38. Buchanan GD, Gamieldien MY, Tredoux S, Bhayat A. Endodontic trends by South African Dental Association members: An online survey. Saudi Endodontic Journal. 2019;9(3):198.
 • 39. Bogari DF, Alzebiani NA, Mansouri RM, Aljiaid FG, Alghamdi MA, Almalki M, et al. The knowledge and attitude of general dental practitioners toward the proper standards of care while managing endodontic patients in Saudi Arabia. Saudi Endodontic Journal. 2019;9(1):40.
 • 40. Ferreira ACG, Frozoni M, Prado M, Gomes B, Signoretti F, De-Jesus-Soares A. Current trends in technological armamentarium and treatment among Brazilian endodontists. Brazilian Journal of Oral Sciences. 2017:e17045-e.
 • 41. Wong L, Liew A, Abdullah D, CHONG B. The scope and pattern of practice in the delivery of endodontic treatment in Malaysia: A survey study. Archives of Orofacial Sciences. 2019.
 • 42. Ulusoy ÖİA, Arslan S, Tınaz C. Restoratif diş tedavisi ve endodonti bölümlerinde görev yapan öğretim elemanlarının lastik örtü kullanım sıklığı: Bir anket çalışması. Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi.28(2):93-8.
 • 43. Clarkson R, Podlich H, Savage N, Moule A. A survey of sodium hypochlorite use by general dental practitioners and endodontists in Australia. Australian dental journal. 2003;48(1):20-6.
 • 44. Endodontology ESo. Quality guidelines for endodontic treatment: consensus report of the European Society of Endodontology. 2006;39(12):921-30.
 • 45. Naenni N, Thoma K, Zehnder M. Soft tissue dissolution capacity of currently used and potential endodontic irrigants. Journal of endodontics. 2004;30(11):785-7.
 • 46. Slaus G, Bottenberg P. A survey of endodontic practice amongst Flemish dentists. International Endodontic Journal. 2002;35(9):759-67.
 • 47. Siqueira Jr J, Machado A, Silveira R, Lopes H, De Uzeda MJIej. Evaluation of the effectiveness of sodium hypochlorite used with three irrigation methods in the elimination of Enterococcus faecalis from the root canal, in vitro. 1997;30(4):279-82.
 • 48. Siddiqui TM, Wali A, Anwar A. Attitudes, techniques and trends in endodontic treatment by the house surgeons in dental institutes-Karachi. Int J Contemp Dent Med Rev. 2015;2015:1-6.
 • 49. Mathew ST, Al Nafea M. An Evaluation Of The Current Endodontic Trends Among The General Dental Practitioners And Specialist In Riyadh, Ksa. International Journal for Innovation Education Research. 2015;3(9).
 • 50. Raoof M, Zeini N, Haghani J, Sadr S, Mohammadalizadeh S. Preferred materials and methods employed for endodontic treatment by Iranian general practitioners. Iranian endodontic journal. 2015;10(2):112.
 • 51. Sykes LM, Evans WG, Buchanan G, Warren N, Fernandes N. To pen or to probe. Prescribing versus treating, how to decide. South African Dental Journal. 2018;73(1):53-5.
 • 52. Dailey Y, Martin M. Therapeutics: are antibiotics being used appropriately for emergency dental treatment? British dental journal. 2001;191(7):391.
 • 53. Tulip D, Palmer N. A retrospective investigation of the clinical management of patients attending an out of hours dental clinic in Merseyside under the new NHS dental contract. British dental journal. 2008;205(12):659.
 • 54. Marra F, George D, Chong M, Sutherland S, Patrick DM. Antibiotic prescribing by dentists has increased: why? The Journal of the American Dental Association. 2016;147(5):320-7.
 • 55. Kumar KP, Kaushik M, Kumar PU, Reddy MS, Prashar N. Antibiotic prescribing habits of dental surgeons in Hyderabad City, India, for pulpal and periapical pathologies: a survey. Advances in pharmacological sciences. 2013;2013.
 • 56. Lewis M. Why we must reduce dental prescription of antibiotics: European Union Antibiotic Awareness Day. British dental journal. 2008;205(10):537.
 • 57. Mainjot A, D’hoore W, Vanheusden A, Van Nieuwenhuysen JP. Antibiotic prescribing in dental practice in Belgium. International endodontic journal. 2009;42(12):1112-7.
 • 58. Ng YL, Mann V, Rahbaran S, Lewsey J, Gulabivala K. Outcome of primary root canal treatment: systematic review of the literature–part 1. Effects of study characteristics on probability of success. International endodontic journal. 2007;40(12):921-39.
 • 59. Lee M, Winkler J, Hartwell G, Stewart J, Caine R. Current trends in endodontic practice: emergency treatments and technological armamentarium. Journal of endodontics. 2009;35(1):35-9.
 • 60. ElAyouti A, Weiger R, Löst C. Frequency of overinstrumentation with an acceptable radiographic working length. Journal of endodontics. 2001;27(1):49-52.
 • 61. Orafi I, Rushton VJIej. The use of radiography and the apex locator in endodontic treatment within the UK: a comparison between endodontic specialists and general dental practitioners. 2013;46(4):355-64.
 • 62. Baumann MA. Nickel–titanium: options and challenges. Dental Clinics. 2004;48(1):55-67.
 • 63. Blum J, Machtou P, Ruddle C, Micallef J. Analysis of mechanical preparations in extracted teeth using ProTaper rotary instruments: value of the safety quotient. Journal of endodontics. 2003;29(9):567-75.
 • 64. Ravanshad S, Sahraei S, Khayat A. Survey of endodontic practice amongst Iranian dentists participating restorative dentistry congress in Shiraz, November 2007. Iranian endodontic journal. 2008;2(4):135.
 • 65. Walton RE, Abbott BJ. Periodontal ligament injection: a clinical evaluation. The Journal of the American Dental Association. 1981;103(4):571-5.
 • 66. Frommer J, Mele FA, Monroe CW. The possible role of the mylohyoid nerve in mandibular posterior tooth sensation. The Journal of the American Dental Association. 1972;85(1):113-7.
 • 67. Malamed SF. Handbook of local anesthesia: Elsevier Health Sciences; 2004.
Birincil Dil tr
Konular Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Orcid: 0000-0003-0307-3021
Yazar: Fatma PERTEK HATİPOĞLU (Sorumlu Yazar)
Kurum: RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ, DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-4628-8551
Yazar: Ömer HATİPOĞLU (Sorumlu Yazar)
Kurum: KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ, DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-1124-1905
Yazar: Banu ARICIOĞLU
Kurum: RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ, DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 3 Mart 2020

Bibtex @araştırma makalesi { sdusbed629682, journal = {Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi}, issn = {2146-1937}, eissn = {2146-247X}, address = {}, publisher = {Süleyman Demirel Üniversitesi}, year = {2020}, volume = {11}, pages = {54 - 64}, doi = {10.22312/sdusbed.629682}, title = {Türk Dişhekimlerinin Endodontik Tedavi Prosedürlerindeki Yaklaşımlarının İncelenmesi}, key = {cite}, author = {PERTEK HATİPOĞLU, Fatma and HATİPOĞLU, Ömer and ARICIOĞLU, Banu} }
APA PERTEK HATİPOĞLU, F , HATİPOĞLU, Ö , ARICIOĞLU, B . (2020). Türk Dişhekimlerinin Endodontik Tedavi Prosedürlerindeki Yaklaşımlarının İncelenmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi , 11 (1) , 54-64 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/sdusbed/issue/52830/629682
MLA PERTEK HATİPOĞLU, F , HATİPOĞLU, Ö , ARICIOĞLU, B . "Türk Dişhekimlerinin Endodontik Tedavi Prosedürlerindeki Yaklaşımlarının İncelenmesi". Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 11 (2020 ): 54-64 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/sdusbed/issue/52830/629682>
Chicago PERTEK HATİPOĞLU, F , HATİPOĞLU, Ö , ARICIOĞLU, B . "Türk Dişhekimlerinin Endodontik Tedavi Prosedürlerindeki Yaklaşımlarının İncelenmesi". Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 11 (2020 ): 54-64
RIS TY - JOUR T1 - Türk Dişhekimlerinin Endodontik Tedavi Prosedürlerindeki Yaklaşımlarının İncelenmesi AU - Fatma PERTEK HATİPOĞLU , Ömer HATİPOĞLU , Banu ARICIOĞLU Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - DO - T2 - Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 54 EP - 64 VL - 11 IS - 1 SN - 2146-1937-2146-247X M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi Türk Dişhekimlerinin Endodontik Tedavi Prosedürlerindeki Yaklaşımlarının İncelenmesi %A Fatma PERTEK HATİPOĞLU , Ömer HATİPOĞLU , Banu ARICIOĞLU %T Türk Dişhekimlerinin Endodontik Tedavi Prosedürlerindeki Yaklaşımlarının İncelenmesi %D 2020 %J Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi %P 2146-1937-2146-247X %V 11 %N 1 %R %U
ISNAD PERTEK HATİPOĞLU, Fatma , HATİPOĞLU, Ömer , ARICIOĞLU, Banu . "Türk Dişhekimlerinin Endodontik Tedavi Prosedürlerindeki Yaklaşımlarının İncelenmesi". Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 11 / 1 (Mart 2020): 54-64 .
AMA PERTEK HATİPOĞLU F , HATİPOĞLU Ö , ARICIOĞLU B . Türk Dişhekimlerinin Endodontik Tedavi Prosedürlerindeki Yaklaşımlarının İncelenmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 2020; 11(1): 54-64.
Vancouver PERTEK HATİPOĞLU F , HATİPOĞLU Ö , ARICIOĞLU B . Türk Dişhekimlerinin Endodontik Tedavi Prosedürlerindeki Yaklaşımlarının İncelenmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 2020; 11(1): 64-54.